Name ship: BOEKELO

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1939
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number:
Nat. Official Number: 1945 Z GRON 1939
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma Gebr. Niestern & Co., Delfzijl, Netherlands
Yardnumber: 224
Date Laid Down:
Launch Date: 1939-09-07
Delivery Date: 1939-11-15
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5759 Type T (240x360)
Speed in knots: 9.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 200.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 95.00 Net tonnage
Deadweight: 270.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 13173 Cubic Feet
Bale: 12537 Cubic Feet
 
Length 1:
Length 2: 35.59 Meters Registered
Beam: 6.55 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.34 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1939-11-15 BOEKELO
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Harm Pieter Veling, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDEN
Additional info:

Date/Name Ship 1942-01-09 BOEKELO
Manager: Staat der Nederlanden, The Hague, Netherlands
Owner: Staat der Nederlanden, The Hague, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: PDEN
Additional info:

Ship Events Data

1939-11-07: Op 07-11-1939 als BOEKELO, zijnde een motorvrachtschip, groot 566.23 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 28-10-1939 no. 6096, liggende te Delfzijl, door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1945 Z GRON 1939 op het achterschip aan S.B. zijde in het achterkant dekhuis, 5.05 m. van de hekplaat, 1.45 m. uit de lengteas en 1.52 m. boven het dek.

1939-11-16: NvhN 16-11-1939: Delfzijl. Alhier had de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe m.s. „BOEKELO". Gebouwd op de scheepswerf van Gebr. Niestern en Co. te Delfzijl, voor rekening van kapt. H.R. Veling te Groningen, onder klasse British Corporation en Scheepvaart-Inspectie, groote kustvaart. Het schip is van het gladdek type, met over de geheele lengte een dubbelen bodem, voor 80 ton waterballast. Het is gebouwd met een plaatsteven en kruizers hek, heeft een stalen mast midscheeps waaraan twee stalen laadboomen. De voorste laadboom voor lasten van 1 ton en de achterste laadboom voor lasten van 1 ˝ ton. Voor de bediening hiervan zijn bij de mast twee Bodewes motoriieren geplaatst, die elk door een Lister motor van 8 P.K. aangedreven worden. Het hijschgerei is geleverd met certificaat van de Inspectie van Havenarbeid. De voorste motorlier, die bij de mast is geplaatst, kan ook gebezigd worden voor het hieuwen der ankers. Het schip heeft een D.W. van plm. 270 ton en het heeft de volgende afmetingen, 37.55 x 6.50 x 2.68 meter. Het meet bruto 199.88 reg. ton en netto 195.65 reg. ton. In de motorkamer is voor de voortstuwing een 3 cylinder 2 takt Brons motor geplaatst met een vermogen van 150 P.K., waarmede het een snelheid van ruim 9 mijl behaalde. Als hulpmotor, voor het aandrijven van de pompen en de dynamo is in de motorkamer een Lister motor van 8 P.K. opgesteld. Het schip dat bijzonder netjes is afgewerkt is geheel electrisch verlicht. Het schip dat uitgerust is met een ballansroer, bleek bij de proefvaart zeer gemakkelijk bestuurbaar te zijn. Het voldeed ruimschoots aan alle gestelde eischen, zoodat het met genoegen door den kapitein werd overgenomen. Als eerste reis zal het schip hier een lading zout innemen met bestemming Zweden.

1940-10-28: Ernstige huidschade opgelopen bij een stranding bij Ystad. (Zweden). Ze was, samen met de 'Abro' in ballast onderweg naar Finland. Vanwege slecht weer had de 'Boekelo', die een krachtiger motor had, de 'Abro' op sleeptouw genomen. Ze liepen beide aan de grond. Vlotgebracht en gerepareerd.

1940-11-00: Eemsbode 05.11.1940 Twee coasters gestrand. De te Groningen thuisbehorende motorschepen 'Abro', kapitein Salomons, en de 'Boekelo', kapitein Veling, welke schepen de vorige week van Delfzijl naar de Oostzee zijn vertrokken, zijn ter hoogte van IJstad tijdens stormachtig weer gestrand. Beide schepen zitten op de stenen; nadere gegevens zijn nog niet bekend.
Eemsbode 08.11.1940 De 'Abro' en de 'Boekelo' weer vlot. De Groninger motorschepen 'Abro' en 'Boekelo', welke tijdens slecht weer op de Zuid-Zweedse kust gestrand zijn, konden Dinsdag met assistentie van een sleepboot vlot komen en zijn op eigen kracht te IJstad binnengelopen. De schade wordt daar opgenomen: wanneer er reparaties te verrichten zijn, komen de schepen hiervoor naar Groningen terug.

1941-09-12: Final Fate: In beslag genomen door de KMD-Rotterdam voor de Sonderunternehmen Oberstleutnant Veltjens en in juni 1942 door het Duitse Rijk aangekocht voor ertstransport tussen Spanje en Frankrijk. Waarschijnlijk voer het schip sinds 1942 voor Sofindas-Aussenstelle Bayonne. (Doorhaling teboekstelling bij het Kadaster 30-05-1942) In de nacht van 6 op 7 augustus 1944 door geallieerde MTB-boten bij Lorient met geschutsvuur tot zinken gebracht bij de ontruiming van die haven, waarbij twee opvarenden omkwamen. Na de capitulatie van Duitsland in mei 1945 geborgen, doch in 1946 door de Nederlandse Regering geabandonneerd en als wrak naar Frankrijk verkocht.

Ship Masters Data

Images


Description: Boekelo 1939 (en Abro 1935) gestrand op 28.10.1940.
Image type: Photo
Sources