Name ship: GEBROEDERS ZEYLSTRA (DE)

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1826
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Pieter Brouwer, Nieuwendam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1826-08-22
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 62.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 22.72 Meters Registered
Beam: 4.78 Meters Registered
Depth: 2.41 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1826
Number in register 472
Name ship GEBR. ZEYLSTRA (DE)
Type Kof
Lasts 61
Built province/country Noord Holland, Noord Holland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1826-08-31
Passport requested by Zeylstra, H.F.
City Amsterdam
Master at time of request Vries, C.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1826-08-28 GEBROEDERS ZEYLSTRA (DE)
Manager: Hidde Foeke Zeijlstra, Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder: partners unknown,
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1828-00-00 JOHANNA DE VRIES
Manager: M.G. Bieben, Amsterdam, Netherlands
Owner: M.G. Bieben, Amsterdam, Netherlands
Shareholder: Unknown,
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1837-00-00 JOHANNA DE VRIES
Manager: Christiaan Biben, Amsterdam, Netherlands
Owner: Christiaan Biben, Amsterdam, Netherlands
Shareholder: partners unknown,
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1846-02-23 PIETER
Manager: W. Pont, Edam, Netherlands
Owner: W. Pont, Edam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Edam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1863-00-00 PIETER
Manager: G.Oostervink, Edam, Netherlands
Owner: G.Oostervink, Edam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Edam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1869-01-00 ARGUS
Manager:
Owner: Hendrik Harms Koster, Oude Pekela, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oude Pekela / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Bijlage bij actie 23 van 1826, eigenaren van de kof GEBROEDERS ZEIJLSTRA per ultimo augustus 1826

Hidde Foekes Zeijlstra, Amsterdam (boekhouder en 7/32e part)
Lammert Clases de Vries, Amsterdam (schipper en 8/32e part)
Pieter Brouwer, Nieuwendam (4/32e part)
firma C. de Grijs & Zoonen, Amsterdam (2/32e part)
firma Joh. Meijjes & Zoon, Amsterdam (2/32e part)
firma J.M. Kleman & Zoon, Amsterdam (2/32e part)
M.G. Biben, Amsterdam (2/32e part)
firma Van Lennep & Co., Amsterdam (2/32e part)
firma J. Krawinkez & Co., Amsterdam (2/32e part)
Jacob Sigrist, Amsterdam (1/32e part)

Ship Events Data

1872-09-27: Type: Sunk
Final Fate: Gezonken Noordzee 27 september 1872

Ship Masters Data

Date from: 1826
Captain: Vries de, Lammert Clases
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1846
Captain: Meyer, T.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1853
Captain: Pribee, M.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1854
Captain: Oostervink, G.
College:
Flagnumber: 0
Other information: In 1863 also owner.

Date from: 1869
Captain: Vos, K.P.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Archief Gemeente Amsterdam, archiefnummer 5074/1419-1826-23
Noord-Hollands Archief ? Haarlem, Archiefnummer Amst.198.3180-1846.5
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen
G.N. Bouma (1998), Nederlandse koopvaardijschepen 1820-1900.
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Prov. Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost
General information regarding this ship

1828
RC 111128
Rotterdam, 10 november. De 9e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Adra.
RC 301228 Rotterdam, 29 december. De 27e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries en CATHARINA, kapt. J. Toms, naar Southampton;
RC 210329 Rotterdam, 20 maart. De 20e dezer, des morgens, arriveerde te Hellevoetsluis JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Bordeaux.

1829
RC 090429
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar St. Petersburg het Nederlandse kofschip JOHANNA DE VRIES, kapt L.C. de Vries, om met de eerste schepen te vertrekken. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.
RC 110629 Rotterdam, 10 juni. De 10e, des morgens, zeilde JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries en de EERSTELING, kapt. H.F. Klie, naar Petersburg;
AH 051229 Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam naar de volgende plaatsen: Marseille. Het Nederlandse kof JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries. Adres bij C. de Grijs & Zn. en Jan Daniels & Zonen & Arbman.

1830
RC 120830
Rotterdam, 11 augustus. De 9e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries en DE VRIENDSCHAP, kapt. R.J. Schut, van Libau.
RC 280930
Rotterdam, 27 september. De 27e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, naar Faro;
AH 161130 Carga-lijsten. Amsterdam, 16 november. JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Faro;

1831
AH 240931
Texel, 21 september. Binnengekomen: JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van St. Petersburg.
AH 011131 Texel, 28 oktober. Van de quarantaine ontslagen JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van St. Petersburg.

1832
AH 240532
Texel, 22 mei. Binnengekomen JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Bordeaux;
AH 300532
Schepen in lading te Amsterdam: Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip JOHANNA DE VRIES, kapt. Lammert C. de Vries. Adres bij C. de Grijs en Zonen.
AH 210632
Vlie, 18 juni. Vertrokken: JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, op avontuur;
AH 080832
Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam naar:  Genua en Livorno. Het Nederlandse kofschip JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries. Adres bij C. de Grijs en Zonen en J. de Rooij.
AH 240932
Texel, 24 september. Vertrokken: JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, naar de Middellandse Zee;
RC 221232
Rotterdam, 21 december. Kapitein L.C. de Vries, voerende het schip JOHANNA DE VRIES, van Amsterdam naar Civitavecchia, meldt van Livorno, van den 3 dezer, dat hij den 11 november te Civitavecchia was gearriveerd en tot den 26 onder strenge quarantaine gelegen, doch als toen order gekregen had om naar Livorno te verzeilen, alwaar hij den 30 was aangekomen; de lading zou in het Lazaret worden gelost, om in quarantaine te houden; doch welke beschikkingen verder zouden genomen worden, was hem toen niet bekend.

1833
PGC 121133
De schepen MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, van Dantzig naar Bordeaux en JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. De Vries, van Livorno naar Hamburg, waren op 21 oktober ter hoogte van Douvres.

1838
ZP 110838
Te Amsterdam zijn den 10 augustus gearriveerd de schepen:   JOHANNA DE VRIES (opm: kof), kapt. L.C. de Vries, van Genua en Nissa (opm: Nice) met olijfolie, sucade, vruchten etc.

1839
ZP 010439
Schepen in lading naar: Genua en Livorno: het Nederlands kofschip JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij C.J. de Grys & Zoon en J. de Rooy.
ZP 010140 Schepen in lading. Naar Genua en Livorno, het Nederlands kofschip JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries. (Oosterdok) Adres bij C.J. de Grys & Zoon en J. de Rooy. (Nieuwe Diep) Adres bij van Ulphen & Ruys.

1844
AC 220144
Ramsgate, 16 januari. Het schip JOHANNA DE VRIES, kapt. De Vries, van Amsterdam naar Triëst alhier binnengelopen, is lek, hebbende op Longzand (opm: Long Sands) aan de grond gezeten, moet lossen om te repareren.
AC 210244 Ramsgate, 16 februari. Het schip JOHANNA DE VRIES, kapt. De Vries, van Amsterdam naar Triëst alhier met schade binnengelopen, is van de helling gelaten, doch moet in het Droge Dok halen om verder te repareren, zijnde bevonden enigszins lek te zijn.

1846
AH 010246
Advertentie. Openbare verkoping, te houden te Amsterdam op 23 februari 1846 van:  het kofschip genaamd JOHANNA DE VRIES, gevoerd door kapt. L.C. de Vries, volgens Nederlandse meetbrief lang 23,47 ellen, wijd 4,72 ellen en hol 2,38 ellen, alzo gemeten op 62 lasten

1860
NRC 010160
Plymouth, 30 december 1859. Het Nederlandse schip (opm: kof) PIETER, kapt. G. Oostervink, van Leith naar Malaga, is alhier met verlies van zeilen binnengelopen.

1872
PGC 091072
Groningen, 8 oktober. De in 1826 gebouwde, te Pekela thuisbehorende kof ARGUS, kapitein K.P. Vos, van Delfzijl naar Drammen, is volgens gister hier ontvangen bericht in de namiddag van 27 september in de Noordzee gezonken, Reeds dadelijk, bij het in zee komen, werd de kof lek, doch met inspanning van alle krachten, door onophoudelijk pompen gelukte het haar nog 2 dagen boven water te houden. Bij de hevige storm werd de positie van de bemanning van het in nood verkerende schip steeds hachelijker, zodat men op de derde dag besloot tot het hijsen van de noodvlag, die door de bemanning van een Zweedse driemast schoener werd opgemerkt en de equipage van de kof, welke het zinkende schip had verlaten en zich in de boot had begeven, redde en zondag te Antwerpen aan wal heeft gezet.