Name ship: FORTUNA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Bom
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Katwijk aan Zee, Netherlands (Pre November 1813)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140760
Name ship FORTUNA
Type Bom
Lasts 22
Built province/country Katwijk aan Zee, Zuid Holland
Binnenland
Remarks bevorens genaamd de VROUW HENDRINA No.16
Date agenda 1814-05-28
Passport requested by Bode, A.H.
City Amsterdam
Master at time of request IJsebrands, Barend
Harbour Amsterdam
Other Remarks boekhouder en mede-reder

Ship History Data

Date/Name Ship 1814-05-28 FORTUNA
Manager: A.H. Bode, Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1818-12-19: Final Fate: Het bomschip FORTUNA, kapt., N. Mooijekind, is in de nacht van 19 december 1818 op de kust van Calais verongelukt. Het volk is gered, maar de lading is grotendeels verloren gegaan.

Ship Masters Data

Date from: 1814
Captain: IJsebrands, Barend
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1814-05-28

Date from: 1815
Captain: Hulster, Paschier de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1815-07-12

Date from: 1818
Captain: Mooijekind, Nicolaas
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Tresoar, Minuut-akten 1818-1821, archiefnr. 26, Notarieel archief inv.nr. 142001, aktenr. 00307, Gem. Workum 1818-1821
General information regarding this ship

1818

RC 171018
Amsterdam, 15 oktober. Kaptein P. Mooijekind, voerende het bomschip FORTUNA, van Amsterdam naar Havre gedestineerd, meldt van Stavoren van den 12 oktober, dat hij, den 10 dito van Amsterdam vertrokken zijnde, de volgende ochtend door de loods op het Enkhuizer Zand aan de grond gezeild was en aldaar, gedurende vijf uren, gestoten had; het schip daardoor zwaar lek geworden en de mast of het spoor gebroken zijnde, was hij te Stavoren binnengelopen en zou lossen om te repareren. 
(opm: kapitein Nicolaas Mooijekind was genoodzaakt een lening groot NL 1.096 op bodemarij op te nemen om zijn schip te kunnen laten herstellen; financier Jan Corver, waarschijnlijk zijn zaakwaarnemer te Amsterdam, liet deze lening op 7 december 1818 vastleggen tegenover notaris Horatius Albarda in Workum; na reparatie zeilde de FORTUNA verder naar haar eindbestemming Le Havre, maar strandde op 19 december nabij Calais en ging verloren, zie RC 291218; doordat het schip verging behoefden de aandeelhouders onder de voorwaarden van bodemarij hun lening niet terug te betalen)

Minuut-akten 1818-1821
Notaris: Horatius Albarda
Kantoor: Workum II
Repertoire: 142007
Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 07-12-1818
Soort akte: bodemarijbrief
Vermeld  Jan Corver
Diversen: 
Bedrag: kapitaal fl. 1096
Vermeld Nicolaas Mooyekind
Diversen: en zijn kind

RC 291218
Amsterdam, 27 december. In een brief van Calais, van den 19 december, wordt gemeld, dat die nacht aldaar op de kust verongelukt was het schip FORTUNA, kaptein N. Mooijekind (opm: bomschip, gebouwd < 1814, kapt. Nicolaas Mooijekind, zie ook RC 171018), van Amsterdam naar St. Valery-sur-Somme en Havre gedestineerd; de equipagie was ternaauwernood gered; doch het schip aan stukken en slechts van de lading zeer weinig geborgen.