Name ship: BRANDARIS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1918
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 11211 ROTT 1918
Category: Cargo vessel
Propulsion: Aux. Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: W. de Jong & Co., Scheepswerf 'Scandinavië', Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1918-07-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Machinefabriek 'Drakenburgh' v/h D.W. van Rennes, Utrecht, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 360
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: Twee 3-cyl. 4-tact zuiggasmotoren, 11 7/16-11 13/16
Speed in knots:
Number of screws:
 
Gross Tonnage: 360.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 180.00 Net tonnage
Deadweight: 450.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 39.40 Meters Registered
Beam: 6.80 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.60 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1918-00-00 BRANDARIS
Manager: Arie Jordens Jr., Rotterdam, Netherlands
Owner: N.V. Vrachtvaart Maatschappij Brandaris, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NHFW
Additional info:

Ship Events Data

1918-07-15: Dagregister deel 22, nummer 915. Een en dertig Juli negentien honderd en achttien. Bouwacte. Ondergetekende Wobbe de Jong, scheepsbouwer wonende te Groningen, verklaart bij dezen dat in het jaar 1918 op de werf aldaar is volbouwd en nieuw te water gelaten de ijzeren motorvracht boot genaamd “Brandaris”, groot ca. 450 ton, lang 39,4 M.. breed 6.8 M, en hoog 3.6 M. voor rekening van den heer A. Jordens Jr., reeder, wonende te Rotterdam hebbende ondergetekende den koopprijs van vermeld schip uit handen van den heer A. Jordens Jr. vermeld ontvangen. Groningen, den 15 Juli 1918.In de kantlijn staat bijgeschreven: Gebrand met 11211 ROTT 1918 door de scheepsmeter H. Dansen te Rotterdam

1919-07-13: Final Fate: Onderweg van Antwerpen naar Saxkjobing (Denemarken) met een lading van 385 ton steenkolen, na een ontploffing in een der generatoren tijdens stormweer gekapseisd in pos. 54.01. N. - 08.04. O. De bemanning (12 leden) werd gered. Getracht is het schip te bergen maar het is met de kop naar beneden gezonken.
NRC 14.07.1919: Helgoland, 13 juli: De Nederlandse motorboot 'Brandaris' drijft ten zuiden van Helgoland in de mond van de Weser in beschadigde toestand en door de bemanning verlaten. De bemanning is opgenomen door de passagiersboot 'Gruesse Gott' van de Nordd. Lloyd, welk zich op weg bevindt naar hier. De motorboot 'Brandaris' vertrok 11 dezer van Antwerpen naar Denemarken.

Ship Masters Data

Images

Sources