Name ship: CATHARINA JULIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1829
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Liefke Hindriks Drenth, Oude Pekela, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1828-00-00
Launch Date: 1829-00-00
Delivery Date: 1829-05-09
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 65.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 24.30 Meters Registered
Beam: 4.59 Meters Registered
Depth: 2.50 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1829
Number in register 290
Name ship CATHARINA JULIA
Type Kof
Lasts 65
Built province/country Groningen, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1829-05-19
Passport requested by Giezen, T.J. & Hazewinkel, P.H.
City Veendam
Master at time of request Hazewinkel, P.H.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1829-05-09 CATHARINA JULIA
Manager: Tjark Jans Giezen, als boekhouder, en zijn medereders, Veendam, Netherlands
Owner: Tjark Jans Giezen, als boekhouder, en zijn medereders, Veendam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Voor de mede reders (zie onderaan blz.)

Date/Name Ship 1846-02-03 MARIA
Manager: Willem Kaars Sijpesteijn, Krommenie, Netherlands
Owner: Willem Kaars Sijpesteijn, Krommenie, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Krommenie / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1852-02-09 GEERTRUIDA
Manager:
Owner: Bartele Israels de Groot, Pekela, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Pekela / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1863-04-17 GEERTRUIDA
Manager:
Owner: J.B. de Groot, Oude Pekela, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oude Pekela / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1866-03-01 GEERTRUIDA
Manager:
Owner: W.H. Dekker, Oude Pekela, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oude Pekela / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

1829 - CATHARINA JULIA.
Bijlage bij acte 90 van 1829 betr. het nieuw gebouwde kofschip CATHARINA JULIA
Eigenaren:
Tjark Jans Giezen, eigenaar te Veendam (boekhouder en 1/32e part)
Firma R. & J. Giezen, Muntendam (8/32e part)
Firma Van Lennep & Co., Amsterdam (2/32e part)
Firma Kranenborg & Mauriks, Amsterdam (1/32e part)
Jacobus Aricius Gau …(onleesbaar), Groningen (1/32e part)
en firma Sandberg & Co., Dordrecht (1/32e part)
(opm: bijzonder moeilijk leesbaar, voor de juistheid van de namen noch voor die van de verdeling der parten kan worden ingestaan)

Ship Events Data

1829-05-15: Aantekening op CEDULE: Bijzonderheden: het declaratoir van de scheepstimmerbaas in dato 9 mei 1829 met de bevestigende verklaring van de burgemeester van Oude Pekela wordt getoond. Het schip is nieuw gebouwd voor de in de bijlage genoemde eigenaren.

1834-01-10: Type: Stranded
Rotterdam, 15 januari. Het schip (opm: kof) CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Amsterdam naar Cette, beoosten het Nieuwe Diep vastgeraakt, is volgens brief van daar van 10 januari 1834 weder vlot geworden.

1836-07-27: Type: Damaged
Het schip CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, heeft, volgens bericht van Liverpool van de 27e juli 1836, de boegspriet en een anker verloren.

1844-03-03: Type: Damaged
Plymouth, 3 maart 1844. De CATHARINA JULIA, kapt. H.G. Greven, van Amsterdam naar Constantinopel, is alhier ten gevolge van een stortzee en verlies van zeilen met averij binnengelopen.

1845-10-02: Type: Damaged
Danzig, 2 oktober 1845. Het schip CATHARINA JULIA, kapt. Greeven, van hier naar Amsterdam, is met gebroken marsra uit zee teruggekomen.

1869-10-14: Type: Stranded
Final Fate: De 14 oktober 1869, des namiddags ten 2 ure, is bij het eiland Schiermonnikoog gestrand het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. W.H. Dekker, te huis behorende te Oude Pekela, van Fredrikstad met hout naar Harlingen bestemd. De vier opvarenden zijn gered door de reddingboot der Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij.

Ship Masters Data

Date from: 1829
Captain: Hazewinkel, Pieter Hindriks
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1829 1840

Date from: 1840
Captain: Greven, Harm Geerts
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1840 1846

Date from: 1846
Captain: Franken, Dirk
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1846 1851 MARIA

Date from: 1852
Captain: Groot, Bartelt Israels de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1852 1863 GEERTRUIDA

Date from: 1863
Captain: Groot, J.B. de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1863 1866

Date from: 1866
Captain: Dekker, W.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1866 1869

Images

Sources


Year: 1829-05-09
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Groninger Archieven, Groningen Archiefnummer Veend.144.383.1829.22
Groninger Archieven, Groningen Archiefnummer Zuidbroek 146.219.1829.90
Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1846.7
Tresoar, Leeuwarden Archiefnummer Harlingen 19.06.383.80
AB = Avondblad
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
DT = De Tijd
GRC = Groninger Courant
LC = Leeuwarder Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
VEC = Veendammer Courant
General information regarding this ship

1829

Op 19-05-1829 wordt voor de CATHARINA JULIA door Pieter Hindriks Hazewinkel uit Veendam een eerste zeebrief aangevraagd voor zichzelf. 

RC 230729
Rotterdam, 20 juli. De 22e dezer, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel en de JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, van Liverpool.
DC 250729
Dordrecht, 24 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman; MARIA, kapt. J.K. de Wijk; CLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik; CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, alle vier van Liverpool, met zout.
RC 110829
Rotterdam, 10 augustus. De 8e, des morgens van Helvoetsluis CATHARINA JULIA, kapt. P.A. Hazewinkel, naar Bergen en des namiddags, HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling, naar Bergen.
RC 220929
Rotterdam, 21 september. De 20e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis MARIA, kapt. E.H. Ahrens en EMELIA, kapt. J.P. Bradhering, van Riga; CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel en MARIA, kapt. H.T. Mulder, van Bergen.
DC 240929
Dordrecht, 23 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, en de VROUW MARIA, kapt. H.T. Mulder, beiden van Bergen met stokvis en traan.
RC 061029
Rotterdam, 5 oktober. De 2e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis de VROUW MARIA, kapt. H.T. Mulder en CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, naar Liverpool.
RC 031229
Rotterdam, 2 december. De 1e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Liverpool.

1830 

RC 300330
Rotterdam, 29 maart. De 27e, des morgens, zeilden uit de Maas CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, LUKKINA MAGRIETA, kapt. H.S. Hoveling, naar Liverpool.
RC 130530
Rotterdam, 12 mei. De 11e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ENGELINA, kapt. R.H. Bok, MARIA BEERTA, kapt. K.A. Tap en CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Liverpool.
DC 130530
Dordrecht, 12 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de B. HAITSMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk, en CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Liverpool, met zout.
RC 270530
Rotterdam. 26 mei. De 25e, des morgens, zeilden van Helvoetsluis CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, EEMSTROOM, kapt. B.F. Mees en ENGELINA, kapt. R.H. Bok, naar de Oost Zee.
RC 170730
Rotterdam, 16 juli. De 15e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Koningsbergen.
RC 100830
Rotterdam, 9 augustus. De 8e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, naar Sunderland.
AH 161130
Carga-lijsten. Amsterdam, 16 november. CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Riga.

1831

OHC 240331
Vlie, 20 maart. Uitgezeild P.H. Hazewinkel op avontuur.
OHC 310531
Arrivementen: Te Riga P.H. Hazewinkel van Bergen.
RC 120731
Arrivementen: In het Vlie P.H. Hazewinkel van Riga.
AH 250831
Vlie, 22 augustus. Binnengekomen: van de rede naar Wieringen gezeild, CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Memel.
LC 130931
Harlingen, 8 september. Binnengekomen CATHARINA JULIA, P.H. Hazewinkel, van Riga met granen.

1832

Op 10-03-1832 wordt voor de CATHARINA JULIA door Pieter Hindriks Hazewinkel uit Veendam een zeebrief aangevraagd voor zichzelf. 

AH 210332
Vlie, 16 maart. Vertrokken: NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domenie, op avontuur; CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, op avontuur.
AH 290632
Vlie, 24 juni. Binnengekomen: VROUW ANNECHINA, kapt. M. de Jonge, van Leith; FLORA, kapt. J. Mouldon, van Ipswich, liggen beide in quarantaine; CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Libau.
AH 310732
Vlie, 27 juli. Vertrokken: YGEA, kapt. T. Thomassen, naar Oostende; CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Libau.

1833 

RC 270633
Rotterdam, 26 juni. De 26e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas HERO, kapt. S. Bok, DE GOEDE HOOP, kapt. A.R. de Jonge, CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel en IDA, kapt. M. Frets, naar Sunderland.
RC 300733
Rotterdam, 29 juli. De 28e dezer, des morgens, zeilden uit de Maas CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel en DE GOEDE HOOP, kapt. H.P. de Jonge, naar (opm: niet vermeld)
AH 121033
Carga-lijsten Amsterdam: CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel van Riga met tarwe, lijnzaad, dederzaad en hennep.

1834 

PGC 170134
Rotterdam, 15 januari. Het schip (opm: kof) CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Amsterdam naar Cette, beoosten het Nieuwe Diep vastgeraakt, is volgens brief van daar van 10 januari weder vlot geworden.
AH 060234
Vlie, 2 februari. Uitgezeild: Texel, 4 februari. CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, naar Cette.
AH 050334
Bordeaux (Rivier van), 22 februari. CATHARINA JULIANA, kapt. P.H. Hazewinkel, HERRIBERTUS HERMANUS, kapt. H.H. Rieke, JEREMIAS, kapt. Sake Luitjes Stellingwerf, ANTONIA, kapt. Evert Speelman en GUYANA, kapt. Daniel Gerrits Visser, alle vijf van Amsterdam.
AH 240434
Uitgezeild: Rouen, 10-11 april. JAN FREERK, kapt. H.H. Kok, naar Amsterdam; CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, naar Rotterdam.
DC 030534
Hellevoetsluis, 30 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Bordeaux.

Op 07-06-1834 wordt voor de CATHARINA JULIA door Pieter Hindriks Hazewinkel uit Veendam een zeebrief aangevraagd voor zichzelf. 

DC 240634
Maassluis, 20 juni. Heden morgen zeilden naar zee: NIJVERHEID, kapt. J. Verdoes, ONDERNEMING, kapt. J. Goudappel, en GOEDE INTENTIE, kapt. M. van Ruiven, allen naar de Noordzee; CATHARINA JULIA, kapt. H. Hazewinkel, naar Sunderland.
DC 150734
Hellevoetsluis, 11 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, van Batavia; GUIANA, kapt. F. Popken, van Suriname; CATHARINA JULIA, kapt. D.H. Hazewinkel, van Sunderland.
DC 110934
Hellevoetsluis, 8 september. Heden morgen zeilden naar zee: CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, en JOHANNA GEZINA (opm: JOHANNA GEZIENA, ook JOHANNA GESINA), kapt. P.G. Schuur, allen naar Liverpool.
RC 271134
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading: Naar Neurie (opm: mogelijk Newry), het Nederlands kofschip CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

1835 

RC 010135
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading: Naar Newry, het Nederlands kofschip CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
RC 210335
Rotterdam, 20 maart. De 18e dezer, des namiddags zeilden van Helvoetsluis NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, naar Londonderry; CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, naar Newry.
RC 280535
Rotterdam, 26 mei. De 26e dezer, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Cardiff en ELIZA, kapt. T.R. Lee, van Sunderland.
RC 020735
Rotterdam, 1 juli. De 30e mei, des morgens, zeilden van Maassluis ZORGVLIET, kapt. A.J. Hubert, naar Greenock; GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, naar Rochefort; CATHARINA JULIA, kapt. H. Hazewinkel, naar St. Ubes.
RC 290835
Rotterdam, 28 augustus. De 27e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis CATHARINA JULIA, kapt. C.H. Hazewinkel, van St. Ubes.
RC 010935
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
RC 051135
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading: Naar Newry, het Nederlandse kofschip CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
RC 151235
Rotterdam, 14 december. De 11e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, naar Londonderry. de 12e, des namiddags arriveerden ANNEGINA, kapt. E.S. van der Wijk, van Newcastle en CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, als bijlegger.
RC 241235
Rotterdam, 23 december. De 21e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel en JOHANNA GEZINA (opm: JOHANNA GEZIENA ook JOHANNA GESINA), kapt. P.G. schuur, naar Londonderry.

1836 

DC 020436
Hellevoetsluis, 31 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de VROUW JOHANNA ELIZABETH, kapt. H.J. Bonn, van Batavia, en CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Liverpool.
DC 310536
Maassluis, 28 mei. Heden morgen zeilde naar zee: CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, naar Belfast.
PGC 050836
Het schip CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, heeft, volgens bericht van Liverpool van de 27e juli, de boegspriet en een anker verloren.
DC 230836
Hellevoetsluis, 19 augustus. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Liverpool.

Op 30-08-1836 wordt voor de CATHARINA JULIA door Pieter Hindriks Hazewinkel uit Veendam een zeebrief aangevraagd voor zichzelf. 

DC 150936
Hellevoetsluis, 12 september. Gisteren namiddag zeilde naar zee CATHARINA JULIA, kapt. P. Hazewinkel, naar Jersey.
AH 051136
Kapt. P.D. Hazewinkel, voerende het schip CATHARINA JULIA, van Marennes te Helvoetsluis binnen, rapporteert de 22e op de hoogte van 49º07’ NB 05º10’ WL gepraaid te hebben het schip SARA ANNA CORNELIA, kapt. H.K. Dykhuis, van Amsterdam naar Suriname, aan boord was alles wel.
DC 051136
Hellevoetsluis, 3 november. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW CATHARINA, kapt. R.J. Dood, en CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, beiden van Marennes.

1837

RC 140237
Te Rotterdam in lading liggende schepen naar: Belfast: het kofschip CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel. Adres ten Kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
AH 080437
Helvoetsluis, 6 april. Uitgezeild CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel naar Belfast.
RC 130637
Rotterdam, 12 juni. Den 11 dezer arriveerden te Helvoetsluis CATHARINA JULIA, P.H. Hazewinkel, van Liverpool, en TREKVOGEL, J. Spanjersberg, van Lissabon.
RC 120837
Rotterdam, 11 augustus. Den 10 dezer zeilden van Maasluis ONDERNEMING, G.B. Flik, naar Drammen, MEDEMBLIK, P.J. Carst, en CATHARINA JULIA, P.H. Hazewinkel naar St. Petersburg.
RC 031037
Texel, 2 oktober. Binnengekomen P.H. Hazewinkel van Petersburg.
AH 061037
Cargalijst Amsterdam. CATHARINA JULIA, P.H. Hazewinkel van Petersburg met 35 vaten potasch, 219 vaten hennepolie, 500 bladen koper en 3 vaten vislijm.

1838


AB 210438
Texel, 19 april. Uitgezeild CATHARINA JULIA, P.H. Hazewinkel naar Liverpool.
GRC 150538
Te Liverpool, 4 mei, CATHARINA JULIA, P.H. Hazewinkel van Amsterdam.
AH 310538
Texel, 29 mei. Binnengekomen CATHARINA JULIA, P.H. Hazewinkel van Liverpool.
AH 280638
Vlie, 25 juni. Uitgezeild CATHARINA JULIA, P.H. Hazewinkel naar Archangel.
GRC 140838
Te Archangel, 23 juli. CATHARINA JULIA, P.H. Hazewinkel van Amsterdam.
AH 190938
Cargalijst Amsterdam. CATHARINA JULIA, P.H. Hazewinkel van Archangel met 225 tonnen pik, 566 tonnen teer en 2.000 stuks matten.

Op 24-09-1838 wordt voor de CATHARINA JULIA door Pieter Hindriks Hazewinkel uit Veendam een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

GRC 271138
Te Helvoetsluis, den 24 november, CATHARINA JULIA, P.H. Hazewinkel en de JONGE MARGARETHA, J.K. Wykmeyer, beide van Marennes.

1839

AH 290139
Helvoetsluis, 27 januari. Uitgezeild CATHARINA JULIA, P.H. Hazewinkel naar Londen.
RC 190339
Te Rotterdam in lading naar: Belfast het Nederlandse kofschip CATHARINA JULIA, kapitein P.H. Hazewinkel. Adres bij Kuiper, van Dam en Smeer.
AH 070839
Helvoetsluis, 5 augustus. Binnengekomen CATHARINA JULIA, P.H. Hazewinkel van Riga.
DC 121139
Dordrecht, 11 november. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen GRATITUDE, kapt, T. LLoyd, van Cardiff, en HARMONIE, kapt. P.H. Schabeling, van Glasgow, beiden met ijzer, CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Marennes met ruw zout.

1840

Op 05-02-1840 wordt voor de CATHARINA JULIA door Tjark Jans Giezen uit Veendam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Harm Geerts Greven.

RC 300540
Helvoetsluis, 28 mei. Uitgezeild CATHARINA JULIA, H.G. Greven naar (opm: niet vermeld)

AH 010840
Vlie, 29 juli. Vertrokken CATHARINA JULIA, H.G. Greven naar de Oostzee.

AH 030840
Dordrecht, 31 juli. Heden is alhier met het gewenst gevolg van stapel gelopen het fregatschip BERNHARD VAN SAXEN WEIMAR, groot 500 lasten, zullende worden gevoerd door kapt. P.H. Hazewinkel.
LC 290940
Harlingen. Binnen gekomen: Den 20 september de kofschepen de WILLEM, kapt. J.J. de Boer, van Holmstrand, de BROEDERS, kapt. H.G. Pott, van Drammen en CATHARINA JULIA, kapt. H.G. Greven, van Dantzig.

1841 

PGC 180641
Het schip CATHARINA JULIA, kapt. Greven, van Cardiff naar Amsterdam, is de 9e juni ter rede van Douvres binnengelopen.
AH 180641
Texel, 16 juni. Binnengekomen CATHARINA JULIA, H.G. Greven van Cardiff.
AH 170741
Terschelling, 11 juli. Vertrokken CATHARINA JULIA, H.G. Greven naar Archangel.


1842

Op 26-02-1842 wordt voor de CATHARINA JULIA door Tjark Jans Giezen uit Veendam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Harm Geerts Greven. 

GRC 250342
Texel, 21 maart. Uitgezeild CATHARINA JULIA, H.G. Greven naar Cardiff.
PGC 180442
Te Cardiff hebben de 7e april een aanvang gemaakt met laden de schepen CATHARINA JULIA, kapt. Greven, ELSINA, kapt. Bakker, ALIDA GIEZEN, kapt. Boon en DE HOOP, kapt. Ketelaar, alle vier voor Rotterdam.
PGC 260442
Het schip CATHARINA JULIA, kapt. Greven, van Cardiff naar Amsterdam, is de 14e april in Mount’s Bay, Penzance, binnengelopen.
AH 160542
Carga-lijsten Amsterdam: CATHARINA JULIA, kapt. H.G. Greven, van Cardiff met ijzer.
GRC 070642
Vlie, 31 mei. Uitgezeild CATHARINA JULIA, Greven op avontuur.
GRC 050842
Te Archangel, 13 juli, CATHARINA JULIA, Greven van Amsterdam.
GRC 111042
Amsterdam, 4 oktober. Binnengekomen CATHARINA JULIA, Greven van Archangel.

1843

GRC 310343
Te Dantzig, 17 maart, CATHARINA JULIA, Greven van Amsterdam.
GRC 180443
Dantzig, 5 april. Uitgezeild CATHARINA JULIA, Greven naar Amsterdam.
GRC 250443
Den 15 april de Sont gepasseerd CATHARINA JULIA (Veendam), Greven van Dantzig naar Amsterdam.
GRC 020543
Amsterdam, 28 april. Binnengekomen CATHARINA JULIA, Greven van Dantzig.
GRC 040743
Amsterdam, 30 juni. Binnengekomen CATHARINA JULIA, Greven van Cardiff.
GRC 180943
Cardiff, 1 september. Uitgezeild CATHARINA JULIA, Greven naar Amsterdam.
GRC 260943
Amsterdam, 20 september. Binnengekomen CATHARINA JULIA, Greven van Cardiff.
GRC 071143
Arrivementen: Te Cardiff CATHARINA JULIA, Greven van Amsterdam.


1844

AH 120144
Schepen in lading naar: Smirna en Constantinopel: het Nederlandse kofschip CATHARINA JULIA, kapt. H.G. Greven. Adres bij Kranenborg en Zoon.
AH 080344
Plymouth, 3 maart. De CATHARINA JULIA, kapt. Greven, van Amsterdam naar Constantinopel, is alhier ten gevolge van een stortzee en verlies van zeilen met averij binnengelopen.
AC 260344
Plymouth, 20 maart. Het schip CATHARINA JULIA, kapt. Greeven, van Amsterdam naar Konstantinopel (opm: Istanbul), alhier lek binnengelopen, heeft na geëindigde reparatie gisteren de reis weer voortgezet.
AH 020744
Konstantinopel, 5 juni. Op de 31e der vorige maand arriveerden alhier drie schepen onder Nederlandse vlag, te weten: de ONDERNEMING, kapt. Zwanenburg, de CATHARINA JULIA, kapt. Greven, beiden van Amsterdam, voornamelijk met suiker (de laatste had averij, die hier geregeld zal worden), en de kof VOORWAARTS, kapt. Hoogewerff, van Newcastle en Missina, met steenkolen voor Odessa, werwaarts het schip reeds de 3de dezer vertrokken is.

1845 

GRC 270545
Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn: de 17e mei: Greven, CATHARINA JULIA (Veendam), van Stavanger naar Danzig.

Op 12-07-1845 wordt voor de CATHARINA JULIA door Harm Geerts Greven uit Veendam een zeebrief aangevraagd voor zichzelf. 

GRC 090945
Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn. Greven CATHARINA JULIA (Veendam), van Stavanger naar Danzig.
AC 111045
Danzig, 2 oktober. Het schip CATHARINA JULIA, kapt. Greeven, van hier naar Amsterdam, is met gebroken marsra uit zee teruggekomen.
GRC 041145
Lijst van de Nederlandse schepen, welke de Sont gepasseerd zijn. 27 oktober: kapt. Greven, CATHARINA JULIA (Veendam), van Danzig naar Amsterdam.

1846 

AH 150146
Advertentie. In de loop dezer maand zal publiek te Veendam worden verkocht het kofschip CATHARINA JULIA, laatst bevaren door kapt. H.G. Greven, thans liggende te Muiden.
PGC 200146
Advertentie. Op dinsdag de 3e februari e.k. des avonds te 5 ure zal door een bevoegd beambte ten huize van de logementhouder E.J. Duintjer te Veendam publiek worden verkocht het in den jare 1829 nieuw uitgehaald kofschip genaamd CATHARINA JULIA, groot plm. 85 roggelasten, laatst bevaren door kapt. H.G. Greven, met staand en lopend want, etc, waarvan de inventaris bij tijds ten huize van verkoop en alom ter inzage aanwezig zal zijn, terwijl tevens het schip bezichtigd kan worden te Muiden, alwaar het thans is liggende en men zich te adresseren heeft bij de heer P. Pauw aldaar. (opm: nieuwe naam MARIA, kapt. D. Franken)

Op 14-03-1846 wordt voor de MARIA door Willem Kaars Sijpesteijn uit Krommenie een zeebrief aangevraagd voor kapt. Dirk Franken.

AH 150446
Texel, 11 april. Uitgezeild MARIA, D. Franken naar St. Ubes.
AH 180646
Texel, 16 juni. Binnengekomen VROUW DIEUWKE (opm: palingaak), T.G. Buma van Londen; MARIA, D. Franken van St. Ubes, als bijlegger.
AH 220646
Texel, 19 juni. Uitgezeild MARIA, D. Franken naar Riga.
GRC 140746
Den 1 juli de Sont gepasseerd MARIA (Krommenie), Franken van St. Ubes naar Riga.
AH 290846
Texel, 27 augustus. Binnengekomen MARIA, D. Franken van Riga.
AH 191046
Bolderaa, 6 oktober. Binnengekomen MARIA, D. Franken van Amsterdam.
AH 201146
Helvoetsluis, 18 november. Binnengekomen MARIA, D. Franken van Riga.

1847

AH 260847
Archangel, 8 april. Uitgezeild MARIA, D. Franken naar Amsterdam.
AH 161247
Texel, 14 december. Uitgezeild MARIA, D. Franken naar Triëst.

1848

GRC 150248
Te Triëst, 29 januari, binnengekomen MARIA, D. Franken van Amsterdam.
AH 011148
Marseille, 25 oktober. Uitgezeild MARIA, D. Franken naar Rotterdam.
AH 061248
Cargalijst Rotterdam. MARIA, D. Franken van Marseille met zeep, drop, zwavel, amandelen, sukade en bladlood.

1849

Op 22-02-1849 wordt voor de MARIA door Willem Kaars Sijpesteijn uit Krommenie een zeebrief aangevraagd voor kapt. Dirk Franken.

AH 170349
Helvoetsluis, 15 maart. Uitgezeild MARIA, D. Franken naar Bristol.
AH 110549
Cardiff, 5 mei. Uitgezeild MARIA, D. Franken naar Stockholm.
AH 160649
Dalaro, 3 juni. Binnengekomen MARIA, D. Franken van Cardiff.
AH 180649
Stockholm, 6 juni. Binnengekomen MARIA, D. Franken van Cardiff.
GRC 240749
Den 15 juli de Sont gepasseerd MARIA (Krommenie), Franken van Stockholm naar Antwerpen.
AH 020849
Helvoetsluis, 30 juli. Binnengekomen MARIA, D. Franken van Stockholm.
AH 210949
Warnemünde, 15 september. Binnengekomen MARIA, D. Franken van Antwerpen.
AH 161149
Dantzig, 6 november. Uitgezeild MARIA, D. Franken naar Amsterdam.
GRC 231149
Den 14 november de Sont gepasseerd MARIA (Krommenie), Franken van Dantzig naar Amsterdam.
AH 301149
Cargalijst Amsterdam. MARIA, Franken van Dantzig met een lading hout. Order.

1850

AH 060550
Texel, 4 mei. Uitgezeild MARIA, D. Franken op avontuur.
AH 010650
Cargalijst Zaandam. MARIA, D. Franken van Drammen met 1 lading hout, W. Kaars Sypestein.
AH 140650
Texel, 12 juni. Uitgezeild MARIA, D. Franken op avontuur.
AH 100750
Texel, 8 juli. Binnengekomen. Gisteren nog MARIA, D. Franken van Fredrikstad.
AH 290850
Texel, 27 augustus. Binnengekomen MARIA, D. Franken van Drammen.
AH 160950
Texel, 14 september. Uitgezeild MARIA, D. Franken op avontuur.
AH 181050
Texel, 16 oktober. Binnengekomen MARIA, D. Franken van Drammen.
AH 191050
Cargalijst Zaandam. MARIA, D. Franken van Drammen met 1 lading hout, W. Kaars Sypestein.

1851 

PGC 160551
Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden kofschip, genaamd MARIA, laatst gevoerd door kapt. Dirk Franken, groot 122 ton, met uitmuntende inventaris; liggende in de Zuiderhaven te Harlingen. Informatiën te bekomen, op franco aanvraag, bij de heren Zeilmaker & Co. aldaar, of bij de heer A. Meulman, te Groningen.


1852

Op 04-03-1852 wordt voor de GEERTRUIDA door Bartelt Israels de Groot uit Oude Pekela een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

GRC 230352
Harlingen, 14 maart. Vertrokken GEERTRUIDA, de Groot naar Noorwegen.
GRC 300352
Den 24 maart de Sont gepasseerd GEERTRUIDA, de Groot van Harlingen naar Dantzig.
GRC 060452
Dantzig, 27 maart. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Harlingen.
GRC 160452
Dantzig, 7 april. Vertrokken GEERTRUIDA, de Groot naar Emden.
GRC 230452
Den 17 april de Sont gepasseerd GEERTRUIDA, de Groot van Dantzig naar de Noordzee.
GRC 300452
Delfzijl, 27 april. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Dantzig.
GRC 210552
Delfzijl, 13 mei. Vertrokken GEERTRUIDA, de Groot op avontuur.
GRC 010652
Den 24 mei de Sont gepasseerd GEERTRUIDA, de Groot van Delfzijl naar de Oostzee met ballast.
GRC 110652
Te Dantzig, 1 juni, GEERTRUIDA, de Groot van Delfzijl.
GRC 290652
Dantzig, 18 juni. Vertrokken GEERTRUIDA, de Groot naar Londen.
GRC 020752
Den 24 juni de Sont gepasseerd GEERTRUIDA, de Groot van Dantzig naar Londen met hout.
GRC 200752
Londen, 13 juli. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Dantzig.
GRC 070952
Vlie, 3 september. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Fredrikstad.

1853

GRC 220453
Vlie, 16 april. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Droback.
GRC 130553
Vlie, 7 mei. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Droback.
GRC 240553
Vlie, 15 mei. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Larvick.
GRC 070653
Texel, 3 juni. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Sunderland.
GRC 140653
Vlie, 10 juni. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Christiaansand.
GRC 120753
Te Christiansand van den 15de juni ARENDINA, de Grooth en GEERTRUIDA, de Grooth (opm: B.I. de Groot), beide van Harlingen.
GRC 260753
Harlingen, 23 juli. Binnengekomen den 20sten GEERTRUIDA, de Groot, HOUTHANDEL, de Groot en MARIA, Swart alle 3 van Christiansand
GRC 230853
Harlingen, 20 augustus. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Noorwegen.
GRC 260853
Vlie, 21 augustus. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Noorwegen.
GRC 281053
In het Vlie, 24 oktober, GEERTRUIDA, de Groot van Fredrikstad.
Te Harlingen den 2l sten binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot, van Noorwegen.

1854

GRC 210354
Harlingen. Vertrokken den 13 maart, JONKVROUW ELISABETH, kapt. Schuur  en GEERTRUIDA, de Groot, beide naar Noorwegen.
GRC 040454
Te Fredrikstad, 15 maart, GEERTRUIDA, de Groot van Harlingen.
GRC 210454
Vlie, 16 april. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Fredrikstad.

Op 20-04-1854 wordt voor de GEERTRUIDA door Bartelt Israels de Groot uit Oude Pekela een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

GRC 060654
Vlie, 29 mei. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Drobach.
GRC 090654
Vlie, 2 juni. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Christiaansand.
GRC 110754
Harlingen, 1 juli. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Fredrikstad.
GRC 150854
Harlingen, 8 augustus. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Fredrikstad.
GRC 190954
Harlingen, 11 september. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Osterrisoer.
GRC 031054
Vlie, 28 september. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Fredrikstad.

1855

GRC 110455
Harlingen, 3 april. Vertrokken den 3 april, GEERTRUIDA, de Groot naar Noorwegen.
GRC 230555
Harlingen, 16 mei. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Oudsoen.
GRC 060655
Vlie, 1 juni. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot op avontuur.
GRC 290655
Harlingen, 22 juni. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Noorwegen.
GRC 150755
Vlie, 10 juli. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Fredrikstad.
GRC 150855
Vlie, 9 augustus. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Fredrikstad.
GRC 260955
Harlingen, 20 september. Binnengekomen ZEELUST, van der Wal en GEERTRUIDA, de Groot beide van Fredrikstad.
GRC 241055
Fredrikstad, 5 oktober. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Harlingen.

1856

GRC 020456
Harlingen, 29 maart. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Noorwegen.
GRC 230456
Harlingen, 18 april. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot en DRIE GEZUSTERS, Mulder van Oudsoen.

Op 23-04-1856 wordt voor de GEERTRUIDA door Bartelt Israels de Groot uit Oude Pekela een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

GRC 080656
Harlingen, 4 juni. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Noorwegen.
VEC 180656
Vlie, 12 juni. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Christiansand.
GRC 060756
Vlie, 2 juli. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Christiansand.
GRC 160756
Vlie, 11 juli. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Christiansand.
GRC 150856
Harlingen, 5 augustus. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Christiansand.
GRC 200856
Vlie, 14 augustus. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Christiansand.
GRC 280956
Vlie, 24 september. Vertrokken GEERTRUIDA, de Groot naar Memel.
GRC 081056
Den 30 september de Sont gepasseerd GEERTRUIDA, de Groot van Harlingen naar Memel, met pannen.
GRC 151056
Memel, 6 oktober. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Harlingen.
GRC 291056
Memel, 20 oktober. Vertrokken GEERTRUIDA, de Groot naar Harlingen.
GRC 151156
Den 30 oktober de Sont gepasseerd GEERTRUIDA, de Groot van Memel naar Harlingen met hout.
GRC 141156
Vlie, 6 november. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Memel.

1857

Op 09-03-1857 wordt voor de GEERTRUIDA door J.B. de Groot uit Oude Pekela een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

GRC 100457
Harlingen, 2 april. Vertrokken GEERTRUIDA, de Groot op avontuur.
GRC 100557
Memel, 2 mei. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Harlingen.
GRC 030657
Harlingen, 29 mei. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Memel.
GRC 260657
Vlie, 20 juni. Vertrokken GEERTRUIDA, de Groot naar Christiana.
GRC 050857
Vlie, 31 juli. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Christiana.
GRC 140857
Vlie, 8 augustus. Vertrokken GEERTRUIDA, de Groot naar Oudsoen.
GRC 160957
Harlingen, 11 september. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Noorwegen.
GRC 300957
Vlie, 24 september. Vertokken GEERTRUIDA, de Groot naar Drobach.
GRC 211057
Harlingen, 19 oktober. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Noorwegen.

1858

NRC 150558
Texel, 13 mei. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Oudsoen.
NRC 080658
Vlie, 5 juni. Vertrokken GEERTRUIDA, de Groot naar Christiania.
RC 300658
Christiania, 18 juni. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Harlingen.
NRC 190758
Vlie, 15 juli. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Christiana.
NRC 270758
Vlie, 23 juli. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Fredrikstad.
NRC 260858
Vlie, 23 augustus. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Fredrikstad.
NRC 110958
Vlie, 7 september. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Fredrikstad.
AH 251058
Kalvoen, vóór 6 oktober. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Fredrikstad naar Harlingen.
NRC 281058
Vlie, 23 oktober. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Fredrikstad.

1859

Op 02-04-1859 wordt voor de GEERTRUIDA door J.B. de Groot uit Oude Pekela een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

AH 110459
Vlie, 8 april. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Noorwegen.
AH 030559
Vlie, 29 april. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Noorwegen.
RC 070659
Vlie, 4 juni. Aangekomen GEERTRUIDA, de Groot van Drobach.
RC 130759
Memel, 6 juli. Aangekomen GEERTRUIDA, de Groot van Harlingen.
AH 220859
Harlingen, 19 augustus. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Memel.
RC 100959
Vlie, 6 september. Vertrokken GEERTRUIDA, de Groot naar Fredrikstad.
AH 111059
Vlie, 8 oktober. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Fredrikstad.
AH 121159
Fredrikstad, 25 oktober. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Holland.

1860

AH 280460
Vlie, 24 april. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Noorwegen.
NRC 190560
Fredrikstad, 5 mei. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Harlingen.
AH 130660
Vlie, 10 juni. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Memel.
AH 270660
Memel, 20 juni. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Harlingen.
NRC 200760
Elseneur, 14 juli. Gepasseerd GEERTRUIDA, de Groot van Memel naar Harlingen.
AH 150860
Vlie, 11 augustus. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Oudsoen.
AH 021060
Vlie, 29 september. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Oudsoen.
NRC 301160
Christiansand. Vertrokken GEERTRUIDA, de Groot naar Holland.

1861

NRC 280461
Vlie, 25 april. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Osterrisoer.

Op 27-04-1861 wordt voor de GEERTRUIDA door J.B. de Groot uit Oude Pekela een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

AH 130561
Vlie, 10 mei. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Moss.
NRC 200661
Vlie, 17 juni. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Moss.
AH 170861
Harlingen, 14 augustus. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Fredrikstad.
AH 021061
Vlie, 29 september. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Oudsoen.
AH 231161
Vlie, 19 november. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Fredrikstad.

1862

AH 020562
Vlie, 30 april. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Oudsoen.
AH 270662
Vlie, 24 juni. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Oudsoen.
AH 280762
Vlie, 24 juli. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Oudsoen.
AH 280862
Vlie, 25 augustus. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Oudsoen.
AH 061062
Vlie, 3 oktober. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Fredrikstad.
AH 111162
Vlie, 7 november. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Fredrikstad.

1863

AH 240363
Harlingen, 20 maart. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Oudsoen.

Op 17-04-1863 wordt voor de GEERTRUIDA door J.B. de Groot uit Oude Pekela een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

AH 050563
Vlie, 2 mei. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Christiania.
AH 230663
Vlie, 20 juni. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Osterrisoer.
AH 090763
Vlie, 6 juli. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Dantzig.
AH 240863
Vlie, 21 augustus. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Dantzig.
AH 121063
Vlie, 9 oktober. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Fredrikstad.
AH 221063
Vlie, 18 oktober. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Krageröe.
AH 211163
Vlie, 17 november. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Krageröe.

1864

AH 270464
Vlie, 25 april. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Christiansand.
AH 300564
Christiansand, 6 mei. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Harlingen.
AH 250664
Memel, 18 juni. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Harlingen.
AH 110864
Memel, 4 augustus. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Harlingen.
AH 260964
Vlie, 23 september. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Fredrikstad.
AH 171064
Vlie, 14 oktober. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Fredrikstad.

1865

AH 040465
Harlingen, 1 april. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Oudsoen.
AH 040565
Vlie, 1 mei. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Oudsoen.

Op 03-05-1865 wordt voor de GEERTRUIDA door J.B. de Groot uit Oude Pekela een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

AH 150565
Harlingen, 13 mei. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Oudsoen.
NRC 300965
Fredrikstad, 7 september. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Holland.
VEC 300965
Harlingen, 25 september. Binnengekomen GEERTRUIDA, de Groot van Fredrikstad.
AH 071065
Vlie, 4 oktober. Uitgezeild GEERTRUIDA, de Groot naar Fredrikstad.

1866

Op 01-03-1866 wordt voor de GEERTRUIDA door W.H. Dekker uit Oude Pekela een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

AH 290366
Harlingen, 23 maart. Uitgezeild GEERTRUIDA, Dekker naar Noorwegen.
AH 070566
Vlie, 4 mei. Binnengekomen GEERTRUIDA, Dekker van Christiania.
AH 120666
Christiania, 30 mei. Binnengekomen GEERTRUIDA, Dekker van Harlingen.
AH 060866
Vlie, 4 augustus. Binnengekomen GEERTRUIDA, Dekker van Osterrisoer.
AH 050966
Memel, 29 augustus. Binnengekomen GEERTRUIDA, Dekker van Harlingen.
OHC 051066
Texel, 3 oktober. Binnengekomen GEERTRUIDA, Dekker van Memel.

1867

AH 260367
Harlingen, 23 maart. Uitgezeild GEERTRUIDA, Dekker op avontuur.
AH 290467
Vlie, 26 april. Uitgezeild GEERTRUIDA, Dekker naar Oudsoen.
AH 270567
Texel, 24 mei. Gisteren nog binnengekomen GEERTRUIDA, Dekker van Oudsoen.
AH 280667
Vlie, 25 juni. Binnengekomen GEERTRUIDA, Dekker van Oudsoen.
AH 020867
Vlie, 30 juli. Binnengekomen GEERTRUIDA, Dekker van Oudsoen.
AH 030967
Vlie, 31 augustus. Binnengekomen GEERTRUIDA, Dekker van Krageroe.
AH 101067
Vlie, 9 oktober. Binnengekomen GEERTRUIDA, Dekker van Oudsoen.

1868

In maart 1868 wordt voor de GEERTRUIDA door W.H. Dekker uit Oude Pekela een zeebrief aangevraagd voor zichzelf. 

AH 110568
Vlie, 7 mei. Uitgezeild GEERTRUIDA, Dekker naar Arendal.
AH 040668
Vlie, 1 juni. Binnengekomen GEERTRUIDA, Dekker van Arendal.
AH 020768
Vlie, 29 juni. Binnengekomen GEERTRUIDA, Dekker van Oudsoen.
AH 180868
Vlie, 15 augustus. Uitgezeild GEERTRUIDA, Dekker naar Fredrikstad.
AH 140968
Vlie, 10 september. Binnengekomen GEERTRUIDA, Dekker van Fredrikstad.
AH 301068
Vlie, 27 oktober. Binnengekomen GEERTRUIDA, Dekker van Arendal.

1869

AH 290469
Vlie, 28 april. Uitgezeild GEERTRUIDA, Dekker naar Oudsoen.

AH 260569
Vlie, 24 mei. Binnengekomen GEERTRUIDA, Dekker van Oudsoen.

AH 250669
Arendal, 14 juni. Binnengekomen GEERTRUIDA, Dekker van Harlingen.
AH 180769

Krageroe, 9 juli. Binnengekomen GEERTRUIDA, Dekker van Harlingen.
DT 030869
Vlie, 30 juli. Uitgezeild GEERTRUIDA, W.H. Dekker naar Moss.
AH 060969
Vlie, 4 september. Uitgezeild GEERTRUIDA, Dekker naar Fredrikstad.
AH 280969
Fredrikstad, 17 september. Uitgezeild GEERTRUIDA, Dekker naar Holland

NRC 171069
Leeuwarden, 15 oktober. De 14e dezer, des namiddags ten 2 ure, is bij het eiland Schiermonnikoog gestrand het Nederlands kofschip GEERTRUIDA, kapt. W.H. Dekker, te huis behorende te Oude Pekela, van Fredrikstad met hout naar Harlingen bestemd. De vier opvarenden zijn gered door de reddingboot der Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij. Bij gunstig weder hoopte men de lading zelf te bergen. (opm: zie PGC 191069)
PGC 181069
Zoutkamp, 15 oktober. Kapt. Bekenkamp van het schip HENDERIKA, komende van Amsterdam, rapporteert in het Friesche Gat een in nood verkerende Nederlandse kof gezien te hebben. Nadere bijzonderheden ontbreken. (opm: GEERTRUIDA, zie NRC 171069)
PGC 191069
Zoutkamp, 18 oktober. Van het op Schiermonnikoog gestrand kofschip GEERTRUIDA, kapt. W.H. Dekker, van Pekela, is het volk gered. Men zal trachten de lading te bergen. (opm: zie NRC 171069)
LC 121169
De notaris J. van Leeuwen te Leeuwarden zal, ten verzoeke van den heer burgemeester van Schiermonnikoog, voor H.H. Assuradeuren, op woensdag 1 december 1869, des voormiddags 9 uur, tegen gerede betaling, aldaar in het openbaar verkopen: Ruim 400 grenen en vuren balken, van verschillende lengte en dikte, benevens enige planken en delen, aangevoerd uit Fredrikstad in Noorwegen, door het gestrande schip GEERTRUIDA, Kapitein W.H. Dekker.