Name ship: AMSTERDAM

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1826
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Werf Het Wapen van Harlingen, (Frans Baaij & Zoon), Amsterdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1826-07-20
Delivery Date: 1826-10-31
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 112.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 24.64 Meters Registered
Beam: 4.59 Meters Registered
Depth: 4.23 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

1826-00-00: Bijzonderheden: De wanverhouding tussen breedte en holte bij een scherpgesneden schip als een brik is het gevolg van de scheepsmetingsregels die toen golden. Het schip zal zeker 6,50 meter breed zijn geweest.

Certificate of Registry
Year registered 1826
Number in register 567
Name ship AMSTERDAM
Type Brik
Lasts 112
Built province/country Noord Holland, Netherlands
Binnenland
Remarks
Date agenda 1826-11-09
Passport requested by Amsterdamsche Rederij SociŽteit
City Amsterdam
Master at time of request Visman, K.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1826-11-30 AMSTERDAM
Manager: Amsterdamsche Reederij SociŽteit, Amsterdam, Netherlands
Owner: Amsterdamsche Reederij SociŽteit, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1834-12-08: Type: Stranded
Final Fate: Op 8 december 1834 is de AMSTERDAM bij Zandvoort gestrand en vervolgens gesloopt.

Ship Masters Data

Date from: 1826
Captain: Visman, Klaas
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 3
Other information: 0

Date from: 1829
Captain: Jong, C.R. de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1834
Captain: Jansen, Boy
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 344
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: ARCHIEF Gemeente Amsterdam / archiefnummer 5074/1419-1826-33.
N.A. Den Haag, diverse bestanddelen
Dhr. S. Parma, Hilversum
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordrechtsche Courant
JC = Javasche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
SUC = Surinaamsche Courant
General information regarding this ship

1826

DC 220726
Amsterdam, 20 juli. Heden zijn hier, op de werven De Raaf en Harlingen, van de scheepbouwmeesters F. Baaij en Zoon, met de beste uitslag te water gelaten de koopvaardijbrikken DE ONDERNEMING, kapt. J.B. Frerichs en AMSTERDAM, kapt. K. Visman, gebouwd voor de Amsterdamsche Rederij-Sociëteit.

Op 9 november 1826 werd voor de AMSTERDAM de eerste zeebrief en een Turkse Pas verstrekt, aangevraagd door de Amsterdamsche Rederij Sociëteit (directeur J.H. Hackman Asschenberg) te Amsterdam voor kapt. Klaas Visman.

1828

AH 160428
Carga-lijsten: Amsterdam, 16 april. AMSTERDAM, kapt. H. Visman, van Fernambuck (opm: Recife);

1829

Op 12 mei 1829 werd een nieuwe zeebrief en Turkse Pas verstrekt voor de Amsterdam, aangevraagd door J.H. Hackman Asschenberg voor kapt. C.R. de Jong.

1830

AH 090130
Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam. Naar Nederlandse koloniën: Batavia. Het gekoperd tweedeks brikschip AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong.
Adres bij B.D. Bosscher en Jan Corver & Co.
AH 291230
Scheepsberichten. Op de hoogte van Dartmouth was de 22e december het schip AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong van Batavia; gezeild 16 september en van St. Helena de 8e november l.l.

1831

DC 060131
Vlissingen, 1 januari. Den 29 december zijn alhier ter rede gearriveerd: AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Batavia met troepen en koffie en THE RUBENS, kapt. T. Hamilton, van St. Jago, met koffie en huiden, beiden op order.
DC 200131
Vlissingen, 15 januari. Den 13 dezer en heden zijn van hier uitgezeild: LA VIERGE MARIE, kapt. J.F. Schulte, van Malaga met fruit en DE JONGE JUFVROUW ELISABETH, kapt. Muhaelser, van Rio-Grande met huiden, beide naar Duinkerken; AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Batavia naar Texel, met koffie en suiker; alle drie laatst van Vlissingen.
AH 270931
Texel, 24 september. Binnengekomen: DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. B. Jansen, voor wijlen J. Smith, naar Suriname; AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Suriname; BUITENWERF, kapt. Gust, van Sunderland;

Op 4 november 1831 werd een nieuwe zeebrief en Turkse Pas verstrekt voor de AMSTERDAM, aangevraagd door de Amsterdamsche Rederij Sociëteit (directeur J.H. Hackman Asschenberg) voor kapt. C.R. de Jong.

AC 281231
Texel, 26 december. Vertrokken: CORNELIS HENDRIK TROMP, kapt. E.R. Borchers, naar Buenos Aires; NEPTUNUS, kapt. P.L. Peters, naar St. Thomas en St. Martin; AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, naar Malta, Konstantinopel en Smyrna;

1832

RC 260132
Rotterdam, 25 januari. Het schip AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jonge, van Amsterdam naar Malta, Konstantinopel en Smyrna, is den 6 dezer gepraaid op 38º breedte en 12º lengte.
RC 290332
Rotterdam, 28 maart. Het schip AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Amsterdam naar Constantinopel en Smyrna, is volgens brief van Constantinopel van den 25 februari, bij Bianche Thacke, aan de Dardanellen, aan de grond geraakt; van de vesting Zanok Kalesi waren sloepen met volk derwaarts gezonden, om door het lossen van goederen het schip weer vlot te doen worden.
AH 241232
Kapitein C.R. de Jong, voerende het brikschip AMSTERDAM, van Smyrna na een voorspoedige reis van 36 dagen in Texel binnen, rapporteert dat hij in de Noordzee 6 zware schepen van oorlog had gezien, die echter geen van allen jacht op hem gemaakt hebben; zelfs was een Engels oorlogsfregat zo dicht nabij hem geweest, dat hij de officieren met de epauletten op de schouder op de campagne kon zien staan.
(opm: om Nederland te dwingen na de opstand der Belgen in 1831 de Schelde te openen voor Belgische schepen voerden de Engelsen en Fransen een blokkade van de Nederlandse kust uit; op zee werden Nederlandse schepen gekaapt, reden waarom veel NL-schepen korte tijd werden uitgevlagd tot het probleem was opgelost)
AH 241232
Texel, 21 oktober. Binnengekomen: ANTJE, kapt. S.K. de Vries, van Rio de Janeiro; AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Smyrna; VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, van Londen.

1833

JC 111233
Batavia, 6 december. Heden zijn alhier aangekomen het schip GENERAAL CHASSE, kapt. M. Harkema, de 14 augustus vertrokken van Rotterdam, en de brik AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, met vijf passagiers, de 8 juli vertrokken van Amsterdam.
AH 211233
Kaap de Goede Hoop, 17 oktober. Uitgezeild: AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Amsterdam naar Batavia.

1834

Op 17 juli 1834 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de AMSTERDAM, aangevraagd door de Amsterdamsche Rederij Sociëteit voor kapt. B. Jansen. Deze zeebrief werd op 5 januari 1835 door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Amsterdam naar Den Haag teruggezonden met de mededeling ‘schip zal worden gesloopt’; de zeebrief werd op 12 januari door de Staatsraad geroyeerd.

SUC 201034
Paramaribo, 19 oktober. Alhier zijn uitgeklaard: de 16e dezer het schip HARMONIE, kapt. A. van der Meijde, naar Amsterdam met 258 vaten suiker en 25 balen schone katoen; de 17e dezer het schip AMSTERDAM, kapt. Boy Jansen, naar Amsterdam met 335 vaten suiker, 3 balen hele koffie, 33 balen schone en 20 dito vuile katoen. (opm: zie RC 111234)
AH 101234
De brik AMSTERDAM, kapt. B. Jansen, van Suriname naar Amsterdam bestemd, is bij Zandvoort verongelukt.
RC 111234
Rotterdam, 10 december. Van Zandvoort wordt de 9e dezer gemeld: gisteren avond ten elf ure is onder deze jurisdictie gestrand het schip AMSTERDAM, kapt. B. Jansen (opm: brik, kapt. Boy Jansen), komende van Suriname. Ondanks de nacht heeft de reddingboot der Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij drie malen een tocht naar het schip gedaan; bij de eerste reis scheen of de schepelingen het boord niet wilden verlaten, maar werd de boot door de branding terug geslagen; een tweede reis haakte haar botelingen met een dreg aan het schip, doch deze scheurde weer los en bij een derde tocht derwaarts kwamen de schepelingen met hun eigen boot aan de wal, hebbende zij wel geworpen naar de boot, doch altijd mis gegooid.
RC 161234
Rotterdam, 15 december. Het schip AMSTERDAM, kapt. B. Jansen, van Suriname naar Amsterdam, bij Zandvoort gestrand, is de 11e dezer gebarsten en heeft daardoor 2 el 54 duim water in het ruim gekregen; van de lading waren bereids ruim 50 vaten suiker geborgen en men hoopte nog omstreeks 50 vaten te zullen bergen.
AH 191234
Advertentie. Openbare verkoping te Zandvoort, in het Hogerhuis, bij Willem Driehuis, op zaterdag de 20e december 1834, des middags ten 1 ure, om contant geld:
-       Van het hol of casco van het brikschip, genaamd: AMSTERDAM, liggende ten zuiden van het dorp.
-       Een gedeeltelijke daarin overgebleven lading, aldaar aangebracht door de kapt. Boy Jansen, komende van Suriname.
-       Hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. (opm: de brik, bouwjaar 1826, werd gesloopt)
Ten overstaan van de te Haarlem residerende notaris Cornelis Gerlings, alwaar nadere informatie te bekomen is, alsmede bij de kapt. Boy Jansen, te Zandvoort.