Name ship: ANNA MAGRIETHA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1866
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1866-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 66.00 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1866
Number in register 78
Name ship ANNA MAGRIETHA
Type Kof
Lasts 35
Built province/country ,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1866-02-21
Passport requested by Veldkamp, F.J.
City Groningen
Master at time of request Veldkamp, F.J.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1866-00-00 ANNA MAGRIETHA
Manager:
Owner: Fredericus Jans Veldkamp, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1879-02-24: Type: Damaged
Op 24 februari 1879 is de ANNA MAGRITHA, kapt. G.F. Veldkamp, met gebroken zeilboom en andere schade, Harlingen binnengelopen.

1879-07-00: Type: To inland navigation
In juli 1879 is de ANNA MARGRETHA, kapt. G.F. Veldkamp, verkocht, vermoedelijk is het schip in de binnenvaart terecht gekomen.

Ship Masters Data

Date from: 1866
Captain: Veldkamp, Fredericus Jans
College:
Flagnumber: 0
Other information: Overboord geslagen op 17 dec. 1872 en verdronken, oud 57 jaar.

Date from: 1873
Captain: Veldkamp, G.F.
College:
Flagnumber: 0
Other information: Geuchien Franciscus Veldkamp, Groningen * 09.07.1847.

Images

Sources

General information regarding this ship

Het tweede deel van de scheepsnaam leverde moeilijkheden op: MARGRETHA (bijlbrief), MAGRITHA (register van bijlbrieven Arrondissements Rechtbank Groningen, en afgegeven zeebrieven voor zover bekend), MAGRIETHA (overlijdensadvertentie) MARGARETHA (B.V. en zeetijdingen) en MARGRIETHA (zeetijdingen). De genealogie bracht geen uitkomst; Marhisdata heeft ANNA MARGRITHA als naam aangehouden.

1866

Op 21 februari 1866 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de ANNA MARGRITHA, aangevraagd door F.J. Veldkamp, Groningen, voor zichzelf als kapitein.

RC 030366
Groningen, 28 februari. Vertrokken de ANNA MARGRIETHA, kapt. Veldkamp, naar Ipswich.
(opm: eerste reis van de kof ANNA MAGRITHA onder kapt. F.J. Veldkamp)

1868

Op 20 februari 1868 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ANNA MARGRITHA, aangevraagd door F.J. Veldkamp, Groningen, voor zichzelf als kapitein.

1872

NRC 131272

Tonningen, 10 december. De schepen ANNA MARGARETHA(opm: kof ANNA MAGRITHA), kapt. Veldkamp, van Stettin naar Newcastle, HARMINA, kapt. Emmelkamp, van Koningsbergen naar Leeuwarden, en CORNELIA JOHANNA, kapt. Klingen, van Riga naar Rotterdam, liggen alhier wegens tegenwind.
PGC 131272
Tonningen, 10 december. Het schip HARMINA, kapt. Emmelkamp, van Koningsbergen naar Leeuwarden, is hier op de rede wegens onklaar anker door de storm driftig geworden. Wegens tegenwind liggen nog op de rede ANNA MARGRIETHA (opm: ANNA MAGRITHA), kapt. Veldkamp, CORNELIA JOHANNA, kapt. Klingen.
PGC 311272
Groningen, 30 december. Volgens zaterdag hier ontvangen bericht is kapt. F.J. Veldkamp (opm: kapt. Fredericus Jans Veldkamp, 17 december verdronken), voerende de hier thuisbehorende kof ANNA MARGARETHA(opm: kof ANNA MAGRITHA), op de reis van Stettin naar Newcastle bij Helgoland overboord geslagen en verdronken.

1873

PGC 030173
Advertentie. Heden ontving ik de hartverscheurende tijding, dat mijn hartelijk geliefde echtgenoot Fredericus Jans Veldkamp, gezagvoerder van het Nederlandse kofschip ANNA MAGRIETHA, op reis van Stettin naar Newcastle, in de Noordzee overboord is geslagen op de avond van 17 december nabij Helgoland en dus zijn graf in de golven heeft gevonden in de ouderdom van bijna 58 jaren. Bijna 28 jaren mocht ik in een genoeglijke echtvereniging met hem verbonden zijn, 6 zoons en 1 dochter missen in hem een liefderijke en zorgdragende vader. Hoe zwaar mij en mijne kinderen deze slag treft, kunnen zij enigermate beseffen die de dierbare overledene meer van nabij hebben gekend. Diep bedroefd geef ik hiervan kennis aan vrienden en bekenden.
Groningen, 28 december 1872, Wed. Veldkamp, geb. Rasker.

1875

PGC 271075
Groningen, 26 oktober. Van het schip ANNA MAGRIETHA, kapt. Veldkamp, d.d. 1 oktober van Newcastle naar hier vertrokken, heeft men sedert niets vernomen (opm: zie NRC 031175)
NRC 031175
Groningen, 1 november. De kof ANNA MARGRIETHA(opm: ANNA MAGRITHA), kapt. Veldkamp, 4 oktober van Newcastle herwaarts vertrokken en als vermist opgegeven, is goed en wel te North Shields binnengelopen, had veel storm en tegenwind doorstaan.

1879

NRC 080179
Rotterdam, 7 januari. Te Bremerhaven overwinteren de schepen CATHARINA, kapt. Slinger, HELENA, kapt. Douwes, ANNA MARGRIETHA (opm: ANNA MAGRITHA), kapt. Veldkamp, REINA, kapt. Kruizinga en ALIDA, kapt. Rooze. Te Altona het schip DE HOOP, kapt. Pronk.
PGC 270279
Harlingen, 24 februari. Heden is alhier binnengekomen het schip ANNA MARGARETHA (opm: ANNA MAGRITHA), kapt. Veldkamp, met gebroken zeilboom en meer andere schade.

Op 4 april 1879 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ANNA MARGRITHA (opm: ANNA MAGRITHA), aangevraagd door G.F. Veldkamp, Harlingen, voor hemzelf als kapitein.

Minuut-akten 1879
Notaris: Willem Sypkens Kijlstra
Kantoor: Harlingen II
Repertoire: 050077
Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 17-04-1879
Soort akte: bodemarijbrief
Schuldenaar Geuchjen Frederikus Veldkamp wonende te Groningen
Diversen: 
Bedrag: kapitaal en premie fl. 1899
Schuldeiser Freerk Harmens wonende te Harlingen

PGC 030779
Advertentie. Op vrijdag 11 juli 1879, des avonds te 7 uur, zal ten huize van de kastelein F. Borst aan de Noorderhaven te Groningen publiek worden verkocht het goed onderhouden kofschip genaamd ANNA MAGRITA, groot 60 buitentonnen nieuwe meting of 115 binnentonnen, geclassificeerd bij Veritas 3/3 P 1/1, met diens inventaris, zo als hetzelve is bevaren door G. Veldkamp en thans is liggende in de Jodenheerengracht tegenover het Entrepotdok te Amsterdam, alwaar het dagelijk kan worden bezien. Om te aanvaarden en betalen binnen acht dagen na de toeslag.
Mr. R.A. Quintus, notaris.
(opm: De in 1866 gebouwde kof ANNA MAGRITHA moet in maart-april 1879 een flinke schade hebben gehad. Voor het herstel was op 17 april een bodemarijbrief afgegeven t.b.v. NLG 1.899 voor ’kapitaal en premie’ welke was gefinancierd door Freerk Harmens, Harlingen. De verkoop was ongetwijfeld nodig ter delging van de ontstane schuld; het schip werd waarschijnlijk binnenvaarder of lichter, alhoewel sloop evenmin valt uit te sluiten.)