Name ship: DOCHTER AAFFINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Kiel Compagnie, Netherlands (Pre November 1813)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140713
Name ship DOCHTER AAFFINA
Type
Lasts 0
Built province/country Kiel Compagnie, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1814-05-20
Passport requested by Kok, Harm Harms
City Oude Pekela
Master at time of request Kok, Harm Harms
Harbour Groningen
Other Remarks enig eigenaar
Ship History Data

Date/Name Ship 1814-05-20 DOCHTER AAFFINA
Manager: Harm Harms Kok, Oude Pekela, Netherlands
Owner: Harm Harms Kok, Oude Pekela, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oude Pekela / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1815-04-00: Final Fate: Het kofschip de DOGTER AAFFINA, kapt. H.H. Kok, is op de terugreis van Newcastle vermoedelijk in april 1815 vergaan.
De kapitein en zijn vrouw, Esse Okkes, wonende te Oude Pekela zijn daarbij omgekomen.

Ship Masters Data

Date from: 1814
Captain: Kok, Harm Harms
College:
Flagnumber: 0
Other information: Gehuwd met Esse Okkes

Images

Sources

General information regarding this ship

1816

097 - 27 maart 1816.
Inventarisatie van de nalatenschap van wijlen Harm Harms Kok en Esse Okkes, in leven echtgenoten alsmede die van hun kinderen Harm, Okke en Afijn Harms Kok, allen in leven wonende te Oude Pekela en zich samen aan boord bevindende van het door eerstgenoemde gevoerde kofschip "de DOGTER AFIJNA"(opm: DOCHTER AFFINA) genoemd, op hun terugreis van Newcastle vermoedelijk in de maand april 1815 verongelukt en overleden.

Deze inventarisatie is gedaan op verzoek van:
1. Pieter Jans Oosterend, schipper, namens zijn echtgenote Fennechien Okkes;
2. Berend van Dijk, schoolonderwijzer, namens zijn echtgenote Wiske Okkes;
3. Anna Harms Kok, koopvrouw;
4. Jannes Tjebbes de Jonge, namens zijn echtgenote Afijn Johannes Kok, varenspersoon, allen wonende te Oude Pekela;
5. Andries Kroon, commies op het Bureau van Registratie te Winschoten;
6. Gerrit Gerrits Ebeling, oliemolenaar, wonende te Oude Pekela, namens zijn echtgenote Afijn Klaassens;
7. Israel Uiling en zijn echtgenote Aike Okkes;
8. Mr. Rudolf de Sitter, notaris te Winschoten, benoemd om de afwezige erfgenamen Jan Reints Brons, Harm Leenderts Kok, Hindrik Leenderts Kok, Boelo Okkes, allen wonende te Oude Pekela, Haike Harms Kok, weduwe van Harm Klaassens Mulder, wonende te Harlingen te representeren.
Deze inventarisatie is geschiedt en opgemaakt te Oude Pekela in het huis van de overleden Harm Harms Kok en vrouw Esse Okkes.
Gedaan en opgemaakt in aanwezigheid van Klaas Franken en Reinder Barghuis, beiden wonende te Oude Pekela