Name ship: DIDO

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 180?
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder:
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

1814-05-00: Op 16-06-1814 wordt de zeebrief vernieuwd omdat er een 2e mast is toegevoegd

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140264
Name ship DIDO
Type Tjalk
Lasts 40
Built province/country Groningen, Binnenland
Remarks
Date agenda 1814-03-14
Passport requested by Lennep Coster, David van
City Amsterdam
Master at time of request Smit, Pieter Jacob
Harbour Amsterdam
Other Remarks enig eigenaar

Ship History Data

Date/Name Ship 1814-03-14 DIDO
Manager: David van Lennep Coster, Amsterdam, Netherlands
Owner: David van Lennep Coster, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1821-10-02: Type: Grounded
Final Fate: RC 161021
Amsterdam, 14 oktober.
Het schip (opm: tjalk) DIDO, kapt. P.J. Smit, van Amsterdam naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), is, volgens brief van Helgoland, van den 3 oktober, de vorige dag, des ochtends te vier uren, op het Zandduin (opm: naast het eiland) gestrand en sedert aan stukken gestoten; het grootst en kostbaar gedeelte der lading is weg, en alleenlijk enig ijzerwerk in het wrak gebleven, hetwelk men zal trachten te bergen, doch, om het gehele bederf voor te komen, dadelijk publiek verkocht zal worden; het volk is met het grootste gevaar op een plank aan land gekomen.
Volgens brief van de kapitein, van den 6 dito, waren de vaten met ijzerwerk, enige kisten met bloembollen, 5 of 6 vaten wijn, een kist arak (opm: rijstbrandewijn), enig papier enz. geborgen.


Ship Masters Data

Date from: 1814
Captain: Smit, Pieter Jacob
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1814-03-14

Images

Sources


Year: 1809-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Bronnen

Nationaal archief Den Haag, diverse zeebrieven
Gemeente archief Amsterdam
Ams.5081-7155-1818-110
Ams.5081-7147-68
LCO = Leydsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

Kronieken

1814

Op 14-03-1814 wordt voor de DIDO door David van Lennep Coster uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Pieter Jacob Smit, deze aanvraag wordt op 16-06-1814 vernieuwd, omdat het schip een 2e mast heeft gekregen.
LCO 100614
Den 4 en 5 dezer zijn bij Terschelling aangekomen de Schepen DIDO . Kapt. P. J. Smit, van Memel.

1815

LCO 260415
Uit het Vlie gezeild; P.J. Smit, DIDO naar Koningsbergen
LCO 181215
Sedert onze laatste zijn in Tessel binnen gekomen
E. K. Lugies Groninger Welvaart, van Port a Port, A E. Nieuhoff Jacoba van Riga. W. M. Bok Elisabeth, van Friedrichstad, W. J. Groenewold Dageraad, en. P. J. Smit DIDO, beide van Dantzig.

1816

LCO 210616
Te Terschelling zijn binnengekomen J.J. Paap Vrouw Margaretha, van Memel, P. J. Smit DIDO, van Koningsbergen, K. A. Jonker VROUW Margaretha, van Hamburg.

Op 27-06-1816 wordt voor de DIDO door kapt. Pieter Jacob Smit een zeebrief aangevraagd voor hemzelf.

1817

LCO 220117
In het Vlie zijn binnen gekomen J.C. Visser Verhildersum en P. J. Smit DIDO, beide van Londen.
LCO 190517
‘t Vlie
Uitgezeild
P. J. Smit DIDO en L. Hansen Goelbergerland, beide naar Danzig

1818

Op 21-08-1818 wordt voor de DIDO door van Lennep, Coster & Co uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Pieter Jacob Smit.
Geen scheepvaart berichten gevonden.

1819

Geen scheepvaart berichten gevonden.

1820

Op 24-08-1820 wordt voor de DIDO door van Lennep, Coster & Co uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Pieter Jacob Smit.
Geen scheepvaart berichten gevonden.

1821

RC 310721
Amsterdam, 29 juli.
Het schip DIDO, kapt. P.J. Smit, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, is wegens tegenwind, doch in goede staat, het Friesche Gat binnengelopen.
RC 161021
Amsterdam, 14 oktober.
Het schip (opm: tjalk) DIDO, kapt. P.J. Smit, van Amsterdam naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad), is, volgens brief van Helgoland, van den 3 oktober, de vorige dag, des ochtends te vier uren, op het Zandduin (opm: naast het eiland) gestrand en sedert aan stukken gestoten; het grootst en kostbaar gedeelte der lading is weg, en alleenlijk enig ijzerwerk in het wrak gebleven, hetwelk men zal trachten te bergen, doch, om het gehele bederf voor te komen, dadelijk publiek verkocht zal worden; het volk is met het grootste gevaar op een plank aan land gekomenVolgens brief van de kapitein, van den 6 dito, waren de vaten met ijzerwerk, enige kisten met bloembollen, 5 of 6 vaten wijn, een kist arak (opm: rijstbrandewijn), enig papier enz. geborgen.