Name ship: ALIDA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1836
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Ipe Annes Hooites, Hoogezand, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1836-08-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 44.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1836
Number in register 366
Name ship ALIDA
Type Kof
Lasts 44
Built province/country Groningen, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1836-08-22
Passport requested by Jonker, G.E.
City Sappemeer
Master at time of request Jonker, G.E.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1836-08-00 ALIDA
Manager: Geert Edes Jonker, Sappemeer, Netherlands
Owner: Geert Edes Jonker, Sappemeer, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1850-01-06: Type: Wrecked
Final Fate: Op 6 januari 1850 is de ALIDA onder kapitein H.K. Rentes op de Banjaard verongelukt.

Ship Masters Data

Date from: 1836
Captain: Jonker, Geert Edes
College:
Flagnumber: 0
Other information: Geert Edes Jonker: * Sappemeer 11.03.1811, Sappemeer 30.11.1891

Date from: 1849
Captain: Rentes, Hindrik Klaassens
College:
Flagnumber: 0
Other information: Hindrik Klaassens Rentes: * Veendam 25.11.1805, onbekend

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
Repertoria Vredegerecht Hoogezand 1811-1838, GA. Toeg.nr. 146 Inv.nrs. 108-121
Gemeente Archief Hoogezand-Sappemeer, monsterrollen, via website Noordelijk Scheepvaartmuseum
www.allegroningers.nl
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Prov. Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1836

Op 22 augustus 1836 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de kof ALIDA, aangevraagd door G.E. Jonker, Sappemeer, voor zichzelf als kapitein.

AH 160936
Terschelling, 10 september. De loodschipper G. Molenaar, voerende de loodsschuit no. 4, heeft gisteren, het Vlie Z.O. 4 mijlen van hebbende, gepraaid, het schip ALIDA, kapt. Jonker (opm: eerste reis van de kof; kapt. Geert Edes Jonker), naar Liverpool bestemd; aan boord alles wel.
AH 051136
Binnengekomen:
Texel, 3 november. ANNA HARMINA, kapt. A.W. Bakker, van Suriname; ALIDA, kapt. G.E. Jonker, van Liverpool; CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen; HERMANNA SOPHIA, kapt. P. de Harde, van Richmond; MARIA, kapt. H.T. Muder, van Sunderland; VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewiet, van Bordeaux; HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Suriname; CONCORDIA, kapt. H.O. van Wyk, van Marennes, met zware lekkage, als bijlegger bestemd voor Dordrecht.

1837

Monsterrol: 1837-2
Datum: 02-02-1837
Scheepsnaam: Alida
Scheepstype: niet vermeld
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Hoogezand-Sappemeer, Gemeentearchief (Sappemeer)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Buning Fokko kok 16 niet vermeld niet vermeld
Jonker Geert Edes kapitein niet vermeld niet vermeld niet vermeld
Krol Marten scheepsjongen 2 niet vermeld niet vermeld
Smit Bartholomeus stuurman 31 niet vermeld niet vermeld

RC 080437
Rotterdam, 7 april. De schepen HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd, van Amsterdam naar Fernambuck (opm: Pernambuco = Recife), CATARINA, kapt. E.R. Huisman, van Amsterdam naar Demerary, en ALIDA, kapt. G.E. Jonker, van Amsterdam naar Liverpool, te Deal binnen, hebben den 30 maart hunne reizen voortgezet.
RC 051037
Rotterdam, 4 oktober. Den 2 dezer arriveerde in de Maas VROUW IKINA, G.J. Postema, van Bergen, en ALIDA, G.E. Jonker, van Libau (opm: Liepaja).
RC 261237
Rotterdam, 25 december. Den 23 dezer arriveerden te Helvoetsluis GOEDE HOOP, J.W. Wilkens, van Marennes; VROUW JOHANNA, S. Post, van Lissabon; ELIZABETH, S.J. Brouwer, van Marseille; ALIDA, G.E. Jonker, van Tremblade (opm: La Tremblade); KOOPHANDEL EN ZEEVAART, H. den Breems, van Lissabon, en SCHEEPS-BOUWLUST, G. Goedenraad, van St. Ubes (opm: Setubal).

1838

Op 17 september 1838 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de kof ALIDA, aangevraagd door G.E. Jonker, Sappemeer, voor zichzelf als kapitein.

1841

Op 12 maart 1841 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de kof ALIDA, aangevraagd door G.E. Jonker, Sappemeer, voor zichzelf als kapitein.

PGC 130841
Te Liverpool heeft de 4e augustus een aanvang gemaakt met laden het schip ALIDA, kapt. Jonker, voor Rotterdam.
DC 310841
Dordrecht, 30 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen HENRIKUS EVERHARDUS, kapt. W. Rebok, van Memel, met hout; ZELDENRUST, kapt. E.G. Jonker, van Cardiff, met ijzer; ALIDA, kapt. G.E. Jonker, van Liverpool, met zout en katoen.

1844

Op 12 februari 1844 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de kof ALIDA, aangevraagd door G.E. Jonker, Sappemeer, voor zichzelf als kapitein.

1847

Op 20 februari 1847 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de kof ALIDA, aangevraagd door G.E. Jonker, Sappemeer, voor zichzelf als kapitein.

1849

Monsterrol: 1849-6
Datum: 15-02-1849
Scheepsnaam: Alida
Scheepstype: niet vermeld
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Hoogezand-Sappemeer, Gemeentearchief (Sappemeer)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Corporaal Hendrik E. stuurman 28 niet vermeld niet vermeld
Jonker Geert Edes kapitein niet vermeld niet vermeld niet vermeld
Meer, van der Jochem matroos 18 niet vermeld niet vermeld
Stubbeman Albertus A. kok 21 niet vermeld niet vermeld
Velde, te Geert Geerts kajuitwachter-koksmaat 5 niet vermeld niet vermeld

RC 061149
Op 12 maart 1849 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de kof ALIDA, aangevraagd door G.E. Jonker, Sappemeer, voor zichzelf als kapitein.
Te Boulogne 27 oktober Aangekomen G.E. Jonker (opm: kof ALIDA) van Riga.
NRC 121149
Brielle, 10 november. ALIDA, kapt. G.E. Jonker, van Boulogne.
NRC 061249
Zeilklaar liggende schepen.
Rotterdam, 5 december. De Nederlandse kof ALIDA, kapt. Rentes, naar…….
AH 111249
Helvoetsluis, 9 december. Uitgezeild ALIDA, kapt. H.K. Rentes, naar Londen.

1850

NRC 080150
Rotterdam, 7 januari. Heden is alhier door schipper P. Regoort, voerende de schokker No. 1 der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen aangebracht de equipage van het op de Banjaard gebleven, te Rotterdam te huis behorende, kofschip ALIDA, kapt. H.K. Rentes (opm: bouwjaar 1836, kapt. Hindrik Klaassens Rentes), in ballast van Londen naar Rotterdam. Het schip is totaal weg en van de inventaris is slechts weinig geborgen (opm: zie ook AH 090150 en 110150)
AH 090150  
Het schip ALIDA, kapt. Rentes, van Londen naar Rotterdam, is op de Banjaard totaal verongelukt, doch het volk gered en te Rotterdam aangebracht. (opm: zie AH 080150)
AH 110150
Het schip ALIDA, kapt. H.K. Rentes, in ballast van Londen naar Rotterdam, is de 6e januari op de Banjaard verongelukt, doch het volk gered en te Rotterdam aangebracht door schipper P. Regoort van de Zuid-Hollandsche Redding-schokker No. 1 (opm: zie NRC 080150)

Op 15 januari 1850 werd de zeebrief van de ALIDA, kapt. G.E. Jonker, door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Rotterdam naar Den Haag geretourneerd onder vermelding “schip verongelukt” waarop 24 januari 1850 royement volgde.