Name ship: COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1856
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Cornelis Smit, Alblasserdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1856-05-17
Delivery Date: 1856-07-26
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 665.00 Net tonnage
Deadweight: 351.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 39.25 Meters Registered
Beam: 7.22 Meters Registered
Depth: 5.28 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1856
Number in register 714
Name ship COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HELM
Type Bark
Lasts 351
Built province/country ,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1856-08-14
Passport requested by Huijgens c.s., W.
City niet vermeld
Master at time of request Hoogenstraaten, A.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1856-07-26 COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM
Manager: Firma Huijgens & Hardenberg en c.s., Den Haag, see The Hague, Netherlands
Owner: Firma Huijgens & Hardenberg en c.s., Den Haag, see The Hague, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Den Haag, see The Hague / Netherlands
Callsign:
Additional info: For all owners: see below on this page

Part-owners

1856 - COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM

 

Eigenaren van het barkschip COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM
Jhr.Mr. Johan Adriaan van der Heim van Duyvendijke, ’s-Gravenhage (2/40e part)
Cornelis Smit, Alblasserdam (3/40e part)
Peter Landberg, Batavia (2/40e part)
Johannes Willem Carel Amiabel, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Mr. Jan de Bas Janszoon, ‘-Gravenhage (1/40e part)
Johannes Bervoets, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Jean Frederic Burnier, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Guillaume Alexandre Burnier, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Hendrik Willem Berenbak, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Abraham van Duijn, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Hendricus Johannes Doorman, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Pieter den Hartogh, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Mr. Bernardus van der Haak, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Theodorus Cornelis Reinier Huydecoper, ’s-Gravenhage (1/40e part)
George Carel Nicola, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Gerardus Nicola, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Petrus Ludovicus Philippona, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Jan Hendrik Stappers, ’s-Gravenhage (1/40e part)
George Hendrik Wachter Pieterszoon, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Willem Hendrik van Zanten, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Jkvr. Sara Maria Geertruida Hartman, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Vrouwe Goverdina Koch, weduwe van Willem Frederik Unger, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Vrouwe Isabella Henriette Stuttersheim, weduwe van Johan Godfried Chule, ’s-Gravenhage (1/40e part)
Antonie Marie van Valkenburg, Amsterdam (1/40e part)
Johannes van den Bergh Janszoon, Aarlanderveen (1/40e part)
Lodewijk Willem Varossieau, Aarlanderveen (1/40e part)
Frqans Harms von Lindern, Alblasserdam (1/40e part)
Petrus Leesekamp, Brandwijk (1/40e part)
Benjamin van den Doll, Delft (1/40e part)
Pieter Jacob van den Abeelen, Rotterdam (1/40e part)
Firma Kuyper, van Dam & Smeer, Rotterdam (1/40e part)
Dirk Molenaar, IJsselmonde (1/40e part)
Wilhelmus Johannes ter Laak, Voorburg (1/40e part)
en Willem Huijgens Willemszoon en Lambertus Hardenberg, ’s-Gravenhage (samen 3/40e part en boekhouders)

Ship Events Data

1856-05-17: NRC 180556
Alblasserdam, 17 mei. Heden is op een der werven van de heer C. Smit alhier door de bouwmeester D. Hollander met het beste gevolg te water gelaten het barkschip COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, groot 351 gemeten lasten, ’t welk gevoerd zal worden door kapitein A. Hoogenstraten. Dadelijk daarna is de kiel gelegd voor een barkschip genaamd LOUIS MEIJER, groot 391 gemeten lasten, beide schepen voor rekening ener rederij onder directie van de heren Huijgens en Hardenberg te ’s Gravenhage.

1856-07-00: NRC 180756
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht, het nieuw, extra op de zeilage gebouwd en gekoperd Nederlands barkschip COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HELM, kapt. A. Hoogenstraten, voerende een geëxamineerde scheepsdokter, om de 15e augustus te vertrekken. Adres ten kantore van Kuijper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen, te Rotterdam; De Coningh & Bert te Amsterdam en bij de reders Huijgens & Hardenberg te ’s Gravenhage. (opm.: Eerste reis)

1857-00-00: NRC 290457
Batavia, 11 maart. Vrachten verkeren ten gevolge van de talrijke arrivementen en het sterk afnemen van de producten voorraad in een gedrukte positie.
Te Soerabaja is de Nederlandse COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEYM à NLG 65 voor suiker naar Amsterdam gecharterd.
NRC 180957
Rotterdam, 17 september. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende twee schepen (opm: barken), als:
voor Rotterdam COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, kapt. A. Hoogenstraten;

1858-00-00: ZZC 110858
Brouwershaven. Den 6 augustus binnengekomen COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, kapt. A. van Hoogenstraten, van Batavia;

1859-00-00: NRC 311059
Batavia, 7 september. Scheepsvrachten. Hoewel gedurende deze maand weinig bevrachtingen plaats hadden, begint men nu toch enige verbetering te bespeuren.
De COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM (662 ton) bekwam NLG 17.800.

1860-00-00: NRC 070660
Batavia, 23 april. De vrachten blijven in een zeer vaste positie verkeren. In de laatste dagen bespeurde men enige vraag voor scheepsruimte zo voor Nederland als China. Enige van de Bonische schepen zijn teruggekomen. Sommigen daarvan vonden hun charterpartij van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, anderen wachten die af, terwijl nog anderen moeten repareren, zodat dit geen of weinig invloed op onze markt uitoefent. In China, Manilla en Singapore is scheepsruimte ook schaars en gezocht, wij zullen dus spoedig hogere vrachten voor Nederland en China te vermelden hebben.
Sedert het vertrek van de laatste mail werden de volgende Nederlandse schepen bevracht: COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, is door de Nederlandsche Handel-Maatschappij opgenomen à NLG 70 voor suiker te Soerabaja, NLG 80 voor koffij te Padang en NLG 30 voor tin naar Rotterdam.

1861-00-00: NRC 130261
Rotterdam, 12 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 21 schepen:
o.a. Voor Schiedam: COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIJM, kapt. J. van Zanten, (van Rotterdam).

1862-05-19: DC 200562
Dordrecht, 19 mei. Door de Engelse Regering is aan kapitein J. van Zanten, gezagvoerder van het Nederlandse barkschip COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, vereerd een gouden chronometer, als erkentenis van zijn menslievendheid en hulpvaardigheid in het aan boord ontvangen van al de vrouwelijke passagiers van het schip ORIËNT, te Londen thuis behorende, dat de 3e januari l.l. brandend in zee werd ontdekt, zijnde kapitein Van Zanten bij de ORIËNT gebleven, tot dit schip de 5e januari te Ascension arriveerde.

1863-00-00: NRC 170463
Rotterdam, 16 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 29 schepen, als:
voor Rotterdam: COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, kapt. J. van Zanten.

1864-00-00: NRC 120464
Rotterdam, 11 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 24 schepen, als:
In de bevrachting van maart zijn nog opgenomen de navolgende 8 schepen, als:
Voor Amsterdam: GELDERLAND, kapt. D. Graaff; COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, kapt. W.J. Kramers,
DC 140464
Helvoet, 12 april. Vertrokken: COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, kapt. W.S. Kramers, naar Batavia, ligt voor Pampus geankerd;

1865-09-27: JB 261065
Batavia, 26 oktober. Op de 27e september heeft te Manilla een orkaan gewoed, waarbij verscheidene schepen zijn vergaan, en daaronder de Nederlandse bark COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM (opm: bark, kapt. H. van Moerkerken; zie ook NRC 101165, AH 281165, 011265 en 211265

1865-09-27: Final Fate: NRC 101165
Point de Galle, 30 oktober. Te Manilla heeft een verschrikkelijke storm gewoed, waarin is gestrand de Nederlandse bark COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, kapitein H. van Moerkerken (opm: zie JB 261065), van Cardiff naar Manilla bestemd.

AH 281165
Rotterdam, 26 november. Aangaande de Nederlandse schepen LOUISA KROONPRINSES VAN ZWEDEN en COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, die zo als vroeger gemeld in een te Manilla gewoed hebbende storm gestrand zijn, deelt een van daar op heden ontvangen bericht d.d. 4 okt. het volgende mede: De COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM (opm: bark, kapt. H. van Moerkerken), is bij het binnenkomen bij Cavile gestrand en is als verloren te beschouwen.

AH 011265
Amsterdam, 30 november. Volgens bij de reder ontvangen bericht uit Manilla van kapt. H. van Moerkerken, is het barkschip COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, tussen 26 en 27 September l.l, op 1½ mijl afstand van Manilla, te Civita in een hevige orkaan gestrand. Het schip ligt geheel op zijde in het zand gewoeld, is totaal wrak en zou 9 oktober l.l. geveild worden. Van schip, tuig en inventaris of lading is niets gered kunnen worden. De equipage, hoewel van alles ontbloot, is behouden aan wal gebracht en in een gouvernementsgebouw opgenomen en verpleegd. (gedeeltelijk vroeger gemeld)

AH 211265
Manilla, 23 oktober. Het schip COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, kapt. H. Van Moerkerken, alhier gestrand, is sedert in het zand gewoeld en verkocht voor USD 2.300; de lading steenkolen voor USD 1.800.

Ship Masters Data

Date from: 1856
Captain: Hogenstraten, A. van
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1859
Captain: Zanten, J. van
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1864
Captain: Kramers, W.S.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1865
Captain: Moerkerken, H. van
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: NA-Den Haag
Description: Bijlbrief: Nationaal Archief Den Haag, Archiefnummer Rott. 3.03.17.01.3675.373

Year: 0000-00-00
Source: NA-Den Haag
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen

Year: 0000-00-00
Source: Book
Description: Bram Belder (2005): ?De Ouwe Werf?, pagina?s 217 en 218

Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordrechtsche Courant
JB = Java Bode
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
ZZC = Zierikzeesche Courant