Name ship: CAROLINA CHARLOTTA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder:
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140473
Name ship CAROLINA CHARLOTTA
Type Kof
Lasts 60
Built province/country Friesland, Binnenland
Remarks
Date agenda 1814-04-15
Passport requested by Veen & Zoonen, Wed. Pieter van
City Amsterdam
Master at time of request Witeveen, Jan Hermanus
Harbour buitenslands liggende
Other Remarks boekhouder en mede-reder
Ship History Data

Date/Name Ship 1805-00-00 CAROLINE CHARLOTTA
Manager:
Owner: Johann B. Hermes, Emden,
Shareholder:
Homeport / Flag:
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1805-07-27 CAROLINA CHARLOTTA
Manager: Wed. Pieter van Veen & Zoon, Amsterdam, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Akte 27 juli 1805                                CAROLINA CHARLOTTA

Wed. Pieter van Veen & Zoon, Amsterdam (3/8e part, tevens boekhouders van het schip),
Wed. F. Witteveen, Lemmer (3/16 part),
Wed. Siebrand J. Stapert, Lemmer (1/32e part) en
Sjoerd Stapert, Lemmer, (1/16e part)
 

Ship Events Data

1816-01-07: Type: Foundered
Final Fate: Op 7 januari 1816 bij Terschelling gestrand.

Ship Masters Data

Date from: 1805
Captain: Platte, Reink Claases
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1814
Captain: Witteveen, Jan Hermanus
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1814-04-15

Images

Sources


Year: 1805-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Gemeente archief Amsterdam Ams.5081-7148-113
N.A. Den Haag toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
LCO = Leydsche Courant
OHC = Oprechte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1814

Op 15 april 1814 wordt voor de CAROLINA CHARLOTTA door Wed. Pieter van Veen & Zonen uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Jan Hermanus Witteveen.

LCO 031014
den 28 september zijn bij Terschelling binnengekomen VROUW JETJE, kapt. H.F. de Jongh en Cornelia Charlotta,( opm: CAROLINA CHARLOTTA ) Kapt. J.H. Witteveen,van Bergen.

LCO 261214
Scheepstijdingen. Van Texel uitgezeild CAROLINA CHARLOTTA, J.H. Witteveen, naar Bilbao.

1815

RC 170115
Amsterdam, 15 januari. Kapitein J.H Witteveen, het schip CAROLINA CHARLOTTA, van Amsterdam naar Bilbao gedestineerd meldt van La Rochelle, van den 4 Januari, dat hij daar binnengelopen was, hebbende den 27 en 28 december zware stormen uitgestaan, en daar door enige schade bekomen.
OHC29041815
Volgens brief van la Rochelle van den 15 april, was den vorigen dag van daar vertrokken het schip CAROLINA CHARLOTTA, kapt. J.H. Witteveen, van Amsterdam naar Bilbao. 

OHC 270715
Arrivementen
Te Antwerpen is gearriveerd J.H. Witteveen van Bilbao.

1816

RC 160116
Amsterdam, 14 januari. Het koffschip, in het opzeilen uit het Ras van Terschelling, op den Anken- of Griender-wal geraakt, is genaamd CAROLINA CHARLOTTA, kapt. H.H. Witteveen (opm: Jan Hermanus Witteveen), van Rouen; hetzelve is in de storm van den 7 januari, door het breken der beide ankertouwen, aldaar aan de grond gedreven, en had de volgende ochtend twee voet water in. (opm: zie RC 030216)
RC 030216
Amsterdam, 1 februari. Het koffschip CAROLINA CHARLOTTA, J.H. Witteveen, van Rouen te Terschelling binnengekomen, en van daar naar Amsterdam opzeilende, den 7 januari door storm op de Grienderwal gedreven (opm: zie RC 160116), is, nadat alle pogingen aangewend waren om hetzelve in vlot water te brengen, door zwaar stoten zodanig beschadigd bevonden, dat het met pompen niet boven te houden was, waarom de kaptein hetzelve, na het onttakeld te hebben, in publijke veiling verkogt heeft; de gehele equipagie is op Terschelling aan de wal gekomen.