Name ship: GOEDE VERWACHTING (DE)

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1828
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Smack
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Halbe Harmannus Nijhuis, Sappemeer, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1828-04-25
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 33.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1828
Number in register 253
Name ship GOEDE VERWACHTING (DE)
Type Smak
Lasts 33
Built province/country Groningen, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1828-05-01
Passport requested by Vegter, J.S.
City Veendam
Master at time of request Vegter, J.S.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1828-04-28 GOEDE VERWACHTING (DE)
Manager: Jan Simons Vegter, Veendam, Netherlands
Owner: Jan Simons Vegter, Veendam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1828-04-00: Bijzonderheden: het schip ligt thans te Martenshoek. De koop- en bijlbrief, gepasseerd 24 april 1828 voor Mr. Johannes Wijbrandus Wilhelmus Wens, notaris te Sappemeer, geregistreerd Groningen 25 april 1828, met bevestigende verklaring van burgemeester van Sappemeer, wordt getoond. Het schip is nieuw gekocht door Jan Simons Vegter. De scheepsbouwer wordt niet genoemd.

1828-04-25: bouwwerf/verkoper: Halbe Harmannus Nijhuis, scheepstimmerbaas te Sappemeer voor 2/3e, en Jan Douwes Remkes, negociant te Sappemeer, (als leverancier der timmermaterialen, voor 1/3e)

1828-05-01: 01.05.1828 eerste zeebrief, door J.S. Vegter (Jan Simons Vegter) te Veendam voor zichzelf aangevraagd

1828-07-31: RC 310728
Te Antwerpen is (o.m.) gearriveerd GOEDE VERWACHTING (opm: smak), kapt. J.S. Vegter, van Harenburg.

1828-08-29: RC 300828
Rotterdam, 29 augustus. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild (o.m.) DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.S. Vegter, naar Milton;

1828-12-24: RC 030229
Amsterdam, 31 januari. Kapt. J.S. Vegter, voerende het schip (opm: smak) DE GOEDE VERWACHTING, van Amsterdam naar Londen, te Zoutkamp binnen, meldt vandaar in dato de 25e dezer, dat hij de 24e december met veel schade aan de zeilen en het ijzerwerk aldaar was binnengelopen. Hij had zulks echter gerepareerd en de 8e dezer de reis voortgezet, doch was diezelfde avond, de loods nog aan boord hebbende, na groot levensgevaar uitgestaan en een anker verloren te hebben, aldaar teruggekomen en sedert ingevroren. Zo ver hij zien kon was de lading in goede staat.

1829-01-01: RC 030129
Amsterdam, 1 januari. Het schip (opm: smak) DE GOEDE VERWAGTING, kapt. J.S. Vegter, van Amsterdam naar Londen, is volgens rapport te Zoutkamp binnengelopen.

1829-07-00: PGC 170729
30 juni - 11 juli Gearriveerd: Te Elseneur: J.S. Vegter, de GOEDE VERWACHTING, van Rouen.

1829-11-11: RC 141129
Amsterdam, 11 november. Het schip (opm: smak) DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.S. Vegter, van Koningsbergen naar Amsterdam, te Delfzijl binnen, heeft een anker en touw verloren en schade aan de zeilen bekomen; moet lossen om te repareren.

1829-11-30: PGC 271129
Advertentie. Op maandag 30 november 1829, des voormiddags te 11 uren, zal ten overstaan van een bevoegd ambtenaar ten huize van kastelein J.J. Borst, te Delfzijl, publiek bij contant geld worden verkocht
- ongeveer 8½ last meer of minder door zeewater beschadigde tarwe, waarvan 7 lasten zijn gelost uit het tjalkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. H.H. Braam, en
- 1½ last uit het smakschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.S. Vegter, benevens
- ongeveer 1000 Nederlandse ponden gom.
Zijnde hiervan de nadere informatiën te bekomen bij de heer P. Stratingh, scheepscommissionair te Delfzijl.

1830-04-20: AH 210430
Carga-lijsten. Amsterdam, 20 april. GOEDE VERWACHTING, kapt. J.S. Vegter, van Koningsbergen

1830-05-03: 03.05.1830: Nieuwe zeebrief, door J.S. Vegter (Jan Simons Vegter) te Veendam voor zichzelf aangevraagd

1830-07-20: AH 210730
Carga-lijsten. Amsterdam, 20 juli. GOEDE VERWACHTING, kapt. J.S. Vegter, van Pernau (opm: Parnu).

1830-09-17: AH 180930
Carga-lijsten. Amsterdam, 17 september. GOEDE VERWACHTING, kapt. J.S. Vegter, van Dantzig

1830-10-01: AH 011030
Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam naar
Bordeaux: het Nederlands schip (opm: smak) DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.S. Vegter.
Adres bij Van Ulphen & Ruys

1830-12-09: Final Fate: PGC 241230
Het schip de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.S. Vegter (opm: smak, bouwjaar 1828, kapt. Jan Simons Vegter), van Amsterdam naar Bordeaux, is volgens brief van daar van den 9 december bij Ourtin (opm: waarschijnlijk Hourtin-Plage; positie 45º13’ NB en 01º10’WL) op de zuidelijke kust van de mond van de Gironde verongelukt (opm: op het strand van de Atlantische kust), doch het volk is gered.

Ship Masters Data

Date from: 1828
Captain: Vegter, Jan Simons
College:
Flagnumber: 0
Other information: Kapitein / eigenaar

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: GRONINGER ARCHIEVEN
Description: CEDULE en BIJLBRIEF: Gron. Archieven / Archiefnummer Zuidbroek 146.218.1828.61

Year: 0000-00-00
Source: NA-Den Haag
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, bestanddelen 554 en 593

Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: AH = Algemeen Handelsblad
PGC = Prov. Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant

Year: 0000-00-00
Source: GRONINGER ARCHIEVEN
Description: BIJLBRIEF: Groninger Archieven, Groningen / Archiefnummer Veend.144.383.1828.11