Name ship: GRONINGER WELVAART (DE)

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1827
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Hylke Wybes Molenaar (scheepsbouwmeester), Lemmer, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1827-07-00
Delivery Date: 1827-08-20
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 133.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 71.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 23.72 Meters Registered
Beam: 4.91 Meters Registered
Depth: 2.56 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1827
Number in register 452
Name ship GRONINGER WELVAART (DE)
Type Kof
Lasts 71
Built province/country Vriesland, Friesland
Binnenland
Remarks 1828 Turksche pas naar Genua
Date agenda 1827-08-24
Passport requested by Stratingh Eznaar, S.
City Groningen
Master at time of request Lugies, E.K.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1827-08-20 GRONINGER WELVAART (DE)
Manager: Sybrand Stratingh & Zn., Groningen, Netherlands
Owner: Sibrandus Stratingh, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info: voor de mede reders (zie onderaan blz.)

Date/Name Ship 1833-05-13 GRONINGER WELVAART
Manager: Sibrandus Stratingh, Groningen, Netherlands
Owner: Sibrandus Stratingh, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kniphausen / Kniphausen
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1833-09-09 GRONINGER WELVAART
Manager: Sibrandus Stratingh, Groningen, Netherlands
Owner: Sibrandus Stratingh, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

1827 - DE GRONINGER WELVAART

Mede-eigenaren:
Sybrand Stratingh (boekhouder) en Berend Doornbos
en… Coster als adsistenten van de rederij, en mede-reders
te voeren door kapt. Egbert Klaassen Lugies, kapitein te Groningen en mede-eigenaar

Ship Events Data

1827-00-00: Type: Building History
Bijlbrief, Lemmer, 25 juni 1827.
Meetbrief, 2 december 1826.
Bijzonderheden: op speciaal verzoek van Jhr. Jean Louis Theodore Waubert de Puiseau, notaris te Lemmer, als acte van bouw van 7 september 1827 voor deze notaris gepasseerd, ingeschreven bij de Rechtbank van Eerste Aaanleg te Sneek.
Het schip lag begin september 1827 zeilklaar in de haven van Lemmer.1833-05-09: Type: History
De zeebrief van 1 april 1830 werd op 9 mei 1833 door de Ontvanger der In- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Harlingen naar Den Haag geretourneerd en door de Staatsraad op 13 mei 1833 geroyeerd, wegens ‘schip zal voortaan onder de vlag van Kniphausen varen’. Dat uitstapje was echter van korte duur, want reeds op 9 september 1833 verkreeg het schip onder kapitein Lugies opnieuw een (eerste) Nederlandse zeebrief.


1834-10-17: Type: Wrecked
Final Fate: Op 17 oktober 1834 als wrak aangespoeld bij Petten; alle zeven opvarenden verloren het leven.

Ship Masters Data

Date from: 1827
Captain: Lugies, Egbert Klaassen
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Groninger Archieven, Groningen, Archiefnummer Gron.240.383.155
N.A. Den Haag, archiefnummer 2.08.01.07 Verbalen zeebrieven diverse bestanden
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordrechtsche Courant
LC = Leeuwarder Courant
PGC = Prov. Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1827

Op 24 augustus 1827 werd de eerste zeebrief afgeven voor kapt. E.K. Lugies

1828

AH 170928
Carga-lijsten. Amsterdam, 15 september. ANNA LOUIZA, kapt. J.K. de Jong; GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies en DE JONGE HENDRIK, kapt. J.J. Steintjes, van Genua en de Kust;

1829

RC 140429
Rotterdam, 13 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, DIDO, kapt. J. Rass, DE VERWACHTING, kapt. H. Gerdes en DE JUFFROUW MEES, kapt. G.L. Doornbos, naar… (opm: geen opgave);
RC 260529
Rotterdam, 25 mei. De 23e dezer, des namiddags, arriveerde te Hellevoetsluis GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies van Libau.
RC 250629
Rotterdam, 24 juni. De 22e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, naar de Oostzee.

1830

AH 170330
Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam naar vreemde havens: St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip DE GRONINGER WELVAART, kapt. Egbert Klaassen Lugies. Adres bij Nobel & Holtzapffel en Jan Corver & Co.
RC 170730
Rotterdam, 16 juli. De 16e, des morgens, arriveerde in de Maas GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, van Koningsbergen.
RC 190830
Rotterdam, 18 augustus. De 18e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, naar Dartmouth.

1831

LC 010431
Harlingen. Binnen gekomen: Van den 19 maart tot den 26 maart niets.
Uitgezeild: Den 26 maart het kofschip DE GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, met ballast naar de Oostzee.
AH 070531
Vlie, 2 mei. Binnengekomen: GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, van Koningsbergen.
AH 210531
Vlie, 17 mei. Vertrokken: GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, op avontuur;
AH 120731
Terschelling, 7juli. Binnengekomen: GRONINGER WELVAART, kapt. Lugies, van Koningsbergen.
AH 300731
Terschelling, 26 juli. Binnengekomen: GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, van Koningsbergen;

1832

RC 250232
Rotterdam, 24 februari. De schepen DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Klein, van Amsterdam naar New York, GEORGE HEINRICH, kapt. E. Ruiter, van Amsterdam naar Bordeaux en de GRONINGER WELVAART (opm: kof), kapt. E.K. Lugies, van Amsterdam, op avontuur, zijn in het Groot Noord-Hollands Kanaal, bij Buiksloot, ingevroren;
LC 091032
Harlingen, 4 oktober. Binnengekomen den 30 september het kofschip de GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, met ballast van Caen.
AH 031132
Vlie, 30 september. Vertrokken: GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, naar Scheen.

1833

De zeebrief van 1 april 1830 werd op 9 mei 1833 door de Ontvanger der In- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Harlingen naar Den Haag geretourneerd en door de Staatsraad op 13 mei 1833 geroyeerd, wegens ‘schip zal voortaan onder de vlag van Kniphausen varen’. Dat uitstapje was echter van korte duur, want reeds op 9 september 1833 verkreeg het schip onder kapitein Lugies opnieuw een (eerste) Nederlandse zeebrief.

AH 040933
Advertentie. Schepen in lading. Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:. Fernambuck (opm: Recife). De Nederlandse kof DE GRONINGER WELVAART, kapt. Egbert Klasen Lugies. Sluit 30 september. Adres bij H. Verwyde en Czn.
AH 071033
Texel, 4 oktober. Uitgezeild GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, naar Pernambuck;

1834

AH 280434
Texel, 25 april. Binnengekomen: GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, van Fernambuck (opm: nu Recife)
AH 210534
Advertentie. I. de Wit A. Ez. en R.R. Viervant, makelaars, zullen, op donderdag de 22e mei 1834, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nes, in de Brakken Grond, verkopen: een partij van 27 kisten Wit, 96/1. 20/2 en 66/4 kisten Moscovadosch Pernambucco beschadigde suiker, 2 pijpen, 5 okshoofden suiker en melasse en 4 lege kisten, nu eerst uit zee gekomen en gelost, uit het schip GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies. Liggende als bij notitie wordt aangewezen.
AH 010734
Texel, 29 juni. Uitgezeild JONKVROUW MARIA, kapt. W.K. de Wyk, naar New-Castle; GRONINGER WELVAREN, kapt. E.K. Lugies, op avontuur.
DC 070834
Hellevoetsluis, 5 augustus. Heden morgen arriveerde uit zee GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, van Liverpool.
DC 200934
Brielle, 17 september. Heden morgen zeilde naar zee GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, op avontuur.
DC 231034
Dordrecht, 22 oktober. Ten gevolge van de hevige storm, die in de laatste dagen heeft gewoed, heeft men weder het verongelukken van verscheidene schepen op onze kusten te betreuren (opm: sterk bekort). Vrijdag namiddag (opm: 17 oktober) is te Petten gestrand een kofschip, denkelijk GRONINGER WELVAART genaamd, dat, met enige tuigage overboord, aldaar als een wrak is aangekomen en waarop geen mens gevonden werd (opm: de zeven opvarenden zijn verdronken).
PGC 241034
De kof de GRONINGER, kapt. Egbert Klaassens Lugies, met zout van Liverpool naar Harlingen, is op 17 oktober, geheel mastloos en zonder volk bij Petten gestrand.
LC 241034
Petten, den 17 oktober. In de namiddag van heden, is alhier gestrand een kofschip, denkelijk GRONINGER WELVAART, op hetzelve, dat, met enig tuigage overboord, als een wrak is aangekomen, is geen mens gevonden.
AH 281034
Scheepstijdingen: Op het Zuiderstrand te Petten is, zonder equipage en zonder lading in een zwaar beschadigde staat komen aandrijven, het kofschipje genaamd DE GRONINGER WELVAART, gevoerd geweest door kapt. E.K. Lugies, aldaar thans als een wrak op het strand zittende.

 

GC 200135

Advertentie. Ik vind mij tot mijne diepe smart genoodzaakt bij deze te berigten, dat mijn waarde echtgenoot E.K. Lugies, voerende het kofschip DE GRONINGER WELVAART, op deszelfs terugreis van Liverpool naar het Vaderland, in de ouderdom van 48 jaren, ten gevolge van de storm van den 17 oktober ll., met onze beide oudste zonen, Klaas en Jan  Lugies, in de nabijheid van Petten, met het schip gestrand, en met alle manschappen zijn verongelukt. De grootheid van mijn verlies zal genoegzaam door iedereen worden erkend, daar ik en mijn drie nog overgeblevene kinderen daardoor eensklaps van drie onzer naaste betrekkingen, en levens van de beste vooruitzigten zijn beroofd geworden.In de hoop van in Gods wegen te mogen berusten, houd ik mij van de deelneming van alle mijne vrienden en bekenden overtuigd.

Groningen, den 19 januari 1835.                   Margien Jans Eling, Weduwe E.K. Lugies.