Name ship: BRINDA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1936
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number: 5200928
Nat. Official Number: 1761 Z GRON 1936
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: One mast
Rig: 2 derricks, 2 winches
Lift Capacity: 2 ton each
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf 'Gideon' J. Koster Hzn., Groningen, Netherlands
Yardnumber: 149
Date Laid Down:
Launch Date: 1936-10-10
Delivery Date: 1936-11-16
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Machinefabriek 'Bolnes' v/h J.H. van Cappellen, Bolnes, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Bolnes Nr. 3252/25/62 Type (10 1/14-14 9/16)
Speed in knots: 8.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 200.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 95.00 Net tonnage
Deadweight: 255.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 13030 Cubic Feet
Bale: 12330 Cubic Feet
 
Length 1:
Length 2: 33.72 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.60 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.40 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

1962-00-00: 1962 nieuwe hoofdmotor: 4tew 3 cil 200 Pk ABC nr. 10044 Type M.D.X. (242x320) 8 Kn.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1936-11-10 BRINDA
Manager: C. Holscher's Scheepvaartbedrijf (Holscher Shipping) N.V., Rotterdam, Netherlands
Owner: Rijnder Brinkman, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDGV
Additional info:

Date/Name Ship 1955-11-30 TONNY
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf Poseidon, Delfzijl, Netherlands
Owner: Janke Lichtendahl, Dordrecht, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign: PIAK
Additional info:

Date/Name Ship 1956-07-16 LA PALOMA
Manager: Rotterdamse Bevrachtings- & Scheepvaart Maatschappij N.V., Rotterdam, Netherlands
Owner: Filip en Peter B.P. Doorenweerd & Pieter Martinus van Putten, Kampen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kampen / Netherlands
Callsign: PFNI
Additional info:

Date/Name Ship 1967-06-13 LA PALOMA
Manager: Rotterdamse Bevrachtings- & Scheepvaart Maatschappij N.V., Rotterdam, Netherlands
Owner: Filip Doorenweerd, Kampen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kampen / Netherlands
Callsign: PFNI
Additional info:

Date/Name Ship 1972-08-22 LA PALOMA
Manager: Rotterdamse Bevrachtings- & Scheepvaart Maatschappij N.V., Rotterdam, Netherlands
Owner: Filip Doorenweerd, Kampen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HO7611
Additional info:

Date/Name Ship 1982-00-00 PALOMA I
Manager: Rotterdamse Bevrachtings- & Scheepvaart Maatschappij N.V., Rotterdam, Netherlands
Owner: Filip Doorenweerd, Kampen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HO7611
Additional info:

Date/Name Ship 1987-00-00 PALOMA
Manager: Elizabeth White, Cristobal, Panama R.P.
Owner: Elizabeth White, Cristobal, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Cristobal / Panama R.P.
Callsign: HO7611
Additional info:

Date/Name Ship 1988-00-00 LA PALOMA
Manager: Elizabeth White, Kingstown, St. Vincent (and Grenadines)
Owner: Elizabeth White, Kingstown, St. Vincent (and Grenadines)
Shareholder:
Homeport / Flag: Kingstown / St. Vincent (and Grenadines)
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1936-10-00: De Eemsbode 13.10.1936: Zaterdag j.l. werd met goed gevolg van de scheepswerf 'Gideon' van J. Koster Hzn., te Groningen te water gelaten het motorzeevrachtschip 'BRINDA', in aanbouw voor kapitein R. Brinkman. Het schip is groot 235 ton d.w. en wordt voorzien van een 150 Pk Bolnes Diesel motor. De bouw geschiedt onder speciaal toezicht Bureau Veritas voor classificatie grote kustvaart.

1936-11-11: Op 11-11-1936 als BRINDA, zijnde een motorzeevrachtschip, groot 566 m3, liggende te (Gideon) Groningen, door A. Kielema, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Rijnder Brinkman, kapitein te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1761 Z GRON 1936 op het achterschip in achterkant dekhuis ingang kajuit van den kapitein aan bakboordzijde.

1936-11-16: NvhN 17-11-1936: Proefvaart m.s. „BRINDA”. Op de Eems te Delfzijl vond gisteren de in alle opzichten uitstekend geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorschip „BRINDA", gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie op de scheepswerf „Gideon" van den heer J. Koster Hzn te Groningen voor rekening van kapt. Brinkman te Groningen. Het schip heeft een deadweieht van 285 ton en het is voorzien van een Bolnes Diesel motor waarmede een snelheid van 9 mijl werd bereikt. Het heeft een stalen mast met twee stalen laadboomen, waarmede een last van twee ton kan worden geheschen. Het laad en losgerei is geleverd met een certificaat van de Inspectie van Havenarbeid. De geheele verlichting geschiedt door een electrische licht-installatie, geleverd door het Technisch Bureau Herman G. Eekels te Hoogezand. Het schip is keurig betimmerd en ook de afwerking laat niets te wenschen over. Het is voorzien van een Oertz-patent roer, waarmede het op de proefvaart zeer gemakkelijk te besturen bleek, terwijl tevens zeer goed met het schip gemanoeuvreerd kon worden. Na afloop van de proefvaart werd het schip dan ook zeer ten genoegen door den kapitein overgenomen.

1939-12-28: De Sumatra Post 28-12-1939: Groningsche kustvaarder redt elf man van het Zweedsche s.s.”Ursus”. De “BRINDA”, een Nederlandsch kustvaardertje van een 200 ton, heeft elf overlevenden gered van het Zweedsche s.s. “Ursus”, dat voor de Theemsmonding is vergaan. In den nacht heeft het notedopje in een ijzige koude de gewonde opvarenden van de “Ursus” in de Parkhaven te Rotterdam aan den wal gebracht.

1940-05-00: Tijdens het uitbreken van de 2e WO lag het schip in Lorient. Op 27 mei 1940 uitgeweken naar Engeland en daar ingeschreven bij The Netherlands Shipping & Trading Committee, Londen, Engeland.

1955-12-17: NvhN 17-12-1955: BRINDA herdoopt in TONNY. Het 200 brt metende kustvaartuig Brinda van R. Brinkman te Groningen is verkocht aan mevrouw Ligtendaal te Dordrecht. Het schip zal opnieuw in de vaart worden gebracht onder de naam Tonny.

1956-01-15: Tijdens de reis van Immingham naar Berwick on Tweed, voor de haven van Berwick op de stenen gelopen.

1988-12-00: Opgelegd in Georgetown en moest eerst gerepareerd worden om het certificaat van zeewaardigheid terug te krijgen. In 1999 Lloyd's laat de registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachtig is.

Ship Masters Data

Images


Description: Brinda 1936
Image type: Photo

Description: Brinda 1936
Image type: Photo

Description: Tonny 1936 ex Brinda.
Image type: Photo

Description: 'La Paloma' (ex 'Brinda')
Image type: Photo

Description: De 'La Paloma' onder de vlag van St. Vincent.
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

 

NNO 161239
Het vergaan van het s.s. URSUS - Het Groninger m.s. BRINDA met geredden te Rotterdam aangekomen.
Vannacht te kwart over drie is aan de Parkkade te Rotterdam  aangekomen het Groninger motorschip BRINDA, met de elf geredden van het Zweedse schip URSUS, dat op de Noordzee is vergaan, aan boord. Twee auto van de G.G.D., met een geneesheer en verplegend personeel, waren  aanwezig om voor de gewonden te zorgen. Dat bleken er vier te zijn, die niet ernstig waren gewond en met de auto’s naar het ziekenhuis aan de Coolsingel  werden vervoerd.
De kapitein van de BRINDA, de heer Foppe van der Veen uit Groningen, vertelde, dat hij vrijdagmorgen vroeg in ballast uit Londen was vertrokken naar Rotterdam. Te vijf voor negen, toen de BRINDA zich op 5 mijlen uit de Theemsmond bevond, zag hij op 2 mijl voor zich een schip. Plotseling werd een vuurzuil waargenomen, waterfonteinen spoten omhoog  en het schip voor hem spleet in tweeën. Het achter- en middenschip zonken onmiddellijk, het voorschip na zeer korte tijd. De BRINDA zette direct koers naar de plaats van de ramp en daar aangekomen zag men vijf man drijven op een omgeslagen reddingboot, terwijl zes man zich vasthielden aan drijfhout.  Aangezien de zee niet zeer woelig was, konden deze elf mensen vrij gemakkelijk aan boord worden genomen.
De BRINDA is nog ongeveer anderhalf uur op de plaats des onheils gebleven, wel werden enige lijken gezien, doch overlevenden konden niet meer worden ontdekt. Van de geredden werd vernomen, dat de  bemanning van de URSUS uit twintig man bestond, zodat negen man bij deze ramp omgekomen zijn. De  geredden, die nog zeer onder de indruk van het gebeurde waren, konden niet zeggen of hun schip door een torpedo of door een mijn was getroffen, wel hadden allen de overtuiging dat de explosie van buiten het  schip was gekomen. Op het achterschip, de brug en de machinekamer had de ontploffing, welke het schip midscheeps trof, de grootste uitwerking. Die delen van het schip gingen direct omlaag en de zeelieden, die zich daarop bevonden, waaronder de kapitein, zijn omgekomen. De elf geredden vertoefden op het voorschip, een steward stond juist waar het schip spleet, maar  door de schok werd hij op het voorschip geslingerd, wat hem het leven heeft gered. Tijd om reddingboten neer te laten was er niet. Bovendien waren ze niet op het voorschip. De elf gereddenwaren dus in zee gesprongen. Vijf hadden een omgeslagen reddingboot opgepikt en de overige hielden zich aan wrakstukken boven water vast. Ze hadden naar medeopvarenden gekeken, doch niemand gezien, behalve een zoo zwaar gewonde, dat hulp niet kon worden geboden.