Name ship: GENEREUX

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Smack
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Groningen, Netherlands (Pre November 1813)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 40.00 lasts
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18141048
Name ship GENEREUX
Type Smak
Lasts 0
Built province/country Groningen, Binnenland
Remarks gefranciseerd
Date agenda 1814-08-25
Passport requested by Draper, Rudolf
City Groningen
Master at time of request Bakker, G.J.
Harbour Rotterdam
Other Remarks enig eigenaar

Ship History Data

Date/Name Ship 1814-08-25 GENEREUX (LA)
Manager: Rudolf Draper, Groningen, Netherlands
Owner: Rudolf Draper, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1817-02-28 JUFVROUW MARIA (DE)
Manager: Geert Jans Bakker, Groningen, Netherlands
Owner: Geert Jans Bakker, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info: Prijs: NLG. 1.350 7/8 part. Daarmee enig eigenaar geworden

Date/Name Ship 1820-03-23 HOOP (DE)
Manager: Jan Hudig, Rotterdam, Netherlands
Owner: Jan Hudig, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Prijs: 1.200,-

Part-owners

Eigenaren van het smakschip la GENEREUSE d.d. 28 februari 1817:
Johannes Draper Gzn., medicinae doctor, Leeuwarden
Mej. Brigitta Draper, geestelijk dochter, Leeuwarden
Ludwina Draper, huisvrouw van Jan Broekers, koopman, Leeuwarden
Gesina Maria Draper, echtgenote van Michiel van Loon, Amsterdam
Dominicus Draper Gzn., houtkoper, Groningen
Jan Wilkens Wzn., negociant, Groningen
Harmannus G. Wilkens, negociant, Groningen
Theodorus Wilkens, negociant, Groningen
kinderen en erfgenamen van wijlen Willem Wilkens en Maria Theresia Draper
allen erfgenamen van wijlen Rudolf Draper, verenigd in de Rhederij van de la GENEREUSE.

Ship Events Data

Er zijn voor dit schip nog geen events zichtbaar voor bezoekers.

 
Ship Masters Data

Date from: 1814
Captain: Bakker, G.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1817
Captain: Bakker, Gerrit Geerts
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1820
Captain: Kolff, W. van der
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1820-06-08

Images

Sources

General information regarding this ship

1817

De kinderen en erfgenamen van Rudolf Draper verkopen hun 7/8e part in het schip la GENEREUSE aan Geert Jans Bakker.
Er waren problemen ontstaan over kosten van een reis van het schip van Stettin naar Bordeaux, ondernomen in 1814. Bakker bezat al 1/8e part in het schip.