Name ship: CATRINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1830
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Klaas Jans Mulder, Sappemeer, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1830-06-28
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 96.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 50.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1:
Length 2: 22.30 Meters Registered
Beam: 4.27 Meters Registered
Depth: 2.26 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1830
Number in register 401
Name ship CATRINA
Type Kof
Lasts 50
Built province/country Groningen, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1830-07-06
Passport requested by Middel, J.H.
City Appingedam
Master at time of request Middel, J.H.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1830-06-28 CATRINA
Manager: Jan Harms Middel, Appingedam, Netherlands
Owner: Jan Harms Middel, Appingedam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Appingedam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs NLG 2900,-

Date/Name Ship 1834-11-25 CATHARINA
Manager: Jan Harms Middel, Appingedam, Netherlands
Owner: Jan Harms Middel, Appingedam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Appingedam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1836-12-19 CATHARINA
Manager: Pierre Giron & Zonen, Bayonne (France), France
Owner: Pierre Giron & Zonen, Bayonne (France), France
Shareholder:
Homeport / Flag: Bayonne (France) / France
Callsign:
Additional info: See General information, PGC 080436.

Date/Name Ship 1836-12-20 CATHARINA
Manager: P.J. Vos, Delfzijl, Netherlands
Owner: P.J. Vos, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs Franse Francs 7500,-

Ship Events Data

1830-06-28: Type: Additional info
Kapt. Middel verkreeg het schip op basis van huurkoop. Zijn geldschieters waren Klaas Jans Mulder, Sappemeer, voor 2/3e deel en koopman Jan Douwes Romkes, Hoogezand, voor 1/3e deel.


1838-08-00: Type: Wrecked
Final Fate: De CATHARINA is eind augustus 1838 ten noorden van Schiermonnikoog verongelukt.

Ship Masters Data

Date from: 1830
Captain: Middel, Jan Harms
College:
Flagnumber: 0
Other information: Jan Harms Middel: * circa 1779, eind augustus 1838 a/b van de CATHARINA. Trouwde op 18.12.1813 te Oude Pekela met Trijntje Thomas Doornbos. De naamgeefster van de kof.


Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Bronnen:
N.A. Den Haag toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
Groninger Archieven Appingedam 143.265 50a / pag.263
Groninger Archieven Appingedam 143.265 050 / pag.265
Groninger Archieven Appingedam 143.265 80 / pag.373
Groninger Archieven, monsterrollen Veendam, via website Noordelijk Scheepvaartmuseum.
Groninger Archieven, monsterrollen Delfzijl, via website Noordelijk Scheepvaartmuseum.
www.allegroningers.nl
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordrechtsche Courant
LC = Leeuwarder Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
ZP = Zeepost
General information regarding this ship

1830

Op 6 juli 1830 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de kof CATRINA, aangevraagd door J.H. Middel, Appingedam, voor zichzelf als kapitein.

Monsterrol: 1830-56
Datum: niet vermeld
Scheepsnaam: Catharina
Scheepstype: niet vermeld
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Groningen, Groninger Archieven (Groningen)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Dijk, van G. matroos 20 niet vermeld 22
Middel H. koksmaat 10 niet vermeld 15
Middel Jan H. kapitein niet vermeld niet vermeld niet vermeld
Prins J.J. kok 22 niet vermeld 22
Westerborg P.H. stuurman 29 niet vermeld 58

1832

LC 110932
Harlingen, 9 september. Binnengekomen den 8 september het kofschip CATHARINA, J.H. Middel van Koningsbergen naar Amsterdam gedestineerd, door schade binnen;
PGC 180932
De kof CATHARINA, kapitein Jan H. Middel, met rogge van Koningsbergen naar Amsterdam, is, te Ameland binnen volgens brief van Harlingen van den 3 september, op 4 september driftig geworden en op een bank vervallen, doch onder voortdurend stoten, voor een tweede anker geankerd, zijnde men door het werken van de vloed genoodzaakt het eerste touw te kappen en nadat een gedeelte der lading in twee vissersvaartuigen gelost is, die te Ameland zijn aangebracht, had men nog een lichter geheel en twee andere gedeeltelijk moeten beladen, om het schip te lichten, hetwelk daarna vlot geworden zijnde, met een loods aan boord, in de Krombalg andermaal aan de grond geraakt was; de twee beladen lichters aan boord geseind zijnde om het schip verder te lichten, weigerden deze hieraan te voldoen, tenzij kapitein Middel beloofde hiervoor NLG 1200. te betalen. Wegens gebrek aan andere hulp gedwongen deze eisen in te willigen, was hetzelfde met de beide lichters die ochtend, en de eerste lichter reeds vroeger, Harlingen binnengelopen. Het schip was door het stoten en werken lek en ontzet. Een der beide lichters verklaarde zwaar te hebben gepompt. (opm: zie ook LC 161032)
LC 161032
Harlingen, 14 oktober. Uitgezeild den 12 oktober het tjalkschip de VROUW IKINA, schipper D.L. Knoop, met pannen naar Hamburg; het smakschip (opm: kof; zie ook PGC 180932) de VROUW CATHARINA, kapt. J.H. Middel, met ballast op avontuur.

1833

LC 250633
Harlingen. Uitgezeild: Den 20 juni, de kofschepen CATHARINA, kapt. J.H. Middel, en MARGARETHA, kapt. T. Mulder, beide in ballast naar Liverpool; het tjalkschip ANNA ELIZABETH, met stukgoed naar Amsterdam, was als bijlegger binnen; de tjalkschepen de ZES GEBROEDERS, kapt. R. de Haan, en EVERDINA, kapt. J.D. van Wijk, beide met pannen naar Hamburg.
AH 010733
Scheepstijdingen. Uitgezeild.
Vlie, 26 juni. JONGE CORNELIA, kapt. H.T. van Slooten, MARGARETHA HENDRIKA, kapt. J.H. van de Werf, CONCORDIA, kapt. O.P. Smit en CATHARINA, kapt. J.H. Middel, allen naar Liverpool; VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema, naar Sunderland; JONGE FREERK, kapt. H.J. Kopstok, op avontuur.
AH 140833
Scheepstijdingen. Binnengekomen:
Texel, 12 augustus. AGNETA, kapt. T.H. Hollander, van Suriname; EENSGEZINDHEID, kapt. J. van Duinen, JONGE CORNELIS, kapt. T. van Sloten, CATHARINA, kapt. J.H. Middel, CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel; HARMONIE, kapt. J.H. Deddes; JANTINA MARGARETHA, kapt. B.H. Smit, de laatste zes van Liverpool;
AH 020933
Scheepstijdingen. Uitgezeild:
Vlie, 29 augustus. CATHARINA, kapt. H.R. Veling en ARENTINA HENDRIKA, kapt. A.H. Breeland naar Newcastle; ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhof en JONGE EGBERTUS, kapt. J.B. Mulder, naar Sunderland; ARENTINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave, naar Petersburg; DOROTHEA MARIA, kapt. H.P. Regtdoorzee, naar Koningsbergen; VROUW ANNEKE, kapt. T.M. Visser, naar Kopenhagen (opm: de tjalk, bouwjaar 1813, onder kapt. Teunis Martens Visser is na vertrek uit het Vlie vermist en spoorloos verdwenen; zie ook AH 260633); ALIDA, kapt. J.H. Bondt, naar Newcastle; ANNA CATHARINA, kapt. A. Rozema, naar Riga; JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuiper, naar Koningsbergen; JONGE CORNELISSEN, kapt. H.T. van Slooten, naar Noorwegen; JOHANNA MARIA, kapt. T.W. Stuit, JOHANNA, kapt. D.P. Doewes, GEZINA CATHARINA BRONS, kapt. F.H. Foeken en CATHARINA, kapt. J.H. Middel, de laatste vier op avontuur.
AH 091033
Binnengekomen:
Vlie, 6 oktober. EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, van Christiansand.
Terschelling, 5 oktober. CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Koningsbergen; MARIA, kapt. P.E. de Boer en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.J. Jaski, van Dantzig; GEZINA, kapt. J.J. Mulder, van Stralsund; SUSANNA, kapt. W.J. Mulder, van Hohwacht; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Popp, van Hamburg.
AH 141033
Carga-lijsten Amsterdam: HILLEGINA, kapt. H.H. Brakke, met lijnzaad en duigen; ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, van Koningsbergen met lijnzaad; EENDRAGT, kapt. G.H. Haverbult, van Koningsbergen met lijnzaad en tarwe; CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Koningsbergen met tarwe en linnen;
AH 141133
Uitgezeild:
Vlie, 11 november. CATHARINA, kapt. J.H. Middel, naar Sunderland.

1834

DC 250234
Maassluis, 23 februari. Heden morgen zeilde naar zee: CATHARINA, kapt. J.H. Middel, op avontuur.
AH 230734
Binnengekomen:
Terschelling, 18 juli. FORTUNA, kapt. J.J. Mewes, van Cuxhaven; EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, van Christiaansand; DE JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, van Koningsbergen; CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Petersburg; ALETTA, kapt. C.H. Slagter, van Dantzig.
AH 260734
Carga-lijsten Amsterdam: VRIENDSCHAP, kapt. D.G. Doeksen, van Suriname met suiker, katoen en koffie; CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Petersburg met potasch, bedveren, paardenhaar, borstels, drogerijen, koperen munt, koper, koopmansgoederen, juchten (opm: vellen juchtleer) en pelterijen; HILLEGINA, kapt. W.J. Panman, van Stralsund met tarwe;
DC 011134
Hellevoetsluis, Den 30 oktober. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Dantzig, welke rapporteert dat hij den 28 l.l. ‘s avonds ten 4½ ure op de hoogte van Scheveningen heeft gepraaid de kof de JONGE RENGER, kapt. J. Brouwer, van Bergen naar Amsterdam, met schade aan schip en tuigage. Heden morgen arriveerden uit zee: JACOB CORNELIUS, kapt. B.H. Schuring, van Archangel.

Op 25 november 1834 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de kof CATHARINA, aangevraagd door J.H. Middel, Appingedam, voor zichzelf als kapitein.

DC 161234
Maassluis, 13 december. Heden morgen zeilden naar zee: EMMELINA, kapt. C.P. Roije, naar Rochelle, CATHARINA, kapt. F.H. Middel, naar Londonderry; VROUW ANNA, kapt. H.C. Meijer, naar Duinkerken; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. A. Hoogendijk, en JONGE FREDERIK, kapt. C. Stuhl, beiden naar Bremen; AURORA, kapt. H.H. Krull, naar Duinkerken.

1835

AH 080435
Carga-lijsten Amsterdam: PETRONELLA, kapt. C.B. Freeze, van Bordeaux met wijn, vruchten en confituren; JONGE RYNTJE, kapt. R.W. Mellema, van Bordeaux met wijn en brandewijn; HERMANNA WIARDI, kapt. H.A. Post, van Bordeaux met wijn, pruimen en tuinzaad; HELENA CATHARINA, kapt. J.J. Ynsen, van Cette, met wijn, brandewijn en olijven; CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Liverpool met rozijn, pruimen, katoen en verfhout; DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, van Liverpool met suiker, verfhout, huiden en koper.
AH 160535
Uitgezeild:
Texel, 14 mei. JOHANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, naar Batavia; DE ZWAAN, kapt. C.J. van Driesten, naar Suriname; PETRUS LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, naar Triest; VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, naar Port a Port; ALETTA, kapt. F.B. Neperus, naar Marseille; VRIENDSCHAP, kapt. T.G. van Rhyn, naar Nantes; CORNELIA, kapt. A.P. Stegenga, CATHARINA, kapt. J.H. Middel en ANNA ELISABETH, kapt. E.G. Boekhout, naar Londen; ROZALIE, kapt. F. Fokkens, naar Rotterdam; MARGARETHA CORNELIA, kapt. R.C. Hazewinkel, op avontuur.
AH 060635
Texel, 4 juni. CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Londen.
AH 260635
Cargalijsten Amsterdam: CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Londen met suiker.
AH 060735
Uitgezeild:
Vlie, 2 juli. CATHARINA, kapt. J.H. Middel, naar Londen; LIEFDE, kapt. K.K. Hagendoorn, naar Nerva; ANTONIUS, kapt. G. Boskamp, naar Dantzig; DIANA, kapt. G.R. de Boer, naar Eggersund; UNITY, kapt. B.P. Baarsen, naar Drammen; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, naar Christiaansand; VROUW EBELINA, kapt. J.H. Drent, naar Oudsoen.
AH 140835
Binnengekomen:
Texel, 12 augustus. CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Londen; AURORA, kapt. L.B. Jansen, van Cuxhaven. Gisteren nog: ALIDA, kapt. J.T. Visser, van Havana.
AH 150835
Carga-lijsten Amsterdam: ALIDA, kapt. J.T. Visser, van Havana met suiker en sigaren; VREEDE, kapt. Klaas Zwanenburg, van Malaga, Motril en Alicante met lood, oranjeschillen, matten, koopmanschappen, wijn en saffraan; VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, van Porto, met zout; CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Londen met suiker, suikervormen, blik, geitenhaar, verfhout en traan.
AH 310835
Uitgezeild:
Texel, 28 augustus. ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeylstra, naar Batavia; CATHARINA, kapt. J.H. Middel, op avontuur.
AH 191035
Binnengekomen:
Texel, 16 oktober. ANNECHINA, kapt. E.D. van Wyk, van Londen; CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Bristol; DANKBAARHEID, kapt. C.J. Meyer, van Newcastle; VROUW JANTJE, kapt. G.A. Jonkhoff, van Sunderland;

1836

AH 290136
Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Bayonne. Het Nederlands smakschip (opm: kof) CATHARINA, kapt. J.E. Middel.
Adres bij Jan Corver en Comp.
PGC 080436
Het schip CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Amsterdam naar Bayonne, is, volgens brief van Dartmouth van de 30e maart, in de ochtend van de 28e dito van deszelfs ankers geslagen en bij Torbay op de rotsen gedreven. Een gat in de bodem gestoten zijnde, had men dadelijk de lading, ofschoon geheel beschadigd, geborgen, waarna het schip weder af en in Torbay binnengebracht was. (opm: nadat de kof [volgens bijlbrief uit 1830 CATRINA, maar later ‘verbasterd’ tot CATHARINA] in Bayonne was aangekomen werd het schip door ladingontvangers aansprakelijk gesteld, gearresteerd en op 19 december geveild; koper voor 7.500 francs werd J.J. Vos, Delfzijl; kapt. Jan Harms Middel bleef de kapitein, maar die verspeelde zijn schip alsnog in 1838, zie PGC 050938)

1837

Op 24 januari 1837 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de kof CATHARINA, aangevraagd door P.J. Vos, Delfzijl, voor J.H. Middel als kapitein.

Monsterrol: 1837-31
Datum: 25-09-1837
Scheepsnaam: Catharina
Scheepstype: kof
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Delfzijl, Gemeentearchief (Delfzijl)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Middel Jan Harms schipper niet vermeld niet vermeld niet vermeld
Veen, van der Menne Engels matroos 22 Farmsum (NL) 29

1838

Monsterrol: 1838-11
Datum: 27-03-1838
Scheepsnaam: Catharina
Scheepstype: kof
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Delfzijl, Gemeentearchief (Delfzijl)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Bergman Folgert scheepsjongen 8 Farmsum (NL) 17
Lucas Hielke Derks matroos 20 Delfzijl (NL) 20
Middel Harm Jans stuurman 30 Appingedam (NL) 23
Middel Jan Harms kapitein niet vermeld Appingedam (NL) 59
Veen, van der Menne Engels matroos 20 Farmsum (NL) 29

PGC 050938
Schiermonnikoog, 2 september. Den 31 augustus is alhier een menigte wrak hout aangespoeld, waaronder het deksel van een langwerpig vierkant doosje, waarop in zwarte letters H.J. Middel (opm: stuurman Harm Jans Middel en zoon van de schipper, zie hieronder), en nog een ander deksel, waarop J.H. Middel, benevens een nog vrij nieuw jol zonder naam, met een half groene en half zwarte gang, als ook de volgende dag een uit Rotterdam den 3 februari 1838 gedagtekende brief van de heren N. van den Berg & Zonen aan de heer J. van der Meulen te Scheemda. Tevens wordt door de op Schiermonnikoog te huis behorende kapt. Willem J. Visser gerapporteerd, dat hij de vorige dag op twee mijlen afstand van het Oosteinde van Ameland vastzittende heeft gezien het voorschip van een ogenschijnlijk nieuwe kof, waarvan de equipage vermoedelijk verongelukt zal zijn, drijvende de tuigage rondom het wrak. Een en ander vermoedelijk afkomstig van de kof CATHARINA, kapt. J.H. Middel, van Koningsbergen naar Amsterdam. (opm: kof, bouwjaar 1830, kapt. Jan Harms Middel)
(opm: ZP 27 augustus 1838: de CATHARINA, kapt. Middel, van Koningsbergen naar Amsterdam, passeerde op 20 augustus 1838 Elseneur)