Name ship: AURORA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Smack
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: F.C. Witteveen (mogelijk, niet zeker), Lemmer, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 21.00 lasts
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1814-05-02 AURORA
Manager: Jouwert Frederiks Witteveen & Co., Lemmer, Netherlands
Owner: Jouwert Frederiks Witteveen & Co., Lemmer, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Lemmer / Netherlands
Callsign:
Additional info: Mede-reder.

Date/Name Ship 1822-06-00 MARGINA
Manager: W.A. Huisman, Pekela, Netherlands
Owner: W.A. Huisman, Pekela, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Pekela / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1823-01-00 MARGINA
Manager: Pieter Hindriks Mulder, Pekela, Netherlands
Owner: Pieter Hindriks Mulder, Pekela, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Pekela / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1825-01-22 MARGINA
Manager: Gebr. P.H. & L.H. Mulder, Pekela, Netherlands
Owner: Gebr. P.H. & L.H. Mulder, Pekela, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Pekela / Netherlands
Callsign:
Additional info: Beide voor 50% eigenaar.

Ship Events Data

1826-10-30: Type: Abandoned
Final Fate: Het schip werd op 30 oktober 1826 in de Noordzee in zinkende toestand verlaten

Ship Masters Data

Date from: 1814
Captain: Tammes, Johannes
College:
Flagnumber: 0
Other information: Shipname AURORA

Date from: 1817
Captain: Sipma, Petrus Piebe
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1819
Captain: Falkema de Jong, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1822
Captain: Huisman, W.A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: Shipname MARGINA

Date from: 1823
Captain: Mulder, P.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1825
Captain: Mulder, L.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Groninger Archieven, Appingedam 1813-1838, Archiefnummer 143.243-233
Groninger Archieven, Notaris S.C. Piccardt, Oude Pekela, toegang 121, inv. 23.1825
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen
AC = Amsterdamsche Courant
DC = Dordrechtsche Courant
PGC = Prov. Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

AURORA
02.05.1814      Nieuwe zeebrief aangevraagd door Jouwert Fredriks Witteveen, mede-reder te Lemmer, voor de AURORA onder kapt. Johannes Tammes. Het schip was gebouwd te Lemmer en lag in Amsterdam
02.05.1816      Nieuwe zeebrief aangevraagd door en voor kapt. Johannes Tammes te Amsterdam, voor de AURORA; het schip lag in Rotterdam.
16.06.1817      Nieuwe zeebrief aangevraagd door H. Witteveen te Lemmer, voor de AURORA onder kapt. Petrus Piebe Sipma; het schip lag te Lemmer.
10.08.1819      Nieuwe zeebrief aangevraagd door Jouwert Fredriks Witteveen, boekhouder en mede-reder, te Lemmer, voor de AURORA onder kapt. J. Falkama de Jong. Deze zeebrief werd door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Lemmer teruggezonden naar Den Haag en op 17.06.1822 vervallen ‘door overgang van eigendom’. 

MARGINA
19.06.1822 Nieuwe zeebrief afgegeven door en voor W.A. Huisman te Pekela voor de MARGINA, ex-AURORA, liggende te Lemmer. Deze (bij de retouren kapt. W.B. Huisman !) werd door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Pekela naar Den Haag teruggestuurd en aldaar op 12.02.1823 geroyeerd.
12.01.1823 Nieuwe zeebrief aangevraagd door en voor P.H. Mulder, Pekela, voor de smak MARGINA, maar waarschijnlijk afgewezen.
12.02.1823 Nadat de zeebrief van de vorige eigenaar was terugbezorgd werd meteen een nieuwe zeebrief afgegeven, nu aangevraagd door Mr.R.W. de Sitter uit Winschoten; het schip was binnenslands gebouwd en lag toen te Rotterdam. Deze zeebrief werd op 26 januari 1825 door de Gouverneur van de provincie Groningen geretourneerd en op 03.02.1825 geroyeerd, met als reden ‘schip verkocht’.
14-02-1825 Eerste zeebrief (d.w.z. nieuwe zeebrief), door en voor kapt. L.H. Mulder uit Pekela afgegeven voor de MARGINA. Deze zeebrief werd door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Pekela op 5 december 1826 naar de Minister van Staat teruggezonden, waar het document op 12.12.1826 werd geroyeerd, onder vermelding ‘schip verongelukt’.
Het schip was op 22 januari 1825 voor de helft in eigendom overgegaan van Pieter Hindriks Mulder aan diens broer Luitje Hindriks Mulder, beide te Pekela

RC 150415
Amsterdam 13 april. Te Ramsgate is, na lange tijd in het Kanaal gezworven te hebben, met enige averij binnengelopen het schip (opm: smak) AURORA, kaptein J. Tammes, van Rotterdam naar Nantes gedestineerd.

RC 030221
Amsterdam, 1 februari. Het schip AURORA, kapt. J.F. de Jong (opm: smak, kapt. J. Falkama de Jong), van Rotterdam naar Belfast, te Ramsgate binnengelopen, heeft den 23 januari de reis voortgezet.
RC 030221
Rotterdam, 2 februari. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 30 januari 1821. Den 27 dezer is te Plymouth binnengelopen het schip AURORA, Young (opm: de smak AURORA, kapt. J. Falkama de Jong, zie RC 030221 en 220221), van Rotterdam naar Newry.
RC 220221
Amsterdam, 20 februari. Het schip AURORA, kapt. J. Falkama de Jong, van Rotterdam naar Newry, te Plymouth binnengelopen, heeft den 8 februari de reis voortgezet (opm: zie RC 030221 en 240221).
RC 240221
Rotterdam, 23 februari. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 20 februari 1821: Te Scillij (opm: vermoedelijk Scilly, Co. Cork; 51º42’ N.B. 8º31’ W.L.) is den 10 dezer binnengelopen het schip AURORA, De Jong (opm: zie o.a. RC 220221), van Rotterdam naar Newry, laatst van Plymouth,
RC 120521
Rotterdam, 11 mei. Van Vlissingen wordt van den 8 gemeld: van den 2 tot den 8 dezer, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen AURORA, J.F. de Jong, en ANNA POUWLOWNA, H. Pothoff, van Liverpool;
RC 310721
Te Rotterdam in lading liggende schepen naar: Bayonne: het Smakschip6, kapt. Jan Falkama de Jong. Adres ten kantore van Kuijper, van Dam en Smeer. 
RC 070821
Rotterdam, 6 augustus. Den 6 zeilden uit de Maas de AURORA, J.F. de Jong, naar Bayonne. 

PGC 030522
Advertentie. De notaris J. Jongbloed, te Langweer, presenteert publiek te verkopen: een welbezeild Smakschip, genaamd AURORA, tot dus verre gevoerd geweest bij schipper Jan Falkema de Jong, thans liggende in de Lemmer, en zulks met deszelfs zeil en treil, ankers en touwen, staand en lopend want, en verdere scheepstoebehoren, breder bij billetten vermeld.. Wie hier van gadinge maakt, kome op woensdag den 29 mei 1822, des morgens te 11 uren, bij de beschrijving, en des namiddags te 5 uren, bij de finale palmslag, in het logement de Wildeman, in de Lemmer, en kope op conditiën, welke tevens met het inventaris ter lezing liggen ten kantore van de notarissen A. Witteveen, in de Lemmer, en J. Jongbloed, te Langweer.
RC 200722
Rotterdam, 19 juli. Den 18 arriveerden te Den Briel de MARGINA (opm: smak), W.R. Huisman, van Arendsdahl..
RC 080822
Rotterdam, 7 augustus. Den 7 zeilde van Den Briel de MARGINA, W.R. Huisman, naar …(opm: niet vermeld).
RC 240922 
Rotterdam, 23 september. Den 20 arriveerd in de Maas de MARGINA, W.R. Huisman, van Dramme; 
RC 031022
Rotterdam, 2 oktober. Den 2 zeilde uit de Maas de MARGINA, W.R. Huisman, naar Brewick. 

DC 030523 
Brielle, 26 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee MARGINA (opm: smak) kapt. P.H. Mulder, van Oudsoen. 
DC 170523 
Maassluis, 9 mei. Heden zeilde naar zee MARGINA (opm: smak), kapt. P.H. Mulder naar Christiaansand. De wind W.Z.W. 
DC 050623
Brielle, 29 mei. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee MARGINA (opm: smak), kapt. P.H. Mulder, van Christiansand; 
DC 070623
Brielle, 5 juni. Heden zeilden in zee MARGINA (opm: smak), kapt. P.H. Mulder, naar Noorwegen. 
DC 050723
Brielle 2 juli. Gisterenavond en heden arriveerden uit zee MARGINA (opm: smak), kapt. P. Mulder, van Kristiansand. 
DC 240723
Brielle, 21 juli. Heden zeilden naar zee MARGINA (opm: smak), kapt. P.H. Mulder, naar Perth; 
DC 160923
Brielle, 10 september. Gisterenavond arriveerden uit zee MARGINA (opm: smak), kapt. P.H. Mulder, van Christiansand. 
DC 041023
Brielle, 1 oktober. Heden zeilde in zee MARGINA (opm: smak), kapt. P. Mulder, naar Leith. 
AC 161123
Texel, 15 november. Gisteren is alhier als bijlegger gearriveerd het schip MARGIENA, kapt. P.J. Mulder (opm: smak MARGINA, kapt. P.H. Mulder), van Christiansand en bestemd naar Rotterdam met een lading Noors hout, hebbende een lek schip.  

RC 200324 
Rotterdam, 19 maart. Den 18 dezer zeilde uit de Maas de MARGINA, kapt. P.H. Mulder, naar Lynn (opm: King’s Lynn).
RC 290524
Rotterdam, 28 mei. Den 27 zeilde de MARGINA, kapt. P.H. Mulder, naar Christiaansand 
DC 170724
Brielle, 14 juli. Heden zeilde naar zee MARGINA, kapt. P.H. Mulder, naar Yarmouth; 
RC 310824
Rotterdam, 30 augustus. Den 27 arriveerde te Den Briel de de MARGINA, kapt. P.H. Mulder, van Christiaansand; 

DC 190325
Brielle, 26 februari. Gisteren avond en heden zeilden in zee: MARGINA, kapt. L.H. Mulder, naar Firth of Forth. De wind OZO.
AC 100625 
Texel, 8 juni. Uitgezeild: MARGINA, kapt. L.H. Mulder, naar Hull; 
AC 311025
Texel, 29 oktober. Binnengekomen: MARGINA, kapt. L.H. Mulder, van Hull;

Uittreksel uit scheepsverklaring van schipbreuk, door kapt. L.H. Mulder afgelegd te Appingedam op 13 november 1826:
Het schip had in Osterrisoer hout geladen met bestemming Amsterdam. Op 16 oktober beladen, op 18 oktober zeeklaar en 19 oktober vertrokken. Op 28 oktober raakte het schip als gevolg van zware NNW storm met stortzeeën zwaar lek, was niet meer lens te houden en moest zwaar zeilen om van lager (wal) te houden. Den 29 waren ze genoodzaakt het schip te laten drijven voor dichtgereefde zeilen en stormbezaan. Door het werken en zwaar slingeren verloren ze de zwaarden en sloeg het want van de bezaan aan stukken. Het schip was in een ellendige staat en men besloot het schip te verlaten. Den 30 oktober bedaarde het weer en toen ze een schip zagen hesen ze het noodsein. Men liet een boei aan een lijn naar het wrak zakken waarop de bemanning zich met de boot redde. Het wrak werd achtergelaten op 54º13’ N.B. 7º20’ O.L. De redder was de NEPTUN onder kapt. Fokke Pieters, die de geredden op 8 november 1826 in Delfzijl aan wal zette. De volgende medeopvarenden tekenden eveneens: Hindrik Geerts Brakke (61), stuurman,  van Pekel A, Hindrik Ludolfs Heres (21), kok, van Pekel A. De matroos Harm Jans Mulder van Pekel A was door zware koortsen, zijnde gewond, niet in staat tot tekenen.