Name ship: EDAMS WELVAREN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1827
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner-koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepstimmerwerf De Goede Verwachting (vrouwe A.C. Croese), Edam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1825-00-00
Launch Date: 1827-04-27
Delivery Date: 1827-09-14
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 91.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1827
Number in register 493
Name ship EDAMS WELVAREN
Type Kof
Lasts 91
Built province/country Noord Holland, Noord Holland
Binnenland
Remarks 1827 Turksche pas naar Suriname/ 1828 idem 2x
Date agenda 1827-09-20
Passport requested by Vereul & Zoon, Wed.
City Amsterdam
Master at time of request Rolff, H.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1827-09-14 EDAMS WELVAREN
Manager: Wed. Vereul & Zoon, Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1828-05-01 EDAMS WELVAREN
Manager: Wed. Vereul & Zoon, Amsterdam, Netherlands
Owner: Vereenigde Rederij , Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Bijlage bij acte 26 van 1827, kof EDAMS WELVAREN, eigenaren per medio september 1827

firma Wed. Vereul & Zoon, Amsterdam (boekhouders en 20/64e part)
Hendrik Roth, (opm. Hendrik Rolff) Amsterdam (schipper en 4/64e part)
firma Van Hasselt & ’t Hoen, Amsterdam (4/64e part)
firma H. Michmenshuizen & Zoon, Amsterdam (4/64e part)
firma E. van Voorthuizen & Zoonen, Amsterdam (4/64e part)
firma Wed. C. van Seldam & J. Mannoury, Amsterdam (4/64e part)
N.Booy, Amsterdam (4/64e part)
A. van Urk, Amsterdam (2/64e part)
C. Roth Pzn., Amsterdam 2/64e part)
P. Roth, Amsterdam (2/64e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (2/64e part)
Hutte Bouwer, Amsterdam (2/64e part)
Wed. P. Lugt, Amsterdam (2/64e part)
firma Gebr. van der Vliet, Amsterdam (2/64e part)
G.C. van Reecken, Amsterdam (1/64e part)
firma H. Joncker & Zoon, Amsterdam (1/64e part)
M. van ’t Root, Amsterdam (1/64e part)
J.C. van Musschenbroek, Amsterdam (1/64e part)
T. Zuyderhoff, Amsterdam (1/64e part)
E. Croese, Amsrterdam (1/64e part)

Oprichting d.d.1 mei 1828
Vereenigde Reederij, van de schepen
HENRIETTE EN HENRI,
EDAMS WELVAREN en
de NEDERLANDENShip Events Data

1833-10-16: Type: Damaged
Het schip EDAMS WELVAREN, kapt. Rolff van Amsterdam naar Suriname, is den 16 oktober 1833 met verlies van anker en touw te Ramsgate binnengelopen.

1837-11-25: Type: Damaged
Kapt. J. Meyer, voerende de EDAMS WELVAREN (opm: kof), van Suriname naar Amsterdam, meldt in dato St. Eustatius den 9 december 1837, dat hij den 25 oktober uit Coppename vertrokken en den 25 november 1837 een zware storm had doorgestaan, waardoor het schip lek geworden en schade had bekomen en de kapitein genoodzaakt was geweest te St. Eustatius binnen te lopen.

1838-02-16: Type: Condemned
Final Fate: St. Thomas, 16 februari 1838. Het gekoperd schoener-kofschip EDAMS WELVAREN (opm: bouwjaar 1827), kapt. J. Meijer, is alhier afgekeurd geworden en zal openbaar verkocht worden.

Ship Masters Data

Date from: 1827
Captain: Rolff, Hendrik
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1827 1835

Date from: 1835
Captain: Spiegelberg, Klaas
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1835 1835

Date from: 1835
Captain: Meyer, Jacob
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1835 1838

Images

Sources


Year: 1827-09-14
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Gemeente Archief Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1827-26
Gemeente Archief Amsterdam archiefnummer AMS 5074.1417.1827.26
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
GRC = Groninger Courant
LCO - Leydsche Courant
NSC = Nieuwe Surinaamsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
SUC = Surinaamsche Courant
ZP = Zeepost
General information regarding this ship

1827

DC 030527
Edam, 27 april. Heden liep alhier met het beste gevolg van stapel de schoener-kof, EDAMS WELVAREN, gebouwd op de werf de Goede Verwachting, toebehorend aan de nu wijlen mevrouw de wed. J. van der Voort. Een gebeurtenis, waarvan onze stad in een reeks van jaren, de wellust niet had mogen ondervinden, doch waarvan tevens het genoegen aanmerkelijk verbitterd werd, door het smartelijk verlies, op 20 februari dezes jaars in voorn. vrouwe geleden, wier onvermoeide ijver en bijzondere hoedanigheden, zo te recht door groot en klein, werden gewaardeerd en nimmer aan de geheugenis harer stadgenoten zullen ontgaan.

Op 20-09-1827 wordt voor EDAMS WELVAREN door de firma Wed. Vereul & Zoon uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Hendrik Rolff.

1828

RC 310128
Amsterdam, 29 januari. Volgens mondeling rapport van kapt. P.J. Kerkhoven, voerende het schip JOANNES ARNOLDUS, van Suriname in Texel binnen, arriveerde bij zijn vertrek uit die kolonie de 23e november een nieuw gekoperde schoonerkof, van welke hij, door de grote afstand, de nommervlag niet heeft kunnen herkennen; hoogstwaarschijnlijk is dezelve genaamd EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, de 4e oktober uit Texel naar Suriname vertrokken.
LCO 110229
Arrivementen: Te Suriname H. Rolff van Amsterdam.
OHC 250328
Amsterdam, 24 maart. De tweemast kof gisteren gemeld de naam onbekend zijnde, is EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff van Suriname.
AH 290328
Carga-lijsten: Amsterdam, 28 maart. EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, van Suriname.
OHC 030528
Texel, 30 april. Uitgezeild EDAMS WELVAREN, H. Rolff, naar Suriname.
SUC 060828
Paramaribo, 6 augustus. Uitgezeild EDAMS WELVAREN, H. Rolff, naar Amsterdam.
OHC 071028
Texel, 4 oktober. Binnengekomen EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff van Suriname.
AH 221028
Advertentie. In lading ligt te Amsterdam, woensdag 22 oktober. Naar: Suriname, EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff. Sluit 1 nov. Adres bij Hoyman & Schuurman.

Op 25-10-1828 wordt voor EDAMS WELVAREN door de firma Wed. Vereul & Zoon uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Hendrik Rolff.

OHC 081128
Texel, 5 november. Uitgezeild EDAMS WELVAREN, H. Rolff, naar Suriname.

1829

RC 170329
Amsterdam, 15 maart. Kapt. J.F. Spiegelberg, voerende het schip SUSANNA MARIA, de 17e januari van Suriname vertrokken en de 10e dezer in Texel binnengekomen, rapporteert, dat acht dagen voor hem van Suriname vertrokken was, het schip COLUMBUS, kapt. J. de Gorter, naar Rotterdam, sedert te Cowes binnengelopen en dat hij binnen weinige dagen gevolgd zou worden door de schepen de DRIE GEBROEDERS, kapt. K.H. Ruyl, beide mede naar Amsterdam; voorts dat de schoenerkof EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, tussen de 10e en 15e februari insgelijks naar Amsterdam zou vertrekken.
AH 180429
Cargalijst Amsterdam. EDAMS WELVAREN, H. Rolff, van Suriname met suiker, koper, tin en katoen.
AH 220429
Advertentie. In lading ligt te Amsterdam, naar: Suriname. Het gekoperd tweedeks schoener kofschip EDAMS WELVAREN, kapt. Hk.K. Rolff. Adres bij Hoyman & Schuurman.

Op 08-05-1829 wordt voor EDAMS WELVAREN door de firma Wed. Vereul & Zoon uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Hendrik Rolff.

OHC 210529
Texel, 18 mei. Uitgezeild EDAMS WELVAREN, H. Rolff, naar Suriname.
RC 040629
Rotterdam, 3 juni. Kapt. Fransz Popke, voerende DE GULANA, van Suriname te Brielle binnen, rapporteert, de 26e april, op 37 gr. 11 min. noorderbreedte en 40 gr. 53 min. westerlengte, passeerde kapt. H. Visman, voerende de sloep CAMOENS, van Suriname naar Amsterdam, de 21e mei, op de hoogte van Lezard, passeerde EDAMS WELVAREN, kapt. Rolf, naar Suriname.
OHC 200829
Te Suriname aangekomen EDAMS WELVAREN, H. Rolff ( in 35 dagen en zou tegen ultimo juli de terug reis aannemen.)
AH 101029
Advertentie. In lading ligt te Amsterdam, naar: Suriname. Het gekoperd tweedeks schoener kofschip EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff. Adres bij Hoyman & Schuurman.

Op 27-10-1829 wordt voor EDAMS WELVAREN door de firma Wed. Vereul & Zoon uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Hendrik Rolff.

OHC 281129
Texel, 26 november. Uitgezeild EDAMS WELVAREN, H. Rolff, naar Suriname.

1830

SUC 140130
Paramaribo, 10 januari. Binnengekomen  EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff van Amsterdam.
SUC 070230
Paramaribo, 6 februari. Uitgeklaard het schip EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, naar Amsterdam; lading: 304 vaten suiker, 20 balen schone katoen, en 3 vaten rum.
AH 030330
Amsterdam, 2 maart. Volgens brieven van Suriname d.d. 20 januari j.l. was aangekomen: 9 januari: EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff; zou in het begin van februari de terugreis aannemen.
AH 310330
Carga-lijsten. Amsterdam 30 maart. EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, van Suriname.
AH 100430
Advertentie. In lading ligt te Amsterdam, naar: Suriname. Het gekoperd tweedeks schoener kofschip EDAMS WELVAREN, kapt. Hendrik Rolff. Adres bij Hoyman & Schuurman.

Op 30-04-1830 wordt voor EDAMS WELVAREN door de firma Wed. Vereul & Zoon uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Hendrik Rolff.

OHC 180530
Texel, 15 mei. Uitgezeild EDAMS WELVAREN, H. Rolff, naar Suriname.
SUC 050730
Paramaribo, 4 juli. Binnengekomen  EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff van Amsterdam.
SUC 150830
Paramaribo, 13 augustus. Het schip EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, naar Amsterdam; lading: 300 vaten suiker, 10 balen gebroken koffie: 31 balen schone katoen, 2.227 ponden koper, en 790 ponden tin.
OHC 051030
Texel, 3 oktober. Binnengekomen EDAMS WELVAREN, H. Rolff, van Suriname.
AH 051030
Carga-lijsten. Amsterdam, 4 oktober. EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff en NOORDHOLLAND, kapt. H. R Ruijl, van Suriname.
AH 201030
Advertentie. In lading ligt te Amsterdam, naar: Suriname. Het gekoperd tweedeks schoener kofschip EDAMS WELVAREN, kapt. Hendrik Rolff. Adres bij Hoyman & Schuurman.

Op 04-11-1830 wordt voor EDAMS WELVAREN door de firma Wed. Vereul & Zoon uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Hendrik Rolff.

OHC 271130
Texel, 24 november. Uitgezeild EDAMS WELVAREN, H. Rolff, naar Suriname.

1831

AH 030531
Kapitein A. Hansen, voerende de GODEFRIDA, den 1 mei van Suriname in Texel binnen is den 14 maart vandaar vertrokken tegelijk met de WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, mede naar Amsterdam en rapporteert; dat voor hem gezeild waren, DEN AMSTEL, kapt. C.J. Kat en zouden vertrekken de HARMONIE, kapt. H. Lange, EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff  naar Amsterdam.
SUC 150531
Den 13 mei Uitgeklaard het schip EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff  naar Amsterdam, lading: 305 vaten suiker, 22 balen schone - en 1 baal vuile katoen.
AH 280631
Texel, 24 juni. Binnengekomen: 25 juni. EDAMS WELVAREN, kapt. Rolff, van Suriname.
RC 020731
Amsterdam, 30 juni. Kapitein H. Rolff, voerende het schip EDAMS WELVAREN, den 14 mei van Suriname vertrokken en den 27 dezer te Amsterdam aangekomen, rapporteert, dat weinig dagen na hem van Suriname zouden vertrekken de schepen AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams Jr., CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P. Hanssen Bos en de DRIE GEBROEDERS, kapt. K. Harms Ruyl, alle mede naar Amsterdam.

1832

AH 300432
Advertentie. Op en na den 1sten mei 1832 zal, ten kantore van de Associatie-Cassa, alhier worden betaald, de alsdan verschenen coupon van de aandelen in de Vereenigde Reederij, van de schepen HENRIETTE EN HENRI, EDAMS WELVAREN en de NEDERLANDEN, onder het boekhouderschap van de Wed. Vereul en Zoon, ten wiens kantore de balans, over het 3de boekjaar door de heren G.J. van der Vliet en F. Rendorp, in kwaliteit als commissarissen, nagezien en akkoord bevonden zijnde, mede voor de deelgenoten gedurende die maand, des woensdags en zaterdags van 10 tot 1 ure ter visie zal liggen.
AH 201032
Advertentie. In lading te Amsterdam: Naar Suriname. Het geheel vertimmerd, nieuw gekoperd schoenerkofschip EDAMS WELVAREN, kapt. Hendrik Rolff, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.

1833

AH 290433
Advertentie. Op en na den 1sten mei 1833, zal ten kantore van de Associatie-Cassa alhier, worden betaald, de alsdan verschenen coupon van de aandelen in de Vereenigde Reederij,  van de schepen HENRIETTE EN HENRI, EDAMS WELVAREN en de NEDERLANDEN, onder het boekhouderschap van de Weduwe Vereul & Zoon, ten wiens kantore de Balans over het vierde boekjaar door de heren C. Cruijs & J. Boelen, in kwaliteit als commissarissen, nagezien en akkoord bevonden zijnde mede voor de deelgenoten, gedurende die maand, des woensdags en zaterdags van 10 tot 3 ure ter visie zal liggen.
AH 010633
Advertentie. In lading naar: Suriname. Het geheel vertimmerd, nieuw gekoperd schooner-kofschip EDAMS WELVAREN, kapt. Hendrik Rolff, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.

Op 18-09-1833 wordt voor EDAMS WELVAREN door de firma Wed. Vereul & Zoon uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Hendrik Rolff.

AH 121033
Uitgezeild: Texel, 10 oktober. EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, naar Suriname; JEANETTE, kapt. H. Pundt, naar St. Thomas.
OHC 221033
Het schip EDAMS WELVAREN, kapt. Rolff van Amsterdam naar Suriname, is den 16 oktober met verlies van anker en touw te Ramsgate binnengelopen.
RC 051133
De schepen RIBBLE, kapt. S. van Delden Az., van Rotterdam naar Batavia, EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, van Amsterdam naar Suriname en HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, van Rotterdam naar Bordeaux, alle drie te Ramsgate binnen, hebben de 27e oktober hun reizen voortgezet.
SUC 121233
Paramaribo, 8 december. Binnengekomen EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff van Amsterdam. Met passagier.

1834

AH 050234
Binnengekomen: Suriname, 9 december 1833. EDAMS WELVAREN, kapt. Hendrik Rolff en SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, van Amsterdam.
SUC 090234
Paramaribo, 8 februari. De 3e dezer is alhier uitgeklaard EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, naar Amsterdam, met 300 vaten suiker, 3 balen gebroken koffie en 6 balen schone katoen.
AH 050434
Volgens particuliere brieven van Suriname, dd. 6 februari, aangebracht per kapt. R. Tjebbes, zijn vóór die datum van daar vertrokken  de schepen EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff en HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, beide naar Amsterdam.
AH 120434
Het schip EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, van Suriname naar Amsterdam, was 2 april op de hoogte van Wight.
AH 210434
Carga-lijsten Amsterdam: EDAMS WELVAREN, kapt. Hendrik Rolff, van Suriname met suiker, katoen en koffie.
AH 090634
Advertentie. In lading naar: Suriname. Het gekoperd schooner kofschip EDAMS WELVAREN, kapt. Hendrik Rolff, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
AH 250734
Uitgezeild: Texel, 23 juli. HELENA, kapt. W. Blom, naar Batavia; EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, naar Suriname.
SUC 180934
Paramaribo, 17 september. Binnengekomen EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff van Amsterdam.
SUC 021134
Paramaribo, 1 november. Heden werd alhier uitgeklaard EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, naar Amsterdam met 295 vaten suiker, 3 balen schone en 7 dito vuile katoen en 3 kisten indigo.
RC 161234
Rotterdam, 15 december. Kapt. H. Rolff, voerende het schip EDAMS WELVAREN, meldt van Suriname van de 19e oktober, dat hij de 13e dito in goede staat van Amsterdam aldaar was aangekomen, aan boord alles wel zijnde.

1835

AH 240135
Scheepstijdingen. Binnengekomen: Texel, 22 januari. AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams Jr., van Suriname; EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, van Suriname.
AH 240135
Carga-lijsten Amsterdam. EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, van Suriname (hebbende 78 dagen reis) met suiker, katoen en indigo.
AH 120335
Advertentie. In lading naar: Suriname. Het gekoperd schooner-kofschip EDAMS WELVAREN, kapt. Klaas Spiegelberg, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.

Op 01-04-1835 wordt voor EDAMS WELVAREN door de firma Wed. Vereul & Zoon uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Klaas Spiegelberg.

AH 140435
Uitgezeild: Texel, 12 april. EDAMS WELVAREN, kapt. K. Spiegelberg, AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams en HARMONIE, kapt. A. van der Meyden, naar Suriname.
SUC 280535
Paramaribo, 24 mei. Binnengekomen EDAMS WELVAREN, kapt. K. Spiegelberg van Amsterdam, hebbende een 39 dagen reis.
NSC 150735
Paramaribo, uitgeklaard, Den 13 juli, het schip EDAMS WELVAREN, kapt. K. Spiegelberg, naar Amsterdam; lading: 308 vaten suiker, 7 balen schone- en 3 balen vuile katoen.
AH 150935
Binnengekomen: Texel, 13 september. CORNELIS HENDRIK TROMP, kapt. E.R. Borchers, van Fernambuck; EDAMS WELVAREN, kapt. K. Spiegelberg, van Suriname.
AH 170935
Carga-lijsten Amsterdam: EDAMS WELVAREN, kapt. K. Spiegelberg, van Suriname met suiker en katoen.
AH 250935
Advertentie. In lading naar: Suriname. De gekoperde schooner kof EDAMS WELVAREN, kapt. K. Spiegelberg, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.

Op 17-11-1835 wordt voor EDAMS WELVAREN door de firma Wed. Vereul & Zoon uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Jacob Meijer.

AH 121235
Uitgezeild: Texel, 10 december. EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meyer, ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld, CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk, HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, DINA MARIA, kapt. A. Ahlers, AGATHA, kapt. K.L. Spijkman en NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, de laatste zeven naar Suriname.
AH 151235
Texel, 13 december. Terug uit zee: EDAMS WELVAREN, kapt. J Meyer; MARGARETHA CATHARINA, kapt. H. Mulder, met enige schade; NEERLANDS INDIE, kapt. J.C. Veening, met schade en zware lekkage, is met behulp van schuiten in het Nieuwediep gebracht.
AH 241235
Texel, 22 december. Terug uit zee door stilte: EDAMS WELVAREN, kapt. P. Meyer en WILHELMINA FREDERIKA, kapt. J.H. Bodeman.

1836

AH 020136
Uitgezeild: Texel, 31 december 1835. EDAMS WELVAREN, kapt. J.G. Meyer, CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos en WILHELMINA FREDERIKA, kapt. J.H. Bodeman, alle drie naar Suriname.
GRC 050436
Te Suriname, den 15 februari, EDAMS WELVAREN, Jacob Meijer, van Amsterdam.
PGC 270536
De schepen de VREDE, kapt. D.J. Wiersma, en EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meijer, beide van Suriname naar Amsterdam, waren de 17e mei op de hoogte van Fowey.
AH 060636
Binnengekomen: Texel, 4 juni. EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meyer, van Suriname, ligt in quarantaine.
AH 070636
Carga-lijsten Amsterdam: EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meyer, van Suriname met suiker.
AH 090636
Texel, 7 juni. Uit de quarantaine ontslagen: EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meyer, van Suriname.
AH 230636
Advertentie. In lading naar: Suriname. Het gekoperd schooner kofschip EDAMS WELVAREN, kapt. Jacob Meyer, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
AH 250736
Uitgezeild: Texel, 23 juli. GOUDA SUSANNA, kapt. H. Mulder, naar Batavia; EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meyer en VERWACHTING, kapt. E.D. Dekker, beide naar Suriname.
AH 081136
Te Suriname, 13 september, EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meyer van Amsterdam.
AH 131236
Kapt. Bos, van Suriname, de 9e december Terschelling binnen, rapporteert, op de gronden met zwaar weer gezien te hebben de EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meyer, van Suriname naar Amsterdam.
AH 201236
Binnengekomen: Texel, 18 december. EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meyer, van Suriname.
AH 201236
Carga-lijsten Amsterdam: EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meyer, van Suriname met suiker.

1837

SUC 250737
Paramaribo, 20 juli. Binnengekomen, het schip EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meijer, van Amsterdam, laatst van New York; hebbende 34 dagen reis.
SUC 070937
Op den 30sten augustus l.l. is voor 's Lands etablissement van houtvelling aan de rivier Coppename, ten anker gekomen, het op den 25sten daar te voren van Paramaribo vertrokken kofschip EDAMS WELVAREN, kapitein J. Meijer was den 2den september nog bezig met het lossen der ballast en zoude den 6den daaropvolgende met het innemen der voor hetzelve gereed liggende lading hout, een begin maken.
SUC 090937
Advertentie. Paramaribo, in lading naar Amsterdam. Het gekoperd kofschip EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meijer. Adres bij C.J. Leisner.
SUC 280937
Uitgeklaard. Den 22sten september, van 's Lands etablissement van houtvelling aan de rivier Coppename het kofschip EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meijer; lading: 200 balken, verschillende houtsoorten, als: bolletrie, groenhart, koerakarra, manbarklak, peto en purperhart.
SUC 061137
Paramaribo, Overleden. Christoffel Barend, matroos van het schip EDAMS WELVAREN, oud 58 jaren.
AH 231237
Suriname. 22 September, (zeilklaar); Meyer, EDAMS WELVAREN, Amsterdam

1838

ZP 120238
Kapt. J. Meyer, voerende de EDAMS WELVAREN (opm: kof), van Suriname naar Amsterdam, meldt in dato St. Eustatius den 9 december 1837, dat hij den 25 oktober uit Coppename vertrokken en den 25 november een zware storm had doorgestaan, waardoor het schip lek geworden en schade had bekomen en de kapitein genoodzaakt was geweest te St. Eustatius binnen te lopen. Aldaar echter niet kunnende lossen om te repareren, zoude hij een andere haven opzoeken om de geleden schade te herstellen.
ZP 130338
De schoener-kof EDAMS WELVAREN, kapt. J. Meyer – zie ons nummer van de 12e februari j.l. – is den 3 januari van St. Eustatius te St. Thomas gearriveerd en zoude aldaar gedeeltelijk lossen om een nieuwe inspectie te ondergaan.
AH 280338
St. Thomas, 16 februari. Het gekoperd schoener-kofschip EDAMS WELVAREN (opm: bouwjaar 1827), kapt. J. Meijer, is alhier afgekeurd geworden. De equipage en lading zou met een andere gelegenheid naar Amsterdam overgevoerd worden.
ZP 130438
Van St. Thomas wordt in dato 9 maart gemeld, dat het aldaar binnengelopen en afgekeurde schip (opm: kof) EDAMS WELVAREN, kapt. Meyer, van Suriname naar Amsterdam, publiek is verkocht geworden.