Name ship: DECIMA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1837
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Jeremias Meijjes & Zoon, werf de Witte Olyphant, Amsterdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1836-09-30
Launch Date: 1837-05-19
Delivery Date: 1837-09-21
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 441.00 Net tonnage
Net Tonnage 2: 234.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 33.24 Meters Registered
Beam: 5.80 Meters Registered
Depth: 5.15 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1837
Number in register 411
Name ship DECIMA
Type Bark
Lasts 234
Built province/country Noord Holland, Noord Holland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1837-10-07
Passport requested by Walree, naar van, en Vos, C.H. de
City Amsterdam
Master at time of request Bolhuis, K.J.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1837-09-21 DECIMA
Manager: N. van Walree & C.H. de Vos, Amsterdam, Netherlands
Owner: N. van Walree & C.H. de Vos, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1849-07-30 DECIMA
Manager: Trakranen & Co., Amsterdam, Netherlands
Owner: Trakranen & Co., Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1859-05-30 DECIMA
Manager:
Owner:
Shareholder:
Homeport / Flag:
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1865-00-00 EMMA
Manager:
Owner:
Shareholder:
Homeport / Flag: Norway
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1837-08-15: Meetbrief No. 316 d.d. 15 augustus 1837 door scheepsmeter C. Sakes.

Ship Masters Data

Date from: 1837
Captain: Bolhuis, K.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: woonplaats Veendam

Date from: 1849
Captain: Feynt, P.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1850
Captain: Baak Ezn., Jn.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1856
Captain: Stern, J.L.W.F.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1858
Captain: Janse, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1860
Captain: Akkerman, E.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1863
Captain: Grivel, H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Description: BIJLBRIEF: archiefnummer 5074 1420 1837 no. 36
General information regarding this ship

NRC 170749
Advertentie. F. der Kinderen en J. Corver, makelaars, zullen op maandag 30 juli 1849, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notarissen Commelin en Weyland, verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DECIMA, gevoerd door kapt. P.J. Feynt, volgens Nederlandse meetbrief lang 33 el 20 duim, wijd 6 ellen, hol 5 el 1 duim, en alzo gemeten op 444 tonnen of 234 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Floris der Kinderen & Zoon.

NRC 010849
Verkoping van Schepen in de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam op maandag 30 juli:
-  Het barkschip DECIMA, gevoerd door kapt. P.J. Feynt, gemeten op 444 tonnen of 234 lasten: NLG 29.000, in slag NLG 8.000, koper H.J. Rietveld.

 NRC 080259
Amsterdam, 7 februari. Het schip DECIMA, kapt. J. Janse, van Oud Calabar herwaarts gedestineerd, is, volgens telegrafisch bericht, gisteren met verlies van verschansing, boten, watervaten en zeilen, te Grimsby binnengelopen.

NRC 180559
Advertentie. J. Corver, H.J. Rietveld, G.J. Boelen, A. Rocquette, H.J. Gallenkamp en W.IJ. van Reinouts, makelaars, zullen op maandag de 30e mei 1859, des avonds ten 6 ure precies, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder Bastiaan Farret, in publieke veiling aan de meestbiedende of hoogstmijnende verkopen: een extra ordinair, welbezeild, gekoperd, kopervast Barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DECIMA, gevoerd door kapt. J. Janse en gemeten op 457 tonnen of 241 lasten, liggende aan de werf De Zwarte Raaf. Alles breder bij inventaris beschreven. Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoyman en Schuurman.

NRC 010659
Rotterdam, 31 mei. Het Admiraliteitshof te Londen heeft de 27e dezer aan de bemanning van de smak SUPERIOR een beloning van GBP 800 toegekend voor assistentie verleend aan het Nederlandse schip DECIMA, kapt. Janse, welke bodem zij op de reis van Old-Calabar naar Amsterdam de 27e januari j.l. in lekke staat in de Noordzee ontmoette en tot de 6e februari assistentie verleende, op welke laatste datum de DECIMA te Grimsby werd binnengebracht. Uit het proces blijkt, dat de waarde van schip en lading werd geschat op een som van GBP 22.000 en dat men te Hull een overeenkomst had gemaakt om aan de SUPERIOR een bergloon van GBP 700 te betalen, waarmee deze tevreden was; doch voor dat dit afgedaan werd, kwam er een order, dat niet betaald mocht worden, en alstoen werd de zaak voor het Admiraliteitshof gebracht.
Het Hof heeft de vele en goede diensten in overweging genomen, welke door de SUPERIOR aan de DECIMA bewezen zijn, op grond daarvan de bovengenoemde GBP 700 met nog GBP 100 vermeerderd en alzo de DECIMA veroordeeld tot betaling van een som van GBP 800 en de kosten.

NRC 300364
Rotterdam, 29 maart. Het schip DECIMA, kapt. Grivel, van Tjilatjap herwaarts, is volgens brief van Soerabaija dd 10 februari, met verlies van fokkemast en van boegspriet te Banjoewangie binnengelopen.

NRC 140464
Amsterdam, 13 april. Het schip DECIMA, kapt. Grivel, van Tjilatjap herwaarts, is, volgens brief van Soerabaya, d.d. 25 februari, de 14e februari aldaar door het Nederlandsce oorlogschip ARDJOENO binnengesleept. Het moet lossen om een nieuwe fokkemast in te zetten, en zal dokken om onder water nagezien te worden.