Name ship: GOEDE HOOP

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1806
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Wiebe Nolkes Molenaar, Lemmer, Netherlands (Kingdom Holland 1806-1810)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1806-09-05
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 85.00 lasts (rye)
Gross Tonnage 2: 50.00 lasts (commercial)
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1: 88. Feet (French) Registered
Beam:
Depth: 11.00 Feet (French) Registered
Draught: 21.5 Feet (French) Registered
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140504
Name ship GOEDE HOOP
Type Kof
Lasts 50
Built province/country Lemmer, Friesland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1814-04-19
Passport requested by Everts, Evert Arend
City Workum
Master at time of request Mesenbroek, Jan
Harbour Kopenhagen
Other Remarks boekhouder en mede-reder

Ship History Data

Date/Name Ship 1806-09-05 GOEDE HOOP
Manager: Arend Evert Everts, Workum, Netherlands (Kingdom Holland 1806-1810)
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Workum, Netherlands
Shareholder: partenrederij, Workum
Homeport / Flag: Workum / Netherlands (Kingdom Holland 1806-1810)
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1810-12-19: Type: Declared a good prize
Door het admiraliteitshof te Kopenhagen is als prijs verklaard de GOEDE HOOP, kapt. Jan Meesenbroek, met ballast, onder Hollandse vlag, moet, behalve de kosten, 500 rd betalen.

1816-12-31: Type: Damaged
de GOEDE HOOP, kaptein Jan Jansen Meesenbroek is op 31 december 1815 Newhaven binnengelopen met veel slijtage aan de zeilen en verlies van veel zout (als gevolg van lekkage).

1817-08-21: Type: Stranded
Final Fate: Op 21 augustus 1817 is de kof GOEDE HOOP, kapt. Jan Meesenbroek ten noorden van Ameland gestrand en vergaan.

Ship Masters Data

Date from: 1810
Captain: Meesenbroek, Jan
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Images

Sources


Year: 1806-09-05
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
N.A. Den Haag, archiefnummer 2.01.21 877b - 215
Tresoar, Leeuwarden, archiefnummer Not. 26.98001
CVA = Courier van Amsterdam
OHC = Oprechte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1810

CVA 191210
Door het admiraliteitshof te Kopenhagen zijn prijs verklaard de schepen Maria Sophia, kapt. P. Laureen, en Olivia, kapitein H. Konsen met de lading, moetende ieder bovendien nog ene zekere som betalen. Door hetzelve hof is vrij gegeven het schip Catharina, kapitein Jacob Berggreen; mits betalende 130 rd. voor de kosten; als mede ter eerste instantie prijs verklaarde schepen de Jufvrouw Maria, kapitein O.E. Visser, de Vrouw Maria, kapitein A. Harmens, en de GOEDE HOOP, kapt. Jan Meesenbroek, alle drie met ballast, onder Hollandse vlag, moeten ieder, behalve de kosten, 500 rd betalen.

1814

Op 19-04-1814 wordt voor de GOEDE HOOP door Evert Arend Everts uit Workum een zeebrief aangevraagd voor kapt. Jan Meesenbroek uit Lemmer


1816 

RC 020116
Amsterdam, 31 december 1815. Kaptein Jan Jansen Meesenbroek, voerende het schip de GOEDE HOOP, van Lissabon naar Amsterdam gedestineerd, te Newhaven (opm: zuidkust van Engeland) binnengelopen, heeft, volgens nadere ingekomen berigten, veel zout verloren en veel slijtagie aan de zeilen bekomen.

Op 21- 03-1816 wordt voor de GOEDE HOOP door Jan Meesenbroek uit Lemmer een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

1817

RC 280817
Amsterdam, 26 augustus. Volgens een brief van Harlingen, van den 23 augustus, had men aldaar berigt van Ameland, dat, in de nacht van 22 dito, aldaar gestrand waren de schepen FREDRIK HERMAN, kaptein H.B. Bakker, met rogge, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar de Maas, en de GOEDE HOOP, kaptein Jan Meesenbroek, met rogge en garst, van Riga, en de JONGE WILLEM, kapt. P.B. Witkop (opm: Pieter Berends Witkop), met rogge en garst, van Memel (opm: Klaipeda) naar Schiedam.
OHC 211017
De strandvonder van het eiland Ameland, als daartoe behoorlijk geauthoriseerd, zal op maandag den 3 november 1817, ten overstaan van den notaris, B. IJpma, te Holwerd, publiek bij boelgoed en gereed geld verkopen: de tuigagie, zeilen, ankers en touwen, van de kofschepen  de GOEDE HOOP, Friedrich Herman en de Jonge Willem, alsmede van het Russisch brikschip Eggo, welke schepen gevoerd zijn geweest bij de kapt. Jan Mezenbroek (opm: Jan Meesenbroek), Hk.B. Bakker, P.B. Witkop en H. Haselop, en alle in den nacht van een 21 augustus laatstleden op voorzegde eiland gestrand. Wie gading maakt kome op dage voorschreven, voormiddag ten negen uren in het pakhuis te Hollum aldaar, alwaar met de verkoop zal worden begonnen. (opm: van de lading wordt niets aangeboden, zodat aangenomen kan worden dat de schepen verbrijzeld zijn en de lading verloren.)