Name ship: ANDREA CHRISTIANA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type:
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder:
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140482
Name ship ANDREA CHRISTIANA
Type Smak
Lasts 0
Built province/country Drontheim, Binnenland
Remarks
Date agenda 1814-04-16
Passport requested by Linse, J. Rente
City niet vermeld
Master at time of request Pettersen, Cornelis
Harbour Amsterdam
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1814-04-16 ANDREA CHRISTIANA
Manager:
Owner: Rente J. Linse,
Shareholder:
Homeport / Flag:
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Er zijn voor dit schip nog geen events zichtbaar voor bezoekers.

 
Ship Masters Data

Date from: 1814
Captain: Pettersen, Cornelis
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1814-04-16

Images

Sources


Year: 1814-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
LCO = Leydsche Courant
OHC = Oprechte Haarlemmer Courant
General information regarding this ship

1814

Op 16 april 1814 wordt voor de ANDREA CHRISTIANA door Rente J. Linse een zeebrief aangevraagd voor kapt. Cornelis Petterson.

1815

OHC 090515
Amsterdam den 6 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd C. Jansen, van Hull, C. Pettersen van Dronthem.

1816

LCO 030416
Sedert onze laatste zijn in Tessel binnen gekomen T.C. Schoon Taviceten, van Hull, en C. Pettersen ANDREA CHRISTIANA van Dronthem.

1817

OHC 080217
Amsterdam, 5 februari. Kapt. C. Pettersen, voerende het schip ANDREA CHRISTIANA van Benicarlo naar Amsterdam, te Dartmouth binnen gelopen, meld van daar van den 29 Januari, dat hij op zijn reis geweldig stormweer had uitgestaan, waardoor het schip een kwartier uur op zijde gelegen had, de grote boot, jol, watervaten en al wat op het dek was verloren gegaan, de luiken open gebarsten, enige pijpen wijn over boord geraakt en alle de schansklederen en hekwerk te gelijk gebroken waren; waarop de kapt. het groot zeil, fokkestag, kluiver, boegspriet en fokkera deed kappen , waardoor het schip rees; vervolgens, met langdurig pompen het schip lens gekregen hebbende, was hij, na aldus nog 5 dagen gezworven te hebben en zelve zwaar gekwetst zijnde, wegens gebrek aan proviand, water, enz., te Dartmouth binnen gelopen.