Name ship: A.B.C.

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1816
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder:
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 149.95 tons (oude meting)
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1820
Number in register 18200480
Name ship PHILOTAXE
Type Brik
Lasts 79
Built province/country Buitenland,
Remarks Verdoopt, was A.B.C.
Date agenda 1820-06-30
Passport requested by Wattel Fils, Petrus
City Antwerpen
Master at time of request Corran, Felix
Harbour Antwerpen
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1816-00-00 A.B.C.
Manager: Jean Baptiste Sinave, Antwerp, Belgium
Owner: Jean Baptiste Sinave, Antwerp, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Belgium
Callsign:
Additional info: De zeebrief dateert van april 1816; mogelijk was Sinave reeds eerder dan 1816 de eigenaar

Date/Name Ship 1820-05-15 PHILOTAXE
Manager: Pierre Wattel Fils, Antwerp, Belgium
Owner: Pierre Wattel Fils, Antwerp, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Belgium
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs NLG 4.156,55

Date/Name Ship 1822-04-15 PHILOTAXE
Manager: Félix Corran, Antwerp, Belgium
Owner: Félix Corran, Antwerp, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Belgium
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs NLG. 6.200,-

Date/Name Ship 1824-08-20 PHILOTAXE
Manager: William Ogle West, Antwerp, Belgium
Owner: William Ogle West, Antwerp, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Belgium
Callsign:
Additional info: Het schip was bij het passeren der acte op reis van Batavia naar Antwerpen verkocht voor NLG. 5.000.

Date/Name Ship 1825-08-31 PHILOTAX
Manager: Lauritz Christensen, Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Lauritz Christensen, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1825-09-00 PHILOTAX
Manager: Brouwer, Nolthenius & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Brouwer, Nolthenius & Co., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1824-08-04: Type: Piracy - Act of Piracy
Op 4 augustus 1824, op de hoogte van Kaap Verde, wordt De PHILOTAXE aangehouden en geplunderd door de brik GONGRES van 18 stukken, welke zeide te behoren tot het eskader van commodore Daniel; de brik verliet het schip pas daags daarna.

1828-00-00: Type: Missing
Final Fate: Final fate unknown.

Ship Masters Data

Date from: 1816
Captain: Nosten.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1820
Captain: Corran, Félix.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1824
Captain: Rutherford, T
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1825
Captain: Ruurds, Jan.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1825
Captain: Boyle, W.W.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen
N.A. Den Haag, toegangsnummer 2.10.01 inventaris 2490
RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.43
RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.91
RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.140
Luc van Coolput, Antwerpen
BC = Batavische Courant
DC = Dordrechtsche Courant
JC = Javasche Courant
RC = Rotterdamsche Courant

General information regarding this ship

1821

RC 250121 Amsterdam, 23 januari. Uittreksel Uit de Lloijdslijst van den 19 januari: Het schip PHILOTAIRE (opm: brik PHILOTAXE, thuishaven Antwerpen), Carron, van Viginie naar Antwerpen, was op de hoogte van Falmouth.
RC 250121 Amsterdam, 23 januari. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 19 januari: Het schip PHILOTAIRE, Carron (opm: brik PHILOTAXE, thuishaven Antwerpen, kapt. Félix Corran), van Viginie (opm: waarschijnlijk Virginia, VS) naar Antwerpen, was op de hoogte van Falmouth.

1822

RC 150122 Rotterdam, 14 januari. Het schip MARIA CAROLINA, Kahlsbuck (opm: G. Kaleshoek, zie RC 080122 en 120122), van Livorno naar Amsterdam, is den 25 december bij Toulon gestrand. Te Cowes is den 9 dezer lek binnengelopen het schip DRIE GEBROEDERS, Manzelman, van Amsterdam naar Java. Den 9 dezer is te Falmouth, met verlies van de sloepen borstweringen, enz, binnengelopen het schip PALLATAX, Coram (opm: brik PHILOTAXE, thuishaven Antwerpen, kapt. Félix Corran), van Rio-Janeiro naar Antwerpen; hebbende 83 dagen reis.
RC 090322 Rotterdam, 8 maart. Van Vlissingen wordt van den 5 gemeld: Van den 2 tot den 5 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen PHILOTAXE, J. Corran (opm: brik, thuishaven Antwerpen, kapt. Félix Corran), van Rio-Janeiro;
RC 101022 Rotterdam, 9 oktober. Van Vlissingen meldt men den 5 oktober: Sedert onze laatst zijn alhier ter rede gekomen de schepen en van den 2 dezer tot heden van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VROUW MARIA, T. Schipman, naar Bayonne, PHILOTAXE, F. Corran, naar Londen, en de TWEE GEBROEDERS, D.H. van Wijk, naar Newcastle.

1823

DC 160123 Vlissingen, 7 januari. Den 5 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: PHILOTAXE (opm: brik), kapt. F. Corran, en THE WILSON, kapt. John Wilson, beide van Londen, met stukgoederen.

1824

RC 050224 Ter rede van Batavia lagen den 4 oktober de Nederlandse schepen PAKET VAN AMSTERDAM (opm: fregat), kapt. F. Lange, hetwelk den 12 oktober, WATERLOO, kapt. N. Hensken, dat den 31 oktober, en JAVA PACKET, kapt. W. Blom, hetwelk den 20 oktober naar Amsterdam zoude vertrekken; CONCORDIA (opm: fregat), kapt. H. Bos, en BARON VAN DER CAPELLEN, de bark MENTOR en de brikken BARONESSE VAN DER CAPELLEN, CONCORDIA, HARMONIE, PHILOTAXE,
BC 100424 Van Batavia zijn onder meer vertrokken: den 8 april de brik PHILOTAXE (opm: thuishaven Antwerpen), kapt. T. Rutherford, naar Antwerpen,
RC 140924 Uittreksel uit in de Lloyd’s Lijst van den 10 september: De PHILOTAXE (opm: brik, Antwerpen) is den 7 dezer te Duins binnengelopen van Batavia komende en naar Holland bestemd; dezelve was den 4 augustus op de hoogte van Kaap Verde aangehouden en geplunderd door de brik GONGRES van 18 stukken, welke zeide te behoren tot het eskader van commodore Daniel; de brik verliet het schip daags daarna en maakte jacht op een groot schip naar het ZW.

1825

Op 31 augustus 1825 werd er in Batavia een Indische zeebrief afgegeven voor de PHILOTAX, voorheen PHILOTAXE, in eigendom geweest bij Willem Ogle West te Antwerpen, aangevraagd door Lauritz Christensen, Batavia voor kapt. …..

BC 051025 Van Batavia zijn vertrokken: de 29e september de brik PHILOTAXE, kapt. W.W. Boyle, naar Soerabaija met een passagier.

1826

BC 040126 Te Batavia ter rede liggende schepen de brikken ELIZABETH, PHILOTAX, l’ANAM,
BC 280626 Te Soerabaija ter rede liggende de brikken SHEVA, PHILOTAX, KAMPAR, JOANA, ELIZABETH, MARGARETHA ENGELTINA, SOENHIEN, l’ANAM, NEDERLANDER, TONGSIE en BATAVIA
BC 030127 Van Soerabaija vertrokken den 24 december brik PHILOTAX, kapt. W.W. Boyle, naar Banda;

1827

BC 030727 Van Batavia zijn vertrokken den 1 juli het schip HANDEL MAATSCHAPPIJ,  kapt. P.H. Willers, naar Japan, het schip ROTTERDAM, kapt. J.F.W. de Vries, naar dito, en de brik PHILOTAX, kapt. W.W. Boyle, naar Rembang. 

Volgens een verklaring van 13.07.1820 – als correctie op een verklaring van 30.06.1820 – is de brik binnenslands gebouwd. Mogelijk was het schip wel in het buitenland gebouwd, eventueel gefranciseerd, maar doordat er eerder reeds een Nederlandse zeebrief was afgegeven alsnog onder de wet van 14 maart 1819 gevallen waardoor het als een binnenslands schip werd beschouwd, met de daaronder vallende faciliteiten.

Van de A.B.C. is Marhisdata in januari 2013 verder nog niets bekend. 

Besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië :

No.15 van 31 december 1825

Gelezen de missive van de Resident van Batavia d.d. 30 dezer no. 357, daarbij overdragende het verzoek van de kooplieden Brouwer, Nolthenius & Co, dat, in afwachting dat zij voor de door hen gekochte brik PHILOTAX, bestemd naar de Kaap de Goede Hoop, een nieuwe zeebrief zullen kunnen bekomen, aan hen moge worden uitgereikt een certificaat, waarop zij dat vaartuig inmiddels naar Soerabaya tot het innemen van lading zullen kunnen uitklaren, wordende de nodige bescheiden ter bekoming van de verlangde zeebrief tevens bij deze missive overlegd.

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk, in afwachting dat de nieuwe zeebrief voor de brik PHILOTAX, thans behorende aan de kooplieden Brouwer, Nolthenius & Co zal kunnen worden uitgereikt, de Resident van Batavia te autoriseren, gelijk geschiedt bij deze, om aan gemelde kooplieden een certificaat uittereiken waarop zij inmiddels hun gemelde brik naar Soerabaya kunnen doen uitklaren.

Ten tweede, het request van de kooplieden Brouwer, Nolthenius & Co ter bekoming van de zeebrief voor hun brik genaamd PHILOTAX met de daartoe behorende bijlagen bij extract dezes te stellen in handen van de directeur der Inkomende- en Uitgaande Rechten om daarop met terugzending te dienen van bericht en consideratiën.

Extract dezes zal worden verleend aan de Resident van Batavia en departement der Inkomende en Uitgaande Rechten, tot informatie en naricht.

N.A. 2.10.01 inventaris 2490:

 

Naamgeving PHILOTAX:

"Philotaxe" was een in 1819 te Antwerpen gestichte vereniging van vrije beroepen en belangrijke zakenlui, fel orangistisch gezind. Feitelijk bestaat de vereniging ook in 2013 nog, thans bekend als "Cercle Royal Concorde-Philotaxe" (samengesmolten met een soortgelijke vereniging genaamd "Concorde").

Final fate onbekend