Name ship: DRIE GEBROEDERS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1779
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Kaag
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Lemmer, Netherlands (Dutch Republic, pre-1795)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1779-00-00
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 70.5 tons (oude meting)
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1: 68. Feet (Frisian) Registered
Beam: 17.58 Feet (Frisian) Registered
Depth: 7.00 Feet (Frisian) Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140443
Name ship DRIE GEBROEDERS
Type Kaag
Lasts 0
Built province/country Lemmer, Friesland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1814-04-10
Passport requested by Fontein Pzn, Dirk
City Harlingen
Master at time of request Smit, Marten
Harbour Amsterdam
Other Remarks boekhouder en mede-reder
Ship History Data

Date/Name Ship 18?? DRIE GEBROEDERS
Manager:
Owner: Jacob Janzen Kooy, Wieringen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1810-04-07 DRIE GEBROEDERS
Manager:
Owner: Jentje Wijlkes, wed. van Jacob Janz Kooy en Jan Kooy, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Shareholder:
Homeport / Flag:
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1814-04-10 DRIE GEBROEDERS
Manager: Firma Dirk Pietersz. & Zoon, Harlingen, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Er zijn voor dit schip nog geen events zichtbaar voor bezoekers.

 
Ship Masters Data

Date from: 1799
Captain: Kooy, Jacob Janzen
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1814
Captain: Smit, Marten
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1814-04-10

Images

Sources

General information regarding this ship

1814

Op 10-04-1814 wordt voor de DRIE GEBROEDERS door Dirk Fontein Pieterzoon uit Harlingen een zeebrief aangevraagd voor kapt. Marten Smit.

 

1815

LC 280615
Advertentie.  Notaris Wyma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 28sten juni 1815, des namiddags ten 2 uren, in de herberg Roma, publiek, presenteren te verkopen: Een welbezeild ton’s kaagschip, de DRIE GEBROEDERS genaamd, gevoerd bij kapitein Marten Smit, lang over steven 68 voeten, wijd 17 zeven twaalfde voeten, hol in het ruim 7 voeten, Friese maat, te laden groot 70 1/2 ton, en zulks met al zijn rondhout, opstaand en lopend wand, ankers en touwen, zeil en treil, en verdere daarbij zijnde en aan behorende goederen, volgens Inventaris daarvan zijnd, en zoodanig het is liggende in de Zuiderhaven, te Harlingen.