Name ship: ENTREPRISE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1898
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 5408 GRON 1898
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Wijnke Boerma, Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1898-05-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 85.03 Gross tonnage
Net Tonnage: 81.61 Net tonnage
Deadweight: 135.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 24.60 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.95 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.12 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1898-06-20 ENTREPRISE
Manager: Frederik Rosenboom, Wildervank, Netherlands
Owner: Frederik Rosenboom, Wildervank, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: NQRB
Additional info:

Date/Name Ship 1910-11-02 ENTREPRISE
Manager: Jan Hendrik Rosenboom, Wildervank, Netherlands
Owner: Jan Hendrik Rosenboom, Wildervank, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: NQRB
Additional info: Aankoopprijs HFl. 6.000,--

Date/Name Ship 1912-06-14 ENTREPRISE
Manager: Jan Wijbrands, Gasselternijveen, Netherlands
Owner: Jan Wijbrands, Gasselternijveen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: NQRB
Additional info: Hfl. 6.000,--

Ship Events Data

1898-06-20: Dagregister deel 14 nummer 411, den een en twintigsten Juni 1800 acht en negentig. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Frederik Rosenboom, schipper gedomicilieerd te Wildervank, verklaar dat het stalen zeiltjalkschip genaamd “Entreprise”, hebbende een dek en een mast, gemeten bruto op 240.89 kubieke meter of 85.03 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 231.20 kubieke meter of 81.61 tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende, aan mij in eigendom toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier ten lande woonachtig, dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelze vereischt wordt te Wildervank zal worden gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedogen in strijd met de onzijdigheid van de staat op voet van oorlog worden uitgerust zal worden. Hoogezand, den 20 Juni 1898. F. Rosenboom. In de kantlijn staat bijgeschreven: 5408. In de ander kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring alhier overgeschreven den 25 Maart 1916 deel 36 no. 8354 is nevensvermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht (als wrak) en wordt het zelve dientengevolge hier voor zooveel nodig uitgeboekt. Groningen 25 Maart 1916. De Bewaarder.

1915-11-30: Final Fate: 30-11-1915 gestrand en gezonken. Op de reis van Kjøbenhavn naar Odense met een lading graan in het Kattegat tijdens dichte sneeuwval stootte de “ENTREPRISE” 's nachts om 01.00 uur aan de grond op de Lillegrund, terhoogte van Fuyens Hoved, kwam echter om 06.00 uur weer vlot met hoog water. Het schip was lek geraakt en kon door de zware slagzij niet manouvreren, er werd geankerd voor Einsiedelsborg. Op 1 december, kort nadat de bemanning het schip had verlaten en naar de wal roeide zonk de “ENTREPRISE” en ging verloren. Opmerking: 3 december. Het Maritieme Hof van Lunde-Skam verklaarde dat de stranding van het schip en de schipbreuk, moet worden toegeschreven aan het zeer slechte zicht en door de sterke stroming.

1915-12-06: NvhN 06-12-1915: Volgens bericht uit Odense aan de N. R. Ct. is het Nederl. schip ENTREPRISE, kapt Wybrands, verschenen Dinsdagavond op het Lillegrund vast geraakt. Na vlotgebracht te zijn, is het schip, dat zwaar lek geworden was, op 1 zeemijl uit de kust nabij Einsidelsborg gezonken, slechts de masttoppen steken boven water uit. De opvarenden hebben zich in de scheepsboot kunnen redden en zijn te Einsidelsborg geland, vanwaar zij Donderdag per spoor te Odense aankwamen.
Twentsch Dagblad Tubantia 06-12-1915: Odense, 6 Dec. Het Nederlandsdhe schip Entreprise, kapitein Wijbrants van Kopenhagen naar Odense is hier in de nabijheid aan den grond geloopen. Met zware lekkage is het los geraakt en ongeveer een mijl uit de kust gezonken. De mast steekt nog boven water uit. De opvarenden zijn gered in een sleepboot en hier aangekomen

Ship Masters Data

Images

Sources