Name ship: AGIENA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1909
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 7142 GRON 1909
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma W. Rubertus, Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1909-01-16
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 104.57 Gross tonnage
Net Tonnage: 83.73 Net tonnage
Deadweight: 175.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 24.31 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 21.64 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.25 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.22 Meters Depth, moulded
Draught: 2.05 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1926-04-00: 04.1926 gemotoriseerd: 2tew 2 cil 45 Pk Callesen Aabenraa gloeikop Type (x)

1948-00-00: 1948 bij Scheepswerf Holst in Hamburg met 3 meter verlengd. Nu Brt 112, Nrt 61 en Dwat 189

1948-00-00: 1948 tijdens de verlenging ook gehermotoriseerd: 4tew 3 cil 135 Pk MWM Type (x)

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1909-01-16 AGIENA
Manager: Hendrik Evert Tattje, Groningen, Netherlands
Owner: Hendrik Evert Tattje, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NBSM
Additional info:

Date/Name Ship 1917-06-08 AGIENA
Manager: Hendrik Johan Hille, Schiedam, Netherlands
Owner: Hendrik Johan Hille, Schiedam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Schiedam / Netherlands
Callsign: NBSM
Additional info: Aankoopprijs HFl. 24.000,--

Date/Name Ship 1920-02-20 AGIENA
Manager: N.V. Nederlandsche Gist- & Spiritusfabriek, Delft, Netherlands
Owner: N.V. Nederlandsche Gist- & Spiritusfabriek, Delft, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delft / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1920-02-24 NOORDZEE
Manager: Firma M(arinus) J(acobus) van der Eb, Rotterdam, Netherlands
Owner: Firma M(arinus) J(acobus) van der Eb, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PMVS
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 12.000,--

Date/Name Ship 1920-06-25 NOORDZEE
Manager: Jan Onstwedder, Groningen, Netherlands
Owner: Jan Onstwedder, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PMVS
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 32.000,--

Date/Name Ship 1924-01-30 NOORDZEE
Manager: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband N.V., Sappemeer, Netherlands
Owner: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband N.V., Sappemeer, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands
Callsign: PMWS
Additional info: Gerechtelijke inbeslagname voor een schuld van HFl. 16.529,30

Date/Name Ship 1924-03-21 SEESTERN
Manager: R.J. Schultz, Hamburg, Germany
Owner: R.J. Schultz, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: RFBN
Additional info: In 1934: DIXF

Date/Name Ship 1935-04-00 SEESTERN
Manager: Franz Koskowski, Elbing, Germany
Owner: Franz Koskowski, Elbing, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Elbing / Germany
Callsign: DIXF
Additional info:

Date/Name Ship 1937-00-00 SEESTERN
Manager: Franz Koskowski, Tolkemit, Germany
Owner: Franz Koskowski, Tolkemit, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Tolkemit / Germany
Callsign: DIXF
Additional info:

Date/Name Ship 1949-12-05 SEESTERN
Manager: Franz Koskowski Jr., Hamburg, Germany
Owner: Franz Koskowski Jr., Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DIXF
Additional info:

Date/Name Ship 1953-04-21 SEESTERN
Manager: Franz Koskowski Jr. & B. Hoppe, Hamburg, Germany
Owner: Franz Koskowski Jr. & B. Hoppe, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DIXF
Additional info:

Date/Name Ship 1956-09-21 SEESTERN
Manager: August Heckmann, Hamburg, Germany
Owner: August Heckmann, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DIXF
Additional info:

Date/Name Ship 1956-10-19 SEESTERN
Manager: August Heckmann, Kiel, Germany
Owner: August Heckmann, Kiel, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Kiel / Germany
Callsign: DIXF
Additional info:

Date/Name Ship 1959-05-00 SEESTERN
Manager: Hans Thode, Hamburg, Germany
Owner: Hans Thode, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DIXF
Additional info:

Ship Events Data

1909-01-16: Dagregister deel 18 numero 137, den negentienden Januari 1900negen. Ondergeteekende, Hendrik Evert Tattje, schipper gedomicilieerd te Groningen verklaart te zijn eigenaar van een zeiltjalkschip genaamd “Agiena” groot bruto 296.26 kubieke meter of 104.57 tonnen van 2. 83 kubieke meter en netto op twee honderd en zeven en dertig en twintig honderdste kubieke meter of 83.73 tonnen van 2.83 kubieke meter in 1909 volbouwd en nieuwe te water gebracht van de werf van W. Rubertus te Noordwillemskanaal, gemeente Haren, thans liggende aan de werf, welk schip nog in geen kantoor van bewaring van scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij dezen de heer Bewaarder der Scheepsbewijzen dat schip in de registers van zijn kantoor te zijn en name te willen stellen. Groningen, 16 Januari 1909. Hendrik Evert Tattje. In de kantlijn staat bijgeschreven 7142 en Blijkens verklaring alhier overgeschreven deel 45, nummer 10894, is nevensvermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve voor zoveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, 21 Maart 1924. De Bewaarder.

1909-04-24: Eerste meting te Delfzijl op 24-04-1909. Meetnummer: Dz79N. Lengte: 25 m 60 cm, breedte: 5 m 55 cm, waterverplaatsing: 203,950 ton. Eigenaar: Hendrik Tatje, domicilie: Groningen.

1942-00-00: 1942 hernoemd in “ X.2501” (Zou in dienst bij de Kriegmarine, echter niet gebeurd.)1942 weer hernoemd in "Seestern".

1964-00-00: Final Fate: 1964 ter verkoop opgelegd in Hamburg en in 07.1964 voor de sloop verkocht. Te Hamburg gesloopt.

Ship Masters Data

Images


Description: De tjalk AGIENA van H.E. Tattje, in het ijs.
Image type: Photo

Description: De familie Tattje aan boord van hun schip AGIENA
Image type: Photo

Description: De AGIENA tijdens de eerste wereldoorlog.
Image type: Photo
Sources