Name ship: EENDRACHT (DE)

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1804
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Smack
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Harm Warners Jonker, Hoogezand, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1804-05-03
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 41.00 lasts (commercial)
Deadweight: 64.00 lasts (rye)
 
Length 1: 77. Feet (Amsterdam) Registered
Beam: 18.09 Feet (Amsterdam) Registered
Depth: 9.00 Feet (Amsterdam) Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140498
Name ship EENDRACHT (DE)
Type Smak
Lasts 45
Built province/country Hoogezand, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1814-04-18
Passport requested by Dooijes, Jacob Claasen
City Hoogezand
Master at time of request Dooijes, Jacob Claasen
Harbour Amsterdam
Other Remarks enig eigenaar

Ship History Data

Date/Name Ship 1804-05-03 EENDRACHT (DE)
Manager:
Owner: Jacob Clasen Doijes c.s., Hoogezand, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Shareholder: partenrederij,
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Acte 3 mei 1804           EENDRAGT
Jacob Klases Doyes en Jansje Hendriks, echtg., wonende bij de Kalkwijk,
3/ 13 part. tevens te cederen 2/13e part aan Steven van Delden, Sappemeer,
Harm H. Boer te Borg.compagnie 2/13e part,
Pieter Calker, Hoogezand 1/13e part,
Roelf Coops Buringa, Hoogezand, 1/13e part ,
Arend van Santen, Hoogezand 1/13e part,
Sytse H. Falkema, Hoogezand, 2/13e part,
en aan Harm D. van der Berns (?), Sappemeer, 1/13.

Ship Events Data

1804-09-00: Type: Damaged
het schip de EENDRAGT, kapt. J.C. Doyes, uit het Vlie gezeild op avontuur, had de masten verloren en andere schade bekomen.

1830-10-28: Type: Stranded
Final Fate: Op 28 oktober 1830 strand de EENDRACHT op Ameland en breek in vier stukken.

Ship Masters Data

Date from: 1814
Captain: Dooijes, Jacob Claasen
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1814-04-18

Date from: 1822
Captain: Dooyes, Klaas Jacobs
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1822-03-05

Images

Sources


Year: 1804-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Nationaal Archief – Den Haag 2.01.21 – 877b – 103
Gemeente Amsterdam 5074/1419-1820-98
AC = Amsterdamsche Courant
LC = Leeuwarder Courant
LCO = Leydsche Courant
MBC = Middelburgsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1809

OHC 080904
Te Groningen is binnen gekomen het schip de EENDRAGT, kapt. J.C. Doyes, uit het Vlie gezeild op avontuur, had de masten verloren en andere schade bekomen.

1810

AC 240210
Amsterdam, 22 februari. Aan onze stad gearriveerd J.C. Doyes van Bergen.

1814

Op 18-04-1814 wordt voor de EENDRAGT door Jacob Claasen Dooijes uit Hoogezand een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

LCO 120814
Te Dantzig de EENDRAGT, kapt. J.K. Dooijes van Amsterdam.

1815

OHC 270415
Gisteren abusievelijk vermeld J.C. Doyes naar Liverpool, ligt in het Nieuwediep.
OHC 290415
Den 26 dezer van Texel gezeild J.C. Dooyes naar Leverpool.
RC 100615
In de Maas binnen gekomen de EENDRACHT, kapt. J.E. Dooijes van Leverpool.
RC 040715
Den 1 dezer zeilden uit de Maas de EENDRAGT, J.C. Dooijes en de CONCORDIA, G.H. Hofte naar Liverpool.
RC 300915
Heden uit de Maas gezeild de EENDRAGT, J.C. Dooijes naar (opm. niet vermeld).

1816

Op 09-04-1816 wordt voor de EENDRACHT door Jacob Claasen Dooijes uit Hoogezand een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

MBC 130816
Vlissingen, den 10 augustus.
Den 6de is binnengekomen, de EENDRAGT, kapt. J.C. Dooyer van Oleron met zout.
LCO 021216
In het Vlie binnengekomen J.J Dooyes, de EENDRAGT, van Koningsbergen.


1817

Op 20-08-1817 wordt voor de EENDRACHT door Jacob Claasen Dooijes uit Hoogezand een Turkse pas aangevraagd voor zichzelf

RC 060917
Overzicht van uit- en binnenzeilende schepen Texel en Vlie: Amsterdam, 4 september. Uitgezeild M. Spreeuw en K. Duurhagen naar Surinamen, T.R. Kuyper en H.J. Scholtens naar Lissabon, J. Burns naar Charlestown, J.C. Dooijes (opm: smak EENDRACHT) naar Baijonne.


1818

Op 24-07-1818 wordt voor de EENDRACHT door Jacob Claasen Dooijes uit Hoogezand een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

RC 170918
Uit het Vlie gezeild J.C. Doijes naar Mofs.

Op 26-10-1818 wordt voor de EENDRACHT door Jacob Claasen Dooijes uit Hoogezand een Turkse pas aangevraagd voor zichzelf.

1820

Op 24-08-1820 wordt voor de EENDRACHT door Jacob Claasen Dooijes uit Hoogezand een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.


1821 

LC 150521
Harlingen. Den 6 mei binnen gekomen de schonerschepen LIVELY, kapt. William Bayes, LUNA, kapt. S. Bishop, het sloepschip ATTALANTE, kapt. James Byrne, alle drie met ballast van Londen, het smakschip de VROUW LAMMEGINA, kapt. O.P. Smit, met hout van Noorwegen.
Den 7 dito binnen gekomen het smakschip EENDRAGT (opm: EENDRACHT), kapt. J.C. Dooijes, met zout van Liverpool.

1822


Op 05-03-1822 wordt voor de EENDRACHT door Klaas Jacob Dooijes uit Hoogezand een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

LC 230422
Harlingen. Den 8 april binnengekomen de kofschepen de VROUW CATHARINA, kapt. A. Klazen, de VROUW ELISABETH, kapt. J.J. Arends jr; de smakschepen GESINA (opm: VROUW GEZINA), kapt. J.L. Vos, JOHANNA, kapt. H.P. Mulder, EENDRAGT, kapt. Klaas J. Dortjes (opm: EENDRACHT, kapt. K.J. Dooijes), de JONGE DANIEL, kapt. H.J. Oortjes, de DAGERAAD, kapt. W.J. Stuit, alle met hout van Noorwegen.
LC 230422
Harlingen.   Den 20 april uitgezeild de kofschepen CATHARINA, kapt. B.R. de Vries, de VROUW ELISABETH, kapt. Jan J. Arends jr; de smakschepen de VROUW GEZINA, kapt. Fokke Joosten, EENDRACHT, kapt. E.J. Dortjes (opm: kapt. K.J. Dooijes), alle op avontuur met ballast.
LC 310522
Harlingen.  Den 14 meio binnen gekomen het schonerschip CORONATION, kapt. W. Wotton, de sloepschepen ATTALANTE, kapt. James Byrne, the UNION, kapt. John Davey, alle met ballast van Londen; het smakschip EENDRACHT, kapt. Klaas J. Doijes (opm: kapt. K.J. Dooijes), het kofschip de JONGE CORNELIS, kapt. Harm H. Koster, en het tjalkschip HILLEGINA, kapt. Harm Kloeve, alle met hout van Noorwegen.
LC 070622
Harlingen.  Den 30 mei uitgezeild de smakschepen de VROUW GESINA, kapt. Fokke Joosten, CASTOR, kapt. S.H. Hooghout, EENDRACHT, kapt. K.J. Doijer (opm: kapt. K.J. Dooijes), en het kofschip EENDRACHT, kapt. C.M. de Jong, alle met ballast naar Noorwegen.
LC 020722
Harlingen. Den 20 juni binnen gekomen het smakschip EENDRACHT, kapt. K.J. Doijes (opm: K.J. Dooijes), met hout van Noorwegen.

1823

LC 060623
Harlingen. Den 26 mei uitgezeild de smakschepen GEZINA CHARLOTTA, kapt. G. van Veen, EENDRACHT, kapt. R.J. Doijer (opm: kapt. Klaas J. Dooijes), beide met ballast op avontuur.
LC 040723
Harlingen. Den 23 juni binnen gekomen de smakschepen de VROUW RIKA, kapt. R.E. Zoutman, de VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jong, EENDRACHT, kapt. R.J. Doijes (opm: kapt. Klaas J. Dooijes); de kofschepen DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, VRIENDSCHAP, kapt. G.W. Stuit, alle met hout van Noorwegen.
LC 080723
Harlingen. Den 5 dito uitgezeild de kofschepen ANNA CATHARINA, kapt. B.R. de Vries, ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, EENDRACHT, kapt. K.M. de Jong, de smakschepen VIJF GEZUSTERS, kapt. P.E. de Jong, EENDRACHT, kapt. R.J. Doijes (opm: kapt. Klaas J. Dooijes), ZEELUST, kapt. P.K. Boer, het tjalkschip WILHELMINA, kapt. Dk. de Jong, alle met ballast op avontuur.

1824

LC 170224
Harlingen. Den 14 februari uitgezeild het sloepschip WILLIAM, kapt. Wm. Nazeby, met kaas etc, naar Londen; de smakschepen EENDRACHT, kapt. K.J. Doijes (opm: kapt. Klaas J. Dooijes), ZEELUST, kapt. P.E. Boer, beide met ballast naar Noorwegen.

Op 31-03-1824 wordt voor de EENDRACHT door Klaas Jacob Dooijes uit Hoogezand een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.
 

LC 180524
Harlingen. Den 15 dito binnen gekomen het smakschip EENDRACHT, kapt. K.J. Dooijes, het tjalkschip WILHELMINA, kapt. D.D. de Jong, beide met hout van Noorwegen.

1825
 

LC 060925
Harlingen. Den 29 augustus binnen gekomen het kofschip de JUFFER MARGERETHA HENDRIKA, kapt. C.I. van der Veer, het smakschip EENDRAGT, kapt. C.I. Doijes (opm: EENDRACHT, kapt. Klaas J. Dooijes), beide met hout van Noorwegen.

1826

Op 20-04-1826 wordt voor de EENDRACHT door Klaas Jacob Dooijes uit Hoogezand een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

1828

Op 10-05-1828 wordt voor de EENDRACHT door Klaas Jacob Dooijes uit Hoogezand een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.


1829

LC 260529
Harlingen. Den 18 mei uitgezeild het smakschip EENDRAGT (opm: EENDRACHT), kapt. K.J. Dooijes, het kofschip de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth, beide met ballast naar Noorwegen.

1830
 

PGC 050130
Advertentie. Mr. Herman Trip, openbaar notaris te Groningen, is voornemens, op donderdag den 14 Januarij 1830, des avonds te 7 uren, ten huize van den kastelein Kleersnijder, aan de Groote Markt te Groningen, publiek te verkoopen een bevaren smakschip, de EENDRACHT genaamd, groot 89 tonnen, met al deszelfs opgoed en scheepsgereedschap-pen, invoege laatst uit zee is gekomen, en thans te Delfzijl achter de Wal is liggende, toebehorende aan de schippers Klaas en Jan Jacobs Dooijes, op conditiën, welke drie dagen bevorens, met het inventaris van het opgoed en scheepsgereedschappen, ten huize van verkoop en ten kantore van den notaris, ter lezing zullen liggen.

Op 18-05-1830 wordt voor de EENDRACHT door Klaas Jacob Dooijes uit Hoogezand een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

LC 220630
Harlingen. Binnen gekomen: Den 17 dito de kofschepen METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster; de JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser; MARGARETHA, kapt. J.H. Buning, en het smakschip EENDRAGT, kapt. K.I. Doijes (opm: EENDRACHT, kapt. Klaas J. Dooijes), alle vier met hout van Noorwegen.
LC 030830
Harlingen. Binnen gekomen: Den 28 juli de kofschepen de JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser; de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Grooth; de VENSKABET, kapt. O. Holst, en de smakschepen JANTINA, kapt. K.E. Vos; EENDRAGT (opm: EENDRACHT), kapt. K.J. Dooijes, allen met hout van Noorwegen.
LC 140930
Harlingen. Den 8 september uitgezeild het brikschip AMPHION, kapt. E.P. Horn; het kofschip de VIER GEZUSTERS, kapt. K. Gnodde, en het smakschip EENDRAGT (opm: EENDRACHT), kapt. K.J. Dooijes, alle drie met ballast op avontuur.
RC 091130
Amsterdam, 7 november. Het smakschip DE EENDRAGT, kapt. K.J. Dooyes (opm: bouwjaar 1804 als EENDRAGT; vanaf 1816 scheepsnaam EENDRACHT, kapiteinsnaam ook wel Klaas Johan Dooijes), met balken van Laurvig (opm: Larvik) naar Harlingen, is in de nacht tussen de 26e en 27e oktober op Ameland gestrand en in vier stukken gebarsten, doch het volk gered en het grootste gedeelte der lading, welke aan strand gespoeld is, geborgen. (opm: zie ook LC 191130)
LC 191130
Strandvonderij. Op vrijdag den 26 november 1830, des voormiddag ten 10 ure, zal op het eiland Ameland in het dorp Nes publiek worden verkocht 365 stuks balken en enige kleine houtwaren, benevens enige scheepsgoederen, als ankers, touwen, zeilen, staand en lopend want, rondhout, blokken, boot, enz; een en ander behoord hebbende tot de lading en tuigage van het in de nacht van 26 oktober 1830 bij Ameland gestrande smakschip de EENDRAGT, schipper Klaas Jacobs Dooijes (opm: zie RC 091130) komende van Larvig (opm: Larvik) in Noorwegen, bestemd naar Harlingen.

Nadere informatie bij de heren Barend Visser & Zoon te Harlingen.