Name ship: GERHARDINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1837
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Lieuwe Willems Bijlleveld, Stroobos, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1837-03-11
Delivery Date: 1837-05-24
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 33.00 Net tonnage
Net Tonnage 2: 12.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 13.90 Meters Registered
Beam: 2.55 Meters Registered
Depth: 1.40 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1838
Number in register 322
Name ship GERHARDINA
Type Tjalk
Lasts 12
Built province/country Vriesland, Netherlands
Binnenland
Remarks
Date agenda 1838-06-07
Passport requested by Hoorn, H. van
City Amsterdam
Master at time of request Löschen, J.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1837-05-24 GERHARDINA
Manager: Hendrik van Hoorn, Amsterdam, Netherlands
Owner: Hendrik van Hoorn, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Tot juni 1838 heeft de tjalk waarschijnlijk in de binnenvaart gevaren.

Ship Events Data

1837-05-24: Meetbrief d.d. 24 mei 1837 door scheepsmeter J. du Pied, Gerkesklooster

1845-11-26: Type: Wrecked
Final Fate: De GERHARDINA is op 26 november 1845 ter hoogte van Duinkerken vergaan.

Ship Masters Data

Date from: 1837
Captain: Löschen, Jan Christoffel
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, Verbalen zeebrieven diverse bestanden.
Gemeente archief Amsterdam archiefnummer 5074 – 1420 – 1838 – no. 14
AB = Avond Bode
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost

General information regarding this ship

1838

Op 7 juni 1838 werd eerste zeebrief verstrekt voor de GERHARDINA, aangevraagd door H. van Hoorn, Amsterdam, voor kapt. J. Löschen. Waarschijnlijk heeft de tjalk eerst een jaar als binnenvaarder gevaren.

AB 051138
Delfzijl, 28 oktober. Uitgezeild. GERHARDINA, kapt. J. Löschen, van Amsterdam naar Leer.
AB 191138
Leer, 2 november. Binnengekomen. GERHARDINA, kapt. J. Löschen, van Amsterdam.

1839

AH 080339
Carga lijsten Amsterdam. Norden. GERHARDINA, kapt. J. Löchen, 7 last rogge, 7 last garst, van Hoorn en Comp.
AH 220639
Delfzijl 16 juni. Binnengekomen. GERHARDINA, kapt. J. Löschen, van Bremen naar Edam.

1840

AH 140440
Delfzijl, 9 april. Uitgezeild. GERHARDINA, kapt. J. Löschen, van Amsterdam naar Leer.
ZP 281240
Rendsburg, 21 december. Liggen ingevroren de schepen: JUFFER ANNA, kapt. Scholtens, CONCORDIA, kapt. Mandema, VROUW MARGARETHA, kapt. Hazewinkel, MARGARETHA, kapt. Scholtens, CATHARINA, kapt. Duintjer, GERHARDINA, kapt. Christoffersen Löschen (opm: tjalk, kapt. Jan Christoffel Löschen), WEBBINA, kapt. Kuijper, en BERENDINA, kapt. Rasker.

1843

AH 141143
Terschelling, 10 november. Binnengekomen GERHARDINA, kapt. M.T. Christoffels (opm: tjalk, kapt. Jan Christoffel Löschen), van Dantzig (opm: Gdansk), als bijlegger door schade.

1844

RC 100844
Rotterdam, 9 augustus. De tjalk GERHARDINA, kapt. J.C. Löschen, met stukgoederen van Amsterdam naar Hamburg, is, volgens brief van Norden van den 2 dezer, den vorige avond aldaar met schade binnengelopen, zijnde op het Vriesche Wad door een turfschip aangezeild geworden; de lading scheen niet beschadigd te zijn.
AC 130844
Norden, 7 augustus. Het schip GERHARDINA, kapt. Losschen (opm: tjalk, kapt. Jan Christoffel Löschen, zie ook RC 100844), van Amsterdam naar Hamburg, al onder reparatie liggende, is gisteren door de bliksem getroffen, waardoor de mast geheel verbrijzeld is; hetzelve heeft echter geen verdere schade bekomen.

1845

AC 061245
Bremerhaven, 29 november. Het schip GEERTINA, kapt. Losschen (opm: tjalk GERHARDINA, bouwjaar 1837, kapt. Jan Christoffel Löschen), van Bremen naar Groningen, is de 26e dezer op de hoogte van Duinkerken (opm: ‘enigszins’ uit de koers geraakt !) totaal verongelukt. Van de equipage is alleen de kapitein gered.
DC 091245
Volgens brief van Bremerhaven, van 29 november, is die dag aldaar aangekomen kapt. J. Löschen, welke den 26 op Duinkerken zijn van Bremen met rogge en boekweit naar Groningen bestemd schip GEERTINA (opm: GERHARDINA, zie AC 061245), geheel verloren heeft. De schipper is, na zich twaalf uren aan de mast van zijn vaartuig vastgeklemd en even zo lang op het strand gezworven te hebben, door een boot van het vuurschip PILOT gered. De overige bemanning, uit twee personen bestaande, heeft de dood in de golven gevonden.

Op 26 december 1845 werd de zeebrief door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Delfzijl naar Den Haag geretourneerd onder vermelding ‘schip is verongelukt’, waarna op 29 december royement volgde.