Start new search

Owner (nr. of ships) City Country
 
Dalnevostochniy Gosudarstvenniy Rybolovniy Trest (1) Vladivostok Soviet Union
Kamchatsko-Chukotskoye Gosudarstvennoye Morskoye Parohodstvo (1) Petropavlovsk-Kamchatskiy Soviet Union
Murmanryba (1) Murmansk Soviet Union