Name ship: ELISABETH

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1835
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Hektjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Bindert Eeltjes Spoelstra en Roelof Binderts Spoelstra, Nijehaske, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1833-00-00
Launch Date: 1835-02-20
Delivery Date: 1835-05-23
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 37.00 lasts (commercial)
Net Tonnage 2: 103.00 tons (oude meting)
Deadweight:
 
Length 1:
Length 3: 19.74 Meters Registered
Beam: 3.93 Meters Registered
Depth: 2.00 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1842
Number in register 364
Name ship ELISABETH
Type Hektjalk
Lasts 37
Built province/country Vriesland,
Binnenland
Remarks Heeft binnen 's lands gevaren
Date agenda 1842-06-23
Passport requested by Gerritsma, B.G.
City Nijehaske
Master at time of request Gerritsma, B.G.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1835-05-23 ELISABETH
Manager: Bouke Gerrits Gerritsma, Nijehaske, Netherlands
Owner: Bouke Gerrits Gerritsma, Nijehaske, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Nijehaske / Netherlands
Callsign:
Additional info: Tot juni 1842 heeft de ELISABETH als binnenvaarder gevaren.

Ship Events Data

1845-11-06: Type: Sunk
Final Fate: Op de Theems is op 6 november 1845 is de ELISABETH na een aanvaring gezonken.

Ship Masters Data

Date from: 1835
Captain: Gerritsma, Bouke Gerrits
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Noord-Hollands Archief Haarlem, Archiefnummer Amst.198.3179-1842.33
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
General information regarding this ship

1842

Op 23 juni 1842 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de ELISABETH, aangevraagd door B.G. Gerritsma, Nijehaske voor zichzelf als kapitein. De tjalk heeft voordien als binnenvaarder gevaren.

Op 28 juni 1842 werd de zeebrief door de Commissaris te Amsterdam naar Den Haag geretourneerd met de vermelding “terugbezorgd, schipper reeds weg”.

1842

AH 050942
Carga lijsten Amsterdam. Busum, VROUW ELISABETH (opm: tjalk ELISABETH), kapt. Gerritsma, 802 t. koolzaad, Wed. F. van Heukelom en zoon. 

1844

Op 21 augustus 1844 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ELISABETH, aangevraagd door B.G. Gerritsen; de naam van de kapitein is niet vermeld, maar zal ongetwijfeld B.G. zijn Gerritsma geweest.

1845

AH 120945
Binnengekomen. Vlie, 9 september. VROUW ELISABETH (opm: tjalk ELISABETH), kapt. B.G. Gerritsma, van Corsoer.
AC 111145
Londen, 6 november. Het schip VROUW ELISABETH, kapt. Gerritsma (opm: tjalk ELISABETH, bouwjaar 1835, kapt. Bouke Gerrits Gerritsma), van hier naar Schiedam, is na op de Theems door een collier (opm: schip speciaal gebouwd voor het vervoer van kolen) aangezeild te zijn, gezonken.

Op 1 december 1845 werd de zeebrief door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Amsterdam naar Den Haag geretourneerd onder vermelding ‘schip is verongelukt’, waarna op 3 december royement volgde.