Name ship: CONCORDIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1828
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Galliot
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Johannes Dirks Alta, Harlingen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1828-06-06
Delivery Date: 1828-07-07
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 348.00 tons (oude meting)
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 174.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 29.92 Meters Registered
Beam: 6.19 Meters Registered
Depth: 4.00 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1828
Number in register 387
Name ship CONCORDIA
Type Galjoot
Lasts 174
Built province/country Vriesland, Friesland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1828-07-18
Passport requested by Stinstra, S.
City Harlingen
Master at time of request Dijk, J.J.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1828-07-07 CONCORDIA
Manager: Simon Stinstra, Harlingen, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Harlingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1836-06-20 CONCORDIA
Manager: Firma P. Poel & Zonen, Amsterdam, Netherlands
Owner: Firma P. Poel & Zonen, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1836-09-14 CONCORDIA
Manager: Firma P. Poel & Zonen, Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1847-06-19 VRIENDEN
Manager: N. Brandjes, Purmerend, Netherlands
Owner: N. Brandjes, Purmerend, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Purmerend / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

bijlbrief, Harlingen, 7 juli 1828
Simon Stinstra, koopman (boekhouder van het schip en 1/4e part),
Jan IJzenbeek, koopman (1/4e part),
C. Mollema, koopman (1/4e part), alle drie te Harlingen, voorts
firma Jeremias Meijjes & Zoon, Amsterdam (1/16e part),
Johannes D. Alta voornoemd, Harlingen (1/16e part) en
Jan Jacobs Dijk, scheepskapitein (1/8e part)
 
Cedule d.d. 14 september 1836
firma P. Poel & Zonen, Amsterdam (boekhouder en 4/32e part)
firma A.L. van Harpen & Zonen, Amsterdam (2/32e part)
J.S. Wurfbain, Amsterdam (2/32e part)
firma B.J. & J.P. Ploos van Amstel, Amsterdam (2/32e part)
Chr. Biben, Amsterdam (2/32e part)
Gerardus Blancke, Amsterdam (2/32e part)
N. de Gijselaar Pzn., Amsterdam (2/32e part)
J. Schutte Hoyman, Amsterdam (minderjarig, 3/32e part)
Mevr. A.C. de Gijselaar, geboren Rietveld, Amsterdam (1/32e part)
firma W.J. Beth & Zoon, Amsterdam (2/32e part)
Dirk Beth, Amsterdam (2/32e part)
A.Drost Azn., Amsterdam (2/32e part)
H.L. Hooglandt, Amsterdam (2/32e part)
W. Kehrer, Amsterdam (2/32e part)
J. Westendorp Jun., Amsterdam (2/32e part)

Ship Events Data

1836-00-13: Type: Collision
Het Nederlandsch schip CONCORDIA, kapt. J.D. Diets, van Amsterdam naar Suriname, is, na in den avond van den 13 december 1836 door een brik, de naam onbekend, aangezeild te zijn, welke daarbij de boegspriet verloor, den 21 december lek en met zware schade te Harwich binnengelopen; moest lossen, om te repareren.

1836-11-23: Type: Damaged
Volgens brief van kapt. Dietz, voerende het schip CONCORDIA, te Harwich binnen, heeft hij de 23e november 1836 het grote marszeil verloren en nog drie zeilen moeten kappen om het resterende te behouden. De ketting los rakende sloeg tegen de luiken, waardoor hij (opm: het schip) water binnen kreeg.

1840-11-23: Type: Damaged
Ramsgate, 23 november 1840. Het schip CONCORDIA, kapt. Witt, van Amsterdam naar Suriname, is met verlies van anker en touw alhier binnengelopen.

1844-02-26: Type: Damaged
Cowes, 26 februari 1844. Het schip CONCORDIA, kapt. Witt, van Suriname naar Amsterdam, is alhier lek, met opengeslagen dek, verlies van boten, verschansing, rusten en met meer andere schade binnengelopen.

1847-01-12: Type: Damaged
Het schip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Suriname herwaarts gedestineerd, is de 12e januari 1847 lek te Barbados binnengelopen en had een gedeelte der lading gelost om te repareren.

1851-10-31: Type: Stranded
Final Fate: De Nederlandse galjoot de VRIENDEN, kapt. Z.J. Prins, van Fredrikstad naar Purmerend, is in de nacht van de 31e oktober 1851 op de Oostkust van Ameland gestrand, doch het volk gedeeltelijk gered. De kapitein en een lichtmatroos zijn daarbij omgekomen.

Ship Masters Data

Date from: 1828
Captain: Dijk, Jan Jacobs
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1828 1836

Date from: 1836
Captain: Diets, Jan Daniel
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1836 1839

Date from: 1839
Captain: Witt, J.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1839 1847

Date from: 1847
Captain: Gnodde, T.M.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1847 1849 VRIENDEN

Date from: 1849
Captain: Prins, Zacherias J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1849 1851

Images

Sources


Year: 1828-07-07
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Tresoar, Leeuwarden Archiefnummer Harlingen 16.1255.167
Gemeentearchief Amsterdam archiefnummer 5074 1420 1836 no. 25
Gemeentearchief Amsterdam archiefnummer AMS 5074.1417.1836.25
AB = Avondblad
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
DT = De Tijd
GRC = Groninger Courant
LC = Leeuwarder Courant
LCO = Leydsche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
NSU = Nieuwe Surinaamsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
SUC = Surinaamsche Courant
ZP = Zeepost
General information regarding this ship

1828

Op 18-07-1828 wordt voor de CONCORDIA door Simon Stinstra uit Harlingen een eerste zeebrief aangevraagd voor kapt. Jan Jacobs Dijk.

LC 021228
Harlingen. Binnen gekomen: Den 23 november het kofschip (opm: driemast galjoot) CONCORDIA, kapt. Jan Dijk, met hout van Riga.

1829


LC 240329
Harlingen. Uitgezeild: Den 15 maart het schoenerschip FRIENDS, kapt. W. Muggeridge, met boter naar Londen, het galjootschip CONCORDIA, kapt. J.J. Dijk, met ballast naar Liverpool.
OHC 090429
Arrivementen: Te Liverpool J.J. Dijk van Harlingen.

1830 

LC 060430
Harlingen. Uitgezeild: Den 30 maart het galjootschip CONCORDIA, kapt. J. Dijk, en het kofschip IKINA, kapt. J.G. Postma, beide met ballast op avontuur.
LCO 170530
Arrivementen: Te St. Ubes, J.J. Dyk van Harlingen.
RC 240830
Helvoetsluis, Binnengekomen CONCORDIA, J.J. Dyk van Riga.
AH 010930
Cargalijst Schiedam. CONCORDIA, J.J. Dijk van Riga met 100 last rogge. C.J. Nolet.

Op 18-09-1830 wordt voor de CONCORDIA door Simon Stinstra uit Harlingen een zeebrief aangevraagd voor kapt. Jan Jacobs Dijk.

1831 

AH 180131
Op 25 november 1830 gearriveerd te Alexandrië (Egypte), het schip CONCORDIA, kapt. J.J. Dijk, van Schiedam.
OHC 100531
Arrivementen: Te Triëst J.J. Dijk van Alexandrië in Egypte.

1832 

AH 260632
Vlie, 22 juni. Vertrokken: SISTERS, kapt. B. Walleker, naar Newcastle; CONCORDIA, kapt. J.J. Dijk, naar Archangel.
RC 280832
Arrivementen: Te Archangel, J.J. Dijk van Amsterdam.
LC 161032
Harlingen, 14 oktober. Binnengekomen den 10 oktober het fluitschip (opm. driemast galjoot) CONCORDIA, kapt. J. Dijk, met stukgoederen van Archangel.

1833

Op 10-06-1833 wordt voor de CONCORDIA door Simon Stinstra uit Harlingen een zeebrief aangevraagd voor kapt. Jan Jacobs Dijk.

AH 040733
Uitgezeild: Vlie, 1 juli. KNELSINA GEERDINA, kapt. R. de Jonge en ANNA MARIA, kapt. K. Hoek; van Petersburg; CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk, van Riga.
AH 300933
Texel, 27 september. Gepraaid CONCORDIA VAN HARLINGEN, J.J. Dyk van Riga naar Nantes.
AH 231133
St. Nazaire, 13 november. Uitgezeild CONCORDIA, J.J. Dyk naar Cette.

1834

AH 100334
Binnengekomen: Texel, 7 maart. CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk en ADRIANA JACOBA, kapt. T. Reus, van Cette.
AH 190334
Carga-lijsten Amsterdam: CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk, van Cette met wijn, kurk, brandewijn en voorloop.
AH 120534
Uitgezeild: Vlei, 9 mei. RICHARD, kapt. W. Zachariassen, naar Memel; VREDE, kapt. J.J. Greven, naar Oudsoen; CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk, op avontuur.
AH 140734
Binnengekomen: Texel, 11 juli. ADRIANA JACOBA, kapt. T.J. Reus, CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk en NICOLAAS JACOBUS, kapt. K.IJ. Parma, alle drie van Nerva.
AH 190734
Carga-lijsten Amsterdam: CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk, van Nerva met hout.
AH 021034
Advertentie. In lading naar: Suriname. Het Nederlandse galjootschip CONCORDIA, kapt, J.J. Dyk. Adres bij Hoyman en Schuurman en de Vries en Cº.
AH 271134
Uitgezeild: Texel, 25 november. STÂNFRIES, kapt. S.C. de Vries, HARMONIE, kapt. D. Spreeuw en CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk, alle drie naar Suriname.

1835 

AH 190335
Suriname, 28 januari. CONCORDIA, kapt. J.J. van Dyk en de NEDERLANDER, kapt. C. Hofker, van Amsterdam.
AH 290535
Binnengekomen: Texel, 26 mei. STAND VRIES en CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk, van Suriname.
AH 300535
Carga-lijsten Amsterdam: STANT FRIEZ, kapt. S.C. de Vries, van Suriname met suiker, katoen, koper en tin; CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk, van Suriname met suiker, katoen en hout.

Op 06-11-1835 wordt voor de CONCORDIA door Simon Stinstra uit Harlingen een zeebrief aangevraagd voor kapt. Jan Jacobs Dijk. 

AH 121235
Uitgezeild: Texel, 10 december. EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meyer, ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld, CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk, HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, DINA MARIA, kapt. A. Ahlers, AGATHA, kapt. K.L. Spijkman en NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, alle zeven naar Suriname.

1836

AH 170336
Arrivementen: Te Suriname, 20 januari, CONCORDIA, J.J. Dyk van Amsterdam.
AH 160636
Texel, 14 juni. Uit de quarantaine ontslagen: CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk.
AH 180636
Carga-lijsten Amsterdam: CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk, van Suriname met suiker, katoen en cacao.

Op 21-09-1836 wordt voor de CONCORDIA door P. Poel & Zonen uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Jan Daniel Diets.

AH 151036
Pillau, 6 oktober. Binnengekomen CONCORDIA, J.J. Dyk van Amsterdam.
AH 261036
Tonningen, 17 oktober. Gepasseerd CONCORDIA, J.J. Dyk van Elbing naar Amsterdam.
AH 090936
Advertentie. In lading naar: Suriname. Het tweedeks driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. Jan Daniel Diets, van Amsterdam, adres bij Hoyman en Schuurman.
AH 221136
Uitgezeild: Texel, 20 november. SOPHIA CECILIA, kapt. R. de Weerd, qq., SUSANNA MARIA, kapt. C. Spiegelberg, CONCORDIA, kapt. J.D. Diets en NICOLAAS WITZEN, kapt. F. Lange, alle vier naar Suriname.
PGC 301236
Het Nederlandsch schip CONCORDIA, kapt. J.D. Diets, van Amsterdam naar Suriname, is, na in den avond van den 13 december door een brik, de naam onbekend, aangezeild te zijn, welke daarbij de boegspriet verloor, den 21 december lek en met zware schade te Harwich binnengelopen; moest lossen, om te repareren. Kapt. Diets rapporteert, in de Noordzee een menigte wrakken te hebben zien drijven.

1837 

AH 020137
Volgens brief van kapt. Dietz, voerende het schip CONCORDIA, te Harwich binnen, heeft hij de 23e november 1836 het grote marszeil verloren en nog drie zeilen moeten kappen om het resterende te behouden. De ketting los rakende sloeg tegen de luiken, waardoor hij (opm: het schip) water binnen kreeg. De 30e november 1836 goed weer zijnde, besloot hij naar binnen te lopen, hetwelk hem echter niet gelukte en werd tot op 05º NB teruggestormd.
RC 050137
Rotterdam, 4 januari. Kapitein J.D. Diets, voerende het schip CONCORDIA, van Amsterdam naar Suriname, den 21 december 1836 te Harwich binnengelopen (opm: zie volgend bericht), rapporteerde den 18 dito in goede staat gepraaid te hebben het schip (opm: fregat) STAD UTRECHT, kapitein H. Rolff, van Amsterdam naar Batavia (opm: op haar eerste reis).
RC 050137
Uittreksel uit Lloydslijst van den 23 december 1836. De CONCORDIA, kaptein Diets, van Amsterdam naar Suriname is te Harwich lek binnengelopen en moet lossen.
RC 090237
Kapt. Diets, van Amsterdam naar Suriname, te Harwich binnen, had, volgens brief van daar van den 31 januari, die ochtend met Z.W. wind het anker gelicht om de reis voort te zetten, doch is beoosten de stad weder geankerd.
RC 280237
Het schip CONCORDIA, kapt. J.D. Diets, van Amsterdam naar Suriname, te Harwich binnen, heeft den 20 februari de reis voortgezet.
RC 020337
Rotterdam, 1 maart. Het schip CONCORDIA, kapt. J.D. Diets van Amsterdam naar Suriname, laatst van Harwich en Deal, is den 22sten, en het schip NERVA, kapt. M. Bunker, van Antwerpen naar New-York, den 23 februari te Ramsgate binnengelopen, het laatste met verlies van twee ankers en schade aan de braadspil (opm: horizontale windas van het ankergerei).
RC 070337
Rotterdam, 6 maart. De schepen CONCORDIA, kapt. J.D. Diets, van Amsterdam naar Suriname, laatst van Harwich en Deal, te Ramsgate binnen, de VERWACHTING, kapt. J.A. Hansen, van Amsterdam naar Bayonne, te Falmouth binnen, GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. J. Parlevliet Fzn, van Rotterdam naar Batavia, te Portsmouth binnen, en DE HOOP, kapt. J.H. Mugge, van Rotterdam naar New-York, te Douvres (opm: Dover) binnen (opm: zie RC 140237), hebben hun reizen voortgezet, de drie eersten den 26 en het laatste den 25 februari.
NSU 090437
Paramaribo, 7 april. Binnengekomen CONCORDIA, kapt. J.D. Diets van Amsterdam, laatstelijk van Ramsgate, hebbende 139 dagen reis. Met twee passagiers.
SUC 120437
Paramaribo. In lading naar Amsterdam het tweedeks driemast galjootschip CONCORDIA, kapitein Jan Daniel Diets. Adres bij Degenhard en Kramer.
AH 200737
Texel, 18 juli. Binnengekomen CONCORDIA, J.D. Diets van Suriname.
AH 200737
Cargalijst Amsterdam. CONCORDIA, J.D. Diets van Suriname met suiker, katoen en een partij koper en tin.
AH 250837
In lading te Amsterdam naar: Suriname. Het tweedeks driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. Jan Daniel Diets. Adres bij Hoyman en Schuurman.
SUC 301137
Paramaribo, 28 november. Binnengekomen het schip CONCORDIA, kapt. J.D. Diets van Amsterdam, hebbende 46 dagen reis.
SUC 191237
Paramaribo. In lading naar Amsterdam het tweedeks driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.D. Diets. Adres bij L.D.J. van Bommel.

1838

ZP 020338
Van Suriname zouden vertrekken, allen met bestemming naar Amsterdam: op 5 februari de schepen JONGE WILLEM, kapt. Van Medevoort (opm: pink, kapt. G. van Meedevoort), en CONCORDIA, kapt. Diets; op 6 februari de SUSANNA MARIA, (opm: driemaster) kapt. C. Spiegelberg.
AH 240438
Salcombe, 17 april. Gepasseerd CONCORDIA, kapt. J.D. Diets van Suriname naar Amsterdam.
OHC 260438
Texel, 23 april. Binnengekomen het schip CONCORDIA, Diets van Suriname.
AH 170838
Het schip CONCORDIA, kapt. J.H. de Wit, voor kapt. J.D. Diets, van Archangel naar Zaandam, is, volgens particulier bericht, de 14e augustus in Texel binnengekomen.
AH 040938
In lading te Amsterdam naar: Suriname: het gekoperde tweedeks galjootschip CONCORDIA, kapt. J.D. Diets, adres bij Hoyman & Schuurman.

Op 12-09-1838 wordt voor de CONCORDIA door P. Poel & Zonen uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Jan Daniel Diets.

1839

NSU 050139
Paramaribo, 4 januari. Binnengekomen het schip CONCORDIA, kapt. J.D. Diets van Amsterdam, hebbende 52 dagen reis.
SUC 150139
Paramaribo. In lading naar Amsterdam het tweedeks driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.D. Diets. Adres bij L.D.J. van Bommel.
OHC 280239
Arrivementen: Te Suriname CONCORDIA, kapt. J.H. Witt voor Diets, van Amsterdam.
SUC 070339
Paramaribo, 4 maart. Uitgeklaard het schip CONCORDIA, Kapt. J.H. Witt qq. ; lading: 515 vaten suiker, 28 balen schone- en 1 baal vuile katoen en 3.535 pond oud koper.
AH 240539
Cargalijst Amsterdam. CONCORDIA, J.H. Witt van Suriname met suiker, katoen en een partij oud koper.

Op 15-06-1839 wordt voor de CONCORDIA door P. Poel & Zonen uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. J.H. Witt.

ZP 010739 – 430
Schepen in lading naar: Suriname:  het driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Amsterdam. (Oosterdok) Sluit 2 juli. Adres bij Hoyman & Schuurman.
OHC 160739
Texel, 14 juli. Vertrokken CONCORDIA, J.H. Witt naar Suriname.
SUC 100939
Paramaribo. In lading naar Amsterdam het galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt. Adres bij Leijsner en Scheffer.
NSU 110939
Paramaribo, 8 september. Binnengekomen het schip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt van Amsterdam, hebbende 56 dagen reis.
NSU 061139
Paramaribo, 5 november. Uitgeklaard CONCORDIA, kapt. J.H. Witt naar Amsterdam met 454 vaten suiker en 125 balen schone katoen.

1840 

PGC 100140
Kapt. Reyl, van Suriname in Texel binnen, rapporteert de 8 november 1839 bij zijn vertrek van de rivier van Suriname, in het opzeilen naar Braamspunt gezien te hebben een kof, vermoedelijk het schip HELENA CATHARINA, kapt. Ynsen, van Amsterdam naar Suriname, als ook de 15 november 1839 te hebben gepraaid op 17ºN. breedte, het schip CONCORDIA, kapt. Witt, de 6 november 1839 van Suriname naar Amsterdam vertrokken.
AH 160140
Texel, 14 januari. Gisteren na posttijd binnengekomen CONCORDIA, J.H. Witt van Suriname.
AB 160140
Cargalijst Amsterdam. CONCORDIA, J.H. Witt van Suriname met suiker en katoen.
AB 080240
In lading naar Suriname: het driemast galjoot schip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
AH 040440
Texel, 2 april. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Witt naar Suriname.
SUC 070540
Paramaribo, 2 mei. Binnengekomen het schip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, hebbende 30 dagen reis.
SUC 150540
Paramaribo. In lading naar Amsterdam het gekoperd tweedeks driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt. Adres bij Leijsner en Scheffer.
ZP 200740
Van Suriname zouden naar Amsterdam vertrekken de schepen CONCORDIA, kapt. Wijgers, de 5e juni, ANNA EN MARIA, kapt. Steenveld, de 10e juni, MERCURIUS, kapt. Havinga q.q. de 20e juni en CONCORDIA, kapt. Witt, de 25e juni.
AH 080940
Texel, 5 september. Binnengekomen CONCORDIA, J.H. Witt van Suriname.
AH 080940
Cargalijst Amsterdam. CONCORDIA, J.H. Witt van Suriname met suiker, katoen, rijst en 24 vaten, 124 balen koopmansgoederen.
AH 230940
In lading naar Suriname: het driemast galjoot schip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
OHC 211140
Texel, 19 november. Uitgezeild CONCORDIA, kapt. Witt naar Suriname.
ZP 271140
Ramsgate, 23 november. Het schip CONCORDIA, kapt. Witt, van Amsterdam naar Suriname, is met verlies van anker en touw alhier binnengelopen.
AH 011240
Ramsgate, 26 november. Uitgezeild CONCORDIA, kapt. Witt, (van Amsterdam) naar Suriname

1841

NSU 090141
Paramaribo, 6 januari. Binnengekomen het schip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Amsterdam (laatst van Ramsgate), hebbende 40 dagen reis.
SUC 230141
Paramaribo. In lading naar Amsterdam het gekoperd tweedeks driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt. Adres bij Leijsner en Scheffer.
SUC 270241
Paramaribo, 25 februari. Uitgeklaard CONCORDIA, kapt. J.H. Witt naar Amsterdam met 530 vaten suiker en 55 balen schone katoen.
AH 200441
Carga-lijsten Amsterdam: CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Suriname met suiker en katoen.

Op 08-09-1841 wordt voor de CONCORDIA door P. Poel & Zonen uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. J.H. Witt.

AH 230941
Texel, 21 september. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Witt naar Suriname.
PGC 151041
Het schip CONCORDIA, kapt. Witt, van Amsterdam naar Suriname, is de 7e te Portsmouth binnengelopen.
SUC 111241
Paramaribo. In lading naar Amsterdam het gekoperd tweedeks driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt. Adres bij Leijsner en Scheffer.

1842 

SUC 030142
Te Paramaribo naar Amsterdam in lading liggende schepen:
Gekoperd tweedeks driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt; Nederlands kofschip IDA CORNELIA, kapt. F.W. Schenk; gekoperd tweedeks barkschip AURORA, kapt. S.Y. Parma; gekoperd tweedeks barkschip de EENSGEZINDHEID, kapt. C. Meijer; gekoperd tweedeks fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, en gekoperd tweedeks driemast galjootschip NICOLAAS WITZEN, kapt. F.F. Lange.
NSU 140242
Paramaribo, 12 februari. Heden is alhier uitgeklaard het schip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, naar Amsterdam met 514 vaten suiker en 476 pond oud koper.
AH 020542
Texel, 30 april. Binnengekomen CONCORDIA, J.H. Witt van Suriname.
AH 040542
Carga-lijsten Amsterdam: CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Suriname met suiker.
AH 240542
Advertentie. In lading naar: Suriname. Het gekoperd driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
SUC 280842
Paramaribo, 26 augustus. Binnengekomen het schip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Amsterdam, hebbende 42 dagen reis.
SUC 010942
Paramaribo. In lading naar Amsterdam het gekoperd tweedeks driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt. Adres bij Leijsner en Scheffer.

1843 

AH 180143
Carga-lijsten Amsterdam: CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Suriname met suiker en katoen.
AH 180143
In lading naar: Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
AH 020843
Texel, 31 juli. Binnengekomen CONCORDIA, J.H. Witt van Suriname.
AH 050843
Carga-lijsten Amsterdam: CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Suriname met suiker.
AH 050843
In lading naar: Suriname. Het driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.

Op 01-09-1843 wordt voor de CONCORDIA door P. Poel & Zonen uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. J.H. Witt.

AH 150943
Texel, 13 september. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Witt naar Suriname.
SUC 091143

Heden beroking aan boord van het schip CONCORDIA, gevoerd door den ondergetekende. Paramaribo, den 9 november 1843. J.H. Witt.

1844 

AC 010344
Cowes, 26 februari. Het schip CONCORDIA, kapt. Witt, van Suriname naar Amsterdam, is alhier lek, met opengeslagen dek, verlies van boten, verschansing, rusten en met meer andere schade binnengelopen; bovengemelde kapt. Witt meldt op de hoogte van Portland gezien te hebben, een Hollandse Oost-Indië-vaarder, welker bezaansmast bij het dek was weggeslagen; dezelve werkte het Kanaal op. (opm: de scheepsnaam is niet bekend)
RC 060444
Op de hoogte van Wight, den 30 maart, CONCORDIA, J.H. Witt laatst van Cowes naar Amsterdam.
AH 090744
In lading naar: Suriname: het gekoperde driemast galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt. Adres bij Hoyman en Schuurman.
NRC 260744
Texel, 23 juli. Vertrokken CONCORDIA, J.H. Witt naar Suriname.
AC 020944
Advertentie. H.J. Rietveld en B.D. Bosscher, makelaars, zullen op heden de 2e september 1844, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ, presenteren te verkopen de volgende scheepsaandelen in Nederlands gebouwde en onder Nederlandse vlag varende schepen:
3/32 Part in het gezinkt Galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, groot 167 lasten, volgens meetbrief.
Iemand nadere onderrichting begerende, spreke met bovengemelde makelaars.
AC 040944
Prijzen der schepen, geveild op 2 september1844 in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ:
3/32e Parten in het galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt, NLG 1.350, in slag NLG 10, opgehouden.

1845 

NRC 050345
Amsterdam, 4 maart. Het schip CONCORDIA, kapt. Witt, van Suriname herwaarts, was volgens brief van het Nieuwe Diep voorgaats, doch kon wegens het ijs niet binnenkomen.
AH 080345
Den 6 maart is bij Texel binnengekomen CONCORDIA, J.H. Witt van Suriname.
AH 150345
Cargalijst Amsterdam. CONCORDIA, J.H. Witt van Suriname met 517 vaten suiker.
AH 130645
Texel, 11 juni. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Witt naar Suriname.
RC 250945
Den 22 juli is te Suriname aangekomen CONCORDIA, J.H. Witt van Amsterdam.
AH 271245
Texel, 25 december. Gearriveerd CONCORDIA, J.H. Witt van Suriname.
NRC 301245

Cargalijst Amsterdam. CONCORDIA, J.H. Witt van Suriname met suiker en katoen.

1846

Op 11-02-1846 wordt voor de CONCORDIA door P. Poel & Zonen uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. J.H. Witt.

RC 160346
Texel, 12 maart. Uitgezeild CONCORDIA, J.H. Witt naar Suriname.
AH 250346
Bij de Galloper, 17 maart, CONCORDIA, Witt van Amsterdam naar Suriname.
AH 170746
Te Suriname, 23 mei, CONCORDIA, Witt van Amsterdam.

1847

NRC 230247
Amsterdam, 22 februari. Het schip CONCORDIA, kapt. Witt, van Suriname herwaarts gedestineerd, is de 12e januari lek te Barbados binnengelopen en had een gedeelte der lading gelost om te repareren.
AH 070547
Advertentie. H.I. Rietveld, D. Beth en G.J. Boelen, makelaars, zullen op dinsdag de 25e mei 1847, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen het Nederlands gezinkt driemast galjootschip CONCORDIA, gevoerd bij kapt. J.H. Wit (opm: bouwjaar 1828; kapt. J.H. Witt); volgens meetbrief lang 30 ellen, 10 duimen; wijd 6 ellen, 30 duimen, hol 3 ellen, 75 duimen, en alzo gemeten op 167 lasten, met deszelfs inventaris. Iemand nader onderricht begerende, vervoege zich bij bovengemelde makelaars. (opm: verkocht, nieuwe naam de VRIENDEN onder kapt. T.M. Gnodde)
NRC 270547
Verkoping van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op dinsdag 25 mei:
gekoperd barkschip SUSANNA MARIA, kapt. E. Meijer: NLG 9.900, in slag NLG 100. Opgehouden.
gezinkt galjootschip CONCORDIA, kapt. J.H. Witt: NLG 7.800, in slag NLG 3.500. Koper D. Beth.

Op 19-06-1847 wordt voor de VRIENDEN door N. Brandjes uit Purmerend een zeebrief aangevraagd voor kapt. T.M. Gnodde.

NRC 280647
Texel, 25 juni. Uitgezeild de VRIENDEN, T.M. Gnodde naar Archangel.
NRC 230747
Drammen, 3 juli. Binnengekomen VRIENDEN, T.M. Gnodde van Purmerend.
AH 270747
Texel, 25 juli. Binnengekomen de VRIENDEN, T.M. Gnodde van Drammen.
NRC 040847
Texel, 2 augustus. Uitgezeild de VRIENDEN, T.M. Gnodde op avontuur.
NRC 010947
Texel, 30 augustus. Binnengekomen de VRIENDEN, T.M. Gnodde van Noorwegen.
NRC 090947
Nieuwe Diep, 7 september. Uitgezeild de VRIENDEN, T.M. Gnodde naar Drammen.
NRC 271047
Texel, 25 oktober. Binnengekomen de VRIENDEN, T.M. Gnodde van Drammen.

1848

NRC 150448
Vlie, 11 april. Vertrokken VRIENDEN, T.M. Gnodde naar Noorwegen.
AH 250548
Texel, 23 mei. Binnengekomen de VRIENDEN, T.M. Gnodde van Osterrisoer.
AH 080648
Texel, 6 juni.  Uitgezeild de VRIENDEN, T.M. Gnodde op avontuur.
NRC 200648
Elseneur, 12 juni. Gepasseerd VRIENDEN, T.M. Gnodde van Purmerend naar Nerva.
AH 050848
Texel, 3 augustus. Binnengekomen de VRIENDEN, T.M. Gnodde van Nerva.
NRC 140848
Texel, 12 augustus. Vertrokken de VRIENDEN, T.M. Gnodde naar Fredrikstad.
GRC 120948
Arrivementen: Te Fredrikstad, 21 augustus, VRIENDEN, T.M. Gnodde van Purmerend.
NRC 190948
Texel, 17 september. Binnengekomen de VRIENDEN, T.M. Gnodde van Fredrikstad.
AH 041048
Texel, 2 oktober. Uitgezeild de VRIENDEN, T.M. Gnodde naar Fredrikstad.
NRC 071148
Texel, 5 november. Binnengekomen de VRIENDEN, T.M. Gnodde van Fredrikstad.

1849

Op 02-03-1849 wordt voor de VRIENDEN door N. Brandjes uit Purmerend een zeebrief aangevraagd voor kapt. Zacharias J. Prins.

AH 090349
Heden overleed aan de gevolgen van een ongelukkige val aan boord van het schip de VRIENDEN, mijn geliefde echtgenoot T.M. Gnodde, gezagvoerder op gemelde bodem, in den ouderdom van circa 49 jaren , diep betreurd door mij en zijne veelvuldige vrienden en bekenden. Purmerend, A.R. Ritmeester, 27 februari 1849. Wed. T.M. Gnodde.
AH 021049
Texel, 30 september. Binnengekomen de VRIENDEN, Z.J. Prins van Dantzig.
NRC 201049
Nieuwe Diep, 18 oktober. Vertrokken de VRIENDEN, Z.J. Prins naar Noorwegen.

1850

NRC 290450
Texel, 27 april. Binnengekomen de VRIENDEN, Z.J. Prins van Osterrisöer.
AH 290750
Texel, 26 juli. Binnengekomen de VRIENDEN, Z.J. Prins van Nerva.
NRC 260850
Texel, 23 augustus. Uitgezeild de VRIENDEN, Z.J. Prins op avontuur.
NRC 200950
Texel, 18 september. Binnengekomen de VRIENDEN, Z.J. Prins van Fredrikstad.
NRC 191150
Texel, 17 november. Binnengekomen de VRIENDEN, Z.J. Prins van Fredrikstad.

1851

NRC 020351
Nieuwe Diep, 28 februari. Uitgezeild de VRIENDEN, Z.J. Prins naar Dantzig.
NRC 160451
Texel, 14 april. Binnengekomen de VRIENDEN, Z.J. Prins van Askerstrand.

Op 18-04-1851 wordt voor de VRIENDEN door kapt. Zacharias J. Prins, liggende te Den Helder, een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.


NRC 010551
Texel, 29 april. Uitgezeild de VRIENDEN, Z.J. Prins op avontuur.
RC 100651
Arrivementen: Te Nerva, 23 mei, Z.J. Prins van Purmerend.
DT 140751
Texel, 11 juli. Binnengekomen de VRIENDEN, Z.J. Prins van Nerva.
NRC 290751
Texel, 27 juli. Uitgezeild de VRIENDEN, Z.J. Prins naar Fredrikstad.
DT 010951
Texel, 29 augustus. Binnengekomen de VRIENDEN, Z.J. Prins van Fredrikstad.
DT 110951
Texel, 9 september. Uitgezeild de VRIENDEN, Z.J. Prins naar Fredrikstad.
NRC 041151
Amsterdam, 3 november. De Nederlandse galjoot de VRIENDEN, kapt. Prins, van Fredrikstad naar Purmerend, is in de nacht van de 31e oktober op de Oostkust van Ameland gestrand, doch het volk gedeeltelijk gered.
PGC 071151
In de nacht van 31 oktober op 1 november j.l. is bij het eiland Ameland gestrand een driemast kof (opm: driemast galjoot de VRIENDEN, bouwjaar 1828; kapt. Zacharias J. Prins), bemand met 13 koppen en geladen met balken. De kapitein en een lichtmatroos zijn daarbij omgekomen. Verdere bijzonderheden omtrent dit ongeluk zijn tot dusverre nog niet bekend.
LC 071151
Van Ameland wordt van den 1 dezer gemeld: heden nacht is alhier gestrand het Nederlandse barkentijnschip de VRIENDEN, kapt. Prins, met een lading hout van Fredrikstad naar Purmerend bestemd. De kapitein en een lichtmatroos zijn door het misspringen der boot met welke men kort na de stranding het schip genoodzaakt was te verlaten, verdronken, doch de overige elf personen zijn met de boot aan land gekomen.
AH 111151
Advertentie. Heden ontving ik de allertreurigste tijding mijns levens, hoewel het Gode behaagde van mij te ontrukken mijn hartelijk geliefde echtgenoot Z.J. Prins, in de ouderdom van ruim 48 jaren, waarvan ik ruim 16 jaren met hem in de genoeglijkste echt verenigd was, bij het noodlottig verongelukken van het Nederlandse galjootschip de VRIENDEN, waarop hij gezagvoerder was, op 31 oktober l.l. aan de oostkust van Ameland, mij met mijn twee kinderen nalatende, waarvan de ene nog te jong is zulk een smartelijk verlies te kunnen beseffen. Amsterdam, 4 november 1851, Wed. Z.J. Prins, geb. R. Blad
AH 181151
Advertentie. De griffier J.J. Heep te Holwerd zal in het openbaar aan de meestbiedenden tegen gerede betaling presenteren te verkopen: Op maandag de 24e november 1851, des morgens ten 9 ure precies, aan het pakhuis van strandgoederen aan de Nes op Ameland de complete geborgen inventaris van het op de reis van Fredrikstad naar Purmerend op Ameland gestrand galjootschip de VRIENDEN, gevoerd geweest bij wijlen kapt. Z.J. Prins, voornamelijk bestaande in 30 zeilen, 3 zware en 2 kleine ankers, 2 zware en 1 lichte kettingen, stagen, want, lopend touwwerk, kettingen en blokken, koksgereedschap, stukken mast, stengen, ra’s, braadspil met ijzeren pallen, en ander rondhout, 1 grote boot en 2 chaloupen. (opm: zie NRC 041151)
Op dinsdag de 25e dito, op hetzelfde uur en ter plaatse als boven de geborgen lading houtwaren van het voorschreven schip, bestaande in 1.200 eerste soort Fredrikstad balken van 10 tot 16 duim dikte en diverse lengten, 900 kolders, 200 delen en 500 latten.
Zullende op zondag de 23e november 1851, des morgens ten 9 ure, voor de gegadigden een schip van Holwerd afvaren, zo als de volgende morgen met de postschuit ook daartoe gelegenheid zal zijn.