Name ship: DEN AREND

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1827
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Boat
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: James Hector, Vlissingen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1827-04-01
Launch Date:
Delivery Date: 1827-04-28
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1: 10.17 Meters Registered
Beam: 1.37 Meters Registered
Depth: 0.97 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1827
Number in register 277
Name ship DEN AREND
Type Open boot
Lasts 4
Built province/country Zeeland, Zeeland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1827-05-16
Passport requested by Hector, J.
City Vlissingen
Master at time of request Klaassen, J.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1827-04-28 AREND
Manager: James Hector, Vlissingen, Netherlands
Owner: James Hector, Vlissingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Vlissingen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1828-07-01: Type: Sold at auction
AREND, openboot wordt in 1828 verkocht, nadat de eigenaar James Hector is overleden/ koper onbekend

Ship Masters Data

Date from: 1827
Captain: Klaassen, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1827

Images

Sources


Year: 1827-04-28
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Zeeuws Archief Middelburg archiefnummer : 12 - 900 1827 no. 2
MCO = Middelburgsche Courant
General information regarding this ship

1827

Op 16 mei 1827 wordt voor de AREND door James Hector uit Vlissingen een zeebrief aangevraagd voor kapt. J. Klaassen.

1828

MCO 140628
Advertentie. Verkoping binnen Vlissingen, op vrijdag, zaterdag en maandag, den 27, 28 en 30 Juni 1828, telkens des voormiddags om 10 uren, aan het sterfhuis van wijlen den heer J. Hector, in de Beursstraat, Wijk D. No. 26, en aan deszelfs pakhuizen in de Breewaterstraat, ten overstaan van den notaris A. van der Swalme, van ene grote partij meubilaire goederen, houtwater, blokmakers en andere gereedschappen, een snuif molen, olmen en eiken boomstammen, winkelgoederen en manufacturen, thee, tabak, jenever, brandewijn en wijnen, en vele andere goederen meer. Voorts op den 1 juli 1828, te Vlissingen voornoemd, tijd en plaats nader te bepalen, ten overstaan van gemelde notaris, van: een snelzeilend loggerschip, genaamd de MARIA, leggende in de Pottekaai te Vlissingen; een schoenervaartuig, genaamd DOUGLAS, liggende op de werf van wijlen gemelde heer Hector, in de korte Noordstraat; ene open boot, de AREND, liggende op gemelde werf; idem, de inventarissen van gemelde vaartuigen; wijders diverse grote en kleine boten; ene party ankers, en vele goederen meer. — Alles een dag voor de verkoping te zien. Nadere informatiën te bekomen bij de heren D. Uijttenhooven en J. F. Borghmans, en ten kantore van gemelde notaris.