Name ship: GERRIT

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Netherlands (Pre November 1813)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 52.00 lasts (commercial)
Deadweight: 100.00 lasts (rye)
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140867
Name ship GERRIT
Type Kof
Lasts 100
Built province/country Binnenland,
Remarks bevorens genaamd geweest DIRK EN GERRIT
Date agenda 1814-06-29
Passport requested by Visser, D.
City Westzaandam
Master at time of request Abrams, Jelle
Harbour Amsterdam
Other Remarks enig eigenaar

Ship History Data

Date/Name Ship 18?? DIRK EN GERRIT
Manager: Jelle Abrahams, Hindelopen, Netherlands (Kingdom Holland 1806-1810)
Owner: Jelle Abrahams, Hindelopen, Netherlands (Kingdom Holland 1806-1810)
Shareholder:
Homeport / Flag: Hindelopen / Netherlands (Kingdom Holland 1806-1810)
Callsign:
Additional info: Prijs: NLG 5.000,-

Date/Name Ship 1807-07-13 ZEIJLENMAKER
Manager: Hylke Jacobs & Co., Amsterdam, Netherlands (Pre November 1813)
Owner: Hylke Jacobs & Co., Amsterdam, Netherlands (Pre November 1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands (Pre November 1813)
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1810-00-00 DIRK EN GERRIT
Manager: Jelle Abrahams, Hindelopen, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Owner: Jelle Abrahams, Hindelopen, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Hindelopen / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1814-06-24 GERRIT
Manager: Dirk Visser , Zaandam, Netherlands
Owner: Dirk Visser , Zaandam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zaandam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Prijs: NLG. 1500,-

Ship Events Data

1819-11-03: Final Fate: De kof de GERRIT, kapt. J. Hartwijk, is op 3 november 1819 in de namiddag bij het Maassluische Gat vastgelopen en een paar dagen later alsnog verongelukt.

Ship Masters Data

Date from: 1807
Captain: Abrahams, Jelle
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 18??
Captain: Heeren, Heere
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1814
Captain: Abrahams, Jelle
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1818
Captain: Hartwijk, Jan
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

1819

RC 061119
Rotterdam, 5 november. Van Den Briel wordt van den 4 dezer gemeld: den 3, des namiddags, is een uit zee komende kof, geladen met hout, aan de noordkant van de binnenvlakte, nabij het Maassluissche Gat, vastgeraakt; dezelve zit als nog, is nog dicht, en heeft zijn roer afgestoten; zijnde gevoerd door kapt. J. Hartwijk, en genaamd GERRIT; komende van Fredriksham (opm: Fredrikshamn [Hamina]), en gedestineerd naar Zaandam; er zijn enige vaartuigen van hier afgezeild, om, zo het mogelijk is, de lading te bergen.
Van Den Briel wordt van den 5 dezer gemeld: Van het koffschip, dat vast zit, is, den 4 des avonds, door de vissers een deel der lading alhier aangebragt; het schip is nog digt, en gemelde vissers zijn, den 5 des morgens, weder van hier derwaarts gezeild. (opm: de kof is toch verongelukt, zie RC 110120)

1820

RC 110120
Advertentie. Men is van mening publiek, om contant geld, te Brielle te verkopen (bij open water) op woensdag den 12 januari 1820, des v.m. te 10 uren: de tuigagie van het verongelukte Koffschip GERRIT, gevoerd door kapt. Jan Hartwijk (opm: zie RC 061119), bestaande in: 21 stuks zeilen, 1 kabel van 14 duim, lang 140 vaam, 1 dito van 13 duim, lang 120 vaam, 4 ankers, staande en lopend want, rondhout en verdere scheeps-gereedschappen.
Nader onderrigting te bekomen ten kantore van de Heren Kuyper, Van Dam en Smeer te Rotterdam, de Heren Uylenburg en Comp. te Amsterdam en A.H. van Kruyne te Brielle.