Start new search

Owner (nr. of ships) City Country
 
Akita Kisen Kabushiki Kaisha (1) Hakodate Japan
Akitaro, Yamada (1) Osaka Japan
Amagasaki Kisenbu Gomei Kaisha (2) Osaka Japan
Amagasaki, I. (2) Osaka Japan
Amakasu Sangyo K.K. (1) Yokohama Japan
Ban Yensho (1) Uraga Japan
Bohm, Paul Hermann Julius (1) Yokohama Japan
Chuwa Koun Kaisha K.K. (1) Kobe Japan
Daiko Shosen K.K. (1) Amagasaki Japan
Daiwa Kaiun K.K. (1) Osaka Japan
Denbei, Kamiya (1) Unknown Japan
Denryu Kisen Goshi Kaisha (1) Dalian Japan
Enomoto (1) Onbekend Japan
Fujimoto Kwanzaburo (1) Nishinomiya Japan
Fukujin Kisen K.K. (1) Onbekend Japan
Goho Shokai Kabushiki Kaisha (1) Susami Japan
Goshi Kaisha Shosho Yoko (1) Hakodate Japan
Goshi Kaisha Tatsuuma Houke Kwaisubu (1) Kobe Japan
Gouvernement van Japan (22) Onbekend Japan
Government of Japan (13) Onbekend Japan
Hachiunma, Y. (1) Unknown Japan
Hamaguchi Kisen Kabushiki Kaisha (1) Amagasaki Japan
Hamaguchi Komajiro (1) Nishinomiya Japan
Harada Kisen K.K. (1) Amagasaki Japan
Harada, J. (1) Osaka Japan
Hashimoto Kisen K.K. (1) Unknown Japan
Hayashi Marine Co., Y.K. (1) Nagasaki Japan
Hayashikane K.K. (1) Tokyo Japan
Heart Kisen K.K. (1) Dalian Japan
Heiwa Kisen K.K. (1) Yokohama Japan
Hitachi Unyu Kisen K.K. (1) Tokyo Japan
Hokayo Suisan K.K. (1) Fuchu Japan
Houyoshi Ocean / Komenaka Kaiun (2) Onbekend Japan
Ida Shoten Gomei Kaisha (1) Yokohama Japan
Iguchi, Y. (1) Yokohama Japan
Ikuta Shokwai K.K. (1) Nagasaki Japan
Ikutama, M. (1) Amagasaki Japan
Inosuke, Kajiwara (1) Hakodate Japan
Ishigaki, K. (2) Uraga Japan
Island Navigation Corp. for C.Y Tung Group (1) Tokyo Japan
Ito, S.M. (1) Keelung Japan
Japan, Gouvernement of (18) Tokyo Japan
Kanamori Gomei Kaisha (1) Nishinomiya Japan
Kansai Kisen K.K. (1) Osaka Japan
Kasahara Shoji K.K. (2) Dalian Japan
Katsuda Kisen K.K. (1) Unknown Japan
Kinkai Yusosen K.K. (1) Yokohama Japan
Kishimoto Kanetaro (1) Osaka Japan
Kishimoto Kisen K.K. (2) Nishinomiya Japan
Kitagawa Sangyo Kaiun K.K. (1) Osaka Japan
Kizo, Hashimoto (1) Osaka Japan
Kobe Senpaku Co. Ltd. (1) Kobe Japan
Kobe Shipping Agency Co. (2) Kobe Japan
Kusakabe Kisen K.K. (1) Minamitonda Japan
Kwaisoten, Gomei Kaisha Umeura Tasaka (1) Tokyo Japan
Kyodo Gyogyo K.K. (2) Fuchu Japan
Kyosei Kisen K.K. (2) Kobe Japan
Kyutaro, Kusakabe (1) Unknown Japan
Lels & Co., Carst (1) Yokohama Japan
Lino Kaiun Kaisha (1) Tokyo Japan
Maeda Riichi K.K. (1) Toba Japan
Maedo Shozo (1) Osaka Japan
Marino Trading Co. Ltd. (1) Tokyo Japan
Marusho Kaiun K.K. (1) Kobe Japan
Matsugata, K. (1) Kobe Japan
Matsumojo, Tsuji (1) Hakodate Japan
Matsunosuke, Tanaka (1) Osaka Japan
Matsuoaka Kisen K.K. (1) Fuchu Japan
Mawatari Toshiro (2) Uraga Japan
Meiji Kaium K.K. (1) Dalian Japan
Minamijima Kansaku (1) Shinimato Japan
Mitsubayashi Naosuki (1) Amagasaki Japan
Mitsubishi Yubin (2) Onbekend Japan
Mitsui Bussan Gomei Kaisha (1) Kobe Japan
Miyako Kisen K.K. (1) Yokohama Japan
Mojimaru K.K. (1) Yokohama Japan
Nagai Kaiun K.K. (2) Tokyo Japan
Nagata Sanjuro (1) Nishinomiya Japan
Nakamura, U (1) Onbekend Japan
Naoji, Nomura (1) Kobe Japan
Nikko Kisen K.K. & Kiharu Shoji K.K. (1) Osaka Japan
Nippon Godo Kosen K.K. (1) Fuchu Japan
Nippon Kosen Gyogyo K.K. (2) Fuchu Japan
Nippon Marine Service Ltd (1) Tokyo Japan
Nippon Sekiyu Seisei K.K. (1) Tokyo Japan
Nippon Suisan K.K. (2) Hutyu Japan
Nippon Tanker K.K. (2) Tokyo Japan
Nippon Yusen K.K. (4) Tokyo Japan
Nippon Yusosen K.K. (1) Yokohama Japan
Nishide, M. (1) Hakodate Japan
Nitta Kisen K.K. (1) Kobe Japan
Nitto Hogei K.K. (1) Tokyo Japan
Oaki Kikusaburo (2) Tokyo Japan
Ogura Sekiyu K.K. (2) Tokyo Japan
Oguri Kyosai Kisen K.K. (1) Nishinomiya Japan
Okabe Daijiro (1) Amagasaki Japan
Okazaki Kisen Kabushiki Kaisha (4) Kobe Japan
Okazaki Tokichi (3) Kobe Japan
Okinawa Denki Kabushiki Kaisha (1) Amagasaki Japan
Osaka Kaiun K.K. (1) Nishinomiya Japan
Osaka Shosen K.K. (1) Osaka Japan
Rikitaro, Hori (1) Osaka Japan
Sanko Kissen K.K. (1) Tokyo Japan
Sansin Kisen K.K. (1) Hutyu Japan
Santoku Senpaku Co. Ltd. (1) Osaka Japan
Sasanqua Shipping S.A. (2) Osaka Japan
Sato, M. (1) Kobe Japan
Satsuma-Han (1) Nagasaki Japan
Seito Kaiun Kabushiki Kaisha (1) Nishinomiya Japan
Sekiyu Kyodo Hanbaisho K.K. (1) Hakodate Japan
Setsu Kogio K.K. (2) Yokohama Japan
Shiozaki, Yokichi (1) Amagasaki Japan
Shizuoka-Han (1) Onbekend Japan
Shokai, Eiwa (1) Dalian Japan
Shokai, Murao (1) Dalian Japan
Shosaku, Kagitomi (1) Niigata Japan
Showa Kensetsu K.K. (1) Kikuma Japan
Shoyo Kisen K.K. (1) Amagasaki Japan
Suda, T. (1) Dairen Japan
Sugano Gomei Kaisha (1) Unknown Japan
Sunrise Marine K.K. (1) Tokyo Japan
Taisho Kaiun K.K. (1) Dalian Japan
Taiyo Gyogyo K.K. (1) Tokyo Japan
Taiyo Kisen Kaisha (1) Dalian Japan
Tatsuma Kisen Goshi Kaisha (1) Nishinomiya Japan
Tatsuma Shokwai K.K. (4) Nishinomiya Japan
Tatsuuma Kisen Goshi Kaisha (1) Nishinomiya Japan
Teikoku Kisen K.K. (1) Kobe Japan
Teikoku Senpaku K.K. (2) Yokohama Japan
Tokumaru Kaiun K.K. (1) Tokyo Japan
Tokyo Kaiji K.K. (1) Tokyo Japan
Tosa Domei Kisen K.K. (2) Kochi Japan
Tosa Yengan Kisen K.k. (1) Kochi Japan
Uchida Kisen K.K. (2) Osaka Japan
Usui, K. (1) Dalian Japan
Watanabe, T. (1) Hakodate Japan
Yamamoto Shoji K.K. (1) Amagasaki Japan
Yamashita Kisen Kabushiki Kaisha (1) Nishinomiya Japan
Yashima Shipping Company Ltd (1) Tokyo Japan
Yeboki Teriki (Miyoshi Motokichi) (1) Osaka Japan
Yeiwa Shokai Goshi Kaisha (1) Amagasaki Japan
Yokoyama, I. (1) Kobe Japan
Yoshida, T. (1) Uraga Japan
Yubin Jyoki/Mitsubishi Yubin (1) Onbekend Japan