Bezoekers
 

                                                                 

 

                                                        

       Zoeken in Scheepsgegevens                                 Zoeken in Maritieme Kronieken                                                                     

Wat staat er in de database
In de database van Marhisdata zijn gegevens per schip opgenomen alsmede kronieken met in totaal reeds meer dan 10.000 pagina's maritieme berichten opgetekend vanuit inmiddels ruim tachtig (met name) 19e eeuwse kranten uit binnen- en buitenland. Op dit moment zijn de gegevens van meer dan 10.200 unieke vaartuigen geregistreerd waarvoor vooral een aantal particuliere verzamelingen als basis hebben gediend. Deze vastlegging betreft met name de koopvaardijvloot van de 20e eeuw en een gedeelte van de mechanisch voortgestuwde schepen uit de 19e eeuw. Die van de 19e eeuwse zeilvaart zijn nog maar zeer beperkt ingevoerd. Verder worden ook steeds alle mutaties met betrekking tot de 21e eeuw in de database bijgewerkt zodat deze de meest actuele informatie bevat. In de database worden zeegaande schepen opgenomen die lading en/of passagiers (hebben) vervoer(d)en. Daaronder vallen bijvoorbeeld niet loodsboten en andere overheidsvaartuigen, baggerzuigers, bergingsvaartuigen, walvisjagers, visserijschepen en marine. Van zeegaande sleepboten zijn van de vooroorlogse en enkele naoorlogse eenheden de gegevens opgenomen. Aangezien over dit type schip elders goede databases zijn opgebouwd streven wij hier niet naar volledigheid. Supplyschepen zijn niet opgenomen.

Uiteraard zijn de bestanden waaruit de gegevens voor de database afkomstig zijn niet feilloos, terwijl ook onze medewerkers vergissingen kunnen maken. Fouten of omissies zijn helaas onvermijdelijk en Marhisdata kan dan ook niet instaan voor de volledige juistheid. Wij houden ons graag aanbevolen voor opmerkingen dienaangaande.

Naar de omvang en de schepen van de koopvaardijvloot van de 19e eeuw wordt continu onderzoek verricht. Op onze nieuwspagina vindt u meer informatie met betrekking tot de voortgang als ook de wijze waarop dit onderzoek plaatsvindt. De verwachting is dat in het eerste kwartaal 2014, als resultaat van dit onderzoek, een gedeelte van de scheepsgegevens vanaf 1813 tot en met 1839 aan de database zal zijn toegevoegd. Veel details zijn inmiddels verzameld maar deze informatie moet nog een bewerkingsslag ondergaan om de basisdata te kunnen opnemen in de database.   

Op dit moment zijn ruim 22.000 foto's opgenomen in de database, waaronder veel unieke. Ook dit is een continu proces waarbij de foto's zorgvuldig moeten worden gescand om vervolgens te worden toegevoegd. In tegenstelling tot gegevens uit de scheepsbestanden en de maritieme kronieken kunnen foto's om redenen van copyright niet worden gedownload.

Welke informatie kan door bezoekers worden geraadpleegd

Gegevens per schip 
In de database van Marhisdata worden de gegevens van alle Nederlandse zeegaande schepen vanaf 1813 op uniforme wijze vastgelegd. Om een indruk te krijgen van de data die van elk schip worden geregistreerd, klik hier voor een voorbeeld van een coaster en hier van een zeilschip.

Dat deze gegevens kosteloos beschikbaar kunnen worden gesteld, wordt mogelijk gemaakt door onze sponsoren die het unieke karakter van ons onderzoek onderschrijven.

Klik hier om de database te raadplegen voor scheepgegevens

U heeft de keuze om te zoeken op scheepsnaam, naam gezagvoerder (zeilvaart 19e eeuw), IMO nummer of roepletters. Ook voor de zoekfuncties wordt momenteel bekeken of het mogelijk is deze uit te breiden.

Maritieme Kronieken
Een groot aantal medewerkers houdt zich bezig met het vergaren van maritieme informatie die in dagbladen uit de periode 1813-1909 is opgenomen. Alle berichten over aanvaringen, strandingen, opleveringen en andere wetenswaardigheden, ongeacht de nationaliteit van het schip, worden opgetekend en daarna per jaar in een Kroniek gebundeld.

Onder het Keuzemenu Publicaties (sub-menu Kronieken) is een overzicht gegeven van de beschikbare jaargangen met zoekfunctie.

Mocht u  meer willen weten zie Contact.