Name ship: ANTOINETTA MARIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1836
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: De Jong, Kortlandt & Anthony, werf ‘de Naarstigheid’, Rotterdam, Netherlands
Yardnumber:
Sub-contractor Hull: none,
Date Laid Down: 1835-07-22
Launch Date: 1836-07-14
Delivery Date: 1836-07-21
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 271.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 34.90 Meters Registered
Beam: 6.22 Meters Registered
Depth: 5.32 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1836
Number in register 327
Name ship ANTOINETTA MARIA
Type Bark
Lasts 271
Built province/country Zuid Holland, Zuid Holland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1836-07-30
Passport requested by Bruyn, L.F. de
City Rotterdam
Master at time of request Ruysch, H.B.C.H.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1836-07-30 ANTOINETTA MARIA
Manager: Leonardus Franciscus de Bruyn, Rotterdam, Netherlands
Owner: Leonardus Franciscus de Bruyn, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1855-03-20: Final Fate: NRC 230355. Rotterdam, 22 maart. Volgens telegrafisch bericht uit Bremerhaven, zijn de alhier te huis behorende schepen ANTOINETTE MARIA, kapitein J.P. Huezer, van Batavia naar Rotterdam (opm: naar Bremen, zie volgend bericht), en VIER GEZUSTERS, kapitein P. Verschuur, van dito naar Bremen, in de nabijheid van Bremerhaven gestrand. Eerstgenoemde bodem is totaal weg en de laatste had reeds 17 voet water in het ruim. De equipage van de ANTOINETTE MARIA is gered en te Bremerhaven aangekomen. Van de equipage der VIER GEZUSTERS was nog niets bekend.
NRC 240355. Rotterdam, 23 maart. In het bericht nopens het vergaan van de schepen ANTOINETTE MARIA en VIER GEZUSTERS, voorkomende in ons nommer van gisteren, is een klein abuis ingeslopen. Er staat namelijk, dat de ANTOINETTE MARIA, kapt. Huezer, van Batavia naar Rotterdam bestemd was. Wij zijn echter heden onderricht, dat zulks niet het geval is, en dat dit schip, even als de VIER GEZUSTERS, naar Bremen moest.
NRC 260355. Rotterdam, 25 maart. De Duitse bladen, die wij heden ontvingen, delen omtrent het ongeluk aan de schepen VIER GEZUSTERS en ANTOINETTE MARIA overkomen, het volgende mede: Bremen, 22 maart. De Nederlandse schepen VIER GEZUSTERS, kapt. Verschuur, en ANTOINETTE MARIA, kapt. Huezer, beiden van Batavia naar Bremen bestemd, zijn de 20e dezer in de monding van de Jahde (opm: Jade) aan de grond gekomen. Eerstgenoemd schip is door de stoomboot SIMSON, van Bremen, in zinkende staat naar Horumersiel gesleept en daar op het strand gezet. Laatstgenoemde is totaal verloren. De equipagiën van beide schepen zijn gered. Volgens later ontvangen telegrafisch bericht – zie ons vorige nommer – was men bezig om de lading van de VIER GEZUSTERS te lossen en koesterde men de hoop, dat het schip afgebracht zou kunnen worden.
NRC 300355. Bremerhaven, 23 maart. Heden werd alhier met de Oldenburger loodskotter aangebracht, de bemanning, enige zeilen, boten en iets van de lading van het verongelukte Nederlandse barkschip ANTOINETTE MARIA, kapt. J.P. Huezer – zie ons nommer van 26 dezer.

Ship Masters Data

Date from: 1836
Captain: Ruysch, Hendrik Balthazar Constantijn Helvetius
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: NA-Den Haag
Description: BIJLBRIEF: ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag / archiefnummer Rott.3.03.56.65.333