Name ship: GOEDE HOOP (DE)

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Smack
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Sappemeer, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140120
Name ship GOEDE HOOP (DE)
Type Smak
Lasts 0
Built province/country Sappemeer, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1814-02-18
Passport requested by Potjer, H.J.
City niet vermeld
Master at time of request Potjer, Harm Jans
Harbour Kiel (bijHoogezand?)
Other Remarks enig eigenaar

Ship History Data

Date/Name Ship 1806-00-00 GOEDE HOOP (DE)
Manager:
Owner: Harm Jans Potjer, Sappemeer, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Shareholder:
Homeport / Flag:
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Er zijn voor dit schip nog geen events zichtbaar voor bezoekers.

 
Ship Masters Data

Date from: 1814
Captain: Potjer, Harm Jans
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1814-02-18

Images

Sources


Year: 1806-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Nationaal Archief Den Haag, diverse zeebrieven
LCO = Leydsche Courant
OHC = Opregte Haarlemmer Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1806

OHC09081806
Volgens tijding van Londen, zouden de volgende prijsverklaarde Pruissische Schepen, publiek verkocht worden, als:
te Plymouth den eersten Augustus: de juffrouw Aleida,  Freede en de  jonge johanna;
te Yarmouth den 4dito; de jonge Jan, Kapt. J. Harting; de Vrouw Margaretha, Kapt. S. Gent; de jonge Bartel, Kapt. I. Bartels; het vlugge HArt, Kapt. T. Edes, en Courier; en
te Londen den 13 dito de 3 Gezusters, Kapt. R. J. Doijen; ; Onverwacht, Kapt. M. Nijgh; de jonge ANtje, Kapt. K. van den Oever; Elisabeth, Kapt. J. Gerrits; de Hoop, Kapt. Y. van Dickeren; Vrouw Hancke, Kapt. H. W. Onstwedder; de Vrouw Jantje, Kapt. L. Arends; de Vrouw Zwaantje, Kapt. J. Jans; de Vrouw Catharina, Kapt. Boulten, en de Vrouw Albertina, Kapt. R.H. Reuter; den 14 dito de goede Hoop, Kapt. H. J. Potjer; de Vrouw Trijntje, Kapt. H. Albers ;de goede Verwachting, Kapt. C. Auskers; de Vrouw Catrina , Kapt. E. T. Muller; de Vrouw Catharina, Kapt. P. H. Sap; Nepthunus, Kapt. W. Kramer; de Vrouw Catharina, Kapt. J. Lugies; de 3 Gebroeders, Kapt. H. H. Lucht; de 2 Gebroeders, Kapt. J. Harms, en de Vrouw Anna, Kapt. J. Helmes; en den 22 dito Concordia, Kapt. de Haan; de jonge Hendrik, Kapt. L. T. Sok; die gute Mutter Jufe, Kapt M.A. Havemeister; de 2 Gebroeders, Kapt. M. Jacobs; die Zeelust, Kapt. Michiels; Heinrich Wilhelm, Kapt., D. Durr; de Vrouw Alida, Kapt. H. G. de Jonge ; de Vrouw Heijkina , Kapt. W .J. Schoon; de Vrouw Susanna, Kapt. C. P. Mulder; de jonge Lisette, Kapt. B. J. Brons; de Vrouw Jantje, Kapt. E. H. Mugge; de jonge Pieter, Kapt. D. Tammen, en Flora, Kapt. J. M. Schultz. Voorts zouden, behalve de bovenstaande, in Augustus of in het begin van September, nog 30 Schepen, met der zelver Ladingen, verkocht worden. 

Kronieken

1814

Op 18-02-1814 wordt voor de GOEDE HOOP door kapt./ Eigenaar Harm Jans Potjer uit Sappemeer een zeebrief aangevraagd voor hemzelf
RC20091814
Den 16 zeilden uit de Maas in Zee, G. H. Hazebust, Z. J. en H. J. Potjer. J. T. Smit en H J Oortes naar (niet vermeld)

1815

OHC01061815
Den 28 dito is in 't Vlie niets binnen gekomen, maar uitgezeild,H. J. Potjer naar Koppenhagen
OHC10081815
Het Vlie, uitgezeild
H. J. Potjer naar Rouaan.

1816

LCO29011816
Sedert onze laatste zijn in Tessel uitgezeild ; B. S. Gaastra, 2 Jonkvrouwen, naar Londen, H. J. Potjer Goede Hoop, naar Oleron.

Op 24-04-1816 wordt voor de GOEDE HOOP door kapt./ Eigenaar Harm Jans Potjer uit Sappemeer een zeebrief aangevraagd voor hemzelf

RC04051816
Helvoetsluis
Den 2 de zeilden de Zeldenrust, A. Brons, naar Bergen; de Goede Hoop, H. J. Potjer, naar Bordeaux
RC26111816
Den 23, na posttijd, zeilden de Schepen; de Goede Hoop, H. J. Potjer; the Mercury, R. Ladd; de Jonge Jacobus, H. J, Bonn, en the Betsey, R. Schater, naar Londen
OHC10121816
te Gravesend
H.J. Potjer.

1817

RC22021817
Van de Reede zijn naar Terschelling gezeild; D. G. Schuur en H. T. Potjer naar Londen.

1818

Op 05-02-1818 wordt voor de GOEDE HOOP door kapt./ Eigenaar Harm Jans Potjer uit Sappemeer een Turkse pas aangevraagd voor hemzelf

RC16061818
Den 14, des avonds, arriveerde in de Maas het schip de Goede Hoop, H. J. Potjer, van Bordeaux: de wind N.W.

Op 07-07-1818 wordt voor de GOEDE HOOP door kapt./ Eigenaar Harm Jans Potjer uit Sappemeer een zeebrief aangevraagd voor hemzelf
RC28111818
Den 26, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis de schepen de goede Hoop, H. J. Potjer, van Bordeaux; de twee Gebroeders, J. Sweers, van Londen

1819 

RC02031819
Zeilde uit de Maas;
en de Goede Hoop, H. J. Potjer, naar Dundalk.
RC 130319
Londen, 9 maart.
Den 3 dezer is te Penzance binnengelopen het schip FLORA, Parlevliet, van Liverpool naar Rotterdam, en den 5 dito het schip GOOD HOPE (opm: GOEDE HOOP), H.J. Potjer, van Rotterdam naar Dundalk; het laatste is zeer lek.
OHC24081819
Te Helvoet zijn gearriveerd H. J. Potjer van Londen .

1820

Op 31-03-1820 wordt de zeebrief en Turkse pas voor het schip de GOEDE HOOP teruggestuurd, zonder opgave van reden.

Op 12-04-1820 vraagt Harm Jans Potjer een zeebrief aan voor de (Vrouw) ANNEGIENA