Name ship: ANNA MARIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1837
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner-brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: De Jong, Kortelandt & Anthony, scheepswerf St. Joris, Rotterdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1837-07-24
Launch Date: 1837-10-27
Delivery Date: 1837-11-07
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 42.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 24.80 Meters Registered
Beam: 3.33 Meters Registered
Depth: 2.15 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1837
Number in register 443
Name ship ANNA en MARIA
Type Schooner
Lasts 42
Built province/country Zuid Holland, Zuid Holland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1837-11-09
Passport requested by Rossem, van Oordt & Co., van
City Rotterdam
Master at time of request Arkema, W.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1837-11-09 ANNA MARIA
Manager: Van Rossem van Oordt & Co., Rotterdam, Netherlands
Owner: Van Rossem van Oordt & Co., Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Eerste Zeebrief

Ship Events Data

1838-00-00: Type: Missing
Final Fate: Na 15 januari, op haar eerste rondreis, vermist tussen Messina en Rotterdam

Ship Masters Data

Date from: 1837
Captain: Arkema, Willem
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 85
Other information: Willem Arkema was met vlagnummer R85 in de jaren 1837 t/m 1838 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege ‘Maatschappij tot Nut der Zeevaart’

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Nat. Archief-Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.346
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, bestanddeel 96
AH = Algemeen Handelsblad
RC = Rotterdamse Courant
Dhr. S. Parma, Hilversum
General information regarding this ship

RC 211137
Rotterdam, 20 november. Den 18 dezer zeilde van Helvoetsluis ANNA MARIA, W. Harkema, naar Marseille (opm: kapt. Willem Arkema; deze zojuist in de vaart gekomen schoenerbrik is vermist na vertrek van Messina 15 januari 1838 op haar thuisreis naar Rotterdam, zie AH 041050),

AH 041050
Advertentie. Dagvaarding. Op 26 september 1850, ten verzoeke van Rensiena Harkema, ehevrouw van Willem Arkema, wonende te Groningen, heb ik Johannes Barlinckhoff, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen, gedagvaard Willem Arkema, laatst gewoond hebbende te Groningen, van waar hij in de maand november 1837 en vervolgens op 18 november daaraanvolgende als zeekapitein met het schoenerschip ANNA MARIA van Rotterdam naar Marseille is vertrokken en met hetzelffde schip van Marseille naar Messina, van waar hij volgens het laatste bericht op de 15e januari 1838 weder is vertrokken, gedestineerd naar Rotterdam, waarna geen verder bericht van hem is ingekomen en alzo thans afwezig, om op de 3e januari 1851 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Groningen ten einde:

  • Aangezien de gedaagde in november 1837 van zijn voormelde woonplaats is vertrokken.
  • Aangezien er nu meer dan tien jaar na het vertrek van gedaagde zijn verlopen en er rechtsvermoeden van zijn overlijden sedert de 15e januari 1838 bestaat.
  • Aangezien eiseres er belang bij heeft dat door de Rechtbank worde verklaard dat er rechtsvermoeden van het overlijden van gedaagde bestaat.

Om van zijn aanwezen te doen blijken.
Groningen, 26 september 1850, J. Barlinckhoff, deurwaarder (opm: sterk bekort)

Willem Arkema, geboren te Groningen op 30 maart 1803, trouwde 12.11. 1830 te Groningen als scheepskapitein met Resina Harkema,  geboren ca. 1803.

In het Jaarverslag 1838 van het Rotterdamse  College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat Kapitein W. Arkema “reeds sedert zoo geruimen tijd vermist werd, dat het meer dan waarschijnlijk kan geacht worden, dat hij met schip en volk vergaan is.” 

In het Jaarverslag 1839 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld: “Gratificatiën van een honderd guldens zijn in het afgeloopen jaar verleend, … aan de Weduwe van den vermisten Kapitein W. Arkema … “. 

Het feit dat er geen reguliere uitkering is gedaan, maar een gratificatie is verstrekt, duidt erop dat de kapitein minder dan 1 jaar lid is geweest..