Name ship: CHERIBON

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1838
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Jan Nuveen - werf 'De Walvisch', Amsterdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1837-08-28
Launch Date: 1838-03-20
Delivery Date: 1838-08-08
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 249.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 33.13 Meters Registered
Beam: 6.25 Meters Registered
Depth: 5.07 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1838
Number in register 475
Name ship CHERIBON
Type Bark
Lasts 249
Built province/country Noord Holland, Noord Holland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1838-09-01
Passport requested by Klein, N.M., en Kopersmit, C.F.
City Amsterdam
Master at time of request Braam Houckgeest, A.C. van
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1838-08-08 CHERIBON
Manager: N.M. Klein, c.s., Amsterdam, Netherlands
Owner: N.M. Klein, c.s., Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1838-07-24: meetbrief No. 332 d.d. 24 juli 1838 door scheepsmeter F.A. de Raad

1847-07-18: Final Fate: JC 280747. Batavia, 27 juli. Volgens dezer dagen alhier ontvangen berichten is het Nederlandse koopvaardijschip CHERIBON, kapt. F.H. Klein, komende van Amsterdam en bestemd naar Batavia, in de avond van de 18e dezer maand door stilte, zware stroom en hoge deining gestrand op de zuidwestpunt van Trouwers-Eiland, hetwelk, gelijk bekend is, gelegen is bewesten de Wijnkoopsbaai in de nabijheid der zuidkust van de residentie Bantam. Blijkens nadere berichten van de 21e dezer was de equipage gered en bevond zich op het genoemde eiland in afwachting, dat van Java assistentie zou komen, welke door de nabijheid der kust gewis niet lang zou uitblijven. Het schip is als geheel verloren te beschouwen. (opm: zie step 10)

Ship Masters Data

Date from: 1838
Captain: Braam Houckgeest, A.C. van
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Description: BIJLBRIEF: archiefnummer 5074 1420 1838 no. 26
General information regarding this ship

JC 290348
Van Bantam is bericht ontvangen, dat aan de zuidkust dier residentie twee grote en vier kleinere zeerovers-praauwen waren gezien, koersstellende naar Trouwers-eiland (Poeloe Tjiendiel), vermoedelijk met het doel om het wrak van het op dat eiland gestrande schip CHERIBON te beroven van het koper en andere voorwerpen, welke zich nog aan hetzelve mochten bevinden. Men heeft later van dat eiland een zware rookkolom zien omhoog stijgen, en een inlander, die in een kleine praauw tot ontdekking derwaarts was gezonden, heeft bericht, dat werkelijk het wrak voor ⅔ gedeelte was afgebrand en dat op het eiland de sporen van het verblijf van een groot aantal mensen waren te onderkennen.
Op het naburig eiland Poeloe Dielie (Klapper-eiland) had hij rook zien omhoog stijgen en daaruit afgeleid, dat de rovers zich toen aldaar ophielden. Op de ontvangst van dit bericht is Zr.Ms. stoomschip ETNA, hetwelk reisvaardig op de rede van Batavia lag met bestemming naar Benkoelen en Padang, gelast onmiddellijk de reize derwaarts aan te nemen en te trachten de roversvaartuigen te onderscheppen en zo mogelijk te vernielen.
Zr.Ms. stoomschip ONRUST is, na van een tocht naar Straat Banka te zijn terug gekeerd, mede derwaarts gestevend ten einde bericht in te winnen over de afloop der pogingen van de ETNA. Volgens mededeling van de commandant van laatstgenoemd vaartuig was het niet gelukt de rovers op het spoor te komen en had men van de CHERIBON niets meer aangetroffen, dan een stuk van de voor- en achtersteven, enige afgebroken inhouten en op de wal enige ijzeren waterkisten en een oude sloep.