Name ship: AURORA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1829
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: De Jong, Kortlandt & Anthony, werf ‘de Naarstigheid’, Rotterdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1828-09-25
Launch Date: 1828-08-22
Delivery Date: 1828-09-23
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 209.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 31.90 Meters Registered
Beam: 6.29 Meters Registered
Depth: 4.44 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1829
Number in register 519
Name ship AURORA
Type Fregat
Lasts 219
Built province/country Zuid Holland, Zuid Holland
Binnenland
Remarks Turksche pas naar Oost Indien
Date agenda 1829-10-09
Passport requested by Varkevisser en Dorrepaal, R.
City Rotterdam
Master at time of request Hahn, J.C.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1829-09-23 AURORA
Manager: Firma Reijn Varkevisser & Dorrepaal, Rotterdam, Netherlands
Owner: Firma Reijn Varkevisser & Dorrepaal, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1830-11-23 AURORA
Manager: Reijn Varkevisser, Rotterdam, Netherlands
Owner: Reijn Varkevisser, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Bezat al 3/5e deel en nu dus 2/5e deel bijkoopt voor NLG. 18.040,-

Ship Events Data

1828-09-25: Kiellegging 25 september 1828, eerst op hun werf St. Joris, mede aan de Houtlaan te Rotterdam, doch daarna overgebracht op de voornoemde, mede aan comparant’s firma toebehorende werf De Naarstigheid en van die werf van stapel gelopen

1830-11-23: Bijzonderheden: veling gehouden in het Groot Hotel van Engeland, Rotterdam, door Nicolas Montauban van Swijndrecht, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam
In het huis van koophandel Reijn Varkevisser & Dorrepaal waren geďnteresseerd de heer Reijn Varkevisser voor 3/5e en de erven van wijlen de heer Willem Dorrepaal voor 2/5e aandeel.
Het schip is voor rekening van de verkoper te Rotterdam gebouwd en ligt thans (november 1830) in de Zalmhaven te Rotterdam, achter de scheepstimmerwerf De Naarstigheid.
De koper zal verbonden zijn het contract met de Nederlandsche Handel Maatschappij na te leven, tot het ondernemen van een tweede reis, en het schip zal de 8e december a.s. gereed moeten zijn tot het aanvaarden van deze tweede reis, waartoe ook de verplichting behoort deze tweede reis te doen plaatsvinden onder kapt. J.C. Hahn (volgen boetebepalingen in geval van te late oplevering of annulering)

1831-11-26: Type: Stranded
Final Fate: 26 november 1831 op de Ooster bij Hellevoetsluis gestrand en wrak.

Ship Masters Data

Date from: 1829
Captain: Hahn, Jacob Christian
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: ARCHIEF Bijlbrief Nat. Archief-Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.237
ARCHIEF Acte van aan/verkoop Nat.Archief-Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.250
ARCHIEF Nat. Archief-Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, bestanddelen 583, 14.
AH = Algemeen Handelsblad
JC = Javasche Courant
RC = Rotterdamsche Courant

General information regarding this ship

1829
Op 9 oktober 1829 de eerste zeebrief en Turkse Pas, aangevraagd door R. Varkevisser & Dorrepaal, Rotterdam, voor de AURORA onder kapt. J.C. Hahn. Deze zeebrief werd op 16 februari 1832 door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Rotterdam naar Den Haag teruggezonden onder vermelding van ‘schip verongelukt’ en op 18 februari 1832 geannuleerd.

1830
JC 110330
Batavia, 9 maart. Heden arriveerde alhier het schip AURORA, kapt. J.C. Hahn, met Zr.Ms. troepen, de 15 november vertrokken van Rotterdam.
RC 161130
Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun principalen, zijn van mening op dinsdag de 23e november 1830, des namiddags ten 4 ure, in het logement het Groot Hotel van Engeland, op de Grootemarkt, publiek te veilen en aan de meestbiedende, zonder afslag, te verkopen: het uitmuntend en snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip AURORA, thans gevoerd wordende door kapt. J.C. Hahn, volgens meetbrief lang 31 el 90 duim, wijd 6 el 29 duim, hol 4 el 44 duim en alzo groot 396 tonnen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, ketting-kabel, chronometer, geschut en verder zeer complete inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in de Zalmhaven, achter de scheepstimmerwerf De Naarstigheid. NB. Het voorschreven schip is in het jaar 1829 alhier nieuw gebouwd met koperen bouten, heeft een reis naar de Indië gedaan en is voor een tweede reis geëngageerd, zo als breder bij de conditiën zal worden opgegeven. Het voorschreven schip kan van heden af door de gegadigden bezichtigd worden en iemand nadere onderrichting begerende, adresseren zich bij bovengemelde makelaars. 

1831
JC 020731
Te Batavia aangekomen schepen: Den 30 juni het schip AURORA, kapt. J.C. Hahn, van Rotterdam den 22 februari.
AH 241131
Batavia, 19 juli, Binnengekomen: Den 12 juli door Straat Sunda gezeild DE JONGE ADRIANA, kapt. H. Bruhn; den 9 juli van Batavia naar Rotterdam vertrokken. Den 15 juli van Batavia AURORA, kapt. J.C. Hahn, naar Rotterdam.
RC 031231
Rotterdam, 2 december. Kapitein J.C. Hahn, gevoerd hebbende het schip (opm: fregat, bouwjaar 1829) AURORA, van Padang en Batavia naar Rotterdam, meldt van Brouwershaven, van den 27 november, dat hij, na reeds in de avond van den 25 dito onder de wal te zijn genaderd en de gehele nacht te vergeefs met schieten en brandende teertonnen om loodsen te hebben geseind, in de ochtend van den 26 dito twee Hellevoetse loodsen uit de schuit No. 3 aan boord gekregen had, en des avonds ten 6 uur op de Ooster gestrand was; alle mogelijke pogingen om het schip met zeilen weer af te brengen niet gelukt zijn, kreeg men binnen weinige tijd 85 duimen water in het ruim en werd de equipage wegens de hoge en zware branding genoodzaakt zich met de boten te redden, waarmede zij nog die avond bij de vuren van Schouwen aan land kwam; de kapitein zou met al de te Brouwershaven aanwezig zijnde schuiten zoveel mogelijk van de lading trachten te bergen, doch het schip zal waarschijnlijk geheel weg zijn (opm: zie RC 061231).
RC 061231
Rotterdam, 5 december. Kapitein J.C. Hahn, gevoerd hebbende het schip AURORA, van Batavia en Padang naar Rotterdam, op de Ooster gestrand (bevorens reeds gemeld [opm: zie RC 031231]), meldt van Brouwershaven van den 28 november, dat hij zich de vorige dag met de reddingsboot en twee schuiten naar het schip begeven en tevergeefs getracht had iets te bergen, zijnde het reeds zo diep in het zand geweld, dat het dek met het water gelijk lag en de zee erover heen sloeg; de tuigage was nog aan de masten en de zeilen aan de ra's; die dag zouden enige schuiten andermaal een poging tot berging daarvan doen.