Name ship: EENDRACHT (DE)

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1813
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Smack
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Sappemeer, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1813-12-30
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1: 19.95 Meters Registered
Beam:
Depth: 1.88 Meters Registered
Draught: 4.05 Meters Registered
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140148
Name ship EENDRACHT (DE)
Type Smak
Lasts 0
Built province/country Sappemeer, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1814-02-25
Passport requested by Dik, Gerrit Jans
City Sappemeer
Master at time of request Dik, Gerrit Jans
Harbour Rotterdam
Other Remarks enig eigenaar

Ship History Data

Date/Name Ship 1813-12-30 EENDRAGT
Manager: Gerrit Jans Dik, Sappemeer, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Owner: Gerrit Jans Dik, Sappemeer, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1814-02-25 EENDRACHT (DE)
Manager: Gerrit Jans Dik, Sappemeer, Netherlands
Owner: Gerrit Jans Dik, Sappemeer, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1820-04-17 HERSTEL EN WELVAART
Manager: Christiaan Cornelder Hzn., Rotterdam, Netherlands
Owner: Christiaan Cornelder Hzn., Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Prijs: NLG. 4.650,-

Ship Events Data

1820-09-11: Final Fate: De HERSTEL EN WELVAART (in melding genaamd HERSTELDE WELVAART), kapt. J.S. van de Meij, is op 11 september 1820 aan de grond gelopen in het Amelander Gat.

Ship Masters Data

Date from: 1814
Captain: Dik, Gerrit Jans
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1814-02-25

Date from: 1820
Captain: Meij, J.S. van der
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1820-04-28

Images

Sources


Year: 1820-04-17
Source: NA-Den Haag
Description: N.A. , Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.51
N.A., Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
LC = Leeuwarder Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1814

Op 25 februari 1814 werd een eerste zeebrief verstrekt voor de smak de  EENDRACHT, aangevraagd door Gerrit Jans Dik, Sappemeer, voor zichzelf als kapitein.

1816

Op 6 maart 1816 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de smak de EENDRACHT, aangevraagd door Gerrit Jans Dik, Sappemeer, voor zichzelf als kapitein.

1818

Op 31 januari 1818 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de smak de EENDRACHT, aangevraagd door Gerrit Jans Dik, Sappemeer, voor zichzelf als kapitein.

1820

Op 3 maart 1820 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de smak de EENDRACHT, aangevraagd door Gerrit Jans Dik, Sappemeer, voor zichzelf als kapitein.

Op 28 april 1820 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de smak de HERSTEL EN WELVAART (opm: HERSTELDE WELVAART), aangevraagd door Christiaan Cornelder, Rotterdam, voor kapitein J.S. van der Meij.

RC 190920
Amsterdam, 17 september. Het smakschip de HERSTELDE WELVAART, kapt. J.S. van der Meij, met stukgoederen van Amsterdam naar Hamburg, is in de nacht tussen den 10 en 11 september in het Amelander Gat aan de grond geraakt; 5 visschuiten, met goederen en tuigagie van hetzelve, zijn den 12 dito te Terschelling aangekomen. (opm: zie LC 171120)
LC 171120
Advertentie. De heren Barend Visser & Zoon, te Harlingen, als gelastigden van de eigenaren, zullen, ten overstaan van de Griffier J.J. Heep, te Ternaard, publiek bij gereed geld, aan de meestbiedende presenteren te verkopen:
Plus minus 982 Ned. lbs (opm: ponden) natte en beschadigde Boomwol (opm: katoen)
725 Carotten
221 Ned. lbs bastaard Fernambucqhout
102 Ned. lbs beschadigde Koffij
69 Ned. lbs dito Kruidnagelen
77 Pakken wit Schrijfpapier
2 Wagenwielen &c. (opm: etc.)
1 Nieuwe Stagfok
1 Dito Bezaan
1 Zware Mantel, --- 2 Blokken en eind Tros
1 Tui Anker
1 Watervat
Alles geborgen van het bij Terschelling gestrand en verbrijzeld Smakschip HERSTEL EN WELVAART (opm: HERSTELDE WELVAART, zie RC 190920), gevoerd geweest bij kapt. Jan S. van der Mey.
Wie gading maken, komen op maandag den 20 november 1820, des morgens ten 9 uren precies, aan het Pakhuis te Hollum, op het Eiland Ameland.