Name ship: GESINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Smack
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder:
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140254
Name ship GESINA
Type Smak
Lasts 0
Built province/country ,
Remarks
Date agenda 1814-03-11
Passport requested by Taay, Christiaan Fokkes
City Veendam
Master at time of request Taay, Christiaan Fokkes
Harbour Veendam
Other Remarks enig eigenaar

Ship History Data

Date/Name Ship 1814-03-11 GESINA
Manager:
Owner:
Shareholder:
Homeport / Flag:
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1823-01-13: Type: Grounded
Final Fate: RC 010323
De smak GEZINA, kapitein C.F. Taaij (opm: GESINA, bouwjaar < 1814; kapt. Christiaan Fokkes Taaij), van Elbing naar Amsterdam, is, volgens brief van Bergen van den 18 Januari, in den nacht van den 13 dito, met dik weer (opm: mist), omtrent 4 mijlen bewesten die haven, bij Blomwaag, op de klippen gezeild en dadelijk gezonken, zoo dat men rekende, dat het 4 vademen onder water lag en met de lading weg zoude zijn.

Ship Masters Data

Date from: 1814
Captain: Taay, Christiaan Fokkes
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1814-03-11

Images

Sources


Year: 1814-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Bronnen
Nationaal archief Den Haag, diverse zeebrieven
LC = Leeuwarder Courant
LCO = Leydsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche courant
General information regarding this ship

Gezien de spelling van de scheepsnaam GESINA/ GEZINA, al of niet vooraf gegaan met “vrouw”, in combinatie met de kapteinsnaam Taay/ Taaij, zijn alleen de meest waarschijnlijke combinaties in deze kroniek opgenomen

Kronieken

1814

Op 11-03-1814 wordt voor de GESINA door Christiaan Fokkes Taaij uit Veendam een zeebrief aangevraagd voor hemzelf
OHC 090614
Vlie
Den 4 dito is niets binnen gekomen; maar is uitgezeild C. F. Taaij naar Londen
OHC 08091814
Den 2 dezer is in ‘t Vlie niets gepasseerd,.
Den 3 dito is niets, binnen gekomen; maar is uitgezeild C. F. Taay naar Londen.
LCO 14091814
te Gravesend,
de Vrouw Maria , Kapt. H. J.Bonn van Rotterdam, Gezina Kapt C.F Taay, van Harlingen

1815

PGC 240215
Advertentie. Notaris Mr. M van der Tuuk te Veendam zal verkopen:
-  1/32 aandeel in het Smakschip de VROUW AFINA, gevoerd wordende door kapitein C.F. Taaij
OHC160315
 te Harwich W. C. van Straaten en C. F. Taay van Harlingen
LCO 280815
Texel
zijn binnen gekomen J.J. Jancke, Margaretha , van Petersburg, C. F. ,Taay,  Gesina,van Sunderland.
OHC 211015
in het Vlie niets binnen gekomen; maar zijn uitgezeild H. van Wyk en R. H. Smit naar Londen, C. F. Taay naar Petersburg.
LCO 291215
Volgens een Brief van Petersburg van den 19 O.S.; was de rivier sedert twee dagen ten tweede maal met drijfijs bezet, circa 20 Schepen zouden aldaar moeten overwinteren, waar onder slechts een Hollandsch , zijnde de Gesina, Kapt. C.F. Taay.

1816

RC 130616
Met de laatste. Brieven van Petersburg heeft men bericht, dat den 8 Meij. o. t. ; de vier eerste Schepen te Kroonstad gearriveerd waren.

Het Schip Gesina, Kaptein C. F. Taay, naar Amsterdam gedestineerd, was te Kroonstad aangehouden, omdat het Hazenvellen geladen had, doch op gedane instantien ontslagen en den 8 dito naar zee gezeild.

Op 16-06-1816 wordt voor de GESINA door Christiaan Fokkes Taaij uit Veendam een zeebrief aangevraagd voor hemzelf

1817

Monsterrol: 1817-23

Datum: 04-02-1817

Scheepsnaam: Vrouw Gesiena

Scheepstype: niet vermeld

Grootte: niet vermeld

Bewaarplaats: Veendam, Gemeentearchief (Veendam)

Achternaam

Voornaam

Rang

Gage

Woonplaats

Leeftijd

Groen

Pieter Alberts

matroos

22.27

niet vermeld

niet vermeld

Klein

Hendrik Jurriens

kok

18

niet vermeld

niet vermeld

Taay

Christiaan F.

schipper

niet vermeld

niet vermeld

niet vermeld

Tjaks

Derk Jacobs

stuurman

31.42

niet vermeld

niet vermeld

 

OHC 21081817
het schip de Vrouw Gezina, kapt. C. F. Taay van Dantzig naar Amsterdam gedestineerd, is door behulp van Schuit en volk in 't Eierland binnen gebracht, na een anker en touw gekapt te hebben.

1818

Op 24-08-1818 wordt voor de GESINA door F.J. Giezen uit Veendam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Christiaan Fokkes Taaij

Geen betrouwbaar scheepsbericht gevonden

1819

Geen betrouwbaar scheepsbericht gevonden

1820

Monsterrol: 1820-2

Datum: 09-02-1820

Scheepsnaam: Vrouw Gesiena

Scheepstype: niet vermeld

Grootte: niet vermeld

Bewaarplaats: Veendam, Gemeentearchief (Veendam)

Achternaam

Voornaam

Rang

Gage

Woonplaats

Leeftijd

Boswijk

Willem E.

matroos

18

niet vermeld

niet vermeld

Groot, de

Hindrik H.

stuurman

26

niet vermeld

niet vermeld

Moesker

Berend P.

kok

5.83

niet vermeld

niet vermeld

Taay

Christiaan F.

schipper

niet vermeld

niet vermeld

niet vermeld

 

Op 24-08-1820 wordt voor de GESINA door F.J. Giezen uit Veendam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Christiaan Fokkes Taaij
RC 280920
Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:
Rochefort: het Smakschip GEZINA, kapt. Christiaan Fokkes Taaij.

1821

RC 140421
Rotterdam, 13 april.
Van Vlissingen wordt van den 10 gemeld:
Heden zijn voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen de VRIENDSCHAP, kapt. E.E. de Vries, van Oleron; de DRIE GEZUSTERS, J. Sipkes, van Penzance, laatst van Croisie (opm: Le Croisic); DE JONGE WILLEM. J. Parlevliet, van Liverpool, en gisteren en heden de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MARGARETH, A. Smith, MATHILDA, S. Whiley, de JOSEPH AND ANN, W. Minter, L’ESPERANCE, A. van Geyt, TRIJPHONIA, J. Gauntlet en de JONGE LODEWIJK, J.J. Duintjer, naar Londen; de VROUW ANNA, H.H. Borgerding, naar de Marennes; de VROUW HENDRIKA, T.P. Kramer naar Oleron; de TWEE VRIENDEN, M. Mesdagh, de VROUW MARTHA, D.R. van Wijk, de NOORDSTAR, E.G. Boekhout, de VROUW REINA, H. Koops, HENRIËTTE, G. Abrams, de GEZIENA, C. Taaij, de LIEFDE, M. Bakker en de JONGE NICOLAAS (opm: kof JONGE NICOLAS, thuishaven Gent), J.C. Jansen, naar Liverpool;
RC 050621
Rotterdam, 4 juni.
Van Vlissingen meldt men van den 29 mei:
Sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen de HOOP, K.Z. Schutt, van Callandsborg (opm: vermoedelijk Kalundborg); de VROUW ANNA, K.A. Bos, van Noirmoutier; de LIEFDE, M. Bakker, van de Marennes; SARAH, P. Peters, van Liverpool; de GOEDE HOOP, T. Mooij, van Brazilië; de VROUW ELIZABETH, C.T. Meeuwes, van Les Sables d’Olonne; de MARIA, S. Kroon, KLAZINA ENGELINA, L.K. Tiktak, de VROUW GEZINA, D.J. Greeven, van de Marennes; de GOEDE HOOP, W.A. Boon, van Rochelle; WALCHEREN (opm: galjas), P. Hansen, van Les Sables d’Olonne; de VROUW LUPPINA, H. Mulder, van Noirmoutier; de VROUW ALIDA, T. Swijers (opm: smak, kapt. Tijmen Swijrs, later Swiers), van Oleron; HARMONIE, H.C. Schut, van Noirmoutier; DIVERDINA, P. Meintz, van de Marennes; de VROUW GEZINA, E.J. Dik, de VRIENDSCHAP, F.L. Hoskamp (opm: kof, Tonnis Lammerts Hofkamp), de MARIA, C.T. de Boer, de VROUW MARTHA, D.R. van Wijk, de NOORDSTAR, E.G. Boekhout, de JONGE WILLEM, P. Stratingh, AURORA, S.J. Brouwer, de JONGE NICOLAAS, K.IJ. Parma, de VROUW REINA, H. Koops, de JUFVROUW TITSIA, L.J. Besseling, de TWEE VRIENDEN, H. Mesdagh, de HENRIETTE, G. Abrams, de ZEELUST, G.A. Wieringa, de VROUW ALIDA, T.E. Bart, de JONGE NICOLAAS (opm: JONGE NICOLAS), J.C. Jansen, de GEZINA, C. Taaij, en THEODORE, J. Anderson, van Liverpool.
RC 260721
Rotterdam, 25 juli.
Van Vlissingen wordt van den 21 gemeld:
Van den 17 tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen LOUISA, kapt. J. le Bas, naar Guernsey; de GENERAL MURRAY, T. Clark, JOHANNA LOUISA, C.W. Guntersohn, en de COMMERCIAL PACKET, T.N. Collins, naar Londen; HENRIETTE, H. Schroder, naar St. Ubes (opm: Setubal); de GEZINA, C.T. Taaij (opm: smak, kapt. Christiaan Fokkes Taaij), naar Londen

1822

PGC 050222
Advertentie.
Mr. Berghuis van Woortman, notaris in het Canton Veendam, zal, namens zijne principalen, op morgen, woensdag den 6 februari 1822, des avonds te 6 uren, ten huize van Evert D. Everts, te Veendam, publiek bij strijk- en opbodsgelden verkopen: enige aandelen in onderscheidene schepen, als: in de Kofschepen, bevaren wordende door de schippers Pieter Derks Dik (opm: CLARA MARGARETHA), Tonnis L. Hofkamp (opm: de VRIENDSCHAP), Derk Derks Flik (opm: GOEDE HOOP), Frans B. Nipperus (opm: VROUW ELISABETH) en Albert T. Schuringe (opm: A.T. Schuringa, HERSTELLING); en in de Smakschepen, bevaren bij de schippers Christiaan F. Taai (opm: GEZINA, C.F. Taaij) en Gosse Roelfs Schippers (opm: VOLHARDING). Nader informatiën zijn inmiddels te bekomen ten kantore van voornoemden notaris.
LC 070622
Harlingen.
Den 28 dito binnen gekomen het smakschip
de VROUW GEZINA, kapt. Christ. Fokkes Taaij, met zout van Liverpool

Op 28-09-1822 wordt voor de GESINA door Tjark Jans Giezen uit Veendam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Christiaan Fokkes Taaij
LC 151022
Harlingen.
Den 5 dito binnen gekomen het kofschip ALIDA CLAZINA, kapt. E.L. Tiktak, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild de kofschepen JOHANN WILHELM, kapt. H. Slehuis (opm: JOHAN HENDRIK WILHELM, kapt. Harmanus Sleehuis), VRIENDSCHAP, kapt. G.H. Haverbult; de smakschepen GESINA, kapt. Christian Fokkes Taaij, de VROUW GEZINA, kapt. Fokke Joosten, alle met ballast op avontuur.
RC221022
Te Rendsburg
en C. F. Taaij van Harlingen
RC 011122
te Piliau
C. F. Taaij van Harlingen

1823

RC 010323
De smak GEZINA, kapitein C.F. Taaij (opm: GESINA, bouwjaar < 1814; kapt. Christiaan Fokkes Taaij), van Elbing naar Amsterdam, is, volgens brief van Bergen van den 18 Januari, in den nacht van den 13 dito, met dik weer (opm: mist), omtrent 4 mijlen bewesten die haven, bij Blomwaag, op de klippen gezeild en dadelijk gezonken, zoo dat men rekende, dat het 4 vademen onder water lag en met de lading weg zoude zijn.