Name ship: CONCORDIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1898
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 5458 GRON 1898
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron and steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Gebr. J. & G.W. Verstockt, Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1898-09-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 79.89 Gross tonnage
Net Tonnage: 76.48 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1: 24.75 Meters Length overall (Loa)
Beam: 5.00 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.08 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1898-09-30 CONCORDIA
Manager: Cornelis Kunst, Hoogezand, Netherlands
Owner: Cornelis Kunst, Hoogezand, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: NKRD
Additional info:

Date/Name Ship 1917-00-00 CONCORDIA
Manager: Wubbo van der Molen, Hoogezand, Netherlands
Owner: Wubbo van der Molen, Hoogezand, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: NKRD
Additional info: Aankoopbedrag HFl. 11.500,--

Date/Name Ship 1919-09-03 CONCORDIA
Manager: Lammert Hommes de Groot, Veendam, Netherlands
Owner: Lammert Hommes de Groot, Veendam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign: NKRD
Additional info:

Ship Events Data

1898-09-30: Dagregister deel 14 nummer 502, den derden October 1800 acht en negentig. De ondergeteekende Cornelis Kunst, tjalkschipper, woonende te Hoogezand verklaart bij deze te zijn de eenige eigenaar van het in den Nederlanden thuis behoorende, overdekte stalen tjalkschip genaamd "Concordia", dit jaar te Martenshoek volbouw en te water gelaten, thans liggende aldaar, hebben de een dek en een mast, groot volgens nieuwe meting, twee honderd zes en twintig, vier en dertig honderdste kubieke meter of negen en zeven negen tachtig honderdste tonnen van twee en drie en tachtig honderdste kubieke meter en netto tweehonderd zestien zes en zestig honderdste kubieke meter of zes en zeventig acht en veertig honderdste tonnen van twee drie en tachtig honderdste kubieke meter, welk schip zal worden bevaren door den ondergetekende als schipper en nog ten genen kantore van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld. Getekend, den 30 September 1898. C. Kunst. In de kantlijn staat geschreven: 5458 en opnieuw gebrand 1715 B.

1900-04-07: Op 07-04-1900 meting te Dordrecht. Meetnummer: D320N. Naam schip: Concordia, scheepstype: tjalkschip, werf -, plaats werf: Martenshoek. Bouwjaar 1898. Lengte: 24 m 75 cm, breedte 5 m 00 cm, waterverplaatsing: 156,483 ton. Eigenaar: C. Kunst, domicilie: Hoogezand.

1919-08-21: 21-08-1919 akte van verdeling opgemaakt wegens overlijden van de vrouw van Wubbo van der Molen, Anna Westerbeek, met wie hij in algemene gemeenschap van goederen was gehuwd. Haar deel gaat naar haar vader en moeder en haar drie broers (Jacob, Wicher en Jan) en zuster (Jantje Westerbeek.)

1922-00-00: In 1913 nog in Germ. Lloyd (K, in de kustvaart) en 1916 in Germ. Lloyd (I, in de binnenvaart) In 1922 uit de vaart - binnenvaart.

1935-12-07: Op 07-12-1935 bij het Kadaster teboek gesteld als "CONCORDIA" zijnde een zeilschip (tjalk), hebbende een dek, een mast, voor- en achteronder.
Eigendom van Homme de Groot, z.b. te Groningen en Grietje Foekens, minderjarige, te Groningen.

1935-12-07: 07-12-1935 akte van verdeling: De erfgenamen van Lammert Hommes de Groot zijn Homme de Groot en Grietje Foekens, elk voor een 1/2 deel.

1935-12-11: Op 11-12-1935 als "CONCORDIA", zijnde een ijzeren zeilschip, groot volgens opgave Bewaarder 76,48 ton, liggende te Groningen, door H. Christerus, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Homme de Groot, z.b. te Groningen en Grietje Foekens, minderjarige, gedom. te Groningen, ieder 1/2, van brandmerk 1715 B GRON 1935 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan bakboordzijde in de achterkant van de roef. Opm.: Bij onderzoek zijn geen vroegere merken van teboekstelling ten hypotheekkantore meer aanwezig bevonden. Er staat bijgeschreven: Volgens vertoonde meetbrief binnenvaartuig, afgegeven te Dordrecht, d.d. 9 april 1900 no. 320 is het vaartuig groot 156.483 ton.

1935-12-21: Op 21-12-1935 wordt het schip eigendom van Hendrik Oudman, koopman te Groningen.

1937-07-26: De teboekstelling bij het Kadaster wordt op 26-07-1937 doorgehaald.

Ship Masters Data

Images

Sources