Name ship: GOUDVISCH

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1868
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: schooner-galliot
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Ipe Annes Hooites, Hoogezand, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1868-02-12
Delivery Date: 1868-03-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 163.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 86.00 lasts
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1868
Number in register 305
Name ship GOUDVISCH
Type Schooner Galjoot
Lasts 86
Built province/country ,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1868-04-20
Passport requested by Hooites, J.A.
City Hoogezand
Master at time of request Teensma, E.J.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1868-00-00 GOUDVISCH
Manager: Ipe Annes Hooites, Hoogezand, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: NTWB
Additional info:

Part-owners

Acte 190 van 1868, van de schooner/galjoot GOUDVISCH, eigenaren:

Ipe Annes Hooites, Hoogezand                          4/16e part
Eisse Jeppes Teenstra, Amsterdam, schipper  11/16e part
Jeppe Pieters Teensma, Schiermonnikoog        1/16e part

 

Ship Events Data

1868-02-12: PGC 180268
Groningen, 17 februari. Te Hoogezand is op 12 februari te water gelaten van de werf des scheepsbouwmeesters I.A. Hooites aldaar het galjootschip GOUDVISCH, groot 165 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. E.J. Teensma.

1868-03-18: PGC 190368
Groningen, 18 maart. Gisteren arriveerde hier het nieuw gebouwd galjootschip de DRIE BROEDERS, kapt. J.A. Lever, van Groningen, groot 80 ton, gebouwd bij A. Nijhuis te Martenshoek, en heden het nieuw gebouwd galjootschip GOUDVISCH, kapt. E.J. Teensma, van Schiermonnikoog, groot plm. 170 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.

1884-00-00: AH 141284
Amsterdam, 13 december. De waarnemende consul der Nederlanden te Buenos
Aires schrijft d.d. 31 oktober jl. het volgende:
Sedert de laatste maanden wordt op initiatief van de Nationale regering met enige drang gewerkt tot het bevolken van de gronden aan de Rio Negro gelegen en is dientengevolge de aandacht gevestigd op middelen tot vervoer van de koopmansgoederen.
Hierbij is te voegen het vervoer van enige miljoenen granietsteen afkomstig uit de Uruguayse
Republiek, zowel voor bestrating als voor openbare werken benodigd.
De onder Nederlandse vlag gevaren hebbende schepen de GOUDVISCH en A.H. VAN BERGEN, zijn tot bovenbedoeld einde alhier goed verkocht, de eerste voor GBP 1.091 en de tweede voor GBP 700 vrij geld. Terwijl er alsnog behoefte bestaat aan dergelijke
transportmiddelen, neem ik de vrijheid in overweging te geven, de Nederlandse rederij daarop opmerkzaam te doen maken.
De verlangde vaartuigen van plm. 200 registertonnen, met een diepgang van niet meer dan 9 voeten, komen daarvoor bijzonder in aanmerking en beloven een goede koopsom te zullen opbrengen. De grote voorraad niet in gebruik zijnde schepen in Nederland en de mogelijkheid om daarvoor alhier een goede prijs te kunnen bedingen, hebben mij
aanleiding gegeven deze mededeling te doen. Gaarne zal ik bij eventuele negotiatie van de tot dat doel uit te zenden vaartuigen, aan de schippers, dit verlangende, mijn bemiddeling verlenen.

Ship Masters Data

Date from: 1868
Captain: Teensma, Eisse Jeppes
College:
Flagnumber: 0
Other information: Zie monsterrol Delfzijl 1878-1.
Mede-eigenaar.

Images

Sources