Name ship: FORTUIN 'T

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Galliot
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder:
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1: 25.77 Meters Registered
Beam: 6.51 Meters Registered
Depth: 3.21 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1813
Number in register 18130064
Name ship FORTUIN
Type Galjoot
Lasts 0
Built province/country Binnenland,
Remarks
Date agenda 1813-12-24
Passport requested by Klinkert Bz., Hendrik
City Amsterdam
Master at time of request Hoorn, Pieter
Harbour Amsterdam
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1805-00-00 FORTUNA
Manager: Otto Ruijsch Bleeker, Emden, Germany
Owner: Otto Ruijsch Bleeker, Emden, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Emden / Germany
Callsign:
Additional info: FORTUNA

Date/Name Ship 1805-02-03 FORTUIN 'T
Manager: firma Bastiaan Klinkert & Zoon, Amsterdam, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Owner: firma Bastiaan Klinkert & Zoon, Amsterdam, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1821-03-05 ALBERTA JACOBA
Manager: Kloppenburg & Co, Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: ALBERTA JACOBA

Part-owners

eigenaren per ultimo maart 1821: van de ALBERTA JACOBA

firma Kloppenburg & Co. Amsterdam, (participant van de firma is George Maes, boekhouders en  1/4e part)
Willem Douwe van ’t Vlie, Amsterdam (1/4e part)
Jacob Kloppenburg, Amsterdam (1/8e part)
Abraham du Bois, Amsterdam (1/4e part)
Douwe Pieters Bonk, Purmerend (1/8e part)

Ship Events Data

1824-11-22: Final Fate: Op 22-11-1824 verkocht voor de sloop Amsterdam en omgeving

Ship Masters Data

Date from: 1813
Captain: Hoorn, Pieter
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1813-12-24

Date from: 1818
Captain: Gerkes, Cornelis Jansen
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1818-04-07

Date from: 1821
Captain: Groot, D.J. de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1821-04-06

Images

Sources


Year: 1805-02-03
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen
Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer 5081 7147 1813 - 20
Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5081-7155-1818-29
Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1821-34
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1813

Op 24-12-1813 wordt voor ’T FORTUIN door B. Klinkert & Zoon uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Pieter Hoorn.

1818

Op 07-04-1818 wordt voor ’T FORTUIN door B. Klinkert & Zoon uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Cornelis Jansen Gerkes
RC 230718
Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, J. Boelen, H.R. de Barbanson en F. Bouvy, makelaars, zullen, op maandag den 27 juli 1818, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, verkopen:
-  Een sterk, snelzeilend, proper betimmerd en van alle gemakken voorzien Spiegel-Jagt, lang over steven 48 voet, wijd 15 voet 8 duim, hol 5 en 1 half voet, alles Amsterdamse maat; breder bij de inventaris omschreven.
-  Een derde part in het Brikschip ROSETTE, kapt. H.G. Bergveld.
-  Een achtste part in het eenmast Galjootschip, genaamd FORTUIN, kapt. C.J. Gerkes.
-  Een achtste part in het eenmast Galjootschip, genaamd VRIENDSCHAP, kapt. C. Bakker.
Alles breder bij het Biljet omschreven en berigt bij de makelaars.

1819

Op 25-06-1819 wordt voor ’T FORTUIN door B. Klinkert & Zoon uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Cornelis Jansen Gerkes
RC 170819
Amsterdam 15 aug. Volgens brief van kapitein O. Bakker, voerende het schip de VRIENDSCHAP, van Marennes naar de Oostzee gedestineerd, in dato 2 augustus, was hij toen zeilende op de hoogte van Kamperduin, hebbende reeds tien dagen op de Hollandse kust gekruist, wegens contrarie wind. Den 23 juli was door hem in het Kanaal tussen de Cingels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea, 10 mijl west van Dungeness) en Bevesier (opm: Beachy Head), in goede staat gepraaid het schip HET FORTUIN, kapt. C.J. Gerkes, van Amsterdam naar Genua.

1821

RC 240221
Advertentie. J.H. de Witt, J. van Ouwerkerk de Vries, J.E. Lublink, F. der Kinderen, A. van der Sluijs, H. Smit en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 5 maart 1821, des avonds te zes uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: een extraordinair welbezeild Galjootschip, genaamd FORTUIN, gevoerd bij kapitein G.J. Gerkes, lang 25 ellen 7 palmen 7 duimen, wijd 6 ellen 5 palmen 1 duim, hol 3 ellen 2 palmen 1 duim, Nederlandse maat (of, oude Amsterdamse maat, lang 91 voeten, wijd 23 voeten, hol 11 voeten 4 duimen, het verdek 7 voeten 3 duimen); breder bij de inventaris en berigt bij de makelaars.

Op 06-04-1821 wordt voor de ALBERTA JACOBA door Kloppenburg & Co. Uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. D.J. de Groot

1822

RC 090322
Amsterdam, 7 maart. Kapt. J.J. Bart, voerende het schip MARIA JACOBA (opm: MARIA EN JACOBA), in 36 dagen van Curaçao in Texel binnen, heeft den 2 februari laatstleden in de Monapassa (opm: Mona Passage, 18º5’ N.B. 67º57’ W.L.) in goede staat gepraaid het schip ALBERTA JACOBA, kapt. D.J. de Groot, van Curaçao naar Amsterdam; den 4 dezer, in het Kanaal bij Wight, kapt. P. Muntendam en een brik en een driemastschip, voerende Antwerpse nummervlag 77 (opm: MAGNANIME, kapt. Jean Sietzes); ook passeerde hij daar nog een pink; alle deze schepen zeilden onder Nederlandse vlag voor Z.Z.W. om de West met mooi weer.

Op 10-07-1822 wordt voor de ALBERTA JACOBA door Kloppenburg & Co. Uit Amsterdam een Turkse pas aangevraagd voor kapt. D.J. de Groot

1824

RC 041124
Advertentie. Jan Altena, makelaar, zal op maandag den 22 november 1824 te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen het galjootschips-hol genaamd ALBERTA JACOBA, gevoerd geweest door kapt. D.J. de Groot, met deszelfs masten, boegspriet, braadspil en roer, mitsgaders een aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhouten, enz. Breder bij notitiën en bericht bij de makelaar. (opm: het hol werd verkocht voor de sloop)

Op 27-11-1824 wordt de zeebrief geretourneerd met de mededeling dat het schip (opm: ALBERTA JACOBA) wordt gesloopt