Name ship: FLEVO

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1836
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks: 3
Construction Data

Shipbuilder: Jan Nuveen - werf 'De Nachtegaal', Amsterdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1835-06-28
Launch Date: 1836-05-03
Delivery Date: 1836-09-19
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 1426.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 753.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 44.50 Meters Registered
Beam: 8.74 Meters Registered
Depth: 8.25 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1836
Number in register 419
Name ship FLEVO
Type Fregat
Lasts 753
Built province/country Noord Holland, Noord Holland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1836-09-29
Passport requested by Hartsen, J.
City Amsterdam
Master at time of request Amsberg, H.T.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1836-09-07 FLEVO
Manager: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1846-01-16 FLEVO
Manager: Wed. B. W. van Starckenborgh van Straten, Amsterdam, Netherlands
Owner: Wed. B. W. van Starckenborgh van Straten, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1854-00-00 MARY WIENHOLT
Manager: Wienholt, London, England
Owner: Wienholt, London, England
Shareholder:
Homeport / Flag: London / England
Callsign:
Additional info:

Part-owners

bijlage bij acte 26 van 1836, fregat FLEVO, eigenaren per medio september 1836: 

Jacob Hartsen, Amsterdam (boekhouder en 3/40e part)
R. van der Oudenmeulen, Amsterdam (2/40e part)
Six van Hillegom, Amsterdam (2/40e part)
S. Dedel, Amsterdam (1/40 part)
Faas Elias, Amsterdam (1/40e part)
P. Huidekoper, Amsterdam (1/40e part)
A. Huidekoper, Amsterdam (1/40e part)
H.A. van Karnebeek, Amsterdam (1/40e part)
A, de Neufville, Amsterdam (1/40e part)
C. de Perrot, Amsterdam (1/40e part)
P. van de Poll, Amsterdam (1/40e part)
F. Rendorp, Amsterdam (1/40e part)
C, van de Stadt, Amsterdam (1/40e part)
H. Krieger Schumer, Amsterdam (1/40e part)
L. Zeegers Veeckens, Amsterdam (1/40e part)
J. de Vos Hzn., Amsterdam (1/40e part)
A. Warens, Amsterdam (1/40e part)
A.C.W. Hunter van Saxburg, Amsterdam (1/40e part)
L.J. Graaf van Limburg Stirum, Amsterdam 1/40e part)
A. van der Hoop, Amsterdam (4/40e part)
M.J. Huidecoper van Maarsseveen, Amsterdam (2/40e part)
J.W. van Reenen, Amsterdam (2/40e part)
M.J. Dedel, Amsterdam (1/40e part)
M.J.A. van Dijk van ’t Velde, ’t Velde bij Zutphen (1/40e part)
J.C.W. Fabricius van Lijenberg, Amsterdam (1/40e part)
J. Hodshon, Amsterdam (1/40e part)
A.H. Graaf van Limburg Stirum, Amsterdam (1/40e part)
W. van Loon, Amsterdam (1/40e part)
Van Naamen van Scherpenzeel, Amsterdam (1/40e part)
A. Willink, Amsterdam (1/40e part)
W.B. Graaf van Limburg Stirum, Amsterdam (1/40e part)

Ship Events Data

1836-09-12: Meetbrief No. 314 d.d. 12 september van scheepsmeter P.A. Dronrijp.

1850-12-12: Het fregatschip FLEVO, kapt. Van der Mey, van Batavia naar Amsterdam bestemd, werd op 1 december 1850, op de hoogte van Penzance, aangezeild door een Zweedse brik, waardoor het de kluiverboom verloor en nog andere averij opliep.

1853-12-26: De FLEVO, kapt. S. v.d. Meij, van Sydney naar Bombay bestemd, heeft bij het vertrekken van de rede anker en ketting verloren.

1854-07-31: De FLEVO, kapt. S. van der Meij, van Bombay naar Liverpool, is door hevige stormen op het rif van Agulhas nabij St Helena belopen en heeft een groot gedeelte der koperen huid, de zijsloep met davids en toebehoren, de verschansingen van het galjoen, enz. verloren.

1856-07-21: Op 21 juli 1856 werd de MARY WIENHOLT, kapt. Weissenhorn, op St. Helena afgekeurd en waarschijnlijk ter plaatse gesloopt

Ship Masters Data

Date from: 1836
Captain: Amsberg, H.T.
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 350
Other information: AMSBERG, HENDRIK THEODOOR
H.T. Amsberg werd geboren ca. 1803 te Redentin, nabij Wismar aan de Wismarbucht aan de Oostzee. Hij was vermoedelijk ongehuwd.
Hij overleed te Amsterdam op 28 augustus 1843, 42 jaar. Bij zijn overlijden was hij luitenant ter zee.
In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 31 mei/07 juni 1836 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Hendrik Theodoor Amsberg, 33 jaar, voerend het fregat de “Flevo”, met als adres de Heer A. van der Hoop te Amsterdam, op voordracht van kapitein G.L.J. van der Vlucht.
H.T. Amsberg was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1836 t/m (minstens) 1842 met vlagnummer 350.
Het archief van de Waterschout in Amsterdam bevat monsterrollen op naam van kapitein Henderik Theodoor Amsberg van de “Flevo” dd 03 oktober 1836 en 15 maart 1838.
H.T. Amsberg verzorgde per 20 november 1836 vanuit Nieuwediep met de “Flevo” een troepentransport van 5 officieren en 200 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 12 april 1837 na 143 dagen.
Op 13 juli 1839 vertrok hij met hetzelfde schip uit Nieuwediep en een contingent van 3 officieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 29 oktober 1839 na 108 dagen.

Date from: 1842
Captain: Gollards, T.
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 380
Other information: GOLLARDS, TJERK 1801 - 1859
Tjerk Gollards, *Amsterdam 31 augustus 1801, als zoon van Miechiel Gerrits Gollard en Neeltje Roem Hiddes. Tjerk trouwde op 13 augustus 1826 te Nieuwendam met Klaaske Alders, * Nieuwendam 20 oktober 1799 als dochter van Sibble/Siebe Alders en Hilletje Heeres.
Tjerk Gollards †16 april 1859 Nieuwendam
Klaaske † Nieuwendam 24 juli 1861
Tjerk Gollards was effectief lid van “Zeemanshoop” in de periode 1837 t/m 1854 met het vlagnummer 380 en in de periode 1854 t/m 1859 met vlagnummer 132.

Date from: 1844
Captain: Huidekoper, P.
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 270
Other information: HUIDEKOPER, PIETER 1808 - 1871
Pieter Huidekoper * Harlingen 21 oktober 1808 als zoon van Jan Huidekoper en Janke IJzenbeek. Pieter trouwde op 7 april 1836 te Harlingen met Rijkje Fontein, * Harlingen 14 december 1814 als dochter van Dirk Fontein en Geertruyda Adriana Matak.
Pieter † 25 juli 1871 te Amsterdam
Pieter Huidekoper was effectief lid van Zeemanshoop van 1834 t/m 1836 met vlagnummer 383, van 1836 t/m 1854 met vlagnummer 270 en van 1854 t/m 1871 met vlagnummer 83.
Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 2 januari 1844. "Met 1 Mei 1858 van beroep veranderd". Bedankt per 30 mei 1871.
Hij was van 1838-1856 bestuurslid van het College Zeemanshoop.
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
In notulen dd 1 juni 1854 van een Algemene Ledenvergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop staat de volgende mededeling:
“De Voorzitter de vergadering geopend hebbende zegt de Secretaris dat van de Heeren P. Huidekoper, H. Rolff, S.J. Rotgans en G. Mulder is ingekomen eene missive van de 23ste der vorige maand verzoekende eene buitengewone vergadering van effectieve Leden bijeenteroepen ten einde hun ter ondersteuning aan te bieden, een request aan den Minister van Justitie, ter verkrijging van wettelijke verordeningen op de tucht aan boord van koopvaardijschepen. Hij zegt dat ten gevolge hiervan de tegenwoordige vergadering is bijeengeroepen en leest hierop het request voor. Hij herinnert hoe reeds in den jare 1841 vanwege het Bestuur van Zeemanshoop aan den Koning een verzoekschrift gelijke strekking hebbende, doch zonder gevolg was ingediend en licht vervolgens de zaak nader toe.
Al de aanwezige Leden, het gewicht der zaak beseffende, bekrachtigen het voorgelezen request met hunne naamteekening welk request nog gedurende eene week op het Bureau ter verdere onderteekening zal liggen.”

Date from: 1846
Captain: Meij, S. van der
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 400
Other information: MEIJ, SIMON van der 1813 - ??
Simon van der Meij * Hollum op Ameland 17 februari 1813. Hij huwde met Lina Adriana van der Feen, * Drimmelen 24 februari 18 augustus 1803.
Simon van der Meij was effectief lid van Zeemanshoop met de vlagnummers 400 in de periode 1838 t/m 1854 en met vlagnummer 144 in de periode 1854 t/m 1862.
Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop 1845-1850

Date from: 1854
Captain: Weissenhorn
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Gemeentearchief Amsterdam, archiefnummer 5074 – 1420 – 1836 – no. 26
Stadsarchief Amsterdam, archiefnummer AMS 5074.1417.1836.26
Noord-Hollands Archief – Haarlem, Archiefnummer Amst.198.3180-1846.1
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, zeebrief, div. bestanddelen
De heer dr. Sikko Parma, Hilversum
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
GSL = Glasgow Sentinel - Glasgow, Lanarkshire, via internet (vertaald)
JC = Javasche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1836

DC 050536
Heden is, van de scheepstimmerwerf De Nachtegaal in de Groote Bikkerstraat te water gelaten het driedeks koopvaardijfregatschip FLEVO, en van de werf Het Roopaard, Hoogte van de Kadijk, het barkschip GOUDA SUZANNA, beiden des namiddags ten 2 ure. Eerstgemeld schip, groot 1.500 ton, en gebouwd wordende voor de heer Hartsen, terwijl het zal gevoerd worden door kapt. H.T. Amsberg, had reeds gisteren moeten aflopen, doch het ruwe weer heeft zulks doen uitstellen. Het andere wordt gebouwd voor de heer J.A. Willink, en zal door kapt. H. Mulder gevoerd worden.
AH 080936
Advertentie. Naar Batavia zal de 30e september vertrekken: het nieuw gebouwd driedeks fregatschip FLEVO, gezagvoerder H.T. Amsberg; voor passagiers en goederen te bevragen bij de cargadoors D’ Arnaud en Comp., op de binnenkant bij de Kalkmarkt, no. 51 en Jan Corver en Comp., op de Buitenkant, no. 36, te Amsterdam.
AH 090936
Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud en Comp. en Jan Corver en Comp.
AH 221136
Texel, 20 november. Uitgezeild: NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, ANNA CATHARINA, kapt. P. Bakker en FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, alle drie naar Batavia; SOPHIA CECILIA, kapt. R. de Weerd, qq., SUSANNA MARIA, kapt. C. Spiegelberg, CONCORDIA, kapt. J.D. Diets en NICOLAAS WITZEN, kapt. F. Lange, alle vier naar Suriname;
AH 291136
Kapt. J.G. Veening, voerende de NEERLANDSCH INDIE, van Batavia de 27e november in Texel binnen en de 24e augustus van Batavia vertrokken, rapporteert op die dag bij zijn vertrek gezien te hebben, een schip, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop met no. 69, zijnde die van kapt. Klaas Spiegelberg, voerende het schip HENRIETTE EN HENRY, van Amsterdam, laatst van de Kaap de Goede Hoop, naar Batavia en de MARIA, kapt. Pronk, van Rotterdam; de 25e dito onder Anjer ten anker liggende gezien, de MARCO BOZZARIS, kapt. Warnsinck, van Amsterdam naar Batavia en vernomen, dat aldaar gepasseerd was, het schip DE GOUVERNEUR, kapt. Vink, mede van Amsterdam naar Batavia.
Voorts heeft kapt. Veening de 25e november bij Dungeness gezien een schip, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop met no. 350, zijnde die van kapt. H.T. Amsberg, voerende het fregat FLEVO, van Amsterdam naar Batavia en een brik, tonende dezelfde vlag met no. 75, zijnde die van kapt. Schackel, voerende het schip HESPERUS, van Hamburg naar Bahia.
RC 031236
Rotterdam, 2 december. Kapt. B.J. Potjewijd (opm: AGATHA), te Helvoetsluis binnen, rapporteert, de 27e november op de hoogte van Wight in het Kanaal gepraaid te hebben het schip FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, tonende de collegievlag no. 350, van Amsterdam naar Batavia bestemd; aan boord was alles wel.
AH 031236
Kapt. H.T. Amsberg, voerende het Nederlands driedeks-fregatschip FLEVO, meldt per brief van Cowes, dd. 28 november ll. dat hij de vorige dag aldaar, uit hoofde van zeer ongunstig weer, was binnengelopen. Het schip bevond zich in zeer goede staat en de equipage en passagiers welvarende..

1837

RC 050137
Rotterdam, 4 januari. De schepen FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, DE TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, beide van Amsterdam naar Batavia te Cowes binnen, hebben den 23 december 1836 hunne reizen voortgezet.
RC 170137
Rotterdam, 16 januari. Kapitein R.R. Keizer (opm: kof DE JONGE IDA’S), van Rochefort te Amsterdam gearriveerd, rapporteert, tegen de avond van den 27 december 1836 (opm: in RC 210137 gecorrigeerd als 25 december in de ochtend) op de hoogte van Engelands Eind (opm: Land’s End) gezien te hebben het schip (opm: fregat) FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, van Amsterdam naar Batavia, alsmede een bark, tonende de Rotterdamse vlag met No. 11.
JC 150437
Batavia, 12 april. Gisteren is hier aangekomen het Nederlandse schip FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, met een aantal passagiers, de 20e november vertrokken van Texel.
AH 220437
Volgens een brief d.d. 6 februari jl. uit Rio de Janeiro aan boord van 's Rijks fregat DE ZAAN, wordt ons geschreven, dat dit fregat bij het uitzeilen uit Texel in een geringe mate op de punt van de Haaks heeft gestoten; dat dit in de beginne van de zeer voorspoedige reis niet de minste invloed heeft doen kennen, doch dat men daarna bij enige aanmerkelijke helling wel 5 palmen water in de 4 (opm:: 5 decimeter water in de 4 uur) maakte, hetgeen het besluit ten gevolge had gehad om Rio de Janeiro aan te doen; dat men echter bij nauwkeurig nazien nog geen het minste letsel aan het schip had bespeurd. In twee etmalen waren zij van Texel tot buiten Het Kanaal gekomen. De 31e december was het fregat 's nachts Madeira gepasseerd. De 9e januari jl. zagen zij reeds St. Antonio; de 17e praaiden zij de FLEVO, kapt. Amsberg en de 19e de STAD UTRECHT, kapt. Rolf; op beide schepen was alles wel.
RC 030837
Rotterdam, 2 augustus. Kapt. P. Zunderdorp, van Banjoewangie in Texel binnen, rapporteert den 30 mei op 22º43’ Z.B. 4º4’ O.L. gepraaid te hebben de bark KOLONEL KOOPMAN, kapt. A.L. van der Valk, van Soerabaya en Batavia naar Rotterdam (de laatste, die sedert te St. Helena is aangekomen, rapporteert den 4 april bij het Prinsen-Eiland in Straat Sunda, te hebben gepraaid het schip FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, van Amsterdam naar Batavia, laatst van Cowes); als ook den 3 juli, op 23º50’ N.B. en 37º14’ W.L. te hebben gepraaid de bark de NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. H.G. Post, van New-York naar Batavia, en den 27 dito, in peiling twee mijlen ten Z.O. van Zuid Voorland (opm: South Foreland), de kof CORNELIUS STAR, kapt. P.T. Kramer, van Rotterdam naar Nantes.
RC 150837
Rotterdam, 14 augustus. Kapt. A. van der Valk, van Batavia te Rotterdam gearriveerd, rapporteert, den 3 april, bij het Prinsen-Eiland, in Straat Sunda, te hebben gezien een schip, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop, met no. 350, zijnde die van kapt. H.T. Amsberg, voerende het schip FLEVO, van Amsterdam naar Batavia, als ook den 4, buiten Straat Sunda, op 7ºZ.B. 104º8’ O.L, te hebben gepraaid het schip DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struik, mede van Amsterdam naar Batavia, aan welks boord alles wel was.
RC 050937
Rotterdam, 4 september. In de Javasche couranten tot den 6 mei vindt men de volgende berichten:
Te Samarang zijn gearriveerd de Nederlandse schepen FLEVO en NEDERLANDEN van Batavia.
RC 140937
Rotterdam, 13 september. De Javasche Couranten tot den 13 mei behelzen het volgende bericht uit Batavia van den 9 dier maand:
Van Samarang is naar Soerabaya gezeild het Nederlandse schip FLEVO.
RC 160937
Rotterdam, 15 september. In de Javasche Couranten tot den 27 mei vindt men het volgende:
Den 17 mei lagen ter rede van Soerabaya Zr.Ms. fregat DIANA, corvet ZWALUW, stoomschip HEKLA, brik SIWA, schoeners JANUS en CASTOR, kanonneerboten no. 14 en 15, civiele schoener VLIEGENDEVISCH.
Nederlandse schepen SINGAPOERA, GRACE, JULIA, MEDORA, FLEVO en CLAUDIUS CIVULIS, brikken de HOOP, PESISIER BORNEO, ALYDA, ONDERNEMER en ALIE OESOOR, barken SUSANNA DOROTHEA, FATAL BARIE, MASTORA, SEGAF en PAUL, schoeners SINGLIE, ORION, LAJU, IRIS en REFECTIE,
RC 141037
Ter rede van Soerabaya lagen Zr.Ms. fregatten DIANA en BELLONA, corvet ZWALUW, stoomschip HEKLA, brikken SNELHEID en SIWA, schoeners JANUS en CASTOR, kanonneerboten no. 14 en 15, Nederlandse schepen SINGAPOERA, GRACE, JULIA, FLEVO, CLAUDIUS CIVILIS CHERIBON PACKET, ZEEMEEUW, JOHANNA SUSANNA en JUDOOL RACHMAN, brikken PESISIER BORNEO, ALYDA, SUSANNA DOROTHEA, ONDERNEMER en ALIE OESOOR, barken SEGAF, MANOK, FATAL HAIR FATAL KARIM, BATAVIA en SUMATRA, schoeners ORION, IRIS en REFECTIE, Amerikaans schip LONDON.

1838

ZP 140238
Advertentie. Na wederopening der vaart (opm: wegens ijsgang gesloten) zal eerlang naar Batavia vertrekken het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, voor passagiers en goederen. Te bevragen bij de cargadoors Jan Corver & Co en d’Arnaud & Co te Amsterdam. (opm: de FLEVO, bouwjaar 1836, was toen met 753 lasten het grootste Nederlandse koopvaardijschip)
AH 160238
Schepen in lading te Amsterdam naar:
Batavia: het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, adres bij Jan Corver & Co. en d’Arnaud & Co.
AH 270338
Schepen in lading te Amsterdam:
Batavia: het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, adres bij Jan Corver & Co. en d’Arnaud & Co.
JC 250738
Batavia, 21 juni. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. J. Parlevliet, met drie passagiers, vertrokken van Rotterdam de 22e april, de dito bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt.P. van Duijvenbooden, vertrokken van Amsterdam de 22e april, en het dito schip FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, met twee passagiers, vertrokken van Amsterdam de 20e april.
ZP 241238
Den 5 september lagen ter rede van Batavia de schepen BATAVIER, kapt. Scharper, ZEEMEEUW, kapt. Claus, GOED VERTROUWEN, kapt. Bakker, POLLUX, kapt. Kat, FLEVO, kapt. Amsberg, MARGARETHA JOHANNA, kapt. Schou, ROTTESTROOM, kapt. Kuiper, NICKERIE, kapt. Bunnemeijer, JAVAAN, kapt. Meijer, en CATHARINA JOHANNA, kapt. Schneebeke.

1839

ZP 140139
Gepraaide schepen. Kapt. H.T. Amsberg, voerende het schip (opm: fregat) FLEVO, van Batavia, de 11e januari in Texel binnen, rapporteert de 23 september bij Poela Babie (opm: Pulau Babi, 2º7’ N.B. 96º38’ O.L.) gepraaid te hebben de schepen: CANTON, kapt. Lourens, van Rotterdam naar Batavia; de 24e dito in Straat Sunda BATO, kapt. Kayzer, JOHANNA CORNELIA, kapt. Horneman, beide van Rotterdam, ADMIRAAL TROMP, kapt. Kerkhoven, de VRIENDSCHAP, kapt. De Boer en NATHALIE, kapt. Drent, van Amsterdam alle naar Batavia; de 5 eerste sedert te Batavia gearriveerd; 7 december op 54º20’ W.L. 5º N.B. een schoener (opm: schoenerkof) tonende nommer-vlag 192, zijnde ZAANDAM, kapt. L.H. Singer, van Amsterdam naar Suriname; alle bovengemelde schepen in goede staat.
ZP 010639 – 405
Schepen in Amsterdam in lading naar:
Batavia: het gekoperd tweedeks barkschip GOUDA SUSANNA, kapt. H. Mulder. (Oosterdok) vertrekt in juni. Adres bij Canne & Balwé en F. der Kinderen.
Idem: het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud & Comp en Corver & Comp.
ZP 010739 – 430
Schepen in lading naar:
Batavia: het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, van Amsterdam. Adres bij d‘ Arnaud & Comp. en J. Corver & Comp.

1840

ZP 240440
De 18de december lagen ter rede van Batavia de schepen: FLEVO, kapt. Amsberg, CORNELIS HOUTMAN, kapt. Lutjens, DE JONGE ADRIANA, kapt. Hempel, HOLLAND, kapt. Dekker, BATO, kapt. Keijzer, MARY EN HILLEGONDA, kapt. Glazener, DE JAVAAN, kapt. Van Duin, PRESIDENT RAM, kapt. Landberg, JAVA’S WELVAREN, kapt. Rieckels, MARGARETHA CATHARINA, kapt. Schippers, EENDRAGT, kapt. Gieseke, en ABEL TASMAN, kapt. Zeijlstra.
ZP 110540
De 25e december lagen ter rede van Batavia de schepen JAVA’S WELVAREN, kapt. Rieckels (om de 28e dito naar Amsterdam te vertrekken), FLEVO, kapt. Amsberg, CORNELIS HOUTMAN, kapt. Boes Lutjes, de JONGE ADRIANA, kapt. Hempel, JAVAAN, kapt. Van Duin, MARIA, kapt. Remkes, de EENDRAGT, kapt. Giescke, en ABEL TASMAN, kapt. Zeylstra.
ZP 150640
Advertentie. Van Amsterdam naar Batavia zullen eerlang vertrekken het driedeks schip FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, en het tweedeks schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. P. Huidekoper. Voor passagiers voor beiden, en voor goederen voor de laatste dezer schepen wordt men verzocht zich te adresseren bij de cargadoors d’Arnaud & Co. en J. Corver & Co.

1842

AH 080442
Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia. In de eerstvolgende maand mei, zullen vermoedelijk van Amsterdam naar Batavia vertrekken: het tweedeks gekoperd barkschip CASTOR, kapt. J.H. Rolman. Te bevragen bij de cargadoor Jan Corver & Comp.
En het driedeks gekoperd fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards. Te bevragen bij de cargadoors J. Daniels & Zonen & Arbman.
AH 080442
Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards, van Amsterdam. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
AH 220442
Advertentie. Voor passagiers en goederen naar Batavia. In de eerstvolgende maand mei, zullen vermoedelijk van Amsterdam naar Batavia vertrekken:
Het tweedeks gekoperd barkschip CASTOR, kapt. J.A. Bolman. Te bevragen bij de cargadoor Jan Corver & Comp.
En het driedeks gekoperd fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards. Te bevragen bij de cargadoors J. Daniels & Zonen & Arbman.
AH 070542
Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. De 21e dezer maand zal in het Nieuwe Diep zeilree liggen naar Batavia het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards. Adres bij Jan Daniels & Zonen en Arbman, cargadoors te Amsterdam.
AH 160542
Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards, van Amsterdam. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
AH 260542
Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. De 6e juni eerstkomende, zal in het Nieuwe Diep zeilree liggen naar Batavia: het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards. Adres bij Jan Daniels & Zonen en Arbman, cargadoors te Amsterdam.
AH 070642
Advertentie. Schepen in lading:
Batavia. Het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards, van Amsterdam. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.
AH 090642
Advertentie. Aan boord van het schip FLEVO, 6 juni 1842. Op het punt staande om met het schip FLÉVO, kapt. Gollards, naar Oost-Indië te vertrekken, nemen wij deze gelegenheid te baat, aan onze families, vrienden en vriendinnen een hartelijk vaarwel toe te wensen. F.S.A. Hoffman, 2e Lt. Der inf., T.J. Worm, id., M.T. Reiche, off. van gez.
JC 011042
Batavia, 29 september. De 27e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip FLEVO, kapt. F. Gollards, met 6 passagiers en Zr.Ms. troepen (opm: 4 officieren en 100 manschappen), vertrokken van Amsterdam de 7e juni, het dito schip ADMIRAAL DE RUITER, kapt. H.A. Tekelenburg, vertrokken van Amsterdam de 17e juni, en het dito schip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, met een passagier, vertrokken van Dordrecht de 6e juni.

1844

AH 070544
Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn de volgende schepen, voor deze maand, bevracht geworden, als:
voor Amsterdam: RHIJN, ELISE, FLEVO, CHERIBON, JOSEPHINE CATHARINE en LUCIPARA’S.
AH 080544
Advertentie. Naar Batavia zal de 31e dezer tot vertrek in het Nieuwediep zeilklaar liggen het driedeks fregatschip FLEVO, kapt. T. Gollards; voor passagiers te bevragen bij de cargadoors d’Arnaud & Co., Jan Corver & Co. en Jan Daniels & Zoon & Arbman te Amsterdam.
JC 180944
Batavia, 16 september. De 14e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark ANNA MARGARETHA, kapt. H. de Jong, met vier passagiers, de 30e mei van Amsterdam vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip JOSEPHINE CATHARINA, kapt. J. Andriessen, met een passagier, de 2e juni van Amsterdam vertrokken, en het dito schip FLEVO, kapt. P. Huidekoper, met 7 passagiers, de 31e mei van Amsterdam vertrokken.

1845

AC 280445
Advertentie. J. Corver, C.A. Schröder en A.W. Abrahams, makelaars, zullen op maandag de 2e juni 1845 des avonds te 6 ure, ten overstaan van de notarissen Commelin & Weijland, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam, verkopen: het welbezeild, kopervast, driedeks koopvaardij-fregatschip FLEVO, op het volledigst uitgerust, in den jare 1844 opnieuw gekoperd, gevoerd door kapt. T. Gollards, volgens Nederlandse meetbrief lang 44 ellen 50 duimen, wijd 9 ellen, 36 duimen, kuildek 11 ellen 2 duimen, hol en hoogte onderste tussendek 5 ellen 85 duimen, bovenste tussendek 2 ellen 11 duimen, en alzo gemeten op 1.313 tonnen of 693 lasten, liggende in het Westerdok, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, dubbele patent gangspil en ijzeren kabelaring, ankers, kabelkettingen, touwen, zeilen, geschut en verdere scheepsgereedschappen. Breder bij inventaris. Het schip is met geschutpoorten gebouwd en alzo tot gewapend transportschip ingericht.
N.B. Dit schip behoort onder dezulke, welke bij overgang van eigendom vatbaar blijven voor bevrachting van de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
(opm: het fregat, bouwjaar 1836, werd binnen Amsterdam verkocht, zie AC 040645, en ging in januari 1846 onder kapt. S. van der Meij weer naar zee)
AC 040645
Prijzen van de schepen, geveild op maandag 2 juni 1845 in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
Het fregatschip FLEVO, kapt. Gollards, NLG 70.000, in slag NLG 26.000, koper A.W. Abrahamsz. (opm: een makelaar namens BW. Starckenborgh van Straten, zie AC 280445)

1846

AH 060146
Amsterdam, 5 januari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende schepen als:
voor Amsterdam: JOSEPHINE CATHERINE, kapt. J. Andresen, en FLEVO, kapt. S. van der Mey.
JC 060646
Batavia, 3 juni. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip FLEVO, kapt. S. van der Meij, met 3 passagiers, van Amsterdam vertrokken de 20e februari.
DC 280746
De berichten uit Batavia, per overlandmail ontvangen, lopen tot de 26ste mei en melden onder andere het volgende:
Na dat reeds in de vorige maande de schepen WATERLOO en HUGO GROTIUS ten dienste der expeditie naar Balie waren gehuurd, wilde de regering nog wachten op de FLEVO, EUROPA en MIDDELBURG; daar deze schepen echter niet arriveerden, besloot men in de vorige week, om de expeditie zonder deze bodems te doen doorgaan en daartoe te huren de schepen KOOPHANDEL, LOUISA, JOHANNA MARIA en de te Sourabaya liggende KONING WILLEM II. De expeditie bestaat uit 2.000 man en een batterij; 1.400 man en de batterij, welke van hier gezonden worden, zijn gisteren ingescheept. De HUGO GROTIUS, JOHANNA MARIA en WATERLOO, nemen de troepen aan boord; de KOOPHANDEL zal tot proviandschip dienen, en de LOUISA zal de batterij overbrengen; de schepen vertrekken heden onder geleide van een schoener naar Soerabaya, waar de KONING WILLEM II, het fregat CERES, enige schoeners en een paar stoomboten zich aan dezelve zullen aansluiten. De gehele expeditie staat onder bevel van de luitenant kolonel Bakker. Men zegt ook, dat Z. Exc. de gouverneur generaal zich naar Sourabaya zal begeven, ten einde meer in de nabijheid te zijn.
JC 190946
Batavia, 16 september. 16 zeevarenden van het op Poeloe Dapoer vastgeraakt Nederlands schip KONING DER NEDERLANDEN zijn heden met het Nederlandse schip FLEVO, kapt. S. van der Meij, van hier naar Amsterdam vertrokken.

1847

JC 250847
Batavia, 23 augustus.
De 21e augustus zijn hier aangekomen het Nederlandse schip KENAU HASSELAAR, kapt. P.S. Schuil, met elf passagiers, de 23e mei vertrokken van Rotterdam, de dito bark FORMOSA, kapt. H. Reiniersen, de 2e mei vertrokken van Rotterdam, het
dito schip DELTA, kapt. G. Crans, met vijf passagiers en 199 militairen, de 23e mei vertrokken van Dordrecht.
De 22e augustus zijn hier aangekomen het Nederlandse schip FLEVO, kapt. S. van der Meij, met negen passagiers, de 5e mei vertrokken van Amsterdam, het dito schip ERFPRINSES SOPHIA, kapt. H.R. Hellers, de 6e mei vertrokken van Amsterdam, het dito schip CHRISTINA AGATHA, kapt. O.P. Lap, de 21e april vertrokken van Amsterdam, en het dito schip VRIENDSCHAP, kapt. F.W.E. Schuchard, met een passagier, de 17e april vertrokken van Amsterdam.

1848

DC 290448
Dordrecht, 28 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende 24 schepen:
Voor Amsterdam: WATERLOO, kapt. W.W. van Epen; OUD-ALBLAS, kapt. P. Kley; FLEVO, kapt. S. van der Mey; CHRISTINA AGATHA, kapt. O.P. Lap; TRITON, kapt. H. Olie; JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. C.N. Gorter; ADMIRAAL TROMP, kapt. A.A. Herman; OCEAAN, kapt. N.D. de Boer; RABENHAUPT, kapt. J.J. Prange; LUCIA MARIA, kapt. R. Barends; DECIMA, kapt. …(opm: P.J. Feynt); CATHARINA JOHANNA, kapt. …(pm: kapt. J.B. Jaski); ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.F.P.A. Abbema.
Voor Rotterdam: SAMARANG, kapt. D. Steur; NOVA-ZEMBLA, kapt. L. Heykoop; NEDERWAARD, kapt. M.D. Meijer; JEANNETTE, kapt. S. Halfweg; MAASNYMPH, kapt. A.J. Ihlower; OUD-NEDERLAND, kapt. J.L. de Boer; DELFT, kapt. B.J. Muller; FACTORY, kapt. A.A. van der Linden; BATAVIER, kapt. H.H. Uil; STAD THIEL, kapt. E.M. Chevalier, (liggende te Dordrecht).
Voor Dordrecht: IDA WILHELMINA, kapt. G.G. Geerling.
JC 020948
Batavia, 31 augustus. De 29e dezer zijn hier aangekomen het Nederlandse schip SAMARANG, kapt. D. Steur, de 22e mei vertrokken van Rotterdam, en het dito schip FLEVO, kapt. S. van der Meij, met drie passagiers en 140 militairen.
Heden zijn hier aangekomen de dito bark ALBATROS, kapt. R.P. Haasnoot, de 3e mei vertrokken van Amsterdam, de dito bark ADMIRAAL PIET HEIN,  kapt. J. van der Linden, de 10e mei vertrokken van Dordrecht, en de dito bark NEDERWAARD, kapt. S.A. Meijer, de 18e mei vertrokken van Rotterdam.

1850

DC 190350
Dordrecht, 18 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de volgende zeven schepen als:
Voor Amsterdam: POLLUX, kapt. J. Kooy; ALBATROS, kapt. K.P. Haasnoot; ANNA MARGARETHA, kapt. J.J.S. Rühl; FLEVO, kapt. S. van der Mey.
Voor Rotterdam: JEANNETTE, kapt. S. Halfweg; JOHANNA MARIA, kapt. J.C.F. Lupcke Jr.; HONG KONG, kapt. R.H. Ruhaak.
NRC 040450
Rotterdam, 3 april. Door vriendelijke mededeling van een geachte zijde hebben wij vernomen dat, hoezeer het fregatschip FLEVO, volgens brief van kapt. S. van der Mey van de 25e maart j.l, in goede staat was zeilende met noord-westenwind in het Engels Kanaal op de hoogte van Bevezier (opm: Beachy Head), deze bodem echter sedert de avond van deszelfs vertrek van Nederland (opm: op 21 maart, met 5 officieren plus 150 manschappen), zware stormen in de Noordzee had doorgestaan, met steeds variërende winden, zodat dezelve bij aanhoudendheid heeft moeten halzen (opm: gijpen, in tegenstelling tot ‘overstag’ vóór de wind omgaan), dan om de noord, en dan wederom om de zuid-west, tot dat eindelijk, de wind eensklaps van het westen uitschietende, deze bodem veel gevaar gelopen heeft op de hoogte van Scheveningen op het strand te worden geworpen, zijnde reeds dicht bij de branding aldaar. Doch gelukkig veranderde de wind weder en juist ter rechter tijd kon toen nog het besluit genomen en ten uitvoer gebracht worden om nogmaals te halzen, en deze laatste poging reusseerde (opm: slaagde) naar wens, zodat daaraan het behoud van zovele mensenlevens en van dit kostbaar schip alleen te danken is, en het in deze door de gezagvoerder en de opper-stuurman gehouden manmoedig gedrag wordt niet alleen door de scheeps-equipage, maar ook door de officieren en het detachement troepen, aldaar aan boord, volgens afgelegde verklaring hogelijk geroemd, waarvan gaarne openlijke melding wordt gemaakt.
NRC 121250
Rotterdam, 11 december. Het fregatschip FLEVO, kapt. Van der Mey, van Batavia naar Amsterdam bestemd, bevond zich de 7e op de hoogte van Penzance, zijnde de 1e dezer aangezeild door een Zweedse brik, waardoor hetzelve de kluiverboom verloren en nog andere averij bekomen had. De brik was 5 minuten daarna verdwenen.

1851

NRC 250651
Rotterdam 24 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn op heden de volgende schepen bevracht:
Voor Amsterdam: PALEMBANG, kapt. S. Hoekstra; LODEWIJK ANTONIE, kapt. J.J. van der Meulen; CATHARINA, kapt. D. Lamers; CHRISTINA, kapt. D.H. Visser; ELIZE, kapt. J.F. Detering; BALTIMORE, kapt. F.C. Jaski; WILLEM DE CLERCQ, kapt. J.C. Hoek; RHIJN, kapt. C. Brandligt; FLEVO, kapt. S. van der Mey; REGINA, kapt. A. Gersen; HENDRIK WESTER; kapt. R.J. Reynders; LUCIA MARIA, kapt. B. Barends; GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman; EENSGEZINDHEID, kapt. K. Haasnoot; WALVISCH, kapt. T. Schut; VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck (van Rotterdam); ISIS, kapt. W. B. Derks; JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. T.K. Veltman (beide van Dordrecht).

1852

JC 030152
Ter rede van Pasoeroewan liggende schepen:
Nederlandse schepen FLEVO, ANNA EN ELISE, en bark MATHILDA.

1854

NRC 130454
Sydney, 26 december. Het Nederlands schip FLEVO, kapt. v.d. Mey (opm: fregat, kapt. S. van der Meij), van deze plaats naar Bombay bestemd, heeft bij het vertrekken van onze rede anker en ketting verloren.
NRC 090954
St. Helena, 3 augustus. Volgens brief van hier in dato 31 juli is het alhier gepasseerde Nederlandse schip FLEVO, kapt. S. van der Meij, van Bombay naar Liverpool, op het rif van Agulhas door hevige stormen uit het W en WNW belopen en heeft een groot gedeelte der koperen huid, de zijsloep met davids en toebehoren, de verschansingen van het galjoen, enz. verloren. Aan boord is overigens alles wel. (opm: zie NRC 200954)
NRC 200954
Liverpool, 18 september. Aangekomen de FLEVO, kapt. S. van der Meij, van Bombay, aan boord alles wel.
(opm: na aankomst werd het fregat, bouwjaar 1836, in november 1854 verkocht aan Wienholt in Londen, nieuwe naam MARY WIENHOLT, kapitein Weissenhorn; op 21 juli 1858 werd het schip in St. Helena afgekeurd en waarschijnlijk ter plaatse verkocht voor de sloop, zie GSL 040958)

1858

GSL 040958
St. Helena, 30 juli. De MARY WIENHOLT, kapt. Weissenhorn, van Akyab naar Londen, hier op 4 juli lek gearriveerd na zeer zwaar weer te hebben ondervonden, was de 21e geïnspecteerd, onzeewaardig bevonden en niet meer te herstellen. Een gedeelte van de lading wordt door de schoener JANE verder vervoerd. Het schip wordt d.m.v. een advertentie te koop aangeboden.
(opm: het in 1836 gebouwde fregat, de ex-FLEVO, zie NRC 200954, werd waarschijnlijk ter plaatse gesloopt)