Name ship: CHINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1845
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Firma Haring Booy & Zonen, scheepsbouwmeesters, werf "De Haringen", Amsterdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1845-04-22
Delivery Date: 1845-07-11
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 366.00 Net tonnage
Net Tonnage 2: 194.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 31.70 Meters Registered
Beam: 5.77 Meters Registered
Depth: 4.51 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1845
Number in register 448
Name ship CHINA
Type Bark
Lasts 194
Built province/country Noord Holland, Noord Holland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1845-07-25
Passport requested by Hendrichs & Co, Gebroeders
City Amsterdam
Master at time of request Kook, F.C.H.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1845-07-11 CHINA
Manager: Gebr. Hendrichs & Co., Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1860-00-00 HERMAN
Manager: Firma Rutgers & Hissink, Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1865-00-00 FORENINGEN
Manager:
Owner: Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Norway
Callsign:
Additional info:

Part-owners

HERMAN - 1860

Eigenaren: firma Rutgers & Hissink, Amsterdam (boekhouders en 1/3e part),  J. Vreede, Amsterdam (1/3e part) en H. Boeken, Amsterdam (1/3e part)

Ship Events Data

1864-04-27: NRC 290464
Portsmouth, 27 april. Heden is alhier binnengelopen het van Amsterdam naar Padang bestemde Nederlandse barkschip HERMAN, gevoerd geweest door kapt. J.J. Bart, welke heden morgen plotseling is overleden.

1864-06-00: JB 060864
Bevrachtingen der Nederlandsche Handel Maatschappij op de 15e juni 1864:
Voor Amsterdam:
- HERMAN, ex-CHINA, kapt. A. van Oosteroom, groot 193 gemeten lasten, laatst voor de N.H.M. bevracht binnengekomen 4 februari 1860.

1865-01-16: AH 160165
Advertentie. Heden ontving ik de treurige tijding, dat mijn geliefde echtgenoot Antonie van Oosteroom, in leven gezagvoerder van het barkschip HERMAN, de 23e november j.l. te Soerabaya plotseling in de ouderdom van ruim 49 jaren is overleden. Hoe smartelijk mij dit verlies treft, met mijn drie kinderen, zal een ieder kunnen beseffen, die de overledene in zijn braaf en werkzaam leven hebben gekend.
Amsterdam, 12 januari 1865 Wed. A. van Oosteroom, L.F. Martens

1865-11-18: NRC 191165
Brielle, 18 november. Volgens gezicht van de toren zit er een kloeke bark op de Westplaat (opm: ex-HERMAN, zie o.a. NRC 201165 en 211165). De zeilen hangen alle in de gij. Het schip heeft witte gang met poorten en vlag aan de piek. Een stoomboot met twee pijpen, waarschijnlijk de AVALON, ligt in deszelfs nabijheid.
IJssloepen van hier zijn derwaarts ter assistentie vertrokken, doch zijn door de hoge zee niet bij het schip kunnen komen. Men zal heden nacht nogmaals beproeven hetzelve te bereiken.
Nadere bijzonderheden ontbreken.

1865-11-19: NRC 201165
Brielle, 19 november. De bark die gisteren op de Westplaat gestrand (opm: zie NRC 191165) is, is gebleken te zijn het te Amsterdam thuis behorende schip HERMAN, beladen met hout (opm: zie echter NRC 211165). Het schip zit vol water. Enige schuitjes en ijssloepen met hout zomede een gedeelte van de tuigage zijn alhier aangebracht. Vier man van de equipage was aan boord van de stoomboot RAVENSBOURNE alhier aangekomen.

1865-11-20: NRC 211165
Brielle, 20 november. Van de gestrande Noorse bark FORENINGEN, kapitein Hannevig, van Jenneborg naar Antwerpen, zijn weer enige lichters met hout en touwwerk aangekomen.
(N.B. Dit schip was vroeger de Nederlandse bark HERMAN van Amsterdam, vandaar de vergissing in het bericht van gisteren).
(opm: in 1865 aangekochte ex-Nederlandse bark HERMAN, ex-CHINA, zie NRC 191165, 201165, AH 231165, NRC 241165, 041265, 171265)

1865-11-23: AH 231165
Harwich, 19 november. De bemanning van de Noorse bark FORENINGEN, van Bj÷rneborg naar Antwerpen, op de Westplaat bij Brielle gestrand (opm: zie NRC 211165), is heden morgen door de AVALON hier aangebracht. De kapitein en twee man van de equipage zijn per RAVENSBOURNE teruggekeerd, om te zien of het schip kan worden afgebracht.

1865-11-23: NRC 241165
Brielle, 23 november. De op de Westplaat gestrande bark FORENINGEN is heden nacht vlot gekomen (opm: zie NRC 211165) en op de Hoek van Holland gedreven.

1865-12-11: Final Fate: NRC 041265
Advertentie. Mr. J.P. de Fremerij, notaris te 's Gravesande, zal op maandag 11 december 1865, des morgens ten 10 ure, op de bouwmanswoning Vlugtenburg onder 's 'Gravesande, in het openbaar, om contant geld, verkopen:
- het zwaar gekoperd en kopervast hol of casco van het aan de Hoek van Holland, onder 's Gravesande gestrande barkschip FORENINGEN
- benevens de van hetzelve geborgen ankers, staand want, rondhouten, ijzerwerk, watervaten, stengen en masten,
Liggende aan het Nieuwe Werk onder 's Gravesande, en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemde notaris.

1865-12-19: NRC 171265
Advertentie. H.L.M. Van Kruijne, notaris te Brielle, als last hebbende van zijn principaal, is
voornemens, krachtens de daartoe verleende rechterlijke autorisatie, onder toezicht van de heren H. en A. Bicker Caarten te Rotterdam, als gevolmachtigden van het ComitÚ van Assuradeuren te Parijs, om contant geld, binnen de stad Brielle, te verkopen:
op dinsdag 19 december 1865, des voormiddags ten elf ure, de gedeeltelijk geborgen tuigage van het gestrande barkschip FORENINGEN (opm: zie o.a. NRC 211165), gevoerd geweest door kapitein J. Hannewig, bestaande in 20 stuks grotendeels in zeer goede staat zijnde zeilen, een nieuwe zware tros, twee lichtere trossen, een zware en verschillende andere kettingen, een grote partij staand en lopend touwwerk, een anker met stok, een partij koper en wat verder te koop zal worden aangeboden.

Ship Masters Data

Date from: 1845
Captain: Doornik, B.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1851
Captain: Cock, T.C.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1852
Captain: Zijlstra, D.A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1853
Captain: Appel, J.G.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1855
Captain: Mulder, T.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1858
Captain: Luttenberg, G.G.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1864
Captain: Bart, J.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: NRC 290464
Portsmouth, 27 april. Heden is alhier binnengelopen het van Amsterdam naar Padang bestemde Nederlandse barkschip HERMAN, gevoerd geweest door kapt. J.J. Bart, welke heden morgen plotseling is overleden.

Date from: 1864
Captain: Oosterom, Antonie van
College:
Flagnumber: 0
Other information: AH 160165
Advertentie. Heden ontving ik de treurige tijding, dat mijn geliefde echtgenoot Antonie van Oosteroom, in leven gezagvoerder van het barkschip HERMAN, de 23e november j.l. te Soerabaya plotseling in de ouderdom van ruim 49 jaren is overleden. Hoe smartelijk mij dit verlies treft, met mijn drie kinderen, zal een ieder kunnen beseffen, die de overledene in zijn braaf en werkzaam leven hebben gekend.
Amsterdam, 12 januari 1865 Wed. A. van Oosteroom, L.F. Martens

Date from: 1865
Captain: Hannewig, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: Noorse kapitein

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Description: BIJLBRIEF: Noord-Hollands Archief ? Haarlem, Archiefnummer Amst.198.3180-1845.22
CEDULE: Noord-Hollands Archief ? Haarlem, Archiefnummer Amst.198.3180-1860.19

Year: 0000-00-00
Source: NA-Den Haag
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen

Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: G.N. Bouma: Nederlandse Koopvaardijschepen 1820-1900
JB = Java Bode
AH = Algemeen Handelsblad
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant