Name ship: DIANA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1829
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Halbe Harmannus Nijhuis, Sappemeer, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1829-04-21
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 40.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1829
Number in register 249
Name ship DIANA
Type Kof
Lasts 40
Built province/country Groningen, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1829-04-30
Passport requested by Duit, R.H.
City Veendam
Master at time of request Duit, R.H.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1829-04-21 DIANA
Manager: Reinder Hendriks Duit, Veendam, Netherlands
Owner: Reinder Hendriks Duit, Veendam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

1829

Jan Douwes Romkes, negociant te Hoogezand, 1/3e part,
Halbe Harmannus Nijhuis, scheepsbouwer te Sappemeer, 1/3e part,
Romke Douwes van der Baan, rentenier te Hoogezand, 1/6e part,
Koert Pieters van Calcar, negociant te Hoogezand, 1/6e part.

Zij waren de financiers van kapitein Reinder Hendriks Duit.

Ship Events Data

1845-08-21: Type: Abandoned
Final Fate: Op 21 augustus 1845 is de DIANA in zinkende toestand ter hoogte van Borkum verlaten.

Ship Masters Data

Date from: 1829
Captain: Duit, Reinder Hendriks
College:
Flagnumber: 0
Other information: Reinder Hendriks Duit: * circa 1801, 25.06.1847 te Sint Petersburg a/b de kof de JONGE HENDRIK. Eerste huwelijk op 29.12.1828 te Veendam met Egbertje Dina (Diana) Nieboer. (* circa 1806, Veendam 26.02.1836). De naamgeefster van de kof.
Tweede huwelijk op 08.02.1839 te Veendam met Geertruida Olferts Koolman.

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
Groninger Archieven Archiefnummer Veend.144.383.1829.16
Groninger Archieven Archiefnummer Zuidbroek 146.219.1829.68
Groninger Archieven, monsterrollen Groningen, via website Noordelijk Scheepvaartmuseum.
Groninger Archieven, monsterrollen Veendam, via website Noordelijk Scheepvaartmuseum.
www.allegroningers.nl
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordrechtsche Courant
GRC = Groninger Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost
General information regarding this ship

1829

Op 30 april 1829 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de kof DIANA, aangevraagd door R.H. Duit, Veendam, voor zichzelf als kapitein.

Monsterrol: 1829-71
Datum: 16-05-1829
Scheepsnaam: Diana
Scheepstype: niet vermeld
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Groningen, Groninger Archieven (Groningen)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Calcar, van J.D. kajuitwachter 2 niet vermeld 19
Duit H.H. stuurman 30 niet vermeld 28
Duit Reinder H. kapitein niet vermeld niet vermeld niet vermeld
Jonker G.H. matroos 18 niet vermeld 18
Nieborg J.E. kok 19 niet vermeld 24

1830

AH 050630
Carga-lijsten. Amsterdam, 4 juni. HENRIETTE EN BETSY, kapt. G.B. Bos, ZORGVULDIGHEID, kapt. E.D. Dekker en AURORA, kapt. J.A. de Haas qq., van Suriname;
BOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Lissabon; DIANA, kapt. R.H. Duit, JONGE HARM, kapt. J.G. Schrader en JOHANNA GEBMA (opm: smak JOHANNA GEBINA), kapt. R.H. Nagel, van Koningsbergen;
AH 140830
Carga-lijsten. Amsterdam, 13 augustus. RENSINA, kapt. H.W. Stuit, DIANA, kapt. R.H. Duit, VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood; REMINA, kapt. J.G. Boon, GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom; PIETERDINA, kapt. H.R. Duit; VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer en BROEDERLIEFDE, kapt. J.A. v.d. Wal, van Koningsbergen;
RC 041230
Rotterdam, 3 december. De 1e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DIANA, kapt. R.H. Duit en NEPTUNUS, kapt. M.D. Jeltes, van Riga en ZEELUST, kapt. C.A. Jongbloed, van Libau.

1831

Op 8 juni 1831 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de kof DIANA, aangevraagd door R.H. Duit, Veendam, voor zichzelf als kapitein.

RC 150931
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit, om aanstaande week te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam & Smeer.

1832

AH 090832
Texel, 7 augustus. Vertrokken: DE GOEDE HOOP, kapt. H.F. Kleyn, naar Marseille; DIANA, kapt. R.H. Duit, naar Liverpool;
AH 091032
Texel, 6 oktober. Binnengekomen: AURORA, kapt. A.J. de Boer, van Genua; LUKKINA MARGARETHA, kapt. H.S. Hoveling, van Liverpool; DIANA, kapt. R.H. Duit, van Liverpool, alle 3 na visitatie van de quarantaine ontslagen.

1833

Op 10 juni 1833 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de kof DIANA, aangevraagd door R.H. Duit, Veendam, voor zichzelf als kapitein.

AH 220633
Scheepstijdingen. Uitgezeild:
Texel, 20 juni. Zr.Ms. brik ZWALUW, kapt. luit. Tam, naar S. George d’Elmina; KAREL, kapt. H.P. Hoek, naar Lissabon; HENRIETTA JOHANNA, kapt. E.J. Klyn, naar Bordeaux; JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolf, naar Liverpool; LUKINA MARGARETHA, kapt. H.S. Hooveling, naar Liverpool; DIANA, kapt. R.H. Duit, naar Oléron.
PGC 090733
Amsterdam, 3 juli. Het schip DIANA, kapt. R.H. Duit, van Amsterdam naar Oléron, is op 27 juni Weymouth binnengelopen.
AH 150833
Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 13 augustus. MEDEMBLIK, kapt, J. Grey, van Londen; ONDERNEMING, kapt. C. van Maurik, van Oleron; ANTINA, kapt. kapt. R.J. Schuuring, van Liverpool; DIANA, kapt. R.H. Duit, van Marennes.
AH 210933
Binnengekomen:
Sunderland, 14 september. DIANA, kapt. R.H. Duit, ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zilver; WEMELINA KRANENBORG, kapt. S.J. Prange, HERMINA, kapt. Z.H. Fyn en ALETTA, kapt. F.R. Nepperus, allen van Amsterdam.
AH 240933
Binnengekomen:
Texel, 23 september. DE BROEDERS, kapt. J.H. Fyn, van Drammen; CHARLOTTE, kapt. R.L. Giezen, van Dantzig; HANS, kapt. P. Nieuwman, van Riga. Gisteren: DIANA, kapt. R.H. Duit, van Sunderland.
AH 171033
Uitgezeild:
Vlie, 12 oktober. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard en VROUW JACOBA, kapt. H. Rickens, naar Newcastle; DIANA, kapt. R.H. Duit, naar Koningsbergen; ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, naar Pernau; DIANA, kapt, G. Koning, naar Hamburg;
PGC 311233
Kapt. H.F. Deddes, van Koningsbergen te Amsterdam gearriveerd, rapporteert dat op 25 december met hem in het Vlie zijn binnengekomen JANTINA MARGRIETA, kapt. B.H. Smit, van Oudsoen, HILLECHINA, kapt. H.H. Brakke, en DIANA, kapt. R.H. Duit, beide van Koningsbergen, reeds te Amsterdam en te Hollesloot aangekomen, het eerste na op de kust van Jutland een anker en touw gekapt te hebben.

1834

AH 280334
Uitgezeild:
Vlie, 22 maart. HENRIETTA, kapt. M. Casseboom, naar Dantzig; HILLEGONDA MARIA, kapt. D.D. Visser, naar Memel; WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, naar Elseneur; DIANA, kapt. R.H. Duit, naar Bergen; VROUW BERTA, kapt. H.J. Krenter (opm: VROUW BERTHA, kapt. H.J. Kruiter), naar Noorwegen;
AH 040734
Binnengekomen:
Vlie, 30 juni. STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortryk, van Nerva; HERSTELLING, kapt. A.H. Karsyns, van Libau; DIANA, kapt. R.H. Duyt, van Koningsbergen; JANTINA ROELFINA, kapt. J.B. Kuiper, van Dantzig; JONGE TRYNTJE, kapt. M. Wybes, van Lübeck; GESINA, R.L. Roelfsema, van Egersund; VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, van Oosterisoer;
AH 230734
Uitgezeild:
Texel, 21 juli. DRIE GEBROEDERS, kapt. K.H. Ruyl naar Batavia; HARMONIE, kapt. A. v.d. Meyden, naar Suriname; DIANA, kapt. R.H. Duit, naar Hull; ANNEGINA, kapt. J. Kuiper, naar Noorwegen.
AH 250834
Binnengekomen:
Texel, 22 augustus. DIANA, kapt. R.H. Duit, van Hull; VROUW CATHARINA, kapt. G.K. Wykmeyer, van Newcastle; EENSGEZINDHEID, kapt. P.F. Kuiper, van Archangel; FORTUNA, kapt. P.H. Gron, van Bergen; CONCORDIA, kapt. J.A. Kuin, van Statill; JOHANNA, kapt. J.A. de Vries, van Tromsoe (Denemarken).
AH 180934
Uitgezeild:
Vlie, 15 september. CHRISTINA, kapt. H.B. Engelsman, naar Hull; ELISE, kapt. C. Schildknegt, naar Petersburg; PITERDINA, kapt. H.R. Duit, DIANA, kapt. R.H. Duit en MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, alle drie op avontuur; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.
RC 181134
Rotterdam, 17 november. De 14e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas DIANA, kapt. R.H. Duit, van Nystad.

1835

RC 210335
Rotterdam, 20 maart. De 18e dezer, des namiddags zeilden van Helvoetsluis NEÉRLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop en KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. W. Sipkes, naar Batavia; DE JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw, naar Smyrna; ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. F. Parlevliet en HENDRICA ELIZABETH, kapt. D. Miercke naar Newyork; PIETER EN ABRAHAM, kapt. L. Overgaauw, naar Plymouth; DE HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff, naar Lissabon; DE VIER GEBROEDERS, kapt. A.J. Bakker, naar Liverpool; CATHARINA, kapt. H.G. van Dam, naar Belfast; NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, naar Londonderry; CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, naar Newry; CATHARINA ENGELINA, kapt. E.A. de Groot, naar St. Ubes; WILLEM, kapt. H. Knudsen, naar Mayo; DIANA, kapt. R.A. Duit, naar Guernsey; ALBERDINA, kapt. H.W. de Groot naar Hull;
RC 090535
Rotterdam, 8 mei. De 7e dezer, des morgens, arriveerden in de Maas DIANA, kapt. R.H. Duit, van Cardiff en FLORA, kapt. D. Rooderkerk, van Liverpool.
RC 230535
Advertentie. Te Rotterdam, ligt in lading naar Belfast, het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
RC 160635
Rotterdam, 15 juni. De 14e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas DIANA, kapt. R.H. Duit, naar Belfast en de 15e, des morgens, arriveerde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
RC 150935
Rotterdam. 14 september. De 12e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE JONGE ALIDA, kapt. J. van Gelderen, van Lissabon en DIANA, kapt. R.H. Duit, van Cardiff.
RC 240935
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Lissabon, het Nederlandse hoekerschip DE HOOP, kapt. L. Berkhoff.
Naar Marseille, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip DE HOOP, kapt. Dirk Guit.
Naar Bergen, het Nederlands kofschip WEBBINA, kapt. J.H. Kuyper.
Naar St. Petersburg, om ten spoedigste te vertrekken, het Nederlands hoekerschip ’T VERTROUWEN, kapt. L. Overgauw.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
RC 131035
Rotterdam, 12 oktober. De 10e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis CONCORDIA, kapt. J.J. Kuiper, naar Rouaan en DIANA, kapt. R.H. Duit, naar Nantes; doch beide zijn op de rede terug gekomen.
RC 171035
Rotterdam, 16 oktober. De 16e dezer, des middags, zeilde van Maassluis CONCORDIA, kapt. J.J. Kuiper, naar Rouaan en DIANA, kapt. R.H. Duit, naar Nantes. 

1836

DC 160136
Hellevoetsluis, 13 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de HOOP, kapt. L. Berkhoff, van Rochefort, en DIANA, kapt. R.H. Duit, van Marennes.
Kapt. R.H. Duit, bovengemeld, rapporteert den 7 dezer gepraaid te hebben, op de hoogte van het Hoogzand (opm: Hooge Sandt; Wierumer Gronden), het schip VRIENDSCHAP, kapt. G.T. van Rhijn, van Marennes naar Amsterdam gedestineerd; aan boord was alles wel.
DC 210136
Dordrecht, 20 januari. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de TWEE GEZUSTERS, kapt. T.C. Kahlohr, van Cuxhaven, met kalk; JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pijbes, van Liverpool, en DIANA, kapt. R.H. Duit, van Marennes, beiden met zout.
DC 190436
Maassluis, 17 april. Heden zeilde naar zee: DIANA, kapt. R.H. Duit, naar Duinkerken.
DC 180636
Brielle, 15 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: DIANA, kapt. R.H. Duit, van Duinkerken; WILLIAM, kapt. R. Monkman, van Newcastle, en VROUW ALIDA, kapt. A.J. Pekelder, van Koningsbergen;
RC 020736
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar St. Petersburg het Nederlands kofschip DIANA, kapt. R.H. Duit.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
DC 160836
Maassluis, 14 augustus. Heden morgen zeilden naar zee: DIANA, kapt. R.H. Duit, naar Petersburg, en VIJF GEZUSTERS, kapt. A.J. Roeden, naar Hamburg.
RC 261136
Rotterdam, 25 november. Het schip DIANA, kapt. R.H. Duit, van Petersburg te Amsterdam gearriveerd, heeft in de namiddag van de 16e dezer, door aanzeiling van een galjas, de kluiver en stagtalien gebroken en andere schade, echter geen lekkage, bekomen; het galjas de volgende ochtend uit het gezicht zijnde, wist men niet of het ook schade bekomen had.
AH 261136
Carga-lijsten Amsterdam: JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wyk, van Suriname met suiker, katoen, kwassiehout en cacao; DIANA, kapt. R.H. Duit, van Petersburg met koper, koopmansgoederen, potasch, talk, juchten, koehaar, linnen, veren en borstels; HENDRIKA, kapt. J.E. Gust, van Hamburg met hout; MEDEMBLIK, kapt. P.J. Carst, van Hemburg met hout.
AH 131236
Advertentie. A.W. Abrahamsz. en J.M. Herold, makelaars, zullen, ten overstaan van de heer W.J. Luytje, deurwaarder alhier, op vrijdag 16 december 1836, des namiddags 1½ ure, in den Brakken Grond, in de Nes, verkopen: 252 st. Petersburger rode juchten, zo gezond als beschadigd; nu eerst uit zee gekomen en gelost uit het schip DIANA, kapt. R.H. Duit. Liggende in het entrepot-dok, 8e afdeling, 1e zolder. Breder als bij biljet wordt aangewezen.

1837

RC 260837
Rotterdam, 25 augustus. Den 23 dezer arriveerde te Helvoetsluis DIANA, R.H. Duit, van St. Petersburg en VRIENDSCHAP, J. Kwakkelstein, van Lissabon.

Op 9 september 1837 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de kof DIANA, aangevraagd door R.H. Duit, Veendam, voor zichzelf als kapitein.

RC 230937
Rotterdam, 22 september. Den 20 dezer zeilden uit de Maas ONDERNEMING, H.A. Jongebloed, naar Stettin (opm: Szczecin); DIANA, R.H. Duit naar Bergen; KLAZINA EN DIRKJE, A. Schilperoord, naar St. Ubes (opm: Setubal), en WEBBINE, B.H. Kuiper, naar Cardiff. De wind O.Z.O.
RC 111137
Rotterdam, 10 november. Den 9 dezer arriveerden Zr.Ms. stoomschip PHOENIX, kapitein-luitenant le Jeune, DIANA, D.H. Duit, en MERWESTROOM, D.H. Hazewinkel, van Bergen, GOEDE MOEDER, P. Soeberg, van Drammen.

1838

RC 090138
Rotterdam, 8 januari. Den 6 dezer zeilden van Helvoetsluis SARA LYDIA, B. van der Tak, naar Batavia; FORTUNA, L. Berkhoff, naar Nantes; JOHANNA CATHARINA, R.D. Lovius, naar Duinkerken, WEBBINA, B.H. Kuiper, naar Newry; JONGE JAN, T.B. Teunissen, naar Baltimore; GOEDE VERWACHTING, A. Hogendijk, naar Gibraltar; FELIX, A. Smoor, naar Bordeaux; HOOP EN VERWACHTING, J. Haasnoot, naar Dublin; HOOP, L. Storm, naar Rochefort; ZWAANTIENA, H.J. Schuring, naar Guernsey; ANTOINETTE, P.C. Peters, en NIORD, P.H. Brinck, naar Triëst; JOHANNA, H.T. de Jong en DE HOOP, E.H. Mugge, naar New-York; MARIA, E. Pekelder, DIANA, R.H. Duit, en MERWESTROOM, D.H. Hazewinkel, naar Belfast; SOPHIA, N. Michelsen, naar Antwerpen, en GEZIENA, P.P. Muntendam, naar Havre.
ZP 110938 – 181
Te Amsterdam zijn den 10 september gearriveerd de schepen:
-  HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Suriname, met suiker, katoen en cacao.
-  VROUW JANTJE, kapt. G.A. Jonkhoff, van Havre met suiker.
DIANA, kapt. R.H. Duit, van dito met suiker.

1840

Monsterrol: 1840-34
Datum: 08-02-1840
Scheepsnaam: Diana
Scheepstype: kof
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Veendam, Gemeentearchief (Veendam)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Duit Reinders Hindriks Schipper niet vermeld niet vermeld niet vermeld
Hazewinkel Ruurt Abrahams Stuurman 30 niet vermeld niet vermeld
Klok Jan Jans Matroos 22 niet vermeld niet vermeld
Nieboer Reint Arents Kok 10 niet vermeld niet vermeld
Venema Pieter Lichtmatroos 15 niet vermeld niet vermeld

ZP 141140
De 13e dezer zijn te Amsterdam gearriveerd de schepen:
ANJA, kapt. J.H. de Boer, met stukgoederen van Londen, liggende in het Oosterdok
VROUW CHRISTINA, kapt. H.R. Dood, met ijzer van Newport, liggende bij de Nieuwe Brug
LIEFDADIGHEID, kapt. J.G. Lukje, van Sunderland met steenkolen, liggende in het Westerdok
HERMANUS WIARDUS, kapt. H.A. Post, van Dantzig met delen en ribben, liggende in het Oosterdok
DIANA, kapt. R.H. Duit, van Stettin met hout, liggende in het Oosterdok

1842

Monsterrol: 1842-23
Datum: 09-02-1842
Scheepsnaam: Diana
Scheepstype: kof
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Veendam, Gemeentearchief (Veendam)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Duit Reinder Hindriks schipper niet vermeld niet vermeld niet vermeld
Haayer Auke Fransens stuurman 32 niet vermeld niet vermeld
Kruidhof Jan Solkes kok 6 niet vermeld niet vermeld
Mulder Berend Jans lichtmatroos 12 niet vermeld niet vermeld
Wolthuis Klaas Jans matroos 21.5 niet vermeld niet vermeld

Op 17 maart 1842 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de kof DIANA, aangevraagd door R.H. Duit, Veendam, voor zichzelf als kapitein.

1844

Op 23 maart 1844 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de kof DIANA, aangevraagd door R.H. Duit, Veendam, voor zichzelf als kapitein.

1845

GRC 230545
Gepasseerd te Tonningen: de 12e mei: kapt. Gort, DE ONDERNEMING, van Brugge naar de Oostzee; kapt. Zoutman, GEERTRUIDA HENDRIKA, van Amsterdam naar Stettin; kapt. Duit, DIANA, van Amsterdam naar Tonningen; kapt. Prins, LAMMEGINA, van Lübeck naar Weener; de 14e mei: kapt. Das, HARMANNA, van Antwerpen naar Rostock; kapt. De Boer, JEANETTE, van Bremen naar Riga.
GRC 200645
Gepasseerd te Rendsburg: 11 juni: kapt. Duit, DIANA, van Heiligenhafen naar Antwerpen; kapt. Carst, JANKE HOOITES, van Rostock naar de Maas; kapt. Pronk, GESINA, van Lübeck naar Amsterdam; kapt. Potjer, HERSTELLING, van Danzig naar Engeland; kapt. Mooi, TIESSINA, van Stettin naar Abzerzijl (opm: Absersiel). 13 juni. kapt. Prins, EENDRAGT, van Rotterdam naar Stettin;
AC 300845
Hamburg, 27 augustus. Het schip DIANA, kapt. Duit (opm: kof, bouwjaar 1829; kapt. Reinder Hindriks Duit), van Antwerpen naar St. Petersburg, is de 21e dezer op de hoogte van Borkum in zinkende staat door het volk verlaten, hetwelk door kapt. Luths, voerende het schip LINA, is gered en te Rüstingersiel aangebracht (opm: zie ook NRC 010945).

Op 27 augustus 1845 werd de zeebrief van de kof DIANA, kapt. R.H. Duit, door de consul te Emden naar Den Haag geretourneerd onder vermelding ‘schip is verongelukt` waarna op 1 september 1845 royement volgde.

NRC 010945
Cuxhaven, 23 augustus. Door kapt. Stoldt, voerende het schip (opm: kof) CITO, is ongeveer 8 mijlen van Helgoland door het volk verlaten gezien, de Hollandse? kof DIANA, kapt. Duit, van Antwerpen naar St. Petersburg, met machinerien; de ekwipage was door een ander schip, hetwelk kapt. Stoldt gepraaid had, gered (Le Précurseur d'Anvers [opm: een Antwerps dagblad]). In de Hamburger Börsehalle van den 25 augustus No. 10.314, wordt gemeld dat het door kapt. Stoldt gepraaide schip DIANA, aan de Jahde thuis behoorde (opm: onjuist, zie AC 300845).