Name ship: EENDRAGT

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1803
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Smack
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Wijnke Jans Bijlholt, Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1803-06-16
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 35.00 lasts (commercial)
Net Tonnage 2: 68.00 tons (oude meting)
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140209
Name ship EENDRAGT
Type Smak
Lasts 35
Built province/country Martenshoek, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1814-03-04
Passport requested by Smit, H.T.
City Schiermonnikoog
Master at time of request Smit, H.T.
Harbour Groningen
Other Remarks enig eigenaar

Ship History Data

Date/Name Ship 1803-06-16 EENDRAGT
Manager: H.T. Smit, Schiermonnikoog, Netherlands
Owner: H.T. Smit, Schiermonnikoog, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Schiermonnikoog / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs NLG 7.130,-

Date/Name Ship 1818-03-14 EENDRAGT
Manager: Hendrik Douwes, Schiermonnikoog, Netherlands
Owner: H.T. Smit, Schiermonnikoog, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Schiermonnikoog / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1820-03-14 EENDRAGT
Manager: Hendrik Douwes, Schiermonnikoog, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Schiermonnikoog, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Schiermonnikoog / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1822-06-11 EENDRAGT
Manager: H.T. Smit, Schiermonnikoog, Netherlands
Owner: H.T. Smit, Schiermonnikoog, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Schiermonnikoog / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1824-06-21 EENDRAGT
Manager: E.H. Zeilinga, Schiermonnikoog, Netherlands
Owner: H.T. Smit, Schiermonnikoog, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Schiermonnikoog / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1833-06-01 EENDRAGT
Manager: H.T. Smit, Schiermonnikoog, Netherlands
Owner: H.T. Smit, Schiermonnikoog, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Bremen / Germany
Callsign:
Additional info: schip zal provisioneel onder de vlag van Bremen varen

Date/Name Ship 1833-08-13 EENDRAGT
Manager: E.H. Zeilinga, Schiermonnikoog, Netherlands
Owner: H.T. Smit, Schiermonnikoog, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Schiermonnikoog / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Eigenaren per 14 maart 1820:

Hendrik Douwes, boekhouder, Schiemonnikoog,1/16e part.
Heerke Teewes Smit en ehevrouw Riemke Gerrits, Schiermonnikoog, schipper en 8/16e part.
Pieter G. Karst, Schiermonnikoog, 1/16e part.
Tjerk Jannekes van der Zee, Schiermonnikoog,1/16e part.
Ale Tjepkes, Schiermonnikoog,1/16e part.
A.E. Zijlinga, Schiermonnikoog, 2/16e part.
Engelbert Dirks Schaap, Schiermonnikoog, 2/16e part.

Ship Events Data

1823-12-11: Type: Damaged
RC 131223
Amsterdam, 11 december. Het schip DE EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, van Hull naar Amsterdam, is, met gebroken roer en verlies van zeilen en touwwerk, te Delfzijl binnengelopen. De lading, welke men vreest dat beschadigd zal zijn, moet gelost worden.

GA TGN 143 INV 265 Rechtbank van eerste aanleg Appingedam, afschriften van bijlbrieven, bodemarijen enz., pagina 150.
Akte 455
Verscheen voor Mr. H.P.B. Taure, president van de Regtbank van Eerste Aanleg te Appingedam Heerke Tewes Smit, scheepskapitein, voerende het smakschip de EENDRACHT
Was in Hull op 27 november 1823 beladen geworden met een lading manden met aardewerk, balen wollen en katoenen manufacturen, en blokken ijzer erts. Kreeg onderweg slecht weer, en schade, en besloot na scheepsraad de dichtstbijzijnde noodhaven aan te lopen. Op 6 december zagen ze het vuur van Borkum, waarna ze over de vloed met de noodvlag op voor de Ransel ten anker kwamen. Zes uren later zeilden ze steeds zwaar pompend verder naar Delfzijl, waar ze tegen 12.00 uur voor de haven arriveerden.

Mede-ondertekenaars van het proces verbaal waren:
Stuurman Tewe Heerkes Smit, 25 jaar, wonende te Schiermonnikoog,
Kok Gerrit Foppes Karst, 30 jaar, wonende te Schiermonnikoog.

In akte 460 van 13 december 1823 worden door de president van de regtbank scheepstimmerman Geert Jans Vos, Appingedam, en touwslager Tjapke E. Leeuw uit Delfzijl tot experts benoemd om de schade vast te stellen.

Openbare verkoping incl. voorwaarden van veiling te Delfzijl ten huize van Logementhouder J. Weits op 27 januari 1824 t.o.v. Mr. Paul Ph. Du Cloup, Griffier van de Regtbank van eerste aanleg te Appingedam.
Van een partij coating, flanellen, baije en takst (?), gelost en beschadigd bevonden, met een totale waarde van NLG 1.803,21.
(opm: bovenstaand zijn uittreksels uit de zeer breedvoerig en in uitermate slecht leesbaar handschrift geschreven akten 455 en 460)

Om de schade te kunnen betalen moest kapt. H.T. Smit bodemarij op nemen ter waarde van NLG 1.935- 95 cnts. Geldschieter was Barend Cromhout, te Delfzijl.

1834-03-28: Type: Wrecked
Final Fate: Op 28 maart 1834 is de EENDRAGT bij Mandahl, Noorwegen, verongelukt.

Ship Masters Data

Date from: 1814
Captain: Smit, Heerke Teunis
College:
Flagnumber: 0
Other information: Heerke Teunis (Tewes Teeuwes) Smit: * Schiermonnikoog 13.10.1754, a/b de EENDRAGT 28.03.1834. Eerste huwelijk met Janke Lammerts circa mei 1784 te Schiermonnikoog.
Tweede huwelijk met Remke Gerrits circa 1796 te Amsterdam.

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Archief Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1820-7
Groninger Archieven Appingedam 1813-1838 archiefnummer 143.236-455, -460
Groninger Archieven Appingedam 1813-1838 archiefnummer 143.237-31, -24
Stadsarchief Amsterdam archiefnummer AMS 5074.1413.1820.7
GA TGN 143 INV 265 Rechtbank van eerste aanleg Appingedam, afschriften van bijlbrieven, bodemarijen enz., pagina 150.
Groninger Archieven, monsterrollen, via website Noordelijk Scheepvaartmuseum.
Schiermonnikoger Geslachten. H.D. Teensma.
www.allefriezen.nl
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordrechtsche Courant
OHC = Oprechte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1814

Op 4 maart 1814 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de smak EENDRAGT, aangevraagd door H.T. Smit, Schiermonnikoog, als enig eigenaar, voor zichzelf als kapitein.

1816

Datum: 16-03-1816
Scheepsnaam: Eendragt
Scheepstype: niet vermeld
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Groningen, Groninger Archieven (Groningen)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Karst D.T. matroos niet vermeld niet vermeld 23
Meijer T.J. stuurman niet vermeld niet vermeld 25
Smit Harke T. kapitein niet vermeld niet vermeld niet vermeld
Smit T.H. kok niet vermeld niet vermeld 17

1818

Op 14 maart 1818 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de smak EENDRAGT, aangevraagd door H. Douwes, Schiermonnikoog, boekhouder, voor kapitein H.T. Smit.

Monsterrol: 1818-36
Datum: 20-03-1818
Scheepsnaam: Eendragt
Scheepstype: niet vermeld
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Groningen, Groninger Archieven (Groningen)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Holthof H.M. stuurman 31.42 niet vermeld 33
Karst G.T. matroos 21.66 niet vermeld 25
Smit Heerken T. kapitein niet vermeld niet vermeld niet vermeld
Smit T.H. kok 21.66 niet vermeld 19

DC 140518
Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, en de COURIER, kapt. B.S. Stoffels, beide van London, met ballast.

1820

Op 18 maart 1820 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de smak EENDRAGT, aangevraagd door H. Douwes, Schiermonnikoog, boekhouder, voor kapitein H.T. Smit.

1821

RC 050421
Rotterdam, 4 april. Van Vlissingen wordt van den 31 maart gemeld: sedert den 28 dezer zijn alhier ter rede gekomen: de EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, van Londen.
RC 120521
Rotterdam, 11 mei. Van Vlissingen wordt van den 8 gemeld: van den 3 tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de EENDRAGT, H.T. Smit, naar de Oostzee; JANUS, W. Browns, naar Savannah;

1821

RC 310822
Rotterdam, 28 augustus. Van Vlissingen meldt men den 27 dezer: Sedert onze vorige zijn, voor Antwerpen bestemd, op de rede aangekomen de schepen de EENDRAGT, H.T. Smit, van Havre-de-Grace, en de JUFVROUW ANNA, J.G. Sap, van Riga.

1822

Op 11 juni 1822 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de smak EENDRACHT, aangevraagd door H.T. Smit, Schiermonnikoog, voor zichzelf als kapitein.

1823

AC 090723
Texel, 7 juli. Gisteren zijn alhier gearriveerd de schepen de EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, van Hull, en INDUSTRIE (opm: kof), kapt. F. de Best, van Bayonne.
AC 221023
Texel, 20 oktober. Heden zijn alhier uitgezeild de schepen de EENDRACHT (opm: EENDRAGT), kapt. H.T. Smit en VIER GEBROEDERS, kapt. H.G. Prins, alle naar Hull.
RC 131223
Amsterdam, 11 december. Het schip DE EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, van Hull naar Amsterdam, is, met gebroken roer en verlies van zeilen en touwwerk, te Delfzijl binnengelopen. De lading, welke men vreest dat beschadigd zal zijn, moet gelost worden.

1824

Op 21 juni 1824 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de smak EENDRAGT, aangevraagd door E.H. Zeilinga, Schiermonnikoog, voor kapitein H.T. Smit.

RC 141024
Amsterdam, 11 oktober. Het schip de EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, van Petersburg naar Antwerpen, is den 9 oktober wegens tegenwind, doch in goede staat, in Terschelling binnengelopen.
AC 251024
Terschelling, 17 oktober. Het schip de EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, voor de storm uit het Nieuwe Gat op de Vlierede gekomen, ligt thans weer in goede staat ter rede van Terschelling.

1825

DC 020425
Vlissingen, 26 maart.
Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van den 23 dezer tot heden naar zee gezeild: DE EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, naar Hamburg met stukgoederen;
DC 050725
Vlissingen, 28 juni. Van den 26 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: DE VROUW ALBERDINA, kapt. H.K. Rentes met koffie; DE EENDRAGT, smak, kapt. H.T. Smit, met suiker en koffie en VRIJHEID EN VREDE (opm: bijlander VREEDE EN VRIJHEID), kapt. J. den Duyts met koffie, alle drie van Havre-de-Grace;
DC 170925
Dordrecht, 16 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ANNA CATHARINA, kapt. E.M. Erichsen, van Stockholm met pek en teer; CECILIA MARGARETHA, kapt. A. Sarheim en de EENDRAGT, kapt. A.T. Smit, beide van Bergen met stokvis en traan.

1826

Op 19 september 1826 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de smak EENDRAGT, aangevraagd door E.H. Zeilinga, Schiermonnikoog, voor kapitein H.T. Smit.

1827

AH 090128.
Uitgezeilde schepen.
Texel, 4 januari. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. F.M. Bruin, naar Suriname; ALIDA, kapt. J.F. Visser, naar Curaçao; VIRGINA, kapt. G. Morel, naar Alexdrien; MARFASAT, kapt. G. Simons, naar Virginia; ONDERNEMING, kapt. F.F. Kuiper, naar Genua en Livorno; SAANDERS, kapt. W. Wildes, naar Gibraltar; MARIA TERESIA, kapt. C.H. Uil, naar Bordeaux; DE VRIENDSCHAP, kapt. K. Tippema, naar Londen; DE VISSCHERIJ, kapt. A.L. Wildschut, naar Londen; DE EENDRAGT, kapt. T. Smith, naar Hull.

1829

Op 24 maart 1829 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de smak EENDRAGT, aangevraagd door H.T. Smit, Schiermonnikoog, voor zichzelf als kapitein.

1831

AH 090831
Terschelling, 2 augustus. Binnengekomen: DE EENDRAGT, kapt. Smit, van Wismar; ELSABE, kapt. Jaski, van Wismar.

1832

AH 040432
Vlie, 1 april. Vertrokken: EENDRAGT, kapt. H.T. Smit, naar Kopenhagen; VROUW MARGARETHA, kapt. A.F. Steffens, naar Hamburg; WILLEM DEN EERSTE, stoomboot, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg; JONGE RIJNTJE, kapt. P.J. Colle, op avontuur; JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, op avontuur.

1833

Op 1 juni 1833 werd de zeebrief door H.T. Smit geretourneerd en door de Staatsraad in Den Haag geroyeerd met als reden ‘schip zal provisioneel onder de vlag van Bremen varen’. Teneinde na de opstand der Belgen in 1831 het door Engeland en Frankrijk opgelegde embargo van Nederlandse schepen te omzeilen werd in 1833 namelijk een groot aantal schepen ‘provisioneel van eigenaar veranderd’, naar het buitenland ‘verkocht’ en op die manier uitgevlagd. De meeste schepen keerden al vrij snel terug naar de Nederlandse vlag, de EENDRAGT reeds op 13 augustus 1833.

Op 13 augustus 1833 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de EENDRAGT, aangevraagd door H.T. Smit, Schiermonnikoog, voor zichzelf als kapitein. Dat hier opnieuw van een ‘eerste’ zeebrief sprake is komt doordat de smak technisch gezien uit het buitenland, Bremen, naar de Nederlandse vlag was teruggekeerd.

1834

Op 4 februari 1834 werd een eerste zeebrief verstrekt voor de smak EENDRAGT, aangevraagd door E.H. Zeilinga, Schiermonnikoog, voor kapitein H.T. Smit.

OHC 010534
Amsterdam, 29 april. Van Mandahl wordt in dato 4 april gemeld, dat den 28ste maart bij Oddoe een smak in ballast is verongelukt, en het volk waarschijnlijk daarbij verdronken; van de tuigage en het wrak was een klein gedeelte opgevist, waarbij een naambord, waarop An de Eendragt no (opm: scheepsnaam en jaar: anno), alsmede nog een klein plankje met den naam Remke Jans Onnes van Schiermonnikoog, zijnde zulks den naam van den stuurman van het smakschip de EENDRAGT, kapitein Smit, van Delfzijl naar Noorwegen (opm: zie AH 050534).
AH 050534
Scheepstijdingen. Christiaansand, 12 april. Men heeft het volslagen verlies te betreuren van het smakschip de EENDRAGT, gevoerd door Remke Jans Onnes; dit vaartuig moet vergaan zijn op de buiten rotsen, een weinig ten westen van de stad Mandahl in den nacht van 29 maart, zonder dat op den 9de dezer de lijken der ongelukkige schipbreukelingen zijn ontdekt geworden. Men had ook gene scheepspapieren gevonden, doch de overblijfselen van het wrak hebben de vorenstaande bijzonderheden doen kennen. Men heeft twee ankers en enig touw- en zeilwerk gered, hetwelk te Mandhal bewaard wordt om te kunnen worden afgegeven aan degene die er recht op heeft, onder betaling van reddings-kosten, enz., en ingevolge der procuratie en het certificaat van eigendom der reders.
(opm: Remke Jans Onnes was de stuurman, zie OHC 010534; volgens de zeebrief was de kapitein [tevens eigenaar] de 79-jarige Heerke Tewes Smit)

Remke Jans Onnes. * Schiermonnikoog 11.11.1782, † a/b de EENDRAGT 28.03.1834. Trouwde op 7.10.1810 te Schiermonnikoog met Trijntje Gabbes Siebertsma.