Name ship: CAROLINA en JOHANNA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1828
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Werf 'De Oranjeboom' - (A. de Graaff & Zn), Amsterdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1828-06-28
Delivery Date: 1828-10-01
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 228.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 120.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 25.80 Meters Registered
Beam: 4.89 Meters Registered
Depth: 4.06 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1828
Number in register 555
Name ship CAROLINA en JOHANNA
Type Brik
Lasts 120
Built province/country Noord Holland, Noord Holland
Binnenland
Remarks 1828 Turksche pas naar Demerary
Date agenda 1828-11-20
Passport requested by Portielje Abz., P
City Amsterdam
Master at time of request Matzen, P.S.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1828-10-01 CAROLINA EN JOHANNA
Manager:
Owner: P. Portielje & Zoon, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1828-11-13 CAROLINA EN JOHANNA
Manager: P. Portielje & Zoon, Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1842-10-15 CAROLINA EN JOHANNA
Manager: A. Ahlers Jr., Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1845-02-17 PALLAS
Manager: Cornelis de Graaf, Amsterdam, Netherlands
Owner: Cornelis de Graaf, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1851-04-19 JUNO
Manager: Gebr. Goedkoop, Amsterdam, Netherlands
Owner: Gebr. Goedkoop, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1855-09-29 JUNO
Manager: Johannes Beuns & Zoon, Amsterdam, Netherlands
Owner: Johannes Beuns & Zoon, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1862-02-08 STAD STEENWIJK
Manager: S. Tromp Meesters, Steenwijk, Netherlands
Owner: S. Tromp Meesters, Steenwijk, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Steenwijk / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Bijlage bij acte 37 van 1828, brik CAROLINA EN JOHANNA, eigenaren per medio november 1828 

Pieter Portielje Abrz., Amsterdam (boekhouder en 6/16e part)
firma J.S. Hoyman & Zoonen, Amsterdam (2/16e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (1/16e part)
P. Craandijk, Amsterdam (1/16e part)
P. Huidekoper, Amsterdam (1/16e part)
Weduwe H. Molkenboer, geboren Schenkhuijzen, Amsterdam (1/16e part)
firma A. de Graaf & Zonen, Amsterdam (1/16e part)
J. ’t Hoen, Amsterdam (1/16e part)
Joh. Meijjes, Amsterdam (1/16e part)
Fred.P. Matzen, Amsterdam 1/16e part)
 

Bijlage bij acte 51 van 1842, brik CAROLINA  EN JOHANNA
eigenaren per ultimo oktober 1842:

A. Ahlers, Amsterdam (boekhouder en 4/16e part)
J.J. Remkes, Amsterdam (schipper en 5/16e part)
P. Portielje Abzn., Amsterdam (2/16e part)
firma H.& C. de Graaf, Amsterdam (1/16e part)
Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam (1/16e part)
J. Scheurleer Jzn., Amsterdam (1/16e part)
firma J. Schutte Hoyman & Zoon, Amsterdam (1/16e part)
firma P. & S. Rendorp, Amsterdam (1/16e part)

Ship Events Data

1836-11-29: Type: Damaged
Op 29 november 1836 wordt de CAROLINA EN JOHANNA, P.S. Matzen door een hevige orkaan op de Noordzee overvallen, waardoor het schip meer dan vier uren met het boord onder water lag, de heksloep weggeslagen en enige schade aan de verschansingen veroorzaakt werd.

1840-05-03: Type: Damaged
Op 3 mei 1840 wordt de CAROLINA EN JOHANNA, F.A. Matzen door een hevige storm overvallen, waardoor het schip op zijde werd geslagen en de grote marszeil en al wat zich op het dek bevond, weg raakte. Loopt Mauritius binnen om te repareren.

1843-01-31: Type: Collision
Het schip (opm: brik) CAROLINA EN JOHANNA, kapt. J.J. Remkes, van Amsterdam naar Kaap de Goede Hoop en China, is de 31e januari 1843 te Dartmouth met ingestoten boeg, verlies van boegspriet, zeilen en meer andere schade binnengelopen, zijnde op de hoogte van Lizard aangezeild geworden.

1849-12-13: Type: Damaged
Portsmouth, 13 december 1849. Het brikschip PALLAS, kapt. J.W. Bechtold, van Amsterdam naar Suriname is alhier lek binnen, moet de lading lossen om te repareren.

1855-00-00: Type: History
Na de verkoop werd de JUNO door Frederik Haverkamp, scheepsbouwmeester en koopman, Amsterdam; vermoedelijk werd de brik door Haverkamp flink vertimmerd [zie het grote prijsverschil], want eind september verkocht hij het schip onderhands voor NLG 21.000 aan een Amsterdamse combinatie; nieuwe kapitein werd E.F.A. Rosberger).

1863-12-09: Type: Damaged
Delfzijl, 9 december 1863. Binnengekomen STAD STEENWIJK, F. Wijma van Fredrikstad naar Harlingen (lek, met verlies van deklast, zeilen en kluiverboom, enz.)

1864-00-00: Type: Broken up
Final Fate: Op 29 december 1863 wordt de zeebrief van de STAD STEENWIJK, kapt. F. Wijma ingetrokken, waarna het schip waarschijnlijk zal zijn gesloopt

Ship Masters Data

Date from: 1828
Captain: Matzen, Pieter Simon
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 64
Other information: 1828 1839

Date from: 1839
Captain: Matzen, F.A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1839 1842

Date from: 1842
Captain: Remkes, J.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1842 1845

Date from: 1845
Captain: Radeloff, J.C.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1845 1848 PALLAS

Date from: 1848
Captain: Bechtold, J.W
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1848 1851

Date from: 1851
Captain: Lang, J.A. de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1851 1855 JUNO

Date from: 1855
Captain: Roszberger, E.F.A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1855 1861

Date from: 1861
Captain: Wijma, F.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1862 1864 STAD STEENWIJK

Images

Sources


Year: 1828-10-01
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Gemeente Archief, Amsterdam Archiefnummer 5074/1420-1828-37
Gemeente Archief, Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1828.37
Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1842.51
Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3169.1842.51
Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1845.8
Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1851.13
Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1855.46
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
DT = De Tijd
JC = Javasche Courant
GRC = Groninger Courant
LCO = Leydsche Courant
NAH = Nieuw Amsterdams Handelsblad
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
NSU = Nieuwe Surinaamsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
SUC = Surinaamsche Courant
ZP = Zeepost
General information regarding this ship

1828

DC 030728
Amsterdam, 28 juni. Heden is met het best gevolg, op de werf de Oranjeboom in de Groote Bikkerstraat van stapel gelopen het Nederlandse koopvaardij-brikschip, genaamd CAROLINA EN JOHANNA, gebouwd door de bouwmeesters A. de Graef en Zonen, voor rekening van de heer Pieter Portielje Abramsz., bestemd voor de vaart op de West-Indiën.

Op 20-11-1828 wordt voor de CAROLINA EN JOHANNA door P. Portielie Abz. uit Amsterdam een eerste zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Pieter Simon Matzen.

OHC 301228
Texel, 28 december. Vertrokken CAROLINA EN JOHANNA, P.S. Matzen naar Demerary. 

1829 

AH 010929
Te Amsterdam in lading ligt naar: Demerary: het gekoperd tweedeks brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Pieter Simon Matzen. Adres bij Hoyman & Schuurman en de Wed. A. Henriques & Zoon.

Op 24-11-1829 wordt voor de CAROLINA EN JOHANNA door P. Portielie Abz. uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Pieter Simon Matzen. 

1830 

AH 090130
Advertentie. In lading ligt te Amsterdam naar: Demerary. Het gekoperd tweedeks brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Pieter Simon Matzen. Adres bij Hoyman & Schuurman en de Wed. A. Henriques & Zoon.
RC 030730
Arrivementen: Te Demerary P.S. Matzen van Amsterdam.
AH 240730
Carga-lijsten. Amsterdam, 23 juli. CAROLINA EN JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, van Demerary met 179 vaten, 21 vaatjes. suiker, J.J.B. Heemskerk; 17 vaten, 2 tiersjes, 5 vaatjes suiker, Gebr. Heemskerk; 69 vaten, 25 tiersjes, 20 vaatjes suiker, P. Portielje Abzn.
AH 110830
Advertentie. In lading ligt te Amsterdam naar: Demerary. Het gekoperd brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. P.S. Matsen. Adres bij Hoyman & Schuurman en de Wed A. Henriques & Zn.

Op 11-11-1830 wordt voor de CAROLINA EN JOHANNA door P. Portielie Abz. uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Pieter Simon Matzen.
 

1831

RC 100331
Arrivementen: Te Demerary P.S. Matzen van Amsterdam.
AH 140631
Texel, 10 juni. Binnengekomen: De NEDERLANDER, kapt. C. Hofker, van Nickerie; CAROLINA JOHANNA, kapt. P.S. Matsen, van Demerary.
AH 290931
In lading ligt te Amsterdam: Naar Demerary. Het gekoperd tweedeks brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Pieter Simon Matzen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman en de Wed. A. Henriques en Zoon.

Op 12-11-1831 wordt voor de CAROLINA EN JOHANNA door P. Portielie Abz. uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Pieter Simon Matzen. 

AC 301231
Texel, 28 december. Vertrokken: ZEEMEEUW, kapt. T.C. Claus, naar Suriname; CAROLINA EN JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, naar Demerary. 

1832

RC 140432
Arrivementen: Te Demerary P.S. Matzen van Amsterdam.
AH 190632
Texel, 16 juni. Binnengekomen: CAROLINA EN JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, van Demerary.
AH 080832
In lading naar: Demerary. Het gekoperd tweedeks brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. P.S. Matzen. Adres bij Hoyman en Schuurman en de Wed. A. Henriques en Zoon.

Op 06-10-1832 wordt voor de CAROLINA EN JOHANNA door P. Portielie Abz. uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Pieter Simon Matzen. 

AH 081132
Texel, 6 november. Vertrokken: JOHANNA CAROLINA (opm. CAROLINA EN JOHANNA), kapt. P.S. Matzen, naar Demerary; JONGE JAN, kapt. S. v.d. Meulen, naar Londen; ANNA MARIA, kapt. L. Blok, naar Bordeaux. 

1833 

AH 090233
Demerary, 17 december 1832. Heden is alhier gearriveerd het schip CAROLINA EN JOHANNA, van Amsterdam.
RC 140233
Rotterdam, 13 februari. Het schip CAROLINA JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, van Amsterdam te Demerary aangekomen, is na vier dagen quarantaine te hebben gelegen, aldaar onder embargo gelegd.
AH 221033
Carga-lijsten. Amsterdam: CAROLINA EN JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, van Demerary met koffie, rum en suiker.
AH 301133
Advertentie. Naar Demerary. Het gekoperd tweedeks brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Pieter Simon Matzen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en de Wed. A. Henriques en Zoon.

1834

AH 010134
Advertentie. In lading naar:  Demerary. Het gekoperd tweedeks brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Pieter Simon Matzen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en de Wed. A. Henriques en Zoon.

Op 11-04-1834 wordt voor de CAROLINA EN JOHANNA door P. Portielie Abz. uit Amsterdam een zeebrief en Turkse pas aangevraagd voor kapt. Pieter Simon Matzen. 

AH 200534
Uitgezeild: Texel, 17 mei. CAROLINA JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, naar Demerary; JONGE JAN, kapt. S.S. van der Meulen, naar Londen.

1835

AH 110535
Texel, 8 mei. Binnengekomen CAROLINA JOHANNA, P.S. Matzen van Demerary.
AH 110535
Carga-lijsten Amsterdam: CAROLINA EN JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, van Demerary met suiker, rum en koffie.
AH 250935
Advertentie. Schepen in lading. Demerary. Het gekoperd tweedeks brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Pieter Simon Matzen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en de Wed A. Henriques en Zoon.

1836 

AH 290136
Advertentie. Schepen in lading. Demerary. Het gekoperd tweedeks brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Pieter Simon Matzen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en de Wed. A. Henriques en Zoon.
AH 080236
Uitgezeild: Texel, 5 februari. CAROLINA EN JOHANNA, kapt. P.S. Matsen, naar Demerary.
DC 250236
Vlissingen, 22 februari. De loodsboot no. 7, rapporteert den 19 dezer op de hoogte van de Singels gepraaid te hebben de Hollandse brik JOHANNA CAROLINA (opm. CAROLINA EN JOHANNA, kapt. P.S. Matsen), van Amsterdam naar Demerary, hebbende toen de wind N.O.
AH 140636
Binnengekomen: Texel, 12 juni. In quarantaine: CAROLINA JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, van Demerary.
AH 150636
Carga-lijsten Amsterdam. CAROLINA EN JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, van Demerary met suiker en koffie.
AH 150736
Advertentie. Schepen in lading. Demerary. De gekoperde tweedeks brik CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Pieter Simon Matzen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.

Op 21-09-1836 wordt voor de CAROLINA EN JOHANNA door P. Portielie Abz. uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Pieter Simon Matzen. 

AH 051236
Binnengekomen: Texel, 3 december. Terug uit zee: CAROLINA JOHANNA, kapt. P.S. Matsen, van Demerary.
RC 081236
Rotterdam, 7 december. Kapt. P.S. Matsen, voerende het schip (opm: brik) CAROLINA JOHANNA, van Amsterdam naar Demerary, in Texel uit zee terug, meldt van het Nieuwe Diep van de 4e dezer, dat hij, na reeds tweemalen van voor Bevesier terug en de Noord Zee ingestormd te zijn, de 29e november door een hevige orkaan is overvallen geworden, waardoor het schip meer dan vier uren met het boord onder water lag, de heksloep weggeslagen en enige schade aan de verschansingen veroorzaakt werd, echter het schip dicht bleef en geen water bij de pompen bespeurd werd; na een menigte rond- en wrakhout, waarop nog enige mensen zich bevonden, welke door Engelse vissers gered werden, gezien te hebben, was hij de 3e dezer weer onder de Hollandse wal genaderd en, geen loodsen buiten zijnde, zonder dien Texel binnengezeild en vervolgens overigens in goede staat in het Nieuwe Diep gekomen.

1837

RC 030137
Texel, 2 januari. Uitgezeild P.S. Matzen naar Demerary.
RC 170137
Rotterdam, 16 januari. Kapitein J.E. Kwakenburg, voerende het schip CONCORDIA, van Bordeaux in Texel binnen, heeft buiten het eiland Heysant (opm: Ouessant) gezien een Nederlandse brik, met oosten wind koers stellende op de Z.W. en tonende vlag van het College Zeemanshoop met No. 64, zijnde die van kapitein P.S. Matzen, voerende de brik CAROLINA EN JOHANNA, van Amsterdam naar Demerary.
AH 040437
Volgens brief van Demerary in dato de 3e februari 1837 was aldaar de vorige dag, na een voorspoedige reis van 34 dagen, gearriveerd het brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, van Amsterdam. Aan boord was alles wel.
AH 250537
Texel, 23 mei. Binnengekomen CAROLINA EN JOHANNA, P.S. Matzen van Demerary.
AH 230637
Schepen in lading te Amsterdam: Demerary. Het gekoperde tweedeks brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Pieter Simon Matzen. Adres bij Hoyman en Schuurman.
AH 081137
Texel, 6 november. Uitgezeild CAROLINA EN JOHANNA, P.S. Matzen naar Demerary.

1838

RC 170238
Arrivementen: Te Demerary P.S. Matzen van Amsterdam.
AH 130438
Cargalijst Amsterdam. CAROLINA EN JOHANNA, P.S. Matzen van Demerary met 75 vaten suiker en 50 pijpen rum.
AH 240438
In lading te Amsterdam: Rio de Janeiro: het gekoperd brikschip CAROLINA JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, adres bij Jan Daniëls & Zn. en Arbman, Coopman & De Witt en Lenaerts en Hoyman & Schuurman. Sluit 20 mei.
LCO 150638
Gepraaid den 7 juni bij de Hoofden CAROLINA EN JOHANNA, P.S. Matzen van Amsterdam naar Rio de Janeiro.
JC 281138
Batavia. Invoer uit Nederland per CAROLINA EN JOHANNA, Matzen, met 6 kisten Edammer kazen en ijzerballast.
AH 041238
Rio de Janeiro, 1 september. Uitgezeild CAROLINA EN JOHANNA, Matzen naar Batavia.
JC 081238
Batavia, 6 december. Uitgezeild CAROLINA EN JOHANNA, F.A. Matzen naar Amsterdam.
JC 191238
Straat Sunda, 11 december. Gepasseerd CAROLINA EN JOHANNA, F.A. Matzen van Batavia naar Amsterdam.

1839 

ZP 220339
De 24e oktober 1838 lagen ter rede van Batavia de schepen MARIA, kapt. Remkes, CANTON, kapt. Lourens, CAROLINA JOHANNA, kapt. Matsen, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. Kok, en STRAAT SUNDA, kapt. Mulder.
ZP 200439 – 370
De 5e december 1838 lagen ter rede van Batavia de schepen MARIA, kapt. Remkes, CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Matsen.
AH 070539
Cargalijst Amsterdam. CAROLINA EN JOHANNA, F.A. Matzen van Batavia met 1.000 picols suiker, 400 picols koffie , 1.700 balen rijst, 1 partij bindrotting, van Ovemeer Fisscher.

Op 25-06-1839 wordt voor de CAROLINA EN JOHANNA door P. Portielie Abz. uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. F.A. Matzen.

ZP 010739 – 430
In lading naar: Rio Janeiro: het gekoperd brikschip CAROLINA JOHANNA, kapt. F.A. Matsen, van Amsterdam. (Westerdok) Adres bij De Vries & Comp, J. Daniëls & Zoon en Arbman, Coopmans & De Witt & Lenaertz en Hoyman & Schuurman.
RC 200839
Texel. Uitgezeild F.A. Matzen naar Rio de Janeiro.

1840

JC 290140
Batavia, 25 januari. Binnengekomen de Nederlandse brik CAROLINA EN JOHANNA, kapt. F.A. Matsen, van Amsterdam den 15de augustus 1839.
JC 080240
Batavia, 5 februari. Vertrokken de Nederlandse brik CAROLINA EN JOHANNA, kapt. F.A. Matsen naar Soerabaja.
ZP 280840
Volgens brief van kapt. Matsen, voerende het schip CAROLINA JOHANNA, van Batavia naar Amsterdam, in dato 18 mei, was hij de 16e april in goede staat van Batavia vertrokken, vervolgens de 3e mei door een hevige storm overvallen, waardoor het schip op zijde werd geslagen en de grote marszeil en al wat zich op het dek bevond, weg raakte, is hij de 13e mei genoodzaakt geweest te Mauritius binnen te lopen. De lading is beschadigd bevonden en moet lossen om te repareren.
ZP 301040
Kaap de Goede Hoop, 11 augustus. Volgens alhier ontvangen bericht van Mauritius was aldaar de 5e juli lek uit zee teruggekomen het schip AZIA, kapt. Doodenhuis, van Batavia naar Middelburg. Het schip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Matzen, lag te dier tijd nog onder reparatie.
ZP 061140
Mauritius, 29 juli. Het schip CAROLINA JOHANNA, kapt. Matsen, van Batavia naar Amsterdam, met schade alhier binnengelopen – zie no. 792 – heeft na geëindigde reparatie de 26e dezer de reis weder voortgezet.
RC 101140
Texel, 7 november. Binnengekomen F.A. Matzen van Batavia. 

1841

RC 100441
Texel, 8 april. Uitgezeild F.A. Matzen naar Suriname.
NSU 120541
Paramaribo, 10 mei. Binnengekomen CAROLINA EN JOHANNA, kapt. F.A. Matzen, van Amsterdam, hebbende 33 dagen reis.
SUC 050641
Paramaribo. In lading naar Amsterdam: Het gekoperd tweedeks brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. F.A. Matzen. Adres bij Gebroeders Reelfs. Sluit 10 juni.
SUC 190641
Paramaribo. Uitgeklaard, den 14 juni , het schip CAROLINA EN JOHANNA, Kapt. F.A. Matzen, naar Amsterdam; lading: 298 vaten suiker en 13 balen schone katoen.
AH 020841
Carga-lijsten Amsterdam: CAROLINA EN JOHANNA, kapt. F.A. Matzen, van Suriname met suiker en katoen.
AH 271041
Advertentie. Floris der Kinderen, J. van Raven en H.J. Rietveld, makelaars, zullen ten overstaan van de notaris Mr. J. Commelin, op maandag de 8e november 1841, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ te Amsterdam presenteren te verkopen een extra snel bezeild Nederlands gebouwd gekoperd en kopervast tweedeks brikschip, genaamd CAROLINA EN JOHANNA, gevoerd door kapt. F.A. Matzen, volgens meetbrief lang 25 ellen 80 duimen, wijd 4 ellen 89 duimen, hol 4 el 6 duimen, en alzo gemeten op 228 tonnen of 120 lasten. Liggende in het Oosterdok en breder bij de inventaris omschreven.
(opm: de brik werd eerst in oktober 1842 met behoud van naam verkocht; nieuwe kapt. J.J. Remkes)
AH 101141
Verkoping van schepen op maandag 8 november in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ: een welbezeild Nederlands gebouwd gekoperd brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. F.A. Matzen. NLG 19.800. In slag NLG 200. Opgehouden. (opm: de brik werd in 1842 alsnog verkocht) 

1842 

AH 150942
Advertentie. Floris der Kinderen, J. van Raven en H.J. Rietveld, makelaars, zullen ten overstaan van de notaris Mr. J. Commelin, op maandag de 10e oktober 1842, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads herberg aan het Y, te Amsterdam, presenteren te verkopen: een extra welbezeild Hollands gebouwd gekoperd en kopervast tweedeks brikschip, genaamd CAROLINA EN JOHANNA, gevoerd door kapt. F.A. Matzen, volgens meetbrief lang 25 ellen 80 duimen, wijd 4 ellen 89 duimen, hol 4 ellen 6 duimen en alzo gemeten op 228 tonnen of 120 lasten. Liggende in het Oosterdok en breder bij de inventaris omschreven.
AH 121042
Verkoping van schepen op maandag 10 oktober in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
-  een welbezeild gekoperd brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. F.A. Matsen, NLG 10.500. In slag NLG 500. Opgehouden. (opm: op 15 oktober voor NLG 11.000 verkocht binnen Amsterdam, kapt. J.J. Remkes)
AH 251042
Schepen in lading: Kaap de Goede Hoop. Het gekoperd brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. J.J. Remkes, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Co. en Hoyman en Schuurman.

Op 09-11-1842 wordt voor de CAROLINA EN JOHANNA door Albertus Ahlers Jr. uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. J.J. Remkes.
 

1843 

PGC 270143
Het schip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. J.J. Remkes, van Amsterdam naar de Kaap de Goede Hoop, is de 19 januari ter rede van Deal binnengelopen.
PGC 070243
Het schip (opm: brik) CAROLINA EN JOHANNA, kapt. J.J. Remkes, van Amsterdam naar Kaap de Goede Hoop en China, is de 31e januari te Dartmouth met ingestoten boeg, verlies van boegspriet, zeilen en meer andere schade binnengelopen, zijnde op de hoogte van Lizard aangezeild geworden.
RC 110243
Rotterdam, 10 februari. Volgens brief van kapt. J.J. Remkes, voerende het schip CAROLINA EN JOHANNA, van Amsterdam naar de Kaap de Goede Hoop, te Dartmouth binnen, in dato 1e dezer, was het schip dicht gebleven en hoopte de kapitein de geleden schade zonder lossen te kunnen herstellen, zijnde, behalve de schade aan zeilen en tuigage, slechts een plank in de boeg gebroken.
RC 040443
Rotterdam, 3 april. Het schip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. J.J. Remkes, van Amsterdam naar Kaap de Goede Hoop en Batavia, te Dartmouth binnen, heeft, na volbrachte reparatie, de 28e maart de reis voortgezet.
JC 060943
Scheepsberichten. Batavia. Aangekomen. 4 september. Nederlandse bark CAROLINA JOHANNA, kapt. J.J. Remkes, vertrokken van Amsterdam de 3e januari. (opm: de zeer lange duur van de reis van de brik was te wijten aan een aanvaring, zie eerdere berichten)
JC 041043
Postkantoor. Op morgenmiddag ten één uur, zullen aan het postkantoor te Weltevreden, brieven pakketten worden gesloten voor de Nederlandse schepen HENDRIKA, kapt. J. Admiraal, naar Rotterdam en per de CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Remkes, naar China. Batavia, 3 oktober 1843. De postmeester J. Boshuizen.
RC 211243
Volgens berichten uit Java, was den 4 september te Batavia aangekomen CAROLINA EN JOHANNA, J.J. Remkes, van Amsterdam, laatst van de Kaap de Goede Hoop. 

1844

RC 100244
Batavia, 6 oktober. Uitgezeild de brik CAROLINA EN JOHANNA, J.J. Remkes naar China.
JC 210244
Batavia, 18 februari. Heden is hier aangekomen de brik CAROLINA EN JOHANNA, kapt. J.J. Remkes, de 4e februari van China vertrokken.
RC 120344
Berichten zijn ingekomen, meldende, dat den 15 december 1843 te Macao binnengelopen is het Amsterdams brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapitein J.J. Remkes, van Batavia.
RC 100844
Het brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapitein J.J. Remkes, van Batavia naar Amsterdam, is den 26 juli  op 50 graden breedte en 23 graden lengte gepraaid.
RC 170944
St. Helena. Den 18 den binnengelopen de brik CAROLINA EN JOHANNA, kapt. J.J. Remkes, van China en Batavia naar Amsterdam.
NRC 111044
Amsterdam, 9 oktober. Binnengekomen CAROLINA EN JOHANNA
, J.J. Remkes van Batavia.

1845 

AC 220145
Advertentie. J. van Raven, H.J. Rietveld, Dirk Beth en P. Blom, makelaars, zullen op maandag de 17e februari des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd brikschip genaamd CAROLINA JOHANNA (opm: CAROLINA EN JOHANNA, bouwjaar 1828), gevoerd geweest door wijlen kapt. J.J. Remkes, varende onder Nederlandse vlag, volgends Nederlandse meetbrief lang 25 el 80 duim, wijd 4 el 89 duim, hol 4 el 21 duim, en alzo gemeten op 236 tonnen of 125 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Hoyman & Schuurman. (opm: zie AC 190245)
AC 190245
Prijzen van schepen, geveild 17 februari in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
Het gekoperd brikschip CAROLINA EN JOHANNA, laatst gevoerd door kapt. J.J. Remkes, NLG 7.500, in trekgeld NLG 300. Koper A. van der Sluis (opm: een makelaar voor rederij C. de Graaf, Amsterdam; het schip werd herdoopt in PALLAS onder kapt. J.C. Radeloff).

Op 10-04-1845 wordt voor de PALLAS door Cornelis de Graaf uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. J.C. Radeloff.

OHC 080545
Texel, 5 mei. Uitgezeild PALLAS, kapt Radeloff naar Suriname.
AH 140545
Bij Deal, 8 mei. PALLAS, kapt Radeloff naar Suriname.
AH 310745
Suriname, 15 juni. Binnengekomen PALLAS, Radeloff van Amsterdam.
NRC 080945
Texel, 6 september. Binnengekomen PALLAS, J.C. Radeloff van Suriname.
NRC 100945
Cargalijst Amsterdam. PALLAS, J.C. Radeloff van Suriname met suiker en 4 kisten naturaliën, 2 kisten meubelen, 2 kisten planten, 14 stukken hout, 1 partij kwassiehout, Order.
AH 101145
Texel, 8 november. Uitgezeild PALLAS, J.C. Radeloff naar Suriname.

1846

AH 270246
Suriname vóór 16 januari. Binnengekomen PALLAS, J.C. Radeloff van Amsterdam.
AH 230546
Texel, 20 mei. Uitgezeild PALLAS, J.C. Radeloff naar Archangel.
AH 250746
Archangel, 5 juli. Binnengekomen PALLAS, J.C. Radeloff van Amsterdam.
NRC 200846
Texel, 18 augustus. Binnengekomen PALLAS, J.C. Radeloff van Archangel.
AH 071146
Texel, 5 november. Uitgezeild PALLAS, J.C. Radeloff naar Suriname.

1847

NRC 030247
Arrivementen: Te Suriname, vóór 4 januari, PALLAS, Radeloff van Amsterdam.
RC 270447
Paramaribo, 4 maart. Uitgezeild PALLAS, J.C. Radeloff naar Amsterdam.
NRC 300447
Cargalijst Amsterdam. PALLAS, J.C. Radeloff van Suriname met suiker, rum, katoen en 12 vaten rum, 10 stuks letterhout.

Op 14-05-1847 wordt voor de PALLAS door Cornelis de Graaf uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. J.C. Radeloff. 

AH 021147
Texel, 31 oktober. Binnengekomen PALLAS, J.C. Radeloff van Suriname.
NRC 041147
Cargalijst Amsterdam. PALLAS, J.C. Radeloff van Suriname met 309 vaten suiker, 40 balen katoen en 6 vaten arrowroot.

1848

Op 19-08-1848 wordt voor de PALLAS door C. de Graaf uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. J.W. Bechtold.

AH 190948
Texel, 18 september. Uitgezeild PALLAS, J.W. Bechtold naar Suriname.
AH 271248
Suriname. Binnengekomen, 10 november, PALLAS, J.W. Bechtold, van Amsterdam.

1849

SUC 240249
Paramaribo. In lading naar Amsterdam PALLAS, kapt. J.W. Bechtold. Adres bij West & Co. Sluit ultimo de maand.
RC 010549
Vertrokken van Suriname vóór 11 maart PALLAS, J.W. Bechtold, naar Amsterdam.
AH 070549
Texel, 4 mei. Binnengekomen PALLAS, J.W. Bechtold van Suriname, met passagiers.
AH 110649
Texel, 9 juni. Uitgezeild PALLAS, J.W. Bechtold naar Nickerie.
NRC 171249
Portsmouth, 13 december. Het Nederland brikschip PALLAS, kapt. J.W. Bechtold, van Amsterdam naar Suriname, is hier lek binnengelopen.
NRC 221249
Portsmouth, 17 december. Het brikschip PALLAS, kapt. Bechtold, van Amsterdam naar Suriname alhier lek binnen, moet de lading lossen.

1851

Op 07-05-1851 wordt voor de JUNO door de Gebr. Goedkoop uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. J.A. de Lang.

NRC 050651
Nieuwe Diep, 3 mei. Uitgezeild JUNO, J.A. de Lang naar Suriname.
SUC 190851
Paramaribo. In lading naar Amsterdam JUNO, kapt. J.A. de Lang. Adres bij Gisius & Co.

1852

NRC 270152
Texel, 25 januari. Binnengekomen JUNO, J.A. de Lang van Suriname.
DT 200552
Texel, 18 mei. Uitgezeild JUNO, J.A. de Lang naar Suriname.
SUC 060752
Paramaribo. In lading naar Amsterdam JUNO, kapt. J.A. de Lang. Adres bij Gisius & Co. Sluit 31 augustus.
RC 070852
Op de rivier van Suriname, 22 juni, JUNO, J.A. de Lang van Amsterdam.
DT 241152
Texel, 22 november. Binnengekomen JUNO, J.A. de Lang van Suriname.
NRC 181252
Harderwijk, 16 december. Den 23 dezer zal vanhier vertrekken naar het Nieuwe Diep, een detachement sterk 80 onderofficieren en manschappen, om op den 25sten daaraanvolgend over te gaan aan boord van het schip (opm: 2-deks brik) JUNO, gezagvoerder J.A. de Lang, bestemd naar de West-Indien, onder bevel van den, van verlof terugkerende, 1sten luitenant der artillerie M. Boei; onder dat detachement zijn begrepen, vier onderofficieren, welke, uit die kolonie, bij het instructie bataillon te Kampen zijn gedetacheerd geweest.

1853

NRC 250153
Nieuwe Diep, 23 januari. Heden vertrok van hier het koopvaardijschip JUNO, kapt. J.A. de Lang, bestemd naar Suriname, aan boord hebbende een detachement suppletie troepen, onder bevel van den luit. der artillerie, Boer.
SUC 150353
Paramaribo. In lading naar Amsterdam JUNO, kapt. J.A. de Lang. Adres bij Gisius & Co. Sluit 15 april.
RC 140653
Texel, 11 juni. Uit zee JUNO, J.A. de Lang van Suriname.
DT 080853
Texel, 5 augustus. Uitgezeild JUNO, J.A. de Lang naar Suriname.
SUC 200953
Paramaribo, 19 september. Binnengekomen JUNO, J.A. de Lang van Amsterdam.
SUC 151153
Paramaribo. In lading naar Amsterdam JUNO, kapt. J.A. de Lang. Adres bij Gisius & Co. Sluit heden.

1854

RC 090154
Gepraaid. Den 24 december 1853, op 47 gr. 47 min. NB. en 17 gr. 28 min. WL., JUNO, J.A. de Lang, van Suriname naar Amsterdam.
RC 100154
Texel, 8 januari. Binnengekomen JUNO, J.A. de Lang van Suriname.
DT 120154
Cargalijst Amsterdam. JUNO, J.A. de Lang van Suriname met suiker, katoen en koffie.
DT 020554
Gepraaid. Den 30 maart., op 41° 11' N.Br., 14° 11' W.L. JUNO, kapt. J.A. de Lang, van Amsterdam naar Suriname.
SUC 040554
Paramaribo. In lading naar Amsterdam JUNO, kapt. J.A. de Lang. Adres bij Gisius & Co.
RC 130754
Texel, 12 juli. Uit zee JUNO, J.A. de Lang van Suriname.
SUC 161154
Paramaribo. In lading naar Amsterdam JUNO, kapt. J.A. de Lang. Adres bij Gisius & Co. 

1855

RC 230255
Het schip JUNO, kapt. J.A. de Lang, van Suriname naar Nederland is den 18de februari te Dungeness binnengelopen.
RC 080355
Texel, 6 maart. Binnengekomen JUNO, J.A. de Lang van Suriname.
NRC 200455
Advertentie. H.J. Rietveld en A. Roos, makelaars, zullen op maandag de 30e april 1855, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd JUNO, laatst gevoerd door kapitein J.A. de Lang, volgens Nederlandse meetbrief lang 25 ellen 80 duimen, wijd 4 ellen 89 duimen, hol 4 ellen 21 duimen, en alzo gemeten op 236 tonnen of 125 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors Hoyman en Schuurman te Amsterdam.
AH 010555
Verkoping van schepen, gehouden te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ op 30 april 1855:
Het brikschip JUNO: NLG 8200, in slag NLG 400, koper B.D. Bosscher (opm: een makelaar handelend namens Frederik Haverkamp, scheepsbouwmeester en koopman, Amsterdam; vermoedelijk werd de brik door Haverkamp flink vertimmerd [zie het grote prijsverschil], want eind september verkocht hij het schip onderhands voor NLG 21.000 aan een Amsterdamse combinatie; nieuwe kapitein werd E.F.A. Rosberger).
 
Op 04-10-1855 wordt voor de JUNO door J. Roelofs uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. E.F.A. Roszberger.

NRC 071055
Texel, 28 oktober. Uitgezeild JUNO, Rosberger naar Venetië.

1856

OHC 110256
Venetië, 1 februari. Uitgeklaard JUNO, Rosberger naar Constantinopel.
GRC 300556
Odessa, 14 mei. Binnengekomen JUNO, Rosberger van Constantinopel.
OHC 300656
Den 10 juni van Odessa uitgezeild: JUNO, Rosberger, naar Engeland.
GRC 241056
Amsterdam, 21 oktober. Aangekomen JUNO, Rosberger van Cardiff.
NRC 171256
Nieuwe Diep, 15 december. Zeilklaar JUNO, Roszberger naar Suriname.
AH 221256
Texel, 10 december. Uitgezeild JUNO, Roszberger naar Suriname.
AH 301256
Den 23sten dezer zijn door den loodsschipper P. van de Staal, van de Vlissingsche boot N°. 2, op de hoogte van het Zuid-Voorland, gepraaid de schepen JUNO, Roszberger, van Amsterdam naar Suriname, en HAVANA PAKET, de Boer, van Amsterdam naar Havana.

1857

DT 090357
Paramaribo, 31 januari. Binnengekomen JUNO, Roszberger van Amsterdam.
NRC 260557
Texel, 25 mei. Binnengekomen JUNO, Roszberger van Suriname, met passagiers.
NRC 270557
Cargalijst Amsterdam. JUNO, Roszberger van Suriname met 386 vaten suiker en 41 balen katoen.
NRC 160757
Texel, 15 juli. Vertrokken JUNO, Roszberger naar Suriname.
OHC 211057
Paramaribo, 10 september. Binnengekomen JUNO, Roszberger van Amsterdam.
AH 071257
Suriname, 27 oktober. Uitgezeild JUNO, Roszberger naar Amsterdam.
DT 241257
Texel, 21 december. Gearriveerd JUNO, Roszberger van Suriame.

1858

AH 220258
Naar Suriname zal in de eerste helft der maand maart e.k. vertrekken: Het snelzeilend gekoperd brikschip JUNO, E.F.A. Roszberger, zijnde voor den overvoer van passagiers bijzonder goed ingericht. Adres bij de Cargadoors B.D. Bosscher & Zoon, alhier.
NRC 080458
Texel, 6 april. Vertrokken JUNO, Roszberger naar Suriname.
NRC 210458
Gepraaide Schepen. 9 april, op 49° NBr., 10° WL., JUNO, Roszberger, van Amsterdam naar Suriname.
NRC 200758
Suriname, 19 juni. In lading JUNO, Roszberger, voor Amsterdam.
RC 210958
Suriname, 14 augustus. Vertrokken JUNO, Roszberger naar Amsterdam.
NRC 111058
Texel, 10 oktober. Binnengekomen JUNO, Roszberger van Suriname.

1859

NAH 230259
Texel, 21 februari. Uitgezeild JUNO, Roszberger naar Suriname, met passagiers.
RC 230359
Lizard, 10 maart. Gepasseerd JUNO, Roszberger van Amsterdam naar Suriname.
SUC 010559
Paramaribo, 23 april. Binnengekomen JUNO, kapt. Roszberger van Amsterdam.
RC 180859
Suriname, 6 juli. Vertrokken JUNO, kapt. Roszberger naar Amsterdam.
AH 300859
Texel, 29 augustus. Binnengekomen JUNO, Roszberger van Suriname, met twee passagiers.
RC 311059
Amsterdam, 28 oktober. Uitgezeild JUNO, Roszberger naar Suriname.
RC 111159
Texel, 10 november. Vertrokken JUNO, Roszberger naar Suriname, met twee passagiers.
AH 281159
Scheepstijdingen. Gepraaid, 16 november; op 47° 44' N.Br. 9° W.L.: De brik JUNO, Roszberger, van Amsterdam naar Suriname.
SUC 251259
Paramaribo, 21 december. Gearriveerd JUNO, kapt. Roszberger van Amsterdam.

1860

RC 150560
Suriname, 20 april. Zeilklaar JUNO, kapt. Roszberger naar Amsterdam.
NAH 210560
Texel, 18 mei. Binnengekomen JUNO, Roszberger van Suriname.
AH 220660
Voor goederen en passagiers. Ligt te Amsterdam in lading naar Suriname. Het snelzeilend Nederlands gekoperd brikschip JUNO, kapt. E.F.A. Rozberger, zijnde uitmuntend ingericht tot den overvoer van passagiers, en vertrekt den 5den juli a.s. van deze stad. Adres bij de cargadoors B.D. Bosscher en Zoon.

Op 04-07-1860 wordt voor de JUNO door J. Roelofs uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. E.F.A. Roszberger.

NAH 120760
Texel, 11 juli. Vertrokken JUNO, Roszberger naar Suriname.
AH 011060
Paramaribo, 28 augustus. Binnengekomen JUNO, Roszberger van Amsterdam.

1861

NRC 220161
Paramaribo, 13 december 1860. Vertrokken JUNO, Roszberger naar Amsterdam.
NRC 190261
Texel, 18 februari. Aangekomen JUNO, Roszberger van Suriname.
NRC 210261
Cargalijst Amsterdam. JUNO, E.F.A. Roszberger van Suriname met 278 vaten suiker en 29 balen katoen.
AH 130461
Te Amsterdam ligt in lading naar Suriname:  Voor goederen en passagiers. Het snelzeilend Nederlands gekoperd brikschip JUNO, gevoerd door kapt. E.F.A. Roszberger, om tegen het eind dezer maand te vertrekken van deze stad. Adres bij de cargadoors B.D. Bosscher en Zoon.
RC 140561
Amsterdam, 11 mei. Vertrokken JUNO, Roszberger naar Suriname, met passagiers.
SUC 270661
Paramaribo, 25 juni. Aangekomen JUNO, Roszberger van Amsterdam.
SUC 100861
In lading naar Amsterdam. JUNO, kapt. Roszberger. Adres bij H.C. Levi. Sluit 23 augustus.
RC 021061
Paramaribo, 29 augustus. Vertrokken JUNO, Roszberger naar Amsterdam.
NRC 061161
Texel, 4 november. Binnengekomen JUNO, Roszberger van Suriname.
AH 081161
Cargalijst Amsterdam. JUNO, Roszberger van Suriname met 338 vaten suiker, 24 balen katoen en 26 stukken hout.
NRC 021261
Advertentie. B.D. Bosscher, A. Roland Holst, E.G. Bosscher en D. Heydeman Jr, makelaars, zullen op maandag de 9e december 1861, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ, verkopen: het extra ordinair welbezeild brikschip, varende onder de Nederlandse vlag, genaamd JUNO, gevoerd door kapitein E.F.A. Roszberger. Volgens meetbrief lang 25 ellen 80 duimen, wijd 4 ellen 89 duimen, hol 4 ellen 21 duimen, en alzo gemeten op 236 tonnen of 125 lasten. Breder volgens inventaris, en bericht bij bovengemelde makelaars of de cargadoors B.D. Bosscher & Zoon. Het schip is inmiddels uit de hand te koop. (opm: de brik, bouwjaar 1828, werd aangekocht door H. & S. Tromp Meesters, Steenwijk, kreeg de nieuwe naam STAD STEENWIJK en als kapitein F. Wijma)


1862

Op 08-02-1862 wordt voor de STAD STEENWIJK door S. Tromp Meesters uit Steenwijk een zeebrief aangevraagd voor kapt. F. Wijma.

AH 250262
Harlingen, 22 februari. Uitgezeild STAD STEENWIJK, Wijma naar Noorwegen.
AH 140462
Texel, 12 april. Binnengekomen STAD STEENWIJK, Wijma van Krageroe.
AH 290462
Texel, 28 april. Vertrokken STAD STEENWIJK, Wijma naar Nerva.
NRC 240562
Nerva, 16 mei. Binnengekomen STAD STEENWIJK, Wijma van Texel.
NRC 020662
Nerva, 23 mei. Uitgezeild STAD STEENWIJK, Wijma naar Harlingen.
NRC 220662
Vlie, 19 juni. Aangekomen STAD STEENWIJK, Wijma van Nerva.
AH 080762
Vlie, 6 juli. Uitgezeild STAD STEENWIJK, Wijma naar Fredrikstad.
NRC 250762
Fredrikstad, 9 juli. Binnengekomen STAD STEENWIJK, Wijma van Harlingen.
AH 140862
Vlie, 11 augustus. Binnengekomen STAD STEENWIJK, Wijma van Fredrikstad.
AH 260862
Vlie, 24 augustus. Uitgezeild STAD STEENWIJK, Wijma naar Fredrikstad.
AH 240962
Vlie, 22 september. Binnengekomen STAD STEENWIJK, Wijma van Fredrikstad.
AH 071062
Vlie, 4 oktober. Uitgezeild STAD STEENWIJK, Wijma naar Fredrikstad.
AH 101162
Texel, 8 november. Binnengekomen STAD STEENWIJK, Wijma van Fredrikstad.

1863

RC 270363
Fredrikstad 10 maart. Aangekomen STAD STEENWIJK, Wijma van Harlingen.
RC 180463
Vlie, 15 april. Aangekomen STAD STEENWIJK, Wijma van Fredrikstad.
RC 050563
Vlie, 2 mei. Vertrokken STAD STEENWIJK, Wijma naar Nerva.
RC 020663
Nerva, 23 mei. Aangekomen STAD STEENWIJK, Wijma van Harlingen.
RC 180663
Vlie, 15 juni. Aangekomen STAD STEENWIJK, Wijma van Nerva.
RC 160763
Nerva, 6 juli. Binnengekomen STAD STEENWIJK, Wijma van Harlingen.
RC 091063
Vlie, 6 oktober. Aangekomen STAD STEENWIJK, Wijma van Nerva.
RC 071163
Fredrikstad, 19 oktober. Binnengekomen STAD STEENWIJK, Wijma van Harlingen.
RC 121263
Delfzijl, 9 december. Binnengekomen STAD STEENWIJK, Wijma van Fredrikstad naar Harlingen (lek, met verlies van deklast, zeilen en kluiverboom, enz.)
NRC 121263
Delfzijl, 9 december. Kapt. F. Wijma, voerende het hier binnengelopen Nederlandse brikschip STAD STEENWIJK, rapporteert op de hoogte van Terschelling negen wrakken te hebben zien drijven zonder volk. Ook heeft die kapitein, op 53°43' NB en 05°35' OL (opm: 16’ beN het Amelander Gat), drijvende gezien een kofje, waarachter op de naamborden stond ONCKO EN JOHAN, zijnde zonder volk en zonder masten. (Red. de Groninger kof ONCKO EN JOHAN, kapt. Van Groenenberg, is de 29 november van Oostmahorn naar Ipswich vertrokken). (opm: de zeebrief van de brik STAD STEENWIJK, bouwjaar 1828, werd op 29 december ingetrokken; waarschijnlijk is het schip verkocht voor de sloop)